Profil Studia 6

Televizní stanice: Česká televize