SEDM62

NÁZEV POŘADU: Sedmička

DATUM VYSÍLÁNÍ: 9. 11. 2003

KANÁL: Nova

STOPÁŽ: 60 min.

ÚČASTNÍCI:

JB = Jana Bobošíková, moderátorka;

MK = Michal Kraus, místopředseda rozpočtového výboru PSP ČR, ČSSD;

VT = Vlastimil Tlustý, místopředseda rozpočtového výboru PSP ČR, předseda poslaneckého klubu ODS;

V REPORTÁŽÍCH:

Z1-Z4 = reportér/ka;

N1-N2 = neznámá/ý mluvčí;

BS = Bohuslav Sobotka, ministr financí, ČSSD;

VO = Vlastimil Ostrý, člen rozpočtového výboru PSP ČR, US-DEU;

VL = Vladimír Laštůvka, předseda zahraničního výboru PSP ČR, ČSSD;

KA = Miroslav Kalousek, předseda rozpočtového výboru PSP ČR, předseda KDU-ČSL;

PB = Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS;

PS = Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR, ODS;

JR = Jan Ruml, místopředseda Senátu PČR, US-DEU;

RK = Robert Kolář, senátor PČR, US-DEU;

JS = Jan Svatoň, právní vědec, odborník na ústavní právo;

JL = Josef Lžičař, advokát;

JČ = Jaroslav Čapek, advokát, právník Františka Oldřicha Kinského;

PD = Pavel Dostál, ministr kultury, ČSSD;

OK = František Oldřich Kinský, restituent;

JM = Jan Málek, starosta Choltic;

CS = Cyril Svoboda, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředseda KDU-ČSL;

JB = Jana Bobošíková, moderátorka;

SG = Stanislav Gross, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 1. místopředseda ČSSD;

IL = Ivan Langer, místopředseda PSP ČR, ODS; 

((úvodní znělka pořadu))

{0} JB: je tu neděle je tu poledne a je tu i sedmička. dobrý den. (.) co přinese sesazení cyrila svobody z čela lidovců? (.) jak je možné že parlament má výjimku ze zákona a může jako jediný v celé české republice beztrestně používat takzvaný švarcsystém. (.) kteří z politiků nesou zodpovědnost za to že se obce pod tlakem potomků fašistů stále více obávají o svůj majetek, (.) zaslouží si zákonodárci stejné platy jako špičkoví manažeři a fotbalisté, (.) i o tom bude dnešní sedmička. (.) pozvání přijali místopředseda rozpočtového výboru michal kraus z čéesesdé ((míněno ČSSD)) dobrý den.

{1} MK: dobrý den.

{2} JB: a místopředseda téhož výboru vlastimil tlustý z občanské demokratické strany dobrý den.

{3} VT: dobrý den.

{4} JB: začněme horkou novinkou. předsedou kádéúčéesečéesel ((míněno KDU-ČSL)) se stal včera večer poslanec miroslav kalousek. porazil tak ministra zahraničí cyrila svobodu. prvním místopředsedou lidovců byl zvolen jan kasal. cyril svoboda byl zvolen řadovým místopředsedou. nový lídr lidovců potvrdil setrvání strany a stávajících lidoveckých ministrů včetně svobody ve špidlově vládě. miroslav kalousek také prohlásil (.) že bude kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) profilovat jako stranu konzervativní a nesocialistickou. pane poslanče, víme: že: cyril svoboda byl takovým favoritem premiéra e špidly. miroslav kalousek to tedy nebyl. očekáváte že výměna ve vedení kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) přinese také nějakou změnu ve vládě nebo ve vládní koalici,

{5} MK: tak to samozřejmě bude záležet především na lidovcích protože e ti mají plné právo obsazovat své tři místa které ve vládě mají. já se domnívám že: pan premiér špidla stejně tak jako komunikuje s cyrilem svobodou velmi úzce komunikuje i e s ee miroslavem kalouskem a to zejména právě při přípravě e veře- reformy veřejných financí takže já se domnívám že ten dialog bude pokračovat i když (.) mám obavy že může být poněkud komplikovanější právě proto že e miroslav kalousek v tuto chvíli není ve vládě.

{6} JB: e co si o tom myslí občanští demokraté pokud vím tak váš předseda právě podporoval volbu miroslava kalouska do čela lidovců očekáváte nějaký pohyb,

{7} VT: ((nádech)) to se opravdu dneska nedá předpovědět. ee to že lidová strana zvolila nové vedení je určitě ee výsledkem e určité nespokojenosti s tím že že lidová strana příliš splývala se socialistickou politikou špidlovy vlády a já tu volbu vnímám jako jasnou snahu se od od politiky špidlovy vlády a přebytku soc- socialismu v ní distancovat. co to bude znamenat e do budoucna jak rychle se to projeví. jesi se to projeví až e ve volbách roku dva tisíce šest nebo dříve. (.) to to opravdu neumím říct.

{8} JB: tak já vám děkuji pojďme dál (.) vládní koalice znovu předvedla že když jde o důležitá hlasování může si o jednotě nechat jen zdát. kvůli neloajalitě několika jejich poslanců sněmovna smetla ze stolu vládní zákon o převodu desítek miliard korun na kraje. šlo při tom o peníze ze kterých měli hejtmani financovat například údržbu silnic nemocnice a školy.

((začátek předtočené reportáže))

{9} R-Z1: vládní koalice svou dnešní rozhádaností krajům velmi zkomplikovala život. ((střih)) před časem totiž stát rozhodl že se mají kraje starat třeba o silnice nemocnice a školy. slíbil že jim na to dá peníze. jednapadesát miliard. teď si o nich kraje mohou nechat zdát. někteří koaliční poslanci jsou totiž přesvědčeni že je stát lepší hospodář. vládní návrh nepodpořilo hned pět z nich. ((střih))

{10} R-BS: nerozumím tomuto rozhodnutí. myslím si že je to chybný krok. ((střih))

{11} R-VO: to pro nás není dobrá situace. ((střih))

{12} R-Z1: koaliční poslanci kteří sobotkův zákon zablokovali ale říkají že mají čisté svědomí. znění zákona se jim jednoduše nelíbilo. ((střih))

{13} R-VL: já si nemyslím že to (lze) stavět tak že sme podrazili vládu. ((střih))

{14} R-Z1: ovšem i jejich vinou teď budou muset kraje znovu a znovu prosit stát o mimořádné dotace. ((střih))

{15} R-KA: budou odkázány na odkázány na dotační politiku z centra: (.) a já to pokládám za: nesmírnou chybu. ((střih))

{16} R-PB: ((telefonát)) já myslím že je možné konstatovat že vláda znovu selhala a že reforma veřejné správy naprosto není připravena. ((střih))

{17} R-Z1: sobotka chce zákon o převodu peněz předložit do sněmovny co nejdříve znovu. někteří koaliční poslanci jsou ale přesvědčeni že bez podpory ódées ((míněno ODS)) kraje své peníze jen tak neuvidí. nevěří totiž že by se vládní koalice dokázala na druhý pokus schodnout.

((konec předtočené reportáže))

{18} JB: e pane poslanče, politici ódées ((míněno ODS)) kritizují fakt že koalice převod peněz na kraje neprosadila místopředseda ódées ((míněno ODS)) hejtman bendl dokonce prohlásil cituji (.) že se vláda mstí lidem za to že nemá sociální demokracie žádného hejtmana. mě by zajímalo proč ódées ((míněno ODS)) hovoří o pomstě vlády na občanech (.) když sama převod peněz do občanů ee sama převod peněz do krajů nepodpořila ani jedním hlasem,

{19} VT: my sme předložili řadu pozměňovacích návrhů návrhů které směřovaly k tomu aby kraje dostaly nejenom peníze ale dostaly jich víc. přesně řečeno dostaly jich tolik kolik přináleží k odpovědnosti a kompetencem které na ně byly převedeny už v minulosti. my si totiž myslíme že pokud někdo dostal majetek a dostal zodpovědnost za fungování škol nemocnic silnic divadel knihoven a všeho všeho tohoto nemůže zůstat bez peněz (.) takže my sme navrhli aby ke všemu tomuto převedenému majetku a všem kompetencím (.) dostaly kraje i příslušný majetek. projevilo se to v pozměňovacím návrhu který hovořil stručně řečeno o šestnácti procentech s: příjmu státu z daní které sme navrhovali převést na všechny kraje. tyhle pozměňovací návrhy byly bohužel hlasy vládní koalice odmítnuty a my sme podporu tomuto návrhu zákonu podmiňovali právě přijetím tohoto návrhu který uváděl do souladu (.) zodpovědnost a svěřené peníze krajům.

{20} JB: aha. takže vy si myslíte že: když tedy nebude podle vašeho tak radši těm krajům nic a pak to bude před voliči vydávat ústy svého místopředsedy za pomstu vlády na občana

{21} VT: my to za nic nevydáváme

{22} JB: =mně to řekl pan místopředseda bendl prosím,

{23} VT: já jenom říkám že mi že to za nic nevydáváme.

{24} JB: mhm

{25} VT: je to tato koalice která prosadila takzvanou reformu veřejné správy. pro zajímavost (.) prosadila ji ještě v době kdy neexistovala to znamená před zformováním této vlády. převzala za ní veškerou odpovědnost. my sme už tehdy říkali že reforma veřejné správy se ukáže jako. pokud si vzpomínám. katastrofa a podvod. všechno toto se dneska stává realitou a ukazuje se že ti kteří konstruovali reformu veřejné správy e si nevědí rady s financováním. e této reformy. takže to je výlučná zodpovědnost této vlády sociálních demokratů lidovců a unionistů kteří předvedli že nemají reformu domyšlenou. takže ta kritika z úst pana hejtmana bendla je na místě.

{26} JB: hm. pane poslanče, jaké vy máte vysvětlení pro to že vládní koalice která nejprve reformu prosadila a na ty kraje veškerý majetek o kterém pan poslanec hovořil převedla. tak táž vladní vládní koalice nedokáže prosadit (.) aby kraje dostaly na svou činnost peníze. osumnáct poslanců pro ten návrh nezvedlo ruku. buďto se zdrželi nebo nebyli přítomni nebo byli omluveni ale prostě nehlasovali pro to.

{27} MK: tak především e nebylo to osmnáct poslanců bylo to pět poslanců [protože zhruba dvanáct poslanců bylo vypárováno]

{28} JB: [bylo to osumnáct poslanců já tady mám výpis.]

{29} MK: s poslanci za ódées ((míněno ODS)) a káesčéem ((míněno KSČM)) takže. [to byly takové ty obvyklé]

{30} JB:  [takže vypárovaní poslanci kte]ří nejsou v práci ti jako hlasují. taky. já t- t- to je věčný spor já jenom abych [tomu úplně rozuměla.]

{31} MK:                           [ano samozřejmě.] ti poslanci v žádném případě ee ne: že nebyli v práci ale by[li například v zahraničí]

{32} JB:  [ale kde teda byli když tam] nebyli

{33} MK: =byli to například ministři. kteří byli v zahraničí: ee myslim si že dokonce i: premiér špidla v té době byl na zahraniční cestě (.) ee samozřejmě že e tito ministři nemohou počítat s tím že poslanecká sněmovna (.) na rozdíl od svého harmonogramu který předpokládá že schůze bude trvat čtrnáct dní (.) trvá pět neděl a nemohou svůj program vynechat. takže samozřejmě i to [je]

{34} JB:                         [ano]

{35} MK: jeden z důsledků toho [že práce v poslanecké sněmovně se]

{36} JB:            [ale i když byli vypárováni] i když tedy

{37} MK: ano

{38} JB: byli důsledně vypárováni jak vy říkáte tak jak je možné: (.) že táž vládní koalice která převedla na kraje majetek (.) se nyní nedokáže schodnout na tom aby těm krajům také poslala ty peníze.

{39} MK: tak já si myslim že: to skutečně: nebylo příliš šťastné (.) e na druhou stranu ee motivy těch pěti poslanců byly podobné jako motivy poslanců ódées. ((míněno ODS)) totiž příliš ne:racionální potože oni předpokládali že kraje taky dostanou víc a vlastně: rozhodovali se podle logiky když nemohou dostat víc tak ať dostanou méně což podle mého skutečně není příliš rozumné a racionální. ee já si myslim že ee na jedné straně není možné říkat že si tady e vládní koalice prosadila nějakou reformu veřej- veřejné správy. tato reforma veřejné správy ee musela být a měla být provedena a naštěstí byla provedena podle e této vládní koalice protože pokud by byl návrh e ódées ((míněno ODS)) který prosazovala měli bychom v tuto chvíli sedmdesát pět krajů a myslim si že e ten nepořádek (ten nelad) si každý dokáže představit to za prvé (.) za druhé (.) ee já se domnívám že v tuto chvíli z hlediska hospodaření e krajů ee se neděje nic dramatického. na jedné straně vláda předloží nový návrh na druhé straně (.) ty prostředky pro kraje i v té plánované výši těch zhruba deseti a půl procent sou garantovány (.) jediný rozdíl je v tom že zatímco e kraje pokud by nezískávaly prostředky prostřednictvím ee rozpočtového určení daní tedy přímost z daní

{40} JB: =ano

{41} MK: v podstatě. by je měly takzvaně v jednom balíku a mohly by si je samy rozdělit. kdežto samozřejmě příděly které budou ze státního rozpočtu budou svým způsobem (.) účelově vázány na určité prostředky. čili svým způsobem se

{42} JB: =a

{43} MK: snižuje variabilita krajů o rozhodování s prostředky. ale chtěl bych říct jednu věc (.) ee veř- reforma veřejných financí proběhla v roce dva tisíce. ee s- teď máme rok dva tisíce tři. to znamená zhruba tři roky e modely (.) přecházení majetku přecházení státní správy a přecházení financování. se i f ve vyspělých demokratických státech děly podstatně déle. například v itálii to trvalo osm let.

{44} JB: =dobře ale pojďme tedy zůstaňme u toho financování na příští rok. vy ste sám řekl. že nyní budou muset žádat e o dotace nebo br- nyní

{45} MK: =nebudou žádat. ty dotace sou zapracovány

{46} JB: =no

{47} MK: do státního rozpočtu

{48} JB: =ano

{49} MK: takže prostě je dostanou v rámci jednotlivých kapitol v rámci všeobecné pokladní [správy na své činnosti.]

{50} JB:        [no a je to správná cesta] ponechat ty peníze na místo toho aby se převedly těm krajům tak ponechat je protéci

{51} MK: =správná ce-

{52} JB: =rukama ee pražských úředníků. a nechat je dotéci až na ty kraje, protože jak mají ty kraje jistotu že ve chvíli kdy se bude na ministerstvu zdravotnictví rozhodovat tak ten úředník neřekne no (.) my chceme tu myčku protože jak známo ministerstvo zdravotnictví chce myčku na automobily za devět miliónů tak my si tady necháme raději tech těch devět miliónů a nepošleme je na tu [vysočinu (.) pro ty nemocnice.(.) no: no:]

{53} MK:                     [no: tak to skutečně nehrozí to skutečně nehrozí proto] že ty prostředky sou. účelově vázané já bych vám dokonce mohl ukázat tabulky ve kterých zcela jednoznačně se hovoří kolik peněz jednotlivé kraje na jaké účely dostanou (.) protože to v rozpočtu skutečně je takže nehrozí že by v tuto chvíli byly e okradeny. ee já znovu říkám [je nešťastné]

{54} JB:                      [e promiňte ale byli sme] svědky toho jak třeba ministerstvo práce a sociálních věcí téměř dvě miliardy utratilo úplně jiným způsobem než je- než jak bylo napsáno v různých předpisech a rozpočtových určeních.

{55} MK: no tak samozřejmě i to se mohlo stát v minulosti

{56} JB: [no to se stalo. (.) za premiéra špidly.]

{57} MK: [myslim si že se to stává ne ne] tím ne tím že by byly ochuzeny kraje a bylo to tím že ty

{58} JB: hm

{59} MK: prostředky řekněme byly ee používány nikoliv tak jak používány být měly ani ne však tím že by byl někdo okraden

{60} JB: mhm

{61} MK: takže: znovu říkám (.) krajům nic nehrozí. já se domnívám že je skutečně nešťastné že ty kraje prostředky nedostávají prostřednictvím z daní. ale je potřeba se podívat na to proč politická scéna proč například ódées ((míněno ODS)) e vlastně neměla pochopení pro své hejtmany

{62} JB: =to

{63} MK: a nedokázala pochopit

{64} JB: =to pan poslanec už e

{65} MK: =ano. ale ta logika je poněkud scestná že, prostě že tedy nedostanu šestnáct procent

{66} JB: =to

{67} MK: tak ať dostanou tři.

{68} JB: e pane poslanče, jak tedy nyní budou kraje financovány jesiže ty peníze (.) musí protéct přes tu ma- mašinérii (.) státní (.) správy. dostanou méně, více, zadrhne se to někde, bude to méně pružné,

{69} VT: já bych použil pojem (.) rozpočtové provizorium (.) které setrvává a setrvává vlastně od okamžiku kdy začala (.) reforma (.) veřejné správy. a (.) já bych se vrátil k tomu co se pan kolega snaží zakrýt. to je přeci naprosto zřejmý spor uvnitř vládní koalice (.) e ten návrh zákona nebyl přijat proto že sociální demokracie má opravdu jiný názor nebo většina sociální demokracie než má kádéúčéesel. ((míněno KDU-ČSL)) a bohužel je pravda e to co se objevuje jakoby mezi řádky těch stanovisek. sociální demokracie není krajům nakloněna prostě proto že ee nemá e svou reprezentaci v jejích vedeních. zatímco kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) ano a proto na osud krajů myslí více. ódées ((míněno ODS)) přeci nebude ta kdo bude kdo bude zakrývat nebo zalepovat spor uvnitř vládní koalice. to projednávání bylo odloženo pávě proto pane kolego, aby abyste nalezli schodu na nějakém kompromisním řešení. a vy ste ji prostě nenalezli. a my když sme neuspěli se svým návrhem který byl korektní a jak sem tady popsal e odpovídá současnému rozsahu a převodu kompetencí které na kraje byly převedeny. my sme prostě ve chvíli kdy se nepodařilo přijmout rozumnou variantu si mezi těmi špatnými nevybrali raději žádnou. protože sme přesvědčeni že vám nic jiného nezbyde než předložit nový návrh a tou (.) věc nějak vyřešit. protože rozpočtové provizorium nemůže trvat. ještě mi dovolte se vrátit k představě ódées ((míněno ODS)) která byla pro reformu ((nádech)) veřejné správy. byla velmi jednoduchá byla také korektní a neznamenala by nárůst úředníků jako k němu dochází dnes (.) my sme chtěli okresy zachovat (.) chtěli sme schromáždění starostů který před tím tvořili jakýsi poradní sbor na úkr- na úrovni okresního úřadu přeměnit na na sbor volených zástupců byla to velmi jednoduchá velmi korektní reforma vycházející z toho že zachováno má být to co funguje nemají být žádné experimenty nemá být zaváděno něco co povede k vyšším nákladům a většímu počtu úředníků. tehdy byla velmi vzrušená diskuse všichni si pamatují na na mou sázku s panem ministrem grosem. ((míněno Grossem)) došlo na má slova i jeho náměstek potvrdil že došlo k nárůstu počtu úředníků a zvýšení nákladů a ta reforma prostě není domyšlená a to že není například do dneška vymyšleno její financování. ukazuje že od počátku to celé stálo na vodě.

{70} JB: e chcete jenom na to stručně rea[govat pane poslanče,]

{71} MK:                 [no: já si myslim že]

{72} JB: neschodnete se urči[tě že?]

{73} MK:          [neschodneme] se samozřejmě. já budu vycházet z jiných z jiných předpokladů a domnívám se že pokud by tady skutečně existovala taková státní správa která by měla sedmdesát pět samostatných celků (.) tak by byla daleko méně máň- méně výhodná daleko méně racionální a na financování daleko složitější. mimo jiné i proto že těchto sedmdesát pět celků by zdaleka (.) nemohlo mít takové ekonomické a legislativní kompetence jaké ve finále až bude reforma [(realizována) bude mít těchto čtrnáct krajů.]

{74} VT:   [teď máme dvě stě dvacet celků a] to je lepší. ano.

{75} JB: pánové v tom se [neschodnete.]

{76} MK:         [máme čtrnáct krajů.]

{77} JB: pojďme dál. ale dvě stě dvacet pověřených obcí.

{78} MK: no tak

{79} JB: ano. pojďme dál.

{80} MK: šest tisíc obcí normálních.

{81} JB: e senátoři ódées ((míněno ODS)) obvinili koalici z toho že svévolně změnila schválené znění zákona (.) spor začal ve chvíli kdy koalice prosadila ve sněmovně zákon ve kterém byla neúmyslná ale zásadní chyba (.) když na to upozornili úředníci nenechali koaliční politici o zákonu znovu jednat ale prostě ho zami- sami poopravili a poslali do senátu. jakoby se vůbec nic nedělo.

((začátek předtočené reportáže))

{82} R-Z1: celá hádka se točí kolem této novely zákona o daních z příjmu. zákon ve znění jak ho dostal senát říká že si podnikatelé budou moci odepsat automobil z daní jen do výše devíti set tisíc korun. jenže sněmovna odhlasovala verzi ve které je tato pasáž napsaná chybně. tady bylo místo slova je (.) není. jinými slovy celý odstavec znamenal pravý opak. zdánlivá maličkost by zavinila že by podnikatelé u aut limitováni nebyli. ((střih))

{83} R-BS: jedno slovo (.) není zas tak velký rozsah chyb. ((střih))

{84} R-Z1: když to koalice zjistila (.) místo aby nechala znovu hlasovat zákon přepsala a poslala ke schválení senátu jakoby by bylo vše v pořádku. ((střih))

{85} R-PS: jesiže se takhle chovají (.) ústavní činitelé a ministři k zákonům tak občané by, skoro měli uvažovat o tom že nebudou dodržovat zákony. ((střih))

{86} R-Z1: koaliční politici se hájí. ((střih))

{87} R-BS: ta úprava byla: v souladu s důvodovou zprávou a se záměrem předkladatele. ((střih))

{88} R-Z1: pikantní při tom je že zákon viděly desítky úředníků vláda a dvě stě poslanců ale nikdo si chyby včas nevšiml. a tak se muselo přepisovat. koalice na tom ale nevidí nic špatného. ((střih))

{89} R-JR: podvod to není, ((střih))

{90} R-Z1: ódées ((míněno ODS)) má ale jiný názor. protestují dokonce i někteří koaliční senátoři. ((střih))

{91} R-RK: rozdíl mezi slovy je a není (.) <vidím> dost značný řekl bych že je to rozdíl jako mezi slovy bílá a černá ((střih))

{92} R-JS: domnívám se že k takové změně by nemělo dochazet. ((střih))

{93} R-Z1: ódées ((míněno ODS)) chce celou věc hnát až k ústavnímu soudu. podle ní si vládní koalice nemůže přepisovat zákony jak a kdy se jí zachce.

((konec předtočené reportáže))

{94} JB: e takže právě jsme viděli (.) názornou ukázku toho že zákonodárci nepotřebují ke změně zákona hlasování ale že stačí pero v tomto případě (.) pero šéfa rozpočtového výboru kalouska který přepsp- přepsal slovo je na slovo (.) není nebo obráceně. ee lze poté pane poslanče: co: senát v podstatě posvětí to že se zákon změní nikoliv hlasováním ale škrtem pera. lze tento senát považovat za pojistku demokracie (.) za jakou se směrem k občanům tak rád vydává.

{95} MK: tak především (.) já bych e začal u poslanecké sněmovny nikoliv u senátu protože (.) ee poslanecká sněmovna schvaluje zákony podle procedury kterou stanovuje jednací řád (.) ten jednací řád také ve svém paragrafu jedna říká že sněmovna (.) své vlastní vnitřní poměry upravuje usnesením. to znamená vlastně materiálem který je na úrovni jednacího řádu. e protože docházelo k urč- určitým dezimpretacím už v minulosti mezi senátem poslaneckou sněmovnou. poslanecká sněmovna přijala usnesení (.) ve kterém zcela jednoznačně hovoří že (.) e poslanecká sněmovna bere na vědomí že (.) návrhy zákonů projednávané poslaneckou sněmovnou je nezbytné v odůvodněných případech upravovat pomocí legislativně technických úprav, a to zejména v souvislosti s prominutím schválených pozměňovacích návrhů do ostatních (souvisejících) ustanovení. současně stanoví že zpravodaj který byl určen pro třetí čtení návrhu zákona (.) je povinen po schválení nebo přijetí návrhu zákona poslanecké sněmovně posoudit v součinnosti s legislativním odborem kanceláře poslanecké sněmovny (.) popřípadě i s navrhovatelem zákona (.) nezbytné legislativně technické úpravy uvedené v článku jedna. to znamená (.) že to co udělal pan k- poslanec kalousek, je věc která byla definována usnesením [poslanecké sněmovny s tím že]

{96} JB: [počkejte pane poslanče vy chce]te říct že v demokratickém [parlamentě:]

{97} MK: [ne moment moment moment]

{98} JB: =počkejte.

{99} MK: =ano

{100} JB: poslanci přijali usnesení.

{101} MK: =ano

{102} JB: které umožňuje někomu na organizačně technickém nebo já nevím na jakém

{103} MK: [ano]

{104} JB: [odbo]ru

{105} MK: [ano]

{106} JB: [parla]mentu změnit slovo je na slovo není [v zákoně?]

{107} MK:                      [ne: ne:] z- umožňuje umožňuje udělat takovou takovou úpravu (.) která v podstatě s- s- ee je v souvislosti s (   ) (schválení pozměňovacích) návrhů do ostatních souvisejících usta[novení.]

{108} JB:             [(ano)]

{109} MK: samozřejmě

{110} JB: =e

{111} MK: =pokud budeme hovořit o slově je (.) [a není. je to rozdíl.]

{112} JB:                   [a a (.) a dyť o tom] no to [je velký rozdíl.]

{113} MK: [ale ale a]no. ale pokud budeme hovořit o odstavci. o předmětném odstavci v souvislosti

{114} JB: =ano

{115} MK: tak je zcela zřejmé (.) že ten odstavec má totiž [dvě]

{116} JB:                         [(vite)]

{117} MK: části.

{118} JB: ale já

{119} MK: =a

{120} JB: =pořád nerozumím [jedné]

{121} MK:         [ano]

{122} JB: věci. e vy mi tady čtete.

{123} MK: =no

{124} JB: že poslanci schválili (.) že může někdo měnit zákony škrtem pera. [ano to tady]

{125} MK:  [nemůže měnit zákony.] nemů[že měnit zákony.]

{126} JB:               [no já] promiňte ale z toho může dělat vy tomu říkáte legisla[tiv]ně

{127} MK:             [ano]

{128} JB: techni[cké změny.]

{129} MK:    [ano a] to je t- t- (to)

{130} JB: =škrtem pera a nikoliv hlasovánim?

{131} MK: ee může dělat takové technické změny které vyplývají ze znění zákona pokud došlo k ňáký chybě. ano to si s poslanecká [sněmovna odsouhlasila.]

{132} JB:                           [a znění zá]kona posuzuje: e kdo to posu[zuje:]

{133} MK:              [( )] znění zákona posuzuje poslanecká sněmovna a na základě toho že může docházet k určitým dezimpretacím protože vždycky se vám například stane. že některá [změna zákona. je to v podstatě reakce na to že v poslanecké sněmovně dochází]

{134} VT: [((povzdech))]

{135} MK: k ce- celé řadě pozměňovacích návrhů od poslanců které třeba v konečném sou- souladu nejsou dokonce ani češtinsky ani jinak (.) upraveny. ale já bych vám chtěl říct že totiž ten spor (.) není o slově je a není. ten spor je o výkladu předmětného odstavce který v podstatě pokud by byl přijat tak jak byl (.) tak by vlastně znamenal (.) že by si odpočítávali od daně z příjmu auta pouze ti kteří by si koupili auto dražší než devět set tisíc. přičemž (.) lidé

{136} VT: [((odkašlání))]

{137} MK: [kteří by si koupili auto levněj]ší než devět set tisíc. ale zhodnotili by ho. [tak v podstatě]

{138} JB:        [zůstaňme] zůstaňme u té procedury. [pane poslanče.]

{139} MK:                          [ne: zůstaňme] u té věcné [věci.]

{140} JB:    [ne] zůsta- e [zůs- zůstaňme u]

{141} MK:           [ano (..) ano]

{142} JB: způsobu

{143} MK: [ano]

{144} JB: [schvalo]vání názorů [ee e z- e schvalování zákonů]

{145} MK:           [ta proce- ta proce- ta] procedura je zcela v souladu s tím protože poslanecká sněmovna (.) jako zákonodárný sbor ee v podstatě si upravila své vnitřní poměry tak (.) že v těchto případech v těchto mimořádných případech

{146} JB: =že v mimořádných případech může úředník,

{147} MK: ne úředník. může může zpravodaj případně

{148} JB: =nebo

{149} MK: případně příslušný [předse- (předseda) výboru]

{150} JB:          [prostě bez jakéhokoliv hlasování]

{151} MK: ano jistě

{152} JB: [aha]

{153} MK: [proto]že ta změna vyplývá z kontextu schváleného zákona. a vlastně v d- v důsledku toho dyby tato změna nebyla v to zákoně (realizována) tak zákon by byl zmetek nesmysl nebo by byl například češtinsky [správ-]

{154} JB:    [ehm]

{155} MK: nesprávně. a v- o to de protože tady vůbec nešlo o to jesi slovo je nebo není. a v podstatě došlo došlo k pozměněním jednoho slova chybou vlastně otočení ee celého paragrafu [který ve své podstatě nedává]

{156} VT:                    [((odkašlání))]

{157} MK: smysl. [nedává logiku.]

{158} JB:    [em: ne všichni] zákonodárci to tak to tak vidí. a

{159} MK: =no dobře ale <ale> bohužel toto usnesení bylo schváleno a tudíž to co udělal pan kolega kalousek je v plně v souladu s usnesením poslanecké sněmovny která na to má právo.

{160} JB: ano. už podala ódées ((míněno ODS)) podnět k ústavnímu soudu, jak zaznělo v té reportáži ódées ((míněno ODS)) se tento postup velmi nelíbí.

{161} VT: to závisí na další průběhu projednávání protože pravděpodobně tento zákon se vrátí do poslanecké sněmovny (.) pokud se tam vrátí tak se bude hlasovat znovu a je možné to rozhodnout hlasováním. pokud se nevrátí (.) tak bychom takový podnět samozřejmě podali. ale e já myslim že teďko diváci viděli to co my v poslanecké sněmovně vídáme často a to je pokus vysvětlit něco nevysvětlitelného a obhájit něco neobhajitelného. tak jesi mohu

{162} JB: =ano prosím

{163} VT: popsat podstatu věci.

{164} JB: =stručně

{165} VT: pan kolega kraus použil klíčové slovo a to je věcná chyba. (.) a tím zároveň vyloučil (.) ten postup který použil zpravodaj protože to usnesení které citoval (.) to se týká lučně právě češtinářských chyb (.) e uvedení slov do souvislostí dopl[nění případně čárek]

{166} JB:                    [myslíte schodu podmětu] s pří[sudkem]

{167} MK: [ano]

{168} VT: napří[klad schodu podmětu s přísudkem.]

{169} MK:   [ano ano uvedení slov ano uvedení] slov do souvislostí.

{170} VT: =ne: tady

{171} MK: =slovo je v tuto chvíli není v souvislosti s jiným odstavcem to znamená že je jednoznačné ustanovení

{172} VT: =ne

{173} MK: které upra[vuje ( ) souvislosti]

{174} VT:      [nechte mě to nechte mě to]

{175} JB:      [ne nechme prosím] vy ste [to vysvětlil]

{176} VT:                   [já myslim že]

{177} JB: nechme vysvětlit pa[na poslance tlustého.]

{178} VT:          [každý posluchač si] umí představit že je a není je něco jiného že to není schoda podmětu s přísudkem že to není pravopisná [chyba]

{179} MK:    [ale samo]zřejmě že je [za předpokladu že máme celý kontext toho odstavce.]

{180} JB:                [ale pane poslanče, nechme prosím] vysvětlit (vy ste to vysvětloval) [nechme prosím]

{181} VT:                [((výdech))]

{182} JB: teď pana poslance tlustého.

{183} VT: =prostě nahrazení slova není slovem je není takzvaně (legislativně) technická úprava a proto neměla být provedena zpravodajem proto mělo proběhnout hlasování (.) já si umím představit že vládní koalice se mu chtěla vyhnout protože šlo o hlasování o velmi důležité změně. možná posluchači postrádají o co vlastně šlo (.) šlo o odpisy na na automobily. na automobily podnikatelů

{184} JB: =bylo to řečeno v tom příspěvku

{185} VT: a (.) základní ustanovení a v tak zvaném přechodném ustanovení to bylo upraveno protichůdně. to znamená (.) tam nebylo jasné co (zákonodárce) co teda vůbec myslel. a já hned rovnou řeknu to nebyla chyba poslanecké sněmovny ale vládního návrhu. ta chyba tam byla od počátku (.) od chvíle kdy vláda poslala tendle návrh do poslanecké sněmovny. ano je chyba že v poslanecké sněmovně se na tuhle chybu nepřišlo. ale když se na ní přišlo (.) tak určitě mělo být hlasováno o její odstranění a neměla být zneužito usnesení je pro legislativně technické úpravy a ne pro takovéto věcné změny protože ten zákon samozřejmě s tím slovem je nebo s tím slovem není znamená věcně něco jiného.

{186} JB: chtěl ste jenom stručně. [prosím. neschodnete se. ale stručně.]

{187} MK:             [ano ten zákon kdyby se kdyby se se ta chyba neopravila] tak by znamenala nesmyslné ustanovení ze kterého by nebylo jasné jakým způsobem bude odpisování (motorových vozidel) realizováno protože jak ste sám řekl (.) bylo by tam ustanovení které by bylo vzájemně protichůdné. tedy nesmyslné to znamená že (.) to zmocnění parlamentu pro pro zpravodaje bylo zcela správné a v [souladu věci]

{188} VT: [ne pro věcné chyby]

{189} MK: protože se vlastně odstranil nesmyslné znění tak aby bylo smyslné.

{190} JB: =pánové, v tom se neschodnete. pojďme dál (.) o neúctě některých zákonodárců k právu svědčí i tato smlouva. uzavřel ji senátní klub čéesesdé ((míněno ČSSD)) se svou sekretářkou. jak sami vidíte nejde o pracovní poměr ale smlouvu na set- ale o smlouvu na sekretářské práce na ičo ((míněno IČO)) (.) za měsíční odměnu. jak vyplývá z expertízy advokáta lži:čaře. smlouva je neplatná protože u čéesesdé ((míněno ČSSD)) vůbec neměl právo ji uzavřít. (.) a teď prosím pozor (.) kdyby takovou smlouvu uzavřela jakákoliv organizace v české republice čelila by obvinění že (.) obešla zákon, okradla stát o statisíce na povinných odvodech a získala tak neoprávněný majetkový prospěch. u parlamentu je ale vše jinak. podle advokáta lži:čaře zákona- zákonodárci stanovili pro činnost sněmovny a senátu pravidla zcela odjiš- odlišná a: v jistém smyslu velmi exkluzivní. tyto dvě instituce nemusejí totiž respektovat zákon o zaměstnanosti. ačkoliv zákonodárci všem firmám předepisují (.) jak mají zaměstnávat, senát i poslanecká sněmovna mohou dle libosti provozovat švarcsystém šetřit na sociálním a zdravotním pojištění a zaměstnávat lidi na dobu určitou i po dvou letech.

((začátek předtočené reportáže))

{191} R-JL: ((telefonát)) zákon o zaměstnanosti se o poslanecké sněmovně nebo senátu vůbec nezmiňuje a z toho usuzuji (.) že ehm tato právní úprava patrně pro ni neplatí což pokládám za (.) e určitým způsobem nenormální že sou vytvářeny zcela jiné podmínky pro senát nebo poslaneckou sněmovnu a pro ostatní e právní e subjekty e z hlediska e zaměstnanosti. e nepokládám to v žádném případě za správné.

((konec předtočené reportáže))

{192} JB: e pane poslanče my už víme že: pro poslance a senátory platí zcela jiná pravidla pokud jde o nemocenskou samozřejmě pro ně výhodnější než pro běžné občany (.) nyní sme zjistili že pro parlament neplatí zákon o: (.) zaměstnanosti který musí dodržovat všechny ostatní organizace, jaké máte vysvětlení jako dlouholetý poslanec pro takovou aroganci zákonodárného sboru vůči občanům.

{193} VT: tak já to obhajovat nebudu já to rovněž považuju za nenormální já bych jenom dodal [že, poslan-]

{194} JB:         [a co ste udělal] pro to aby se to změnilo.

{195} VT: =poslanecký klub ódées ((míněno ODS)) zaměstnává svou (.) své zaměstnance (.) řádným způsobem

{196} JB: [a to (už)]

{197} VT: [to] znamená přes e přes ee hlavní kancelář ódées ((míněno ODS)) která má

{198} JB: =ano [a:]

{199} VT:   [sub]jektivitu

{200} JB: =ale [co ste:]

{201} VT:   [a my] tyhle platy refundujeme tak[že, (.) my s-]

{202} JB:                    [ale co ste udělal] pro to aby se to změnilo když se vám to zákonodárství nelíbí.

{203} VT: =tak já sem pro to přinejmenším udělal to jako předseda poslaneckého klubu (.) sem postupoval standardním způsobem a tuhle výjimku (.) kterou považuju za nepatřičnou sme nevyužili.

{204} JB: ee co na to říká čéesesdé? ((míněno ČSSD)) uváděli sme smlouvu která je prostě neplatná

{205} MK: no tak ee především: paní paní bobošíková vy ste to tak trošku zdramatizovala protože,

{206} JB: ne [já sem nic nezdramatizovala pane poslanče]

{207} MK:  [já si mys- (.) mm vy ste to zdramatizovala] protože, (.) samozřejmě: ona smlouva: je neplatná v tom máte (právu) protože (.) [ee její]

{208} JB: [stejnou] neplatnou smlouvu měli i jiní za[městnanci poslaneckého]

{209} MK:                      [ano ano samozřejmě]

{210} JB: klubu [( )]

{211} MK:    [ale] ale: ee f: samozřejmě ee tato smlouva je neplatná protože (.) e poslanecký nebo v tomto případě senátorský klub e nemá právní subjektivitu

{212} JB: =což svědčí také [o určitém]

{213} MK:         [nicméně]

{214} JB: přístupu k právu že prostě zákonodárci uzavírají smlouvy aniž mají právní subjektivitu.

{215} MK: já si myslim že to je pochybení člověka který nemá právní vzdělání a není to pochybení které by mělo vztah k nějakým zákonům nicméně e já bych vám ocitoval jedno ustanovení občanského zákoníku které říká že (.) protože v tomto případě se jedná o jednoznačně vztah podle občanského (práva) nikoli podle obchodního. účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylnou od zákona (.) jesi to že to jesiže to zákon výslovně nezakazuje (a jesliže z povahy) ustanovení zákona nevyplývá že se od něj nelze odchýlit. takže já si myslim že samozřejmě ta smlouva je nešťastná protože ee prostě ji sepi[soval subjekt]

{216} JB:                      [ta smlouva je nepla]tná.

{217} MK: no samozřejmě. je neplatná. ale ale proto taky si myslim že jako taková je smlouva která je chybná nicméně nedochází k tomu že by že by prostě docházelo k porušování zákona protože těch smluv které jsou neplatné je celá řada neznamená že porušují zákon je to otázka určité neznalo[sti]

{218} JB:      [ano]

{219} MK: nicméně

{220} JB: =ale

{221} MK: ee vyplývá vyplývá řekl bych e z (.) ne zcela dobrého výkladu ee možnosti kompetencí pravomocí. protože je potřeba říct že (.) jak senátorský klub tak poslanecký klub kterékoliv poslanecké politické strany tak tak nakonec každý poslanec. e tím že byl zvolen nebo byl ustanoven. čehož teďka právě využil například bývalý ředitel televize nova pan železný velmi velmi účelově. prostě získává nároky na určité náhrady (.) na určité náhrady. na určité ee [respektováním nákladů]

{222} JB:                          [ano. ale jak to souvisí s dota]zem že platí v senátu a

{223} MK: =ano

{224} JB: a ve sněmovně

{225} MK: =ano

{226} JB: jiná pravidla při zaměstnávání než u jiných subjektů v ekonomice,

{227} MK: =já si myslim že jiná pravidla neplatí. protože tak [jako poslanecká]

{228} JB:                           [jak to, dyť tam může být švarcsys-]

{229} MK: vy ste vy ste sama hovořila o fir[mách]

{230} JB:                 [ano]

{231} MK: o subjektech. e poslanecká sněmovna ani senát není žádná firma

{232} JB: =je to organizace.

{233} MK: je to je to je to státní organizace e která která v podstatě ee své zaměstnance má dvojí. to znamená zaměstnance (  ) pak má taky samozřejmě poslance které vyplácí. a poslanci ke svým platům získají určité náhrady z nichž platí své náklady. to znamená že tady neplatí analogicky právo. protože samozřejmě v každém případě tyto náhrady sou uskutečňovány jako jako nákladové faktory nikoliv jako zaměstnanecké poměry. já nevím jesi si dovedete představit (.) jak by to vypadalo. kdyby poslanecká sněmovna každé čtyři roky (.) to co říkáte vy (.) že by teda v podstatě musela přijímat ee vlastně zaměstnance na dobu určitou delší než dva roky protože poslanecké období (.) je čtyři roky. zaměstnávala dvě stě asistentů (.) ve dvě stě různých místech. kde by tedy samozřejmě ti ti asistenti bydleli. (.) samozřejmě ti by na základě toho by musela po skončení čtyřletého období vyplácet odstupné. pokud

{234} JB: =kdo by musel vyplácet odstupné?

{235} MK: =no protože

{236} JB: =mohla by dát výpověď. bez odstupného.

{237} MK: =a jak by mohla dát (  ) výpověď z organizačních důvodů?

{238} JB: no jistě

{239} MK: =no: no:

{240} JB: dyť končí. volební období končí. ne? [ale ne ne já nejsem]

{241} MK:                   [ale to znamená to znamená že] že no ne to chci říct jenom tím chci říct že (.) že prostě ty e vnitřní mechanizmy poslanecké sněmovny i senátu neumožňují aby tady byly [organizovány]

{242} JB: [mh tak]

{243} MK: stejné práva a (komp-) stej- stejné stejné

{244} JB: =aha

{245} MK: zák- stejné stejné e smlouvy nebo řekněme stejné zákony jako jako to je u firem které běžným způsobem hospodaří.

{246} JB: =aha

{247} MK: protože tady je zcela atypický způsob

{248} JB: [hm]

{249} MK: [voleb]ní období zejména u senátu je dvouleté. to znamená že těžko můžete říct (.) a- aby prostě tady byly na takovouto způsobu přijímány smlouvy na dobu určitou. aby takovýmhle způsobem (byly realizovány)

{250} JB: =tak místo toho tady sou neplatné smlouvy, na

{251} MK: =tato smlouva

{252} JB: hm

{253} KM: prostě říkám byla neplatná. ale ve své podstatě já znovu chci říct (.) že ee jak poslanecká sněmovna tak senát v žádném případě neobchází zákon ale

{254} JB: =tak ja- pane posla- pane poslanče,

{255} MK: =ano

{256} JB: já vám něco řeknu.

{257} MK: mhm

{258} JB: já sem zjišťovala jach hospodaří senátní klub

{259} MK: [no:]

{260} JB: [čées]esdé ((míněno ČSSD)) s penězi. a zjistila sem (.) že v uplynulých čtyřech letech dostal na svou činnost čtyři a půl miliónu korun

{261} MK: =ano

{262} JB: od peněz daňových poplatníků (.) kdo a jak naposledy hospodaření s těmito penězi kontroloval (.) sem se nedozvěděla.

{263} MK: hm

{264} JB: jedinou informaci kterou mi senát sdělil (.) ee tak to byla e informace kterou ráda ocituji (.) že v současné době je v přípravné fázi kontrola hospodaření senátorských klubů v minulých (.) několika (.) letech.

{265} MK: hm

{266} JB: tedy (.) pokud se na to podívám tak to

{267} MK: [no:]

{268} JB: [hospod]aření kontrolovali senátoři kteří mají imunitu a tajemník klubu který byl zaměstnán na základě

{269} MK: mhm

{270} JB: neplatné smlouvy (.) máte pocit není to tak trochu kocourkov? někde prostě tečou peníze a daňoví poplatníci a vy

{271} MK: za předpokladu že byste měla správné informace. [by to byl kocourkov.]

{272} JB:                         [ano. to sou prosím.] ano tou sou prosím [informace ze senátu.]

{273} MK:             [ale ale vy nemáte nemá]te dostatečné máte nedostatečné informa[ce protože]

{274} JB:           [mám dosta]tečné.

{275} MK: [máte nedostatečné informace]

{276} JB: [hovořila sem o tom s předsedou] senátorského klubu panem panem senátorem smutným?

{277} MK: =dobře. v tom případě vám neřekl úplně všechno. protože

{278} JB: =a vy tedy víte víc než on,

{279} MK: samozřejmě protože e na každý rok (.) každému poslaneckému klubu (.) se schvaluje podle usnesení organizačního výboru (.) e příslušná částka [která která]

{280} JB:  [zajímavé je] že to usnesení

{281} MK: =nechte mě domluvit

{282} JB: na webu senátu vůbec není:

{283} MK: =dobře. ale to to je rozhodnutí organizačního

{284} JB: =no

{285} MK: výboru které vyplý- nebo vychází z jednacího řádu. s tím že (.) současně s tímto rozhodnutím (.) je jednoznačně stanoveno (.) jakým způsobem se ty prostředky budou kontrolovat (.) jakým [způsobem se ty prostředky budou účtovat.]

{286} JB:                          [ale já jsem vám ten] způsob právě přečetla. [v rámci v současné době je v přípravné fázi]

{287} MK:               [ale vy ste (  )]

{288} JB: kontrola hospodaření senátorských klubů

{289} MK: =ano

{290} JB: v minulých několika letech.

{291} MK: [dobře. tak to já nevím jak]

{292} JB: [v rámci plánu] kontrolní činnosti jsou namátkově

{293} MK: =ano

{294} JB: prováděny <kontroly hospodaření> senátorských klubů interním andi- auditorem ((nádech)) kanceláře senátu. a když sem se ptala

{295} MK: hm

{296} JB: kdy proběhla kontrola naposled

{297} MK: hm

{298} JB: tak mi to nebyl schopen senát sdělit. respektive [jeho tiskový mluvčí. tak]

{299} MK:                         [no v tom případě v tom pří]padě možná v senátu mají trošku jiná pravidla než v poslanecké sněmovně protože u nás probíhá vyúčtování. kontrola nákladů dvakrát do roka. dvakrát do roka se kontrolují pokladní term- deníky. kontrolují se jednotlivé faktury. a ta částka podléhá každoročně vyúčtování (.) s tím že

{300} JB: =ale tady

{301} MK: v podstatě. tak jako senát. tak jako poslanecká sněmovna. e vlastně má otvírá ee nebo disponuje ty prostředky tím že vlastně otvírá svůj podúčet. ke kterému kancelář to znamená kancléř jako takový uděluje dispoziční právo buď tedy ee tomu předsedovi klubu a tajemníkovi případně dalším podle podpisového vzoru čímž v podstatě (.) pro nakládání s tímto účtem vytváří jako statutární orgány.

{302} JB: e:

{303} MK: ale ve své podstatě k tomu kontrolování dochází a není <možné> nějakým způsobem ty prostředky zneužít. protože jsou to podúčty. [jsou to podúčty]

{304} JB: [jak to dyť se tady vyplácely] na základě neplatné smlouvy. tak jak můžete říci že není možné ty prostředky zneužít.

{305} MK: =ale přece ta ta tady dokonce ty prostředky mohly být vypláceny bez jakékoliv smlouvy.

{306} JB: ((smích)) no a teď sme u toho (.) teď sme právě u té kontroly.

{307} MK: =ale ale ježíšmarjá vám znova říkám že senátorský klub v tomto případě je buď řekněme fyz- sdružení fyzických osob které dokonce e má [určité finanční prostředky]

{308} JB: [neboli. abychom to schrnuli.] vy ste přesvědčen že peníze daňových poplatníků e sou ee v v zákonodárných sborech pod kontrolou,

{309} MK: samozřejmě.

{310} JB: =ano

{311} MK: sem o tom přesvědčen

{312} JB: ste téhož přesvědčení pane poslanče,

{313} VT: tak já mohu mluvit jedině za náš poslanecký klub a v tom sou pod kontrolou (.) je pravidelně schvalován nejenom rozpočet ale něco jako vyúčtování závěrečný účet (.) máme speci[ální komisi.]

{314} MK:                     [(je to naprosto zbytečný)]

{315} VT: je to projednáváno na klubu (.) podepisuji v podstatě všechny faktury já osobně e spolu s dalšími kolegy čili je tam řada pojistek [proti tomu]

{316} JB: [ano a když] když tady slyšíte že: (.) se připravuje ee kontrola hospodaření senátorských klubů v minulých několika letech a zároveň neexistuje nebo nedostala sem se k informaci kdy byla kontrola naposled co tomu říkáte?

{317} VT: =tak já bych hlavně řekl že z toho co říkal pan kolega uniká podstata a ona je strašně jednoduchá (.) oni použitím švarcsystému šetří svoje peníze to znamená peníze sociálně demokratického klubu které by jinak museli poslat do do sociálního a zdravotního systému tak je šetří na jiné výdaje. já když sem tady minule poslouchal e pana místopředsedu grose ((míněno Grosse)) tak sem vyskakoval v sedačce protože on se snažil vysvětlit že šetří peníze státu ale to není pravda stát ty peníze v každém případě tomu poslaneckému klubu poukazuje a on je jenom používá jiným způsobem a jak sem říkal místo aby zaplatili v plné výši sociální a zdravotní pojištění tak si za to pořizují něco jiného (.) takže to je podstata toho problému a já bych se nepokoušel vysvětlovat nevysvětlitelné.

{318} MK: =to je to je nesmysl (.) protože poslanecký klub ani senátorský klub nemůže (.) platit (.) žádné pojistné protože není podnikatelským subjektem (.) nemá ičo ((míněno IČO)) (.) pokud něco takového může někdo dělat (.) může to dělat buď (.) kancelář senátu nebo kancelář poslanecké sněmovny

{319} VT: =může to dělat [politická strana jako v našem případě to dělá]

{320} MK:        [nebo politická strana. samozřejmě s tím ale] za předpokladu [že ta politická strana]

{321} JB:     [pánové já myslím]

{322} MK: dá do klubu svého zaměstnance tak žá- žádný stát o nic neokrádá protože tentýž zaměstnanec který pracuje v kanceláři (.) v tomto případě disponován do poslaneckého klubu (.) a jedná se o stejné peníze které dostává buď (.) v kan[celáři politické strany]

{323} VT:                [akorát ta strana platí] v plné výši sociální a [zdravotní pojištění.]

{324} JB:       [e tak počkejte]

{325} VT: tak to děláme my a tak fér.

{326} MK: =(    ) v kanceláři nebo pracuje v klubu. [takže poslanecký klub]

{327} JB:                       [pane poslanče? poslední dotaz]

{328} MK: nemůže. žádné sociální

{329} JB: =ano

{330} MK: dávky platit.

{331} JB: ee pane poslanče poslední dotaz (.) občané zejména z vaší strany slyší že pro ně budou zavedeny registrační poklady (.) finanční policie

{332} MK: =ano

{333} JB: majetková přiznání (.) ale v parlamentu se tedy budou uzavírat neplatné smlouvy a milióny se budou posílat na činnost klubů a my se nakonec dozvíme že se kontrola chystá ale že nevíme kdy byla ta poslední?

{334} MK: tak především ee to budete muset probírat e s e kanc- kancléřem senátu to není věc ani poslaneckého klubu sociální demokracie ani senátorského klubu to je věc senátu jeho vnitřních poměrů

{335} JB: =a vás [jako poslance vládnoucí strany nezajímá jak se hospodaří]

{336} MK:    [protože u nás poslan- u nás poslan- ne: u nás v poslanecké] samozřejmě že mě to zajímá

{337} JB: =no

{338} MK: a proto říkám že v poslanecké sněmovně existují pevná pravidla která v žádném případě neumožňují aby s prostředky státu se nakládalo nehospodárně nebo dokonce v rozporu se zákony. s tím že (.) u e těchto věcí o kterých vy hovoříte je důležité jak byly prostředky použity nikoliv na základě e ee dokumentu který existoval protože znovu říkám (.) e vy: v podstatě můžete čerpat prostředky i třeba na základě ústní dohody. důležité je aby to ty formální náležitosti toho vyúčtování toho nakládání s těmi prostředky

{339} JB: ano

{340} MK: byly v souladu se zákonem. a to vždycky je protože se to pravidelně kontroluje.

{341} JB: hm. no tak slyšeli sme že v senátu (.) se to jaksi nekontrolova- nevíme kdy naposledy (.) pojďme dál (.) celým ruskem zatřásl útok prezidenta putina na největší společnost v zemi ropného giganta jukos ((míněno JUKOS)) (.) po překvapivém zatčení jeho šéfa michaila chodorkovského prokuratura zmrazila skoro polovinu majetku celé firmy. ruští ale i zahraniční investoři mají strach. (.) bojí se že by teď na řadě mohli být oni.

((začátek předtočené reportáže))

{342} R-Z2: michail chodorkovskij nejbohatší muž ruska se ocitl za mřížemi. s tím se ale kreml nespokojil. prokuratura v zápětí zmrazila skoro polovinu jeho superspolečnosti jukos. ((míněno JUKOS)) ((střih))

{343} R-N1: ((na pozadí původní cizojazyčný mluvčí Alexandr Šadrin, mluvčí společnosti JUKOS)) mohu potvrdit že ne zmrazili ale zabavili čtyřiačtyřicet procent akcií jukosu. ((míněno JUKOS)) ((střih))

{344} R-N1: ((na pozadí původní cizojazyčný mluvčí Vladimír Putin, ruský prezident)) znovu všem opakuji že vláda ruské federace přísně kontroluje aktivity investorů. ((střih))

{345} R-Z2: od konce sovětských časů je to vůbec poprvé co státní moc zasáhla do volného trhu. akcie jukosu ((míněno JUKOS)) se propadly o čtvrtinu (.) pak se ale propadla i ruská burza a především (.) propadl se rubl. ((střih))

{346} R-N1: ((na pozadí původní cizojazyčný mluvčí Todd Benjamin, finanční analytik CNN)) ten zákrok vyvolal zděšení zahraničních investorů. rusku hrozí odliv miliard dolarů. ((střih))

{347} R-Z2: podle pozorovatelů probíhá v kremlu tvrdá bitva o kontrolu nad ruským hospodářstvím. (.) na jedné straně stojí lidé z éry prezidenta jelcina kteří sou oligarchům nakloněni. (.) na straně druhé nynější prezident putin a jeho spojenci. lidé z armádních špiček a tajných služeb. jak tato válka dopadne si málokdo dokáže představit. už teď ale způsobuje rusku obrovské problémy.

((konec předtočené reportáže))

{348} JB: e pane poslanče: tím co se stalo v rusku sou znepokojeni američtí im- investoři část evropy prezident putin kritiku že by snad šlo o politický tlak ale razantně odmítá (.) ee řekněte myslíte si že je politickými sahy ohroženo tak jako v rusku třeba i podnikání v české republice.

{349} VT: tak náznaky prolínání politiky s hospodářskou sférou tu určitě sou. viz poslední personální změny v některých e významných e podnicích ve kterých je majon- majoritním vlastníkem stát. takže

{350} JB: =takže například?

{351} VT: podobnost ano. ale (.) hm tak výměna generálního ředitele čezu ((míněno ČEZ)) (.) výměna generálního ředitele čéesá ((míněno ČSA)) myslim že mají příznaky zasahování [politiky]

{352} JB:                [myslíte] za asistence primátora béma z ódées. ((míněno ODS))

{353} VT: on už mnohokrát opakoval že on nebyl ten kdo by volil nového generální[ho ředitele]

{354} JB:   [ale také ho] mnohokrát obhajoval před televizními kamerami.

{355} VT: =mnohokrát vysvětloval že odvolával toho minulého

{356} JB: aha

{357} VT: nicméně tyto dva podniky sou určitě příkladem ne: tak hlubokým jako je případ chodorkovského v rusku ale prolínání politiky s hospodářskou sférou ke které by samozřejmě nemělo docházet (.) co se týká chodorkovského já myslim že pravdu mají analytici když říkají že porušil nepsanou dohodu o tom že nebude zasahovat do politiky jakmile začal financovat e politiky a politická uskupení která stojí proti současnému prezidentovi tak tak zjevně narazil. a já v té kauze považuju za zajímavý dovětek že hlavním akcionářem té společnosti jukos ((míněno JUKOS)) je banka menatep ((míněno MENATEP)) kterou ovládají tři lidé já nebudu říkat všechny jejich jména ale jeden je od července ve vazbě druhý je obviněn z krácení daní a třetí to je nejzajímavější (.) odešel do izraele poté co mu bulo co mu bylo sděleno obvinění a pro zajímavost je to šez šéf ruského židovského kongresu takže já myslim že to naznačuje že je to ve skutečnosti skrytý politický boj.

{358} JB: e co si o té kauze myslíte vy pane poslanče,

{359} MK: já s tim plně souhlasím (.) e samozřejmě e v každém případě se jedná o určité dozvuky divoké privatizace která v rusku probíhala ee za řekněme e velmi zvláštních okolností kdy například pan chodorok- chodorkovskij získal své impérium za zhruba jedno procento jeho současné hodnoty. ale v každém případě je zcela evidentní že (.) tyto metody a tyto způsoby potom vedou e k záležitostem které e dneska můžeme zažívat to znamená že ee dochází k určitým (.) problematickým rozhodnutím které mohou být spojovány s politickým bojem. není možné to vyloučit.

{360} JB: =e pane poslanče, já sem tady udělala takovou tabulku jaké důsledky měly nebo mají výměny některých vrcholných manažerů ke kterým

{361} MK: [hm]

{362} JB: [přis]toupila vládní koalice (.) e takže jak vidíme u čezu ((míněno ČEZ)) ve chvíli kdy byl odvolán generální ředitel míl tak se čez ((míněno ČEZ)) ocitl mimo atomový zákon protože tam nebyl v tom před[sta]venstvu

{363} MK:   [hm]

{364} JB: žádný odborník na atomovou energii. pokud jde o české aerolinie tak tam byl do zcela fungující firmy a ty ekonomické výsledky to zcela dokládají (.) e dosazen pro údajnost ou- ú- údajnou nefunkčnost té firmy exministr tvrdík. ten se ten si začal do manedžmentu ((míněno managementu)) dosazovat své lidi a vyvrcholilo to ti- tím že dozorčí rada mu to musela rázně zatrhnout

{365} MK: hm

{366} JB: no a pokud jde o český telekom ((míněno Telecom)) tak e tam ste odvolali (.) ee loni: tuším v listopadu ee nové e ředitele kvůli špatnému hospodaření: je tam jiný ředitel a zisk meziročně poklesl (.) o pět procent.

{367} MK: hm

{368} JB: o více než o dvě stě miliónů korun nemáte pocit že stát vede své podniky od deseti k pěti

{369} MK: no tak e já samozřejmě souhlasím s tezí že vždycky je lepší hospodář soukromý vlastník než stát [nicméně nicméně]

{370} JB:                 [jistě ale tady vy ste] v dozorčí radě fondu národního majetku

{371} MK: ano

{372} JB: vy máte dohlížet na to hospodaření toho státu. tak jak to je?

{373} MK: ((smích)) paní bobošíková. neznáte kompetence pravomoce dozorčí rady fondu národního majetku

{374} JB: =dozorčí rada nedohlíží na hospodaření [majetkových účastí státu?]

{375} MK:                    [dozorčí rada fondu fo- fo-] dozorčí rada fondu národního majetku v žádném případě (.) ta má velmi specifické kompetence které vyplývají z toho přechodného období

{376} JB: hm

{377} MK: na základě kterého fond národního majetku vznikl. dozorčí rada má pouze ee kompetenci schvalovat vnitřní hospodaření fondu jako takového to znamená takzvaný malý rozpočet

{378} JB: =dobře tak jako poslanec. ste znepokojen nebo nejste znepokojen,

{379} MK: =e já bych řekl že ty argumenty které uvádíte sou velmi zásadní. jesiže tedy generál <generální> ředitel klíma byl odvolán v listopadu dva tisíce dva e pro špatné hospodářské výsledky je logické že že vlastně v důsledku tohoto ten zisk poklesl. samozřejmě

{380} JB: (aha)

{381} MK: můžeme se hovořit o tom jakým způsobem si ee bývalý ministr tvrdík vybírá své lidi já samozřejmě [souhlasím s tím:]

{382} JB:                 [osobním způsobem]

{383} MK: že: je potřeba vybírat výběrová řízení (.) nicméně pokud budeteme hovořit o čezu ((míněno ČEZ)) tak je celá řada distribučních a pobočných organizací čezu ((míněno ČEZ)) ve kterých naopak šéfy dozorčích rad sou poslan- zástupci nebo funkcionáři ódées ((míněno ODS)) [a tak dál takže]

{384} JB:         [jistě ale že stát] udělá krok a nevadí mu že se tak podnik dostane mimo zákon. [proto já se ptám jestli to tak ten stát nevede od deseti k pěti.]

{385} MK:                [já se (.) já se (.) já se domní]vám že samozřejmě lidé kteří tyto rozhodnutí dělají by měli asi o svých krocích více přemýšlet. nicméně ee nedomnívám se že sou to chyby které by byly nevratné nebo nebo nenahraditelné. já si myslim že je potřeba se z těch chyb poučit a poustup- postupovat tak aby k nim nedocházelo.

{386} VT: =moh bych

{387} JB: =tak prosim

{388} VT: tak já se obávám že se z těch chyb neučíte (.) e nejenom že vedete od deseti k pěti tyhle velké státní podniky ale celé veřejné finance a já bych použil informaci z tohoto týdne ze které je jasné že se poučit asi nejenom neumíte ale určitě nechcete (.) jak si jinak vysvětlit že při privatizaci uhelných společností nemá cena být rozhodujícím kritériem. to znamená (.) bylo dopředu oznámeno že uhelné společnosti budou privatizovány v uvozovkách podle kvality podnikatelského záměru. a (.) to že cena nebude hrát rozhodující roli (.) to bude samozřejmě pro státní pokladnu znamenat ztrátu miliard korun. v situaci kdy se hledají rezervy na každém kroku e mávnout rukou nad miliardami korun které mohl dostat stát za uhelné společnosti (.) a to já si opravdu neumím vysvětlit.

{389} JB: =stručně (prosím)

{390} MK: =no: vaše logika vychází z toho že (.) e ten který předloží nejlepší podnikatelský projekt asi dá nejnižší cenu což asi nemá logiku protože ten který má [zájem]

{391} JB:             [((povzdech))]

{392} MK: tak zřejmě by asi [nevytvoří takový podnikatelský projekt]

{393} VT:          [kdybyste tohle] nečekali tak byste nemuseli měnit kritéria tak aby cena nehrála roli.

{394} MK: =ale ale já si myslim že my tady řešíme řekněme drobné nebo zabýváme se věcmi

{395} VT: =miliardy

{396} MK: které sou. ne samozřejmě sou sou to drobné

{397} JB: =dvě stě dvacet [miliónů (.) nový šéf čéesá. ((míněno ČSA))]

{398} MK:         [ano ano. to sou drobné] protože já se domnívám že pokud bychom se měli skutečně hovořit o e politizaci ekonomické scény mohli bychom se vrátit také jaké stejně jako v tom rusku k začátkům privatizace. nechtějte abych tady opa[koval]

{399} JB:                      [dobře]

{400} MK: některé výroky funkcionářů ódées. ((míněno ODS))

{401} JB: =neschodnete se. pojďme dál.

{402} MK: o úniku ekonomů před právníky a tak dál.

{403} JB: e františek oldřich kinský si chce zvýšit své šance na získání majetku který byl jeho rodině zabaven podle benešových dekretů (.) pomoci by mu v tom měla žaloba na ochranu osobnosti kterou hodlá podat na ministra kultu:ry. dostálovy výroky na adresu kinského prý hraběte poškozují.

((začátek předtočené reportáže))

{404} R-Z3: chvíli zamyšlený potom zase rozesmátý. tak dnes vypadal františek oldřich kinský když jeho právník novinářům oznamoval že připravuje žalobu na ministra kultury dostála. ((střih))

{405} R-JČ: soustřeďujeme ještě stále výroky které pronesl ((střih))

{406} R-Z3: kinského právník například kritizuje toto ministrovo prohlášení. ((střih))

{407} R-N1: ((paralelně na obrazovce citace z prohlášení Pavla Dostála)) jen naprosto slepý soudce který navíc neumí ani slepecké písmo. může rozhodnout že dekrety v souvislosti s kinským nebyly použity oprávněně. ((střih))

{408} R-Z3: pavel dostál ho pronesl poté co kinský vyhrál jeden ze soudů. ((střih))

{409} R-N1: ((na pozadí původní cizojazyčný mluvčí František Oldřich Kinský, restituent)) v demokratickém státě není myslitelné aby politik zasahoval do jednání soudů. ((střih))

{410} R-Z3: ministr kultury už ale před časem možnost že by soudy nějak ovlivňoval odmítl. ((střih))

{411} R-PD: my prostě respektujeme e nezávislost českých soudů ((střih))

{412} R-Z3: kinský který chce český majetek za čtyřicet miliard korun a tvrdí že se cítí být stále českým občanem se dnes pochlubil že se naučil první české slovo. ((střih))

{413} R-OK: prosim. ((smích)) ((střih))

{414} R-Z3: jeho snaha získat majetek ale některým obcím nahání stále větší strach. není totiž jediným kdo o navracení majetku zabaveného podle benešových dekretů žádá. obce se proto chtějí bránit společně a tak se teď domlouvají jak postupovat. ((střih))

{415} R-JM: víme (teda) jak se těžko rozbíhá obrana proti těm(hle) ee těmto žalobám.

((konec předtočené reportáže))

{416} JB: takže pánové slyšeli sme že ob- obce mají čím dál tím větší strach z roků potomků nacistů. nakolik k tomu přispěli podle vás čeští politici svými kontakty se sudetoněmeckým lansmanšta- landsmanšaftem. mám například na mysli přítomnost místopředsedy senátu rumla a: senátora mezihoráka či poslance říhy na posltově ((míněno Posseltově)) recepci při otevírání takzvané kanceláře landsmanšaftu. prosím pane poslanče.

{417} MK: tak já osobně bych tam samozřejmě nešel (.) pan kolega ruml už v minulosti ještě když byl v ódées ((míněno ODS)) měl celkem zajímavé styky takže: já se k tomu nechci vyjadřovat. já se domnívám že tady je jiná věc (.) ee prostě ee všichni e politikové. celá politická scéna v tomto případě zcela jednoznačně ee jednoznačně deklarovala že benešovy dekrety prostě sou nepřekročitelná mez s tím že (.) já mám za to že že se tady zapomíná na jednu záležitost (.) ee druhá světová válka byla zakončena postupimskými dohodami. po těchto postupimských dohodách byla takzvaná pařížská schůzka která jednoznačně deklarovala že německo jako prohraný stát nebude muset platit české republice a polsku takzvač- takzvané válečné reparace což by v případě české republiky v cenách letošního roku bylo zhruba štyři sta miliard dolarů. tedy dvacet ročních rozpočtů. ale že v podstatě ee bude proveden odsun (.) němců (.) kteří zanechají své majetky jako náhradu oněch válečných reparací s tím že tyto odsunuté němce odškodní německo. to znamená že pokud se dneska díváme na snahy pánů kinských a dalších (.) je to skutečně ostudné protože on v podstatě respektive jeho rodina byla němci odškodněna a v tuto chvíli se snaží vytvářet tady pocit něčeho na co nemá nárok a já se domnívám že ten nárok ani nezíská.

{418} JB: e stejný dotaz na vás pane poslanče, na kolik podle vás k tomu strachu obcí ee z nároků potomků nacistů přispívají někteří čeští politici svým kontaktem s landsmanšaftem.

{419} VT: fakta bohužel dokazují že přispívají (.) prostě to že někteří čeští politici jeli na sjezdy landsmanšaftu. to že byli u otevírání jejich kanceláře v praze. to že podepsali aktivitu jejímž cílem je zřídit nebo bylo zřídit v berlíně takzvaný památník vyhánění (.) to je naprosto jasné prokázané a že to má charakter jakéhosi nadbíhaní podávání ruky to je bohužel fakt a ten potom samozřejmě vede k větší odvaze e v podobných sporech takže já musím byť nerad. odpovědět že že ano. ale k té kauze samé (.) já chci říct že jednoznačně stojím za panem ministrem dostálem. já sem bohužel zaregistroval že takle za ním nestojí celá sociální demokracie a kdyby stála tak jeho pozice by byla pevnější (.) já si myslim že

{420} JB: =a kdo za ním nestojí v sociální demokracii?

{421} VT: to je správná otázka na sociální demokracii. [já sem prostě zaregistroval]

{422} JB:                       [já vím? ale tak co ste zaregistroval]

{423} VT: já sem zaregistroval že jeho odhodlaný postoj a korektní a správný postoj není sdílen celým vedením sociální demokracie a už bec není sdílen touhle vládou. přičemž je jasné že jedině jednotný odpor celé české politické scény přes všechny politické strany může tohle zastavit a ještě k té kauze aby veřejnost rozuměla o co jde (.) to není restituce jak se často říká (.) to je snaha žalujícího to znamená pana kinského e tvrdit že jemu otci nemohlo nic být zabaveno protože v době kdy podle kdy degretovy- degrety benešovy byly uplatněny nic nevlastnil. ale to je starý zrušený právní institut ještě z doby první republiky a otec e pana kinského prostě prokazatelně se přihlásil k německé národnosti a dokonce prokazatelně podporoval odtržení sudet od české republiky takže to že byly uplatněny benešovy dekrety právě na tento případ já považuju naprosto za prokazatelné stejně jako pan ministr dostál. a myslim že by v tomhle měla česká politická reprezentace držet držet za je- za jeden provaz.

{424} JB: =jenom stručně prosím. chcete nějak reagovat na ta slova pana poslance tlustého o tom že sociální demokraté nejsou jednotní v tomto názoru.

{425} MK: já mám pocit že v tomto případě pan kolega tlustý slyší trávu růst. já sem nic takového nezaznamenal.

{426} VT: =ne. ne. já sem byl na jednání která se tomuto problému věnovala tam [byli i jiní]

{427} JB: [tak řeknete] nějaké jméno.

{428} VT: =já nebudu nikoho udávat

{429} JB: dobře.

{430} VT: já myslim že to sociální demokracie sama ví.

{431} JB: pojďme dál (.) přinese evropská ústava pokles nebo posílení vlivu naší země v evropské unii (.) na toto téma se v sedmičce politici přou už několik týdnů a to bez jasné odpovědi. proto jsem dnešní hosty požádala aby se připravili na srozumitelné zodpovězení otázky (.) jak by se změnil vliv české republiky v evropské unii po přijetí evropské ústavy. (.) nejprve se podívejte na graf který je trvale zdrojem sporů.

((začátek předtočené reportáže))

{432} R-Z4: podle nyní platných smluv se česká republika bude po svém vstupu podílet na klíčových rozhodnutích evropské unie necelými čtyřmi procenty hlasů. stejně jako řecko portugalsko belgie a maďarsko. velké země jako německo francie velká británie a itálie disponují v současnosti devíti procenty hlasů. po přijetí evropské ústavy (.) v navrhované podobě by se podíl naší země na klíčových rozhodnutích snížil na dvě celá dvě desetiny procenta. nejvíce by na přijetí evropské ústavy vydělalo německo. (.) váha jeho hlasů by se při klíčových rozhodnutích zdvojnásobila na plných osmnáct procent a německo by tak mělo v evropské unii nejsilnější pozici. ostatní velké země. tedy francie velká británie a itálie by posílily o zhruba čtyři procenta. ((střih))

{433} R-CS: [(  )]

{434} R-JB: [o přistoupení ve srovnání] podle návrhu evropské ústavy. [neboli]

{435} R-CS: [já se] řídím textem smlouvy:,

{436} R-JB: =ano:

{437} R-CS: a návrhy a mám v ruce kalkulačku a přepočítali sme to

{438} R-JB: =neboli tato čísla nejsou pravdivá. [a vy máte jiná čísla]

{439} R-CS:                   [a já říkám] (.) já vám říkám že poměr hlasů bude tak že dneska máme jednu šestadvacetinu, a budeme mít [jednu pětadvacetinu a mírně si mírně si polepšíme. a]

{440} R-JB:   [a není to tedy tak že ee (.) podíl německa se zvýší] ((střih))

{441} R-SG: jelikož sem čekal tuhle otázku protože ta byla před časem publikována tak sem si nechal k tomu předložit řadu (  ) materiálů a problém je v tom že dnes existují dvě dva druhy ee jakoby ee váhy hlasů (.) jedna váha hlasů podle počtu hlasů který máme, a druhá váha hlasů podle počtu obyvatel v evropské unii. a vy porovnáváte tu váhu hlasů podle e počtu hlasů s váhou hlasů podle počtu obyvatel. ale to sou dvě nesrovnatelné nesrovnatelné věci v tuto chvíli.

{442} R-JB: [( )]

{443} R-IL: [teď mi] řekněte některého diváka a u televizních obrazovek jes[li chápe o čem hovoříme.]

{444} R-JB: [ne: počkejte ne ne teďkon]

((konec předtočené reportáže))

{445} JB: takže (.) nejprve (.) pane poslanče tlustý. máte nyní prostor. vysvětlete co nejstručněji (.) jak se podle toho (.) podle výpočtů občanské demokratické strany (.) změní postavení české republiky kdyby byl přijat návrh evropské ústavy v současné podobě. prosím.

{446} VT: tak já sem připravil tabulku

{447} JB: =já také poprosím kameru [jesli by mohla]

{448} VT:             [tabulku a graf] e kde sou údaje pro dvě období a v tom je asi ta složitost proč se to tak špatně vysvětluje (.) česká republika totiž bude mít jiný počet svých poslanců v období dva tisíce čtyři až dva tisíce devět. konkrétně dvacet čtyři. a jiný počet po roce dva tisíce devět. právě podle jiné pasáže evropské uu- ústavy. obě ta čísla sou podle návrhu ústavy. napřed tedy dvacet čtyři. posléze šestnáct. německo napřed devadesát devět. posléze (.)

{449} JB: [sto třicet jedna]

{450} VT: [sto třicet jedna.] znamená to tedy. zatímco česká republika klesá na dvě celé dvě jak ste přesně uvedli (.) tak německo opravdu stoupá na skoro osumnáct procent (.) takže je pravdivé tvrzení že česká republika si sice napřed napřed o trošku pomůže ale v zápětí klesne na ten na ten malý malý pro- počet (.) ta úvodní čísla tech tři celé sedum procent ste uváděli v úvodním příspěvku. s tim nechci polemizovat. já chci jenom vysvětlit že chceme-li tomu dobře rozumět odlišujme dva tisíce čtyři až devět a po roce dva tisíce devět. a opravdu když to porovnáme (.) tak e po roce dva tisíce devět si česká republika významně pohorší a: německo významně polepší. když k tomu dodáme že evropská unie přechází od systému ve kterém každý členský stát měl právo veta na většinové hlasování no tak je jasné že s těmi našemi dvě celé dvě desetinami procenta v těch většinových hlasováních toho asi mnoho nenaděláme.

{451} JB: tak to bylo vysvětlení z dílny ódées. ((míněno ODS)) o totéž sem požádala sociální demokracii. takže pane poslanče nyní máte prostor vy.

{452} MK: ehe ee

{453} JB: vysvětlete jak se změní podle sociálních demokratů

{454} MK: hm

{455} JB: vliv české republiky

{456} MK: =ano

{457} JB: po přijetí evropské ústavy.

{458} MK: tak především (.) máme-li cokoliv porovnávat je potřeba si ujasnit co vlastně chceme porovnávat (.) za prvé (.) e pokud chceme e vycházet podle stavu podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) (.) a evropské ústavy ee je potřeba si stanovit stejnou základnu. to znamená dvacet sedum států. protože samozřejmě potom ty většiny se pohybují jinak. dvacet sedum států tedy včetně bulharska a rumunska které pravděpodobně v době kdyby ústava měla vstoupit v platnost by již byly členy. to je první věc (.) druhá věc (.) je potřeba si ujasnit jesi hodnotíme rozhodování e v evropské radě nebo v radě ministrů. anebo v evropském parlamentu. protože evropský parlament nepřímá zásadní rozhodnutí v evropské unii ta rozhodnutí přijímá evropská rada a ta samozřejmě tato evropská rada už podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) tak samozřejmě v evropské ústavě e vytváří kvalifikované většiny podle takzvaného systému brzd a pojistek které znemožňují (.) přehlasovat buď (.) velké státy e malými anebo malé státy velkými (.) ee z toho tedy vyplývá samozřejmě e způsob systém hlasování který se mění (.) zatímco ee teď já to se samozřejmě pokusím ukázat [na kameru doufám že to bude že to bude vidět]

{459} JB:      [ano ukažte to prosím. já také poprosím kolegy aby to] (.) po[kud možno zabrali]

{460} MK:    [tak ee zatímco] zatímco podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) (.) byl systém hlasování podle takzvaných vážených hlasů (.) to znamená hlasů. které jednotlivé státy měly v evropské radě kdy česká republika má dvanáct hlasů z tři sta čtyřiceti pěti. tedy má váhu tři celé čtyřicet osum procenta. podle ústavy se přechází na jiné hlasování a to hlasování podle států (.) to znamená že česká republika bude mít jeden hlas z dvaceti sedmi. to znamená tři celé sedumdesát procent. e toto hlasování se uplatňuje v některých zásadních věcech jako jednomyslné hlasování to znamená že podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) by při takzvaném jednomyslném hlasování e sme měli tři celé čtyřicet osum procenta. podle ústavy tři sedumdesát. ale (.) v rozhodování rady ministrů sou také takzvané kvalifikované většiny. kde (.) v té e smlouvě z nys ((míněno Nice)) je stejná kvalifikovaná většina (.) to znamená dvanáct hlasů z dvě stě padesáti osmi. to znamená těch dvě stě padesát osm je kvalifikovaná většina vázaných hlasů což je zhruba sedumdesát pět procent všech e členů evropské rady. čili v tomhle případě bychom měli vliv čtyři celé šedesát pět procenta. podle ústavy ovšem

{461} JB: =ano

{462} MK: kde se bude rozhodovat máms- a bude se hlasovat podle států. máme jeden hlas ze čtrnácti. protože čtrnáct států ze sedmadvaceti je nadpoloviční většina to znamená sedum celých čtrnáct procenta. ovšem s tím: že těchto čtrnáct států musí zároveň zastupovat minimálně šedesát procent obyvatel unie. to znamená my máme deset celých tři procenta z dvě stě osmdesáti devíti občanů e unie což tvoří (onu kvalifikovanou většinu). tedy tři celé padesát šest procenta. i to je víc než než v tom hlasování podle nys ((míněno Nice)) (.) ee těch šedesát procent tadleta podmínka je tam proto že čtrnáct nejmenších států ee v současné době reprezentuje zhruba dvacet sedm procent obyvatel unie. čili v podstatě je to podmínka která zakazuje majorizování malých států ee respektive velkých států malými a proto je tam tato podmínka. e to vychází zcela jednoznačně z článku dvacet čtyři ústavy ve kterém se říká. že evropská rada rozhoduje kvalifikovanou většinou [která je vymezená]

{463} VT:                [((odkašlání))]

{464} MK: jako většina členských států (.) zastupujících nejméně tři pětiny obyvatel unie. potom existuje třetí kvo:rum hlasování takzvaná superkvalifikovaná většina která podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) je stejná (.) to znamená dvanáct hlasů z dvě stě padesáti osmi tedy čtyři celé šedesát pět procent. přičemž těchto dvě stě padesát osum. hlasů musí zároveň zastupovat alespoň dvě třetiny členských států. to znamená osumnáct jesiže my budeme jedním z osmunácti máme pět celých padesát šest procenta (.) přičemž těch (ty dvě třetiny) státy musí současně zastupovat alespoň šedesát dva procent unie to znamená deset celých tři milionů obyvatel z dvě stě devadesáti osmi.

{465} JB: =<pane poslanče>

{466} MK: =no ee

{467} JB: můžete jednoznačně odpovědět na na otázku pan poslanec tlustý řekl v roce dva tisíce

{468} MK: ano

{469} JB: devět. ehm se zmenší podíl na rozhodování pro českou republiku a takřka se zdvojnásobí podíl

{470} MK: =no

{471} JB: německa. kdyby vy ste měl

{472} MK: =ano

{473} JB: máte to tam ňák zpracováno kdybyste [měl také říci jak to bude v roce dva tisíce devět]

{474} MK:                   [samozřejmě. já znovu říkám že pan pan poslanec] pan poslanec tlustý především hovořil o evropském parlamentu

{475} JB: mhm

{476} MK: kde samozřejmě sou lidé voleni podle počtu obyvatel ale rozhodování evropské unie v radě ministrů a v evropské radě kde je ten poměr je jiný. a já vám chci ukázat jednu záležitost

{477} JB: =ano

{478} MK: ee v podstatě (.) podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) ee náš podíl české republiky má váhu proti německu čtyři celé čtyřicet jedna celých třicet osm. ovšem podle evropské ústavy kdy v podstatě budeme mít ee hlas jeden stát jako jeden stát bude sto procent (.) e jesiže to znamená jesiže srovnáme že v podstatě my podle smlouvy z nys ((míněno Nice)) bychom vůči těm největším státům měli čtyřicet jedna [třicet osm respektive čtyřicet čtyři.]

{479} VT:  [((povzdech))]

{480} MK: tak podle evropské ústavy máme sto procent. čili když to srovnáme zcela jednoznačně

{481} JB: =ano

{482} MK: při těch e při těch e ee vážených hlasováních v každém z těchto hlasování v každé z této (    ) kvalifikované většině budeme mít větší váhu než v současné době a to právě proto že se přechází z takzvaných vázaných hlasů na hlasování podle států.

{483} JB: =takže podle vás budeme mít větší váhu. podle vás menší váhu. já myslím že ten problém musí asi ještě uzrát abychom ho všichni pochopili.

{484} VT: =no oni to [byly]

{485} JB:      [jednu] větu.

{486} VT: to byly divné počty (.)

{487} JB: [ehe]

{488} VT: [pan ko]lega tam říkal že mu sedum procent vychází když veme čtrnáct států z dvacet pěti protože to je kvalifikovaná většina ale my se mezi tech čtrnáct pane kolego s tou naší rolí těžko dostaneme. [takže]

{489} JB: [já mysl]ím že ještě budou určitě diskuse [o evropské ústavě.]

{490} MK:                      [ehe hm]

{491} JB: každý ste představili výpočty svých stran. pojďme dál (.) kámen nůžky papír. tak tuhle hru zná asi každý z nás. (.) ne všichni ale vědí že se v této speciální disciplíně pravidelně pořádá i mistrovství světa. my vám teď ukážeme to poslední světové klání které proběhlo v kanadském torontu.

((začátek předtočené reportáže))

{492} R-Z3: nůžky stříhají papír. papír balí kámen. kámen tupí nůžky. pravidla jsou jasná. strategie ale už je ryzí věcí jednotlivých soutěžících. (.) jedni spoléhají na vypečený vzhled. druzí na takový který soupeři nažene strach. ((střih))

{493} R-N1: ((na pozadí původní cizojazyčný mluvčí)) každého převálcuji budu se pást na jejich strachu. ((střih))

{494} R-Z3: jiní zase věří v týmovou sílu a pozitivní přístup. a tato paní je přesvědčena o všemocnosti nůžek. ((střih))

{495} R-N2: ((na pozadí původní cizojazyčná mluvčí)) nůžky. prostě pořád dáváte nůžky a prostříháte se až do finále. ((střih))

{496} R-Z3: co člověk to názor (.) vyhrát ale může jenom ten nejlepší. chvilka napětí (.) papír. a semifinálovému soupeři roba krugra ((míněno Roba Krugera)) nezbývá než to zabalit. finále (.) papír se osvědčuje i tentokrát a svět má svého nového mistra. do příštího ročníku tedy platí že nejlepší strategií je papír a slepecké brýle. když totiž na soupeřovy ruce nevidíte (.) nezastraší vás.

((konec předtočené reportáže))

{497} JB: pánové já tu mám takovou cenu pro vítěze. není ani živé zvíře ani nic e řekněme sexistického. ten obsah působí s vaš- ten obsah e souvisí s vaším působením v politice. střihnete si o něj (.) nebo ne?

{498} MK: tak my především si musíme stanovit pravidla protože v té ukázce se stříhalo až na čtvrtý pokus zatímco u nás v čechách se vždycky říká raz dva tři tak na třetí.

{499} JB: mohu? mohu? střihnete si nebo ne? jak chcete.

{500} VT: prosim

{501} JB: takže. raz.

{502} MK: moment. (moment musíme se připravit.)

{503} JB: raz. dva. tři.

{504} MK: [(     )]

{505} VT: [kolega vyhrál.]

{506} JB: takže pane poslanče (.) já mám tu čest vám předat dárek od televize nova.

{507} MK: ((smích))

{508} JB: je to na zvýšení

{509} MK: =ano.

{510} JB: platů [senátorů.]

{511} VT:    [budou je pot]řebovat. ano.

{512} JB: a poslanců. prostě tak jak si to občas navrhnete a ono to třeba i neprojde.

{513} MK: já děkuji. děkuji ódées ((míněno ODS)) že mi k tomu umo[žnila abych se dostal.]

{514} JB:                           [((smích))] pánové já vám děkuji za dnešní sedmičku. loučím se s vámi. na schledanou.

{515} VT: na schedanou.

{516} JB: na viděnou za týden.

{517} MK: děkujem. na schledanou.

((závěrečná znělka pořadu))