SEDM23

NÁZEV POŘADU: 7 čili Sedm dní
DATUM VYSÍLÁNÍ: 2. 1. 2000
KANÁL: Nova
STOPÁŽ: 60 min.
ÚČASTNÍCI:
JO = Jitka Obzinová, moderátorka;
VK = Václav Klaus, předseda PSP ČR a ODS;
MZ = Miloš Zeman, předseda vlády ČR, ČSSD;
V REPORTÁŽÍCH:
Z1-Z2 = reportéři;
N1-N4 = neznámí mluvčí;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 JO: hezké první nedělní poledne roku dva tisíce vážení diváci vítám vás u našeho pořadu sedum čili sedum dní.
((začátek předtočené reportáže))
{1}
 R-Z1: před necelými dvěma dny celý svět slavil změnu letopočtu. světové metropole zaplnily nadšené davy, ulice a náměstí osvítily ohňostroje. bouřlivé oslavy ale také přinesly řadu zranění (.) škod na majetku i ztráty na lidských životech. a: stejně rozporuplně můžeme vnímat i očekávání spojená (.) s budoucností. s vývojem techniky a lidské civilizace vůbec.
((konec předtočené reportáže))
{2}
 JO: no a právě o tom e si dnes budeme povídat e s mými hosty. e předsedou poslanecké sněmovny a ódées, ((míněno ODS)) václavem klausem,
{3}
 VK: dobrý den,
{4}
 JO: a premiérem (.) milošem zemanem.
{5}
 MZ: dobrý den a dobrý rok.
{6}
 JO: ee neobvyklá sedmička, e (.) první sedmička e roku dva tisíce, ee možná žádá (.) neobvyklá témata, a (.) e tak sme se rozhodli (.) ji: opravdu (.) neobvykle pojmout tak e že nebude (.) ee těmi e tématy to co se událo za posledních sedum dní, ale (.) sedum (.) lidských příběhů. e pojďme se podívat na prvních z nich.
((začátek předtočené reportáže))
{7}
 R-Z2: je z malého města ve středních čechách. jmenuje se petr je mu dvaatřicet a před dvěma lety přišel o nohu. nemá příliš mnoho šancí řešit svou tíživou finanční situaci a tak přišel na zvláštní řešení. nabízí k prodeji svou ledvinu. požaduje za ni téměř dva miliony korun, půl milionu jako zálohu, zbytek (.) po zákroku. není sám. v našich inzertních časopisech se podobné nabídky objevují už řadu měsíců. lékaři sou šokováni. ((střih))
{8}
 R-N1: lidské orgány nelze považovat e za (.) za zboží. lidský orgán (.) nemá ee (..) cenu vyjádřitelnou v penězích.
((konec předtočené reportáže))
{9}
 JO: jak to tedy vlastně je (.) chtěli byste mít e možnost e koupit si nějaký orgán (.) v případě (.) potřeby
{10}
 VK: ((nádech)) no tak já si myslím že tohleto je trošku extrém. ten příběh by (moch) vypadat jinak, ono taky je em darování (.) něčeho (.) tohleto je určitě extrém (.) pokud by to bylo em na základě absolutní (.) dobrovolnosti já nevím jestli to má bejt smrtelně zakázáno ale ((nádech)) já to považuju za výjimečnost mimořádnost (.) a eem když bychom hovořili o (.) vývoji moderní medicíny v tomto století a určitě dalším tak (.) já nevěřím že by že to pude tady tou cestou, a tudy takže doufejme že to tudy nepude.
{11}
 MZ: tak já myslim že existuje (.) e řada (.) dobrovolných dárců kteří po smrti odevzdávají (.) své orgány pokud jsou použitelné a myslím si že je to humánní a že je to v pořádku. ((nádech)) u živého člověka v tom vidím (.) něco (.) nepřirozeného. a pokud je motivováno finanční tísní, tak kdybychom asi oba měli přemýšlet o tom, (.) jaká je vlastně situace (.) zdravotně postižených v této společnosti, co s nimi dělat, jak vytvořit (.) možnosti (.) pracovního uplatnění, ať už formou chráněných dílen, nebo dejme tomu i (.) povinné části jako je v německu, části zaměstnanců kteří (.) jsou zdravotně postižený (.) ty modely existují, je potřeba je aplikovat, a nejde o jednoho člověka nebo jenom o jednoho člověka, jde o celou poměrně (.) velmi početnou sociální skupinu (.) ee v naší společnosti. a (..) ty dva miliony korun (.) já si myslím že to je opravdu extrém tady souhlasím, jde o celkové systémové řešení, ne jednotlivce ale sociální skupiny.
{12}
 JO: víte ono to bude možná e také tím že měřítkem úspěšnosti, e v této společnosti, e sou pro mnoho lidí peníze. ee sou pro vás také? měřítkem úspěšnosti
{13}
 VK: no tak to je jedna otázka ale já si nemyslím že zrovna tenhle případ e souvisí s měřítkem (.) hodnot a úspěšnosti penězi. já věřím tomu, že se některý člověk dostane do extrémní mimořádné tísně mimořádné situace, a je ochoten něco takového nabídnout je to asi velmi individuální, extrémní případ a se zbožštěním peněz (.) podle mého názoru nemá vůbec nic společného.
{14}
 JO: =ovšem e ovšem tam ee v tom příspěvku bylo řečeno právě to, ee že e se e těch inzerátů objevuje víc. e to znamená, že možná lidé kteří nevědí jak vydělat peníze, e přijdou na tento způsob. že e možná opravdu ee dochází k takovému extrému, e kdy lidé opravdu nevědí jak vydělat ty pe[níze]
{15}
 MZ:           [vite]
{16}
 JO: které sou měřítkem úspěšnosti [(dle něho)]
{17}
 MZ:                [mě tam]
{18}
 VK: [(no)]
{19}
 MZ: [za]ujal (.) ten lékař. který říkal, že (.) lidský orgán nemá cenu že nemůže (.) podléhat tržním kritériím. já bych s tím dost souhlasil. já bych řekl že tady je celá řada hodnot, e která nepodléhá komerčním kritériím. zkuste říct jakou cenu (.) má přátelství. nebo
{20}
 JO: [(hm)]
{21}
 MZ: [ja]kou cenu má láska. já jsem kdysi říkal že pokud na lásku (.) zavedeme tržní kritéria, tak se z lásky stane prostituce. a ta už cenu samozřejmě má. ((nádech)) a myslím si že tady jsou dva extrémy. extrém (.) nějaké askeze, kde (.) říkám peníze pro mě nemají (.) vůbec žádnou cenu, a potom (.) druhý extrém, a ten krásně popsal třebas (.) erich from, ((míněno Fromm)) kde říká, jsou lidé (.) pro něž (.) základní (.) hodnotou (.) je mít, a jsou lidé pro něž (.) základní hodnotou (.) je být. a když jsou lidé (.) kteří (.) e svoji: prestiž zakládají na tom, že maj auto (.) že mají vilu (.) že mají bohatství, a (.) mnohdy nic jiného, tak tím vlastně dokazují že neuznávají jiné hodnoty než právě ty které je obklopují a ne ty které jsou ve vnitřních.
{22}
 VK: to je pravda ale tadyhleten ten případ ukazuje (.) podle mého názoru něco jiného. to jestli my tři si budeme řikat že ee lidské lo nemá cenu a hodnotu, em to si my tři můžeme myslet, ale (.) jak vidíme v tomto případě tak to není pravda. protože v tomto případě (.) někdo vytváří poptávku po této věci, a někdo vytváří nabídku, a někde se najdou někde najdou [nějakou]
{23}
 MZ:             [((nádech))]
{24}
 VK: cenu,
{25}
 MZ: [e to je, to je (otázka)]
{26}
 VK: [a ten pán tu ledvinu buď prodá, ne]bo neprodá. to de o to jedině jesi (.) my mu to chceme (.) jako stát mocný stát zakázat aby nic takového nikdy nedělal.
{27}
 JO: má [stát ponechat]
{28}
 VK:  [to je to je]
{29}
 JO: ten [prostor pro]
{30}
 VK:   [etický] problém [naší]
{31}
 JO:           [ano]
{32}
 VK: doby. to o tom jestli to někdo, to poptává a nabízí, to: nikdo z nás nezaká[že.]
{33}
 MZ:    [že] někdo něco poptává, to se stalo.
{34}
 VK: =hmm
{35}
 MZ: otázka [je, jestli také]
{36}
 VK:    [(a nabízí taky.)]
{37}
 MZ: nabízí, protože vyjití inzerátu ještě nesignalizuje, reálnou nabídku. a [pokud]
{38}
 VK:    [(hm)]
{39}
 MZ: jde [o to,]
{40}
 JO:   [ovšem] například víme že e e dejme tomu v číně, ee se udávají popravy právě kvůli tomu že (.) [je jistá]
{41}
 MZ:                   [bohužel]
{42}
 JO: poptávka [po: e těch orgánech.]
{43}
 MZ:     [bohužel a nejenom v číně.] ale já bych se vrátil k té nabídce. podívejte se. e existuje pojem kterému se říká (.) sebe (.) poškozování,
{44}
 VK: hm
{45}
 MZ: a odejmutí ledviny, je ne[sporně]
{46}
 VK:             [mhm,]
{47}
 MZ: sebepoškozo[vání.]
{48}
 VK:      [hmm]
{49}
 MZ: a podle trestního zákoníku je sebepoškozování trestný čin.
{50}
 VK: no ale odejmutí ledviny, pro své dítě, [a podobně,]
{51}
 MZ:                    [((nádech))]
{52}
 VK: je taky sebepoškozováním, a už (.) okamžitě se dostáváme do [složitějších otázek]
{53}
 MZ: [ale to už není komerční] kritérium.
{54}
 JO: [hm]
{55}
 MZ: [prá]vě proto že láska k vlastní[mu dítěti se nedá měřit penězi.]
{56}
 VK:                 [ne: já to neobhajuji. já to neob]hajuji. já jenom e polemizuji <s tím že to nemá> cenu a hodnotu. bohu[žel]
{57}
 JO:     [a:]
{58}
 VK: má.
{59}
 JO: e e pane předsedo když, e když teď spojím to o čem mluvil pan premiér, e s tou mojí předchozí otá[zkou.]
{60}
 VK:                [mhmm,]
{61}
 JO: to znamená e hodnoty nějaký žebříček hodnot e který je pro: e některé lidi důležitý, a (.) e ta postupná komercionalizace kdy se opravdu může stát že tedy ee princip e nabídka poptávka udělá (.) e zboží e z lidských (.) orgánů myslíte si, e že e k tomu ta společnost opravdu může dospět a (.) že se posunou ta e měřítka hodnot anebo že (.) ee em (.) se někde objeví někdo kdo prostě ten e ten zdravý rozum e e zase pomůže e e
{62}
 VK: ale já bych to nedal jako protiklad zdravého rozumu a komercializa[ce]
{63}
 JO:     [hm]
{64}
 VK: tohle je extrémní pří[klad]
{65}
 JO:           [hm]
{66}
 VK: a em já bych z toho nedělal zásadní závěry o tom jesi sme jako lidstvo špatní nebo em špatní nebo dobří, a (.) měřítko hodnot peníze nepřeha- nepřehánějme to prostě ty peníze emm sou-li tak je to lepší než když <nejsou, o tom nemusíme diskutovat> (.) pokud jim někdo dá větší e lu ve svém životě než je normální tak je to určitě špatně [ale]
{67}
 MZ:      [já bych] navá[zal,]
{68}
 VK:             [nedě]lejme, nedělejme z to[ho něco ( )]
{69}
 MZ:                          [e protože]
{70}
 JO:                          [myslíte si] že může být úspěšný člověk který je e komerčně neúspěšný v naší společnosti, a že může být e všeobecně zná[mý a že ee že může být]
{71}
 VK:                    [určitě: určitě]
{72}
 JO: vážený,
{73}
 VK: určitě. stoprocent[ně]
{74}
 MZ:          [e] pani obzinová <myš[lenka hladových>]
{75}
 JO:                     [znáte takové,]
{76}
 MZ: <básníků je>
{77}
 JO: [(hm)]
{78}
 MZ: [<prá]vě v naší kultuře> dosti častá ale, já bych vytknul před závorku jednu důležitou věc. svoboda člověka, je omezena pouze svobodou druhých. a my nemůžeme mustrovat lidi, jaký [mají]
{79}
 VK:                         [hmm,]
{80}
 MZ: mít žebříček hodnot. ((nádech)) my můžeme vyjádřit e svoje preference. ale jsou to jenom naše preference, a nikoho jiného. já sám e sem četl, jednu (.) krásnou knížku, amerického sociologa, který se jmenoval (.) thorstajn veblen, ((míněno Thorstein Veblen)) z roku dvacet jedna, ta knížka se menuje siory of ležr klás ((míněno Theory of Leisure Class)) (.) teorie (.) zahálčivé třídy. a on tam říká takovou jednu půvabnou věc (.) že třebas auto, nahrazuje (.) sexuální symbol. a že lidé si kupují velká auta aby měli prestiž nejenom jako majitelé aut, ale protože to auto je pro ně i symbol sexuálního úspěchu. ((nádech)) je to samozřejmě trošku přehnání (.) ale něco na tom je. takže já bych rozlišil lidi, kteří se obklopují (.) těmi (.) předměty prestižní spotřeby, ne: protože by je potřebovali ne: protože by (.) potřebovali tak velké auto (.) ale protože chtějí, aby je jejich okolí vnímalo (.) jako úspěšné lidi. a tyto stupné předměty, tuto roli úspěšnosti hrají. a pak jsou lidé, třeba ti chudí básníci, kteří to nepotřebují. kteří píší krásné verše, jistě by taky rádi byli bohatí kdo by nechtěl být (.) bohatý alespoň poctivým způsobem, ale nejsou. a přesto jsou hodnotní právě kvůli těm veršům, a ne: kvůli těm autům a to je ten rozdíl.
{81}
 JO: =a kde v tom vašem příkladu stojí politik.
{82}
 MZ: tak politik e si [může během své <činnosti,>]
{83}
 VK:         [má velké auto emmmm]
{84}
 MZ: ee jaksi koupit auto, může si pořídit vilu, ee když e si vezmete (.) jeho plat (.) když si vezmete cenu vily nebo cenu auta, a: zjistíte že ten politik (.) ani nedědil, ani mu nikdo nic nedaroval, tak se (.) vás (.) může (.) pojmout podezření, kde ten politik na to vzal. podle mého názoru, politik (.) v naší společnosti, je velmi slušplacená profese. ale ve srovnání třeba s podnikatelem (.) s generálním ředitelem banky (.) a podobně (.) je to profese placená asi tak desetkrát méně než tyto profese.
{85}
 JO: jak to vidíte vy? [souhlasíte?]
{86}
 VK:          [nevim pů]jdem <se podívat jaké má auto pan předseda [vlády>]
{87}
 MZ:   [<žádné.>]
{88}
 VK: <ee v s->
{89}
 MZ: <služeb[ní tatru, a osobní žádné.>]
{90}
 VK:    [<jesli velké nebo malé (no)>] (.) nevim.
{91}
 JO: dobře. pojďme k dalšímu (.) e lidskému příběhu.
((začátek předtočené reportáže))
{92}
 R-Z2: tato žena září spokojeností. konečně objevila psí rasu podle svého gusta. nového čtyřnohého přítele si nemůže vynachválit. ajbo ((míněno Aibo)) umí chodit, štěkat, paničku uvítá, a když ho pohladí, i ocáskem zavrtí. jeho majitelka často nebývá doma. ajbo ((míněno Aibo)) pak trpělivě čeká, nekňučí, neruší sousedy, a nedělá loužičky. přestože takové štěně, stojí kolem devadesáti tisíc korun, je o tyto exempláře obrovský zájem. oproti jiným domácím mazlíčkům mají totiž ještě další nespornou výhodu. je jim úplně jedno jestli skončí v útulku, nebo v rukou bezcitného člověka který je bude týrat. nic je nebolí, a nedají se zabít. jen vypnout.
((konec předtočené reportáže))
{93}
 JO: pánové obáváte se toho že technická vyspělost ee začíná vytlačovat přirozené hodnoty,
{94}
 VK: já nevím jesi začíná vytlačovat prostě komu, kdo to dopustí, kdo dovolí aby se něco takového stalo, tak mu může vytlačit jakoukoliv hodnotu (.) prostě pud rodiče: z lajdáctví, a já nevím čeho ještě posadí dítě před televizi (.) místo aby mu říkali pohádky, pokud je posadí před eem internet, pokud jim koupí takovéhle hračky (.) tak je to hražka, substituce a věc falešná a já myslím že nic nikdo nevytlačuje. nevěřim (.) že maj (.) dětičky radši (.) tohleto než ee skutečné zvířátko. to jim někdo vnucuje, někdo jim to vá, a (.) to by bylo špatné a s tím je třeba bojovat.
{95}
 JO: jak to vidíte vy
{96}
 MZ: tak já se především myslím že (.) technický pokrok je (.) hodnotově neutrál[ní.]
{97}
 VK:       [hm,]
{98}
 MZ: to znamená, že když se třeba (.) mluví o lidské krutosti a nových technikách zabíjení, tak bychom si měli (uvědomit) že stejně kruté techniky i když ne: tak masové existovaly ve středověku nebo ve starověku. za druhé, já ztrácím (.) svoji hodnotovou toleranci, kterou jsem před chvílí (.) deklaroval, když vidím tenhle hnus, protože (.) živého psa nebo živé kotě, nemůže podle mého názoru nic nahradit, ((nádech)) a jestliže například ten pes, necítí bolest, tak ona bolest je taky součást lidského života. a ty kybernetické hračky em svým způsobem, odlidšťují nejenom děti, oni odlidšťují i dospělé. a já třeba dítě rád (.) na rozdíl od pana (.) předsedy ee posadím před televizi, [ale koupil sem jí teď krtečka,]
{99}
 VK:          [((smích))]
{100}
 MZ: takovej [seriál]
{101}
 VK:     [<mhmm,>]
{102}
 MZ: videozáznamů, (a) jsem rád když se dívá na toho krtečka. protože to je krásné. a když vidí lidi, třeba ty kreslené figurky, jak se tam mlátí po hlavách, tak ona si (.) neuvědomí (.) e že ten fenomén bolesti (.) je (.) reálný. ona to vidí jako grotesku. protože sama tu bolest necítí, a nevnímá. ((nádech)) čili já si myslím že samozřejmě použití techniky nikoli techniky sama, může odlidšťovat. a v tomto smyslu že je velice nebezpečná.
{103}
 VK: tak pokud je ta technika nástrojem, a ne: cílem tak je všech[no]
{104}
 MZ:                              [(hm)]
{105}
 VK: v pořádku od toho bychom mohli rozvíjet do nekonečna tuto úvahu a,
{106}
 JO: víte [ale]
{107}
 VK:   [( )]
{108}
 JO: čím dál víc, e je té techniky myslíte si že (.) ee je třeba, také čím dál e více e ee těm e e emm mladým generacím e zdůrazňovat e vztah e k přírodě a e e trvat na tom aby vlastně (.) v nich byl e e e ten pevný základ toho vztahu k přírodě
{109}
 VK: hm
{110}
 JO: =právě protože je tolik té techniky,
{111}
 MZ: víte já si teď připadám, jako člověk který neustále cituje ale teď sem si vzpomněl na sí pí snouva, ((míněno C. P. Snowa)) teorie dvou kultur. on říká že sou skutečně (.) bytostně technické typy, a potom typy které (.) milují přírodu. a já si myslím že každý z nás e každý z nich má v civilizaci svoje uplatnění, a když někdo rád něco šroubuje nebo v něčem se vrtá tak proč mu proboha máme (.) předepisovat aby šel na procházku k rybníku když by ho to nebavilo a přesně naopak. čili respektujme to, ale podle mého názoru (.) e život člověka nemá být (.) jednodimenzionální. ten člověk je (.) svým způsobem ochuzený (.) a kontakt s přírodou [samozřejmě]
{112}
 VK:                       [((nádech))]
{113}
 MZ: patří k přirozené lidské dimenzi.
{114}
 VK: =ale e dospělý člověk si volí (.) a řekněme že si volí dobrovolně a volí si na základě znalostí a volí si promyšleně. to dítě je postrčeno (.) leckdy k něčemu, a: v téhle chvíli já si myslím že, tam úvaha ho (.) postrčit někam jinam e je správná. já sem teď byl na horách a em byli tam jedni lidé a měli tam asi třináctiletého kluka (.) a mě fascinovalo emm že ten kluk (.) nechodil lyžovat. lyže měl e a všechno on seděl, většinu dne na horách, v alpách (.) ve svém pokoji a hrál si se svým počítačem takže (.) to je (.) úchylka (.) výchylka a: já myslím že (.) to by bylo varovné kdyby <ten svět se posunoval> k těmhle náhražkovým aktivitám (.) to bych e také nebyl neutrální to bych měl pocit že je třeba (.) něco někam směřovat o tom že je to jeho volba e a tatínek se tvářil že (.) je už mu třináct a von už si přeci umí vybrat, em to já si kladu otazník,
{115}
 MZ: on z toho potom vzniká jev kterému si říká fáchidiot. ((míněno fachidiot)) jo: prostě člověk který může být vynikající kompjútrový ((míněno komputerový)) technik, a zaplať pánbůh za ty dary, ale nenalézá štěstí v ničem jiném protože nic jiného nepoznal. já bych dost souhlasil s tím postrčením v tom dětském věku, to je vůbec otázka celého systému výchovy. zda třeba nutit děti chodit do školy no samozřejmě že ano. žádné dítě nebo měř žádné dítě vám nebude chodit rádo do školy. ((nádech)) ale jistá míra regulace, a k tomu se možná ještě dostaneme, a (.) byl (vžde) spor mezi dvěma viděními světa, jak velká (.) ta [míra]
{116}
 VK:           [hmm,]
{117}
 MZ: regulace má být, právě v tomhletom věku (.) nutná je, ale znovu opakuji (.) není to jenom v televizní kultuře. protože v té televizi (.) můžete vidět (.) krtečka stejně tak jako toma a džeryho, ((míněno Jerryho)) nebo mnoho jiných věcí. jak se menuje ten připitomělý seriál vo tom (.) manželském páru teď si nevzpomínám. ale to je celkem jedno. prostě, e něco jiného je když propagujete násilí, a něco jiného (.) je když ukazujete možnost něhy, vztahu k lidem, vztahu k přírodě (.) vztahu ke zvířatům a tak dál.
{118}
 VK: já si myslím že hrozný nebezpečí těhletěch typů techniky a ona ta technika je lecjaká, je obrovská atomizace a individualizace toho člověka že ho nechává sedět doma samotného že to je (.) náhražka za vztahy k lidem proto já (h-) vždycky bych ten sport propagoval,
{119}
 JO: =hmm
{120}
 VK: =a to sice ten sport kolektivní (.) tam je ta obrovská věc (.) že (.) to člověk nehraje (.) nehraje (.) sám. [a em]
{121}
 MZ:                      [nic pro]ti tomu ale já znova připomínám, to strašné nebezpečí. když dítě vidí, na televizní obrazovce jak kreslená figurka (.) praští druhou kresle[nou]
{122}
 VK:  [hm,]
{123}
 MZ: figurku (.) kladivem po hlavě, tak se nic neděje protože ta figurka obživne. v ně[jakém]
{124}
 VK:         [mhmm]
{125}
 MZ: druhém třetím dílu. ((nádech)) a tohleto je prostě falešný návyk, a to může (.) do jisté míry podněcovat kriminalitu, a: pak už (.) živý člověk nebo živé zvíře po té ráně kladivem neobživne.
{126}
 JO: ee já e e sem měla (.) ještě jednu takovou otázku. e když e se mluví o těch kompjútrech, ((míněno komputerech)) e my sme vlastně každý už zaznamenán v nějaké e počítačové síti, do kterých e zase není už tak těžké proniknout, e d- daří se to em čím dál ce, e lidem kter- kteří tam nemají co dělat, e (.) myslíte si že bude možné zabránit e dopadu na (.) práva jednotlivce,
{127}
 VK: [(já)]
{128}
 MZ: [pro]sím vás já sem dělal u počítače dvacet let (.) a já pokládám tu fetišizaci
{129}
 JO: [hm]
{130}
 MZ: [po]čítačové kultury, za (.) svým způsobem (.) podvodnou a nesprávnou. e vezměte si (.) jenom to, co se teď dělo s přechodem (.) na rok dva ti[síce,]
{131}
 VK:       [hmm,]
{132}
 MZ: ee já sem (.) ve vládě zakázal (.) přes požadavek (.) české národní banky, aby (.) jednatřicátý (.) prosinec byl vyhlášen dnem pracovního klidu protože jsem říkal, prosím vás to je humbuk, počítačových softvérových ((míněno softwarových)) (.) firem, které si chtějí nakapsovat a nic hrozného se nestane. taky že se nic hrozného nestalo. ((nádech)) uvědomte si že ten počítač je skvělý sluha (..) ale právě jenom sluha, a jakási monizace počítačů (.) jakási představa, že když moje osobní data jsou zanesena v nějakém registru, a někdo ví kde sem se narodil kdy sem se narodil a jakou mám adresu, takže se se mnou něco stane, a že moje osobní identita (.) bude ohrožena (.) to je představa velmi naivní.
{133}
 VK: tak tohle je představa naivní (.) já taky nevím co s těmi mými daty kdo udělá a co z nich bude mít (.) to mě tolik netrápí ale (.) o tom že vznikají nebezpečí orvelovských ((míněno orwellovských)) světů em kde (.) budeme všichni někde (zanešseni) a (.) a: bude se s námi tak či onak manipulovat to já myslím že nebezpečí takové tady je ale jinak plně sdílím názor na (.) bezvadnej fór (.) počítačových e počítačových (.) e výrobců (.) kterým se podařilo em vydělat miliardy dolarů tím že si vymysleli problém začátku roku dva tisíce. to já myslím že la- byla (.) byznysovská klička e mimořádně <mimořádně> úspěšná ale je půvabné že nás oba (.) v sedumdesátých letech vyhodili z našich zaměstnání a když sme nemohli nik- nikde najít místo tak sme museli pracovat u počítačů kde se jedině vůbec lidi tehdy brali do práce takže (.) to byla půvabná skutečnost která nás na dálku spojovala tady s milošem zemanem.
{134}
 MZ: a byla to zajímavá skutečnost, protože tehdy jsme na těch počítačích oba dva (.) většinou počítali. ((nádech)) dnes počítačoví maniaci používají počítače jako psací stroje (.) což je základní zneužití počítačů nebo spíš (.) ne: odvolávám ten termín zneužití nebyl přesný. nevyužití jejich funkce. nevyužití jejich potenciálu.
{135}
 JO: dobře pánové pojďme dál.
((začátek předtočené reportáže))
{136}
 R-Z2: když se pan rudolf z brna jednou vrátil domů, nestačil se divit. na tom, že byl v době jeho nepřítomnosti v domě nezvaný host, by v dnešní době nebylo nic divného (.) ovšem kdyby tím nezvaným hostem nebyla exekutorka. pan rudolf totiž nezaplatil pokutu za špatné parkování. exekuce se odehrála samozřejmě za asistence policie, a měla jediný důsledek. nálepku s nápisem soudně zabaveno na televizním přijímači. exekutorka tvrdí že jednala v souladu se zákonem. a státní správa už se konečně musí naučit vymáhat právo. dokáže to i tam, kde nejde jen o pět set korun?
((konec předtočené reportáže))
{137}
 JO: takže co myslíte je institut exekuce e podle vašeho názoru (.) e účinný?
{138}
 VK: no tak účinný by byl, a měl by být a měl by existovat ale jestli tohle je ten (.) nejlepší příklad jak uvést (.) exekuci do (..) (české) do českých zemí to si nejsem úplně jist, ale (.) problém vidím v takovém tom přehnání té legislativy (.) tisíce nejrůznějších zákonů sny lidí u nás že když problém e vytvořme nový zákon (.) zákony se překrývají (.) nikdo jim nerozumí (.) je to obrovská šance pro státní byrokracii aby (.) kontrolovala lidi zlobila lidi (.) komplikovala jim životy (.) tenhle problém já vidím nesmírně silně ani prognosticky (.) nejsem moc optimistický.
{139}
 JO: ee a [v čem]
{140}
 VK:   [myslím] že to bude víc a víc.
{141}
 JO: v čem si myslíte že to je, že e ty zákony, nejsou (.) respektovány a (.) e proto ee vlastně se ta smyčka stále (sužuje) a přesto nejsou respektovány.
{142}
 VK: tak mimo jiné protože těch zákonů je strašně moc. a sou nepřehledné a (.) každý si v nich hledá kličky, a (.) a: čím víc jich budeme mít (.) tím větší problém to bude. je jasné že em neřeší věc zákony. exist- řeší je kony ve vazbě (.) na nějaké orgány které je vynucují, kontrolují dohlížejí takže každý nový zákon znamená (.) úředníky navíc v naší zemi a to myslím že se u nás strašlivě podceňuje.
{143}
 JO: jak lze vytvořit autoritu (.) [státním orgánům]
{144}
 MZ:                [((nádech))] víte já bych se vrátil k tomu tématu. to znamená e[xekuce]
{145}
 JO:                [exeku]ce
{146}
 MZ: ano nebo ne. (.) eech mě trápí (.) jedna věc. (.) trápí mě, že když člověk (.) vytuneluje miliardy, jak k takovým případům evidentně dochází (..) jak ee u nás tak ve světě, tak se mu mnohdy nic neděje, zatímco tady (.) když e nezaplatí pokutu což je samozřejmě odsouzeníhodné, tak mu zabaví televizor. a tady se asi dostaneme na rozdíl od těch předchozích dvou témat do (.) konfliktu s panem předsedou klauzem, ((míněno Klausem)) protože já třeba hájím zásadu která je mimochodem běžná i ve spojených státech, e zásadu že když se někdo dopustí majetkového trestného činu, (.) tak má být potrestán nejenom odnětím svobody (.) ale i konfiskací majetku. případně konfiskací majetku (.) té firmy. ve spojených státech nedávno stát konfiskoval banku, u které se prokázalo že prala (.) soukromé (.) peníze. takže co mě trápí není tento případ. ale je to to, že malí zloději, malí podvodníci se stíhají, a: já vám dám (.) naprosto konkrétní ilustraci em od nás. banky díky špatnému odhadu (.) drahých kamenů, přišly asi o dvacet miliard korun. nikomu se (.) nic nestalo. když ukradnete dvacet tisíc, tak vás pošlou do vězení. když e daleko sofistikovanějším podvodem (.) necháte v bankovních trezorech (.) ležet měř bezcenné (.) drahé kameny které ste přecenili (.) a majetkový rozdíl je těch dvacet miliard, a platí zákon zachování energie a hmoty, takže i ty peníze se musely někam přelít, kamsi do cizích kapes, tak tomu (.) do jehož kapes se přelily se prostě nestane nic. to samozřejmě není jenom otázka exekutorů. [tohle exekutor nevyřeší.]
{147}
 VK:    [(ehmm ehmm)]
{148}
 MZ: ale to musí řešit soudy, a chcete-li to musí řešit i ta státní byrokracie respektive její represivní aparát.
{149}
 JO: ale řiká[te]
{150}
 VK:     [(ne-)]
{151}
 JO: to (.) řikáte to vy, ste premiér (.) e ee [neměli byste to vy politici změnit.]
{152}
 MZ:                      [my už sme předložili celou řadu] zákonů a proto jsem říkal že tady vypukne jistý konflikt, ((nádech)) tak za prvé (.) ale k tomu nás nutí, evropská unie, je to že nebudou ty (.) anonymní vklady nebo knížky na doručitele. za druhé navrhujeme, povinný bezhotovostní platební styk nad určitou částku (.) aby se ty peníze nenosily v igelitových taškách. ale pak už vznikají spory parlament nám nedávno (.) zamítl zákon o (.) majetkovém přiznání, kterým jsme chtěli (.) ee dosáhnout téhož efektu, na druhé straně parlament přijal občanský soudní řád, kde se (.) podařilo prosadit (.) určité (..) ee řekněme odstranění znevýhodnění (.) e dlužníka vůči věři- ee obráceně věřitele vůči dlužníkovi, prostě (.) probíhá tady určitý svár, do jaké míry, máme ekonomickou kriminalitu (.) postihovat právě těmi nástroji včetně registračních pokladen, které tato vláda (.) navrhuje. někdy s námi parlament souhla[sí,]
{153}
 VK:       [hm,]
{154}
 MZ: někdy nesouhlasí (.) tak to v životě bývá.
{155}
 VK: no ale, právě u toho sme. já myslím že (.) v té otázce vaší (.) bylo slovo vyřešit to. e vidíte, že to se vyřešit někdy nedá, pan (.) předseda vlády (.) uváděl příklad, banka (.) vytunelovaná a neříkal v české republice říkal ve spojených státech kde ta legislativa přeci (.) a kvalitní soudy existují staletí. takže (.) je to nepřetržitý souboj. a de o to aby se (.) novou legislativou, novou změnou zákona, lepším fungováním soudu, vylepšoval ten problém u nás. vyřešit aby to zmizelo, to nebude (.) to nebude určitě nikdy. no a tady právě je ten problém. jestli někdy méně není více, jestli zahlcovat nás novými a novými zákony ve kterých se už vyzná jenom pár odborníků, které sou leckdy protichůdné jesi tím (.) něco vyděláme nebo nevyděláme. kdybychom měli pár jednodušších zákonů tak by to [bylo]
{156}
 MZ:  [((nádech))]
{157}
 VK: určitě [lepší]
{158}
 MZ:    [jenom]
{159}
 VK: a my sme mysleli že (.) konec komunizmu je (.) automaticky: svoboda, dneska se leckomu z nás zdá, že ta svoboda je oklešťována nejrůznějšími způsoby já myslím že občan to cítí. takže pozor. ne jenom ce zákonů a přísnějších zákonů (.) je to velmi křehká věc (.) a nesmíme ji nikdy přestřelit. když budou socialisté u moci, bude (.) více zákonů a budeme ce kontrolováni (.) když e ostatní tak to bude lepší. [pro tu]
{160}
 MZ:        [((nádech))]
{161}
 VK: svobodu samozřej[mě.]
{162}
 MZ:         [je]nom dvě poznámky pane předsedo za prvé ten rozdíl mezi (.) amerikou a námi, je právě ten, e že ten bankéř e měl konfiskován svůj majetek. já jsem nezažil případ, kdy by velký zloděj (.) velký podvodník v české republice, měl konfiskován svůj majetek. ((nádech)) a za druhé (.) [ano,]
{163}
 VK:                [no dob]ře ale dali sme to někdo jako návrh ee legislativní já si to nevybavuju že by [s tím někdo přišel takhle]
{164}
 MZ:                         [takle: v ee trest]ním řádu už teď [je]
{165}
 VK:          [(hm)]
{166}
 MZ: vedlejší [trest]
{167}
 VK:     [ano,]
{168}
 MZ: propadnutí
{169}
 VK: [tak]
{170}
 MZ: [majet]ku toto (.) na rozdíl od toho o čem budu mluvit za chvilečku (.) není případ nové legislati[vy]
{171}
 VK:                   [(no)]
{172}
 MZ: ale
{173}
 VK: [(právě)]
{174}
 MZ: [využí]vání dosavadní legislativy, čili nové soudní praxe a soudní reformy. ale ta druhá a poslední poznámka se týká právě našeho věčného už asi deset let trvajícího sporu (.) o tom, jestli je nebo není užitečné, mít zákon o majetkových přiznáních. abychom přišli na to jak člověk, k tomu majetku (.) přišel. o tom sem tady mluvil i v souvislosti s politiky. že (.) ale ne jenom s politiky. to znamená (.) jestliže my v případě poskytování sociálních dávek, zkoumáme (.) sociální a tedy i majetkovou situaci žadatele, o tyto dávky, a to už u nás dlouho existuje, proč bychom proboha, ((nádech)) u majetku nad deset milionů, a tam je ta hranice v návrhu tohoto zákona který parlament ee zamítnul, nezkoumali jak vlastně, k tomuto majetku přišel.
{175}
 VK: (ale) pane před[sedo]
{176}
 JO:        [ale,]
{177}
 VK: nerozvíjejme to dlouho ale je evidentní že prostě to je věčný spor. [někdo]
{178}
 MZ:  [(  )]
{179}
 VK: chce aby (.) lezli mu do domu a kontrolovali (.) kontrolovali co má v šuplíku a ve skříni, a na e za obraz na stěně, někdo: ňácí občané země si to nepřejí, nic více a nic mé[ně.]
{180}
 MZ:                     [pa]ne předsedo za rok u nás bude sčítání lidu a sčítací komisař vám taky poleze do by[tu. no a co se vám hrozného]
{181}
 VK:                             [no sem byl ee]
{182}
 MZ: stane.
{183}
 VK: já sem b- ale teď mně <nejde> o mě, ale (.) já sem byl velmi rozpačitý s tím zákonem o sčítání lidu a vy dobře víte že naše vláda ho kolikrát odložila protože (.) zdá se mi že to je sčítání lidu které daleko přesahuje sčítání lidu a které (.) leze lidem do soukromí, a já (.) to (nepovažuju) za férovou věc. a my sme proto to také (.) dlouho odkládali a dlouho nepřijímali vy ste to teď vyřešili, velmi briskně, a (.) já myslím že to je špatná [věc.]
{184}
 MZ:                           [((nádech))] já bych se vrátil k tomu základnímu [abychom]
{185}
 VK:                 [nemluvě] o tom že sto[jí několik miliard]
{186}
 MZ:                            [toto téma uzavřeli.]
{187}
 VK: to sčí[tání]
{188}
 MZ:    [samo][zřejmě.]
{189}
 JO:       [ale]
{190}
 VK: několik [miliard.]
{191}
 MZ:     [stejně] tak [jako třeba reforma]
{192}
 JO:           [vy ste se ještě ani ne]dostal k tomu o čem sme mluvili na začátku
{193}
 MZ: [ano,]
{194}
 JO: [to] znamená utahování té legislativní smyčky, ee e jako jediná možnost jak e vlastně vytvořit autoritu orgánů státní správy.
{195}
 MZ: ((nádech))
{196}
 JO: =vy ste neodpověděl jestli si myslíte že to je dobře nebo, nebo špatně. e o tom hovořil pan předseda na začátku.
{197}
 MZ: já si myslím, že (.) legislativa (.) zde není od toho, aby (.) úředníci mohli ve všech případech a naprosto nekontrolovaně, lézt do soukromí občanům. to snad nikdo s výjimkou nějakých extremistů (.) nechce.
{198}
 JO: =a mně jde: o tu [autoritu: orgánů]
{199}
 MZ:         [ale lišíme se]
{200}
 JO: stát[ní správy.]
{201}
 MZ:   [ano li]šíme se v tom, orgány státní správy (.) mají podle mého názoru ve společnosti plnit dvě základní funkce. za prvé, funkci (.) represivní, od toho jsou bezpečnostní složky, a za druhé (.) funkci (.) zajišťování (.) jistého (.) přerozdělování, to jest funkci solidarity, a tady pak budeme diskutovat [o]
{202}
 VK:                       [v]
{203}
 MZ: míře tohoto přeroz[dělování,]
{204}
 VK:          [v obou pří]padech budem diskutovat [o míře]
{205}
 MZ:                            [ale e] protože teď jsme u té (funkci) represivní, na základě vašeho případu, tak já na rozdíl od pana předsedy tvrdím, že v konkrétním případě ekonomické kriminality, stát právo, prostřednictvím finančních úřadů, zkoumat (.) zda příslušný člověk, aby neotravoval všechny občany, tak je tam ta hranice (.) deseti milionů korun, no a když se ukáže (.) že toho majetku [nabyl]
{206}
 VK:                [((nádech))]
{207}
 MZ: legálně, tak ani [není]
{208}
 VK:         [ale]
{209}
 MZ: zdaněn a paní obzinová. uvědomte si jinou věc. v řadě evropských zemí, je daň z majetku která je spojena s majetkovým přiznáním. my nic takového nechceme. my chceme pouze vědět jestli člověk k tomu majetku přišel poctivě nebo ne.
{210}
 VK: ale
{211}
 JO: [dobře]
{212}
 VK: [ne ne]říkejme populistická slova. ee v každém právním řádu (.) k tomu když ee obviní nějakého z- pachatele zločince, tak k tomu aby u něj mohli udělat domovní prohlídku, to už je (..) j- jo: rozhodnutí to už musí udělat soudce. vy chcete aby ty domovní prohlídky dělaly ty (.) zase znova <domovní důvěrnice.> e [v bledě modrém, ( ) no:]
{213}
 MZ:                            [ale žádné domovní <důvěrnice>]
{214}
 VK: <skoro,> [((smích))]
{215}
 MZ:     [<finanční] úřady pane předsedo:>
{216}
 VK: ( )
{217}
 MZ: finanční úřady a mimo[chodem,]
{218}
 VK:           [(ale)]
{219}
 MZ: pracovníci berňáku v padních zemích, to čemu vy ee říkáte (.) domovní prohlídky, dělají zcela běžně, vzpomeňte si na ten případ kdy v pět hodin ráno ve vídni (.) zazvonil (.) ee pracovník berňáku a říkal pane, vy ste koupil vilu, a já tady z vašich daňových přiznání, nemůžu přijít na to kde ste vzal ty peníze. i to je součást bo[je proti praní špinavých peněz]
{220}
 VK:    [(no) my neznáme tenhle] příklad [vy]
{221}
 MZ:                    [no]
{222}
 VK: asi jezdíte častějc do víd[ně pane předsedo ale ( )]
{223}
 MZ:              [ne: e není třeba <jez]dit do vídně,> aby tento případ [který]
{224}
 VK:       [(no e)]
{225}
 MZ: je v litera[tuře často uváděn byl znám.]
{226}
 JO:      [pane pane premiére přesto mám pocit] že ste mi úplně neodpověděl, ee na: na moji: otázku, o: tom legislativním rámci a působení [(těchto nestátních)]
{227}
 VK:   [jesi necejtí] že už jich je moc těch zá[konů.]
{228}
 JO:                       [a: e] [e]
{229}
 MZ:                           [ne] ne ne naopak já se domnívám, nejde o to jestli jich je moc, můžete napsat jeden komplexní zákon (.) kde sloučíte de[set]
{230}
 JO:                   [hm]
{231}
 MZ: předchozích. [já prostě tvrdím,]
{232}
 JO:       [máte pocit že ještě] není hotová ta
{233}
 MZ: a [to je]
{234}
 JO:  [legisla]tiva
{235}
 MZ: jasná odpověď na vaši otázku, že podle mého názoru (.) nám chybí (.) komplex zákonů, který zahrnuje (.) majetková přiznání, registrační pokladny, finanční policii, finanční prokuraturu, a samozřejmě (.) řadu dalších věcí o kterých sme tady už mluvili, bezhotovostní [styk]
{236}
 JO:      [hm]
{237}
 MZ: nad [určitou částku]
{238}
 JO:   [a to bude ten] základ pro autoritu státní správy [teprve poté]
{239}
 MZ:                            [myslím si] že [autorita]
{240}
 JO:  [může přijít] ta
{241}
 MZ: státní správy, v tomto případě [když]
{242}
 JO:                [hm]
{243}
 MZ: mluvíme o ekonomic[ké]
{244}
 JO:          [hm]
{245}
 MZ: kriminalitě, vyjádřena především finančními úřady, musí být podepřena dvěmi pilíři, za prvé dobrou legislativou, a proto je mi [líto,]
{246}
 JO: [mhm]
{247}
 MZ: že ten zákon byl parlamentem odmítnut, a za druhé samozřejmě i zlepšenou prací těch finančních úřadu samotných.
{248}
 JO: e vy [ste chtěl ještě dodat. ale,]
{249}
 VK:   [no: ne: já bych] e to je [ideologizování ideologizování]
{250}
 JO:                [máme ještě spoustu jiných zajímavých témat.]
{251}
 VK: problému. o tom (jezi) registrativní pokladny, re[gistrační]
{252}
 JO:                         [hm hm]
{253}
 VK: pokladny, kolik stojí, každý sebemenší (.) človíček který si na ni ani nevydělá, ne: to je praktická debata já to nechci zjednodušovat.
{254}
 JO: e tak e já vám nabídnu jiný ee praktický problém. pojďme se podívat.
((začátek předtočené reportáže))
{255}
 R-Z2: dům na odlehlém místě v severních čechách, byl (.) jako mnoho jiných, několikrát vykraden. jenomže majitel této reality se rozhodl že to tak nenechá, a rozhodl se svůj majetek bránit. ((střih))
{256}
 R-N2: vnikli (těmihletemi) dveřmi, dovni:tř a: pak teda vevnitř (.) proběh ňákej konflikt, a (.) pak tadyhle vlastně utíkali, a (.) (tadyhle se svým způsobem) střílelo no ((střih))
{257}
 R-Z5: majitel domu zbraň neměl. ale podařilo se mu sebrat ji: jednomu z útočníků, a zasáhnout ho třemi ranami. ((střih))
{258}
 R-N2: od té doby se sem vlastně nikdo nes- nesnažil vloupat ((střih))
{259}
 R-Z5: policie poté zahájila trestní stíhání (.) proti majiteli domu. nakonec však ochránci zákona uznali, že přece jen šlo o nutnou obranu, a stíhání zastavili.
((konec předtočené reportáže))
{260}
 JO: e myslíte si že em občané e našeho státu, ee mohou vnímat stát jako (.) jako: servisní organizaci která jim pomáhá?
{261}
 MZ: stát má být servisní organizace od toho tady ten stát je.
{262}
 JO: ale je? je opravdu servisní organi[zací pro naše občany v současnosti?]
{263}
 MZ:                  [je kdy špatně] fungující servisní organizace, proto je zapotřebí protože stát nemůže každého vodit za ručičku, doplňovat občanskou iniciativou, funkci státních orgánů, já například zce[la sdílím princip]
{264}
 JO:           [byl toto vhodný příklad,]
{265}
 MZ: princip nutné sebeobrany, jsem dokonce rád, e že došlo i ke změně trestního zákona, dřív ee to vlastně vyžadovalo složité prokazování, jestli ta obrana byla přiměřená útoku v té nové formulaci zákona, se už říká (.) že sebeobrana je povolena, a že je trestná pouze tehdy jestliže je zjevně (.) nepřiměřena (.) to sem si nedávno v tom zákoně znova našel. takže já si myslím že je to v pořádku, ale že to samozřejmě nevyviňuje policii, a bezpeč[nostní]
{266}
 VK:                             [tak]
{267}
 MZ: složky státní správy, že mají pečovat, o bezpečnost těch občanů kteří zrovna nebydlí na samotě, nemají zbraň, a na druhé straně je tady druhý extrém, a tam sme se opět ee střetli v parlamentě, my jsme se snažili (.) zavádět (.) určité zpřísnění registrace střelných zbraní, tenhle člověk když bydlí na samotě tak by ji určitě dostal. že, protože zase zaznamenáváte celou řadu případů, vražd sebevražd a tak dále, registrovanou střelnou zbraní, a vždycky musíte vážit důvody, pro které ty registrace povolíte nebo nepovolíte.
{268}
 VK: ne: já si myslím že to je evidentní prostě stát má na starosti e chránit občany to je výchozí věc a (.) to je jeden (.) z jeho úkolů jasných. o tom že se člověk musí tapokusit (.) v určitých případech chránit sám a že má na to mít právo se mi zdá evidentní. takže e v zásadě ano ale zase jde o ty jemnosti. já si myslím (.) že: e já bych se bál (.) světa kde bychom začali s heslem (.) zbraň do každé rodiny,
{269}
 MZ: (no,)
{270}
 VK: kde by (.) každý měl pistoli za pasem, to já myslím že do střední evropy a do této oblasti nepatří. to (.) probůh já bych se bál těchto lidí skoro tak jako (.) nějakého toho bezpráví takže vždycky je to hledání jaké té (.) ee hladiny roviny která je těžká vždycky a vždycky budou (.) křečovité případy kdy (.) nebudeme vědět jesi je to více nebo méně dobře nebo špatně. takže právo na to chránit se určitě ale opakuji (.) bych viděl (.) druhý extrém zas (.) jako stejné nebez[pečí.]
{271}
 MZ:         [((nádech))] ano to je rozdíl mezi americkým kontinentálním modelem i když vím že klinton ((míněno Clinton)) to teď chce zpřísnit, ale to je v podstatě model který je velmi liberální, a kde skutečně může být zbraň téměř v každé rodině. řekněme evropský model, který je daleko regulativnější, a kde se vyžadují vody pro držení zbraně. a: není možné dostat tu zbraň automaticky a souhlasím s tím že hledáme tu rovnováhu, já jenom znovu konstatuji, že jsme se pokusili (.) navrhnout, ten zákon o zbraních a střelivu proto, protože počet (.) krátkých střelných zbrání tedy v podstatě pis[tolí]
{272}
 VK:            [((nádech))] ne: ale abysme to ne[přeháněli,]
{273}
 MZ: [vzrostl] ze čtyřiceti,
{274}
 VK: (jas[ně)]
{275}
 MZ:   [na] pět set tisíc během šesti let, devadesát tři až devadesát devět. a to už je trochu moc, a tady si myslím že tu míru regulace (.) je třeba [trochu přitvrdit.]
{276}
 VK:          [ale pane předsedo] vy víte že je tady debata o těch (.) zbraních a podobně (.) byl e problém mysliveckých loby, ((míněno lobby)) ve všech politických stranách, bez rozdílu a (.) a leckteří z nás sme ho prohráli <tento souboj>
{277}
 MZ: =ano
{278}
 VK: =takže, e e nedělejme z toho velkou ideologii [a politiku.]
{279}
 MZ:                        [ale takle,] já bych to i myslivcům, povolil. protože u myslivců jde o kulovnice pane předsedo <ale většinou vraždíte revolvery.>
{280}
 JO: ví[te ee já]
{281}
 VK:  [kdo vraždí?]
{282}
 JO: já bych vás od těch ee zbraní trochu
{283}
 VK: [emm,]
{284}
 JO: [odklo]nila pánové. e ono jde vlastně o to: že (.) pokud e se dejme tomu nějaký občan, ee rozhodne bránit e svůj majetek, nějakým způsobem (.) e tak e k tomu potřebuje určité sebevědomí potřebuje vědět [že]
{285}
 VK:  [(hmm,)]
{286}
 JO: za to: nebude zavřený, že e e dejme tomu (.) nějakým způsobem ee se e bránil. a myslíte si (.) když e se em e ee ee když se vrátíme, třeba o deset let (.) e že e občan jako takový je v naší zemi sebevědomější, emancipovanější, [než byl]
{287}
 MZ:               [nesporně] [je]
{288}
 VK:                    [urči]tě
{289}
 MZ: nesporně je. zejména mladá generace (.) která ještě nezažila,
{290}
 VK: [určitě]
{291}
 MZ: [totalit]ní systém, ale částečně i ta střední, a řekl bych že nejméně ta starší.
{292}
 VK: ne: určitě je ale nepochybně v každé společnosti sou silní a slabí, a ty s- ty slabí sebevědomí nejsou, a nejsou ani po (.) deseti letech (.) konce komunizmu (.) a sou tak slabí kteří, si nikdy ani <neodváží mít> (.) <tu zbraň,> na svou vlastní ochranu takže (.) ty potřebují chránit (.) tím státem určitě
{293}
 JO: [jak je to]
{294}
 VK: [(dostatečně)]
{295}
 MZ: [naprostý] souhlas.
{296}
 VK: jak je to s důstojností ee občana myslíte si že (.) e e je jí dána e je jí dán větší prostor než e než před dejme tomu deseti lety, e ve styku se: e se státem a (.) [e s institucemi]
{297}
 MZ:                  [ve styku se] státem určitě protože ať si mys[líme]
{298}
 VK:       [hmm,]
{299}
 MZ: o současné byrokracii cokoli, ve srovnání s komunistickými úředníky, a zejména teď když byl přijat zákon o svobodě informací, tak ten občan je naprosto nesporně (.) svobodnější. ale vy ste použila pojem důstojnosti. mě třeba nesmírně trápí problém nezaměstnanosti, protože jestli něco ohrožuje důstojnost občana, tak to ani tak není problém styku se státní byrokracií (.) protože tam tak často do toho styku mnohdy ani nepřijdete (.) ale nezaměstnanost která už dnes postihuje téměř deset procent lidí, [to není jenom ztráta ( )]
{300}
 JO:                        [souhlasíte s tím co říká] [pan premiér]
{301}
 VK:   [ale ne: já se jenom] usmívám že máme téma střelné zbraně a nutná obrana, a pan předse[da to povotočí na]
{302}
 MZ:            [já odpovídám]
{303}
 VK: nezaměstna[nost takže]
{304}
 MZ:      [odpoví]dám [na: problém lidské]
{305}
 VK:            [já tady jenom vrtím <hlavou a>]
{306}
 MZ: důstojnosti, a ten problém sem nevynalezl ten problém vynalezla svou otázkou (.) paní redak[torka obzinová]
{307}
 JO:                 [<no je pravda že] ste poodešel to: to to musíte uz[nat> ((smích))]
{308}
 MZ:        [dobře ale] dů[stojnost přímo nesouvisí se střelnou zbraní]
{309}
 VK:               [no ne: já myslím že tématem, tématem který přeci se]
{310}
 JO: [hm]
{311}
 VK: [dnes]ka po deseti letech e
{312}
 JO: hm
{313}
 VK: znovu a znovu objevuje je (.) že ty dnešní úřady sou stejně darebné jak ty minulé já [myslím]
{314}
 MZ:           [e-e]
{315}
 VK: že to je problém s tím sadně nesouhlasím (.) [v tom]
{316}
 MZ:                          [(no)]
{317}
 VK: sme asi zajedno ale, ee lidé [mně odpovídají že vy ste dese-]
{318}
 JO:               [(nesouhlasíte) s tím že sou darebné.]
{319}
 VK: vy ste deset let nechodil
{320}
 JO: (hm)
{321}
 VK: nechodil na žádné úřady, a [když tak]
{322}
 JO:              [(hm hm)]
{323}
 VK: to někdo vyřešil za vás nebo vám někdo rovnou otevřeli dveře. s tím já souhlasím s touhle námitkou že tam nechodím jako (.) ee jako prosebník. ale já prostě nepřijímám tu (.) paušální dnes módní úvahu že sou ty úřady (.) dneska takové (jak) byly v minulosti já [já bych je strašně]
{324}
 JO:                             [a byl ste třeba] ee v poslední době ee na policii si odhlašovat e auto z evidence nebo (.) přihlašovat auto do
{325}
 VK: [ne]
{326}
 JO: [evi]dence
{327}
 VK: [ne]
{328}
 JO: [za]žil [ste]
{329}
 VK:     [při]znám se že [ne.]
{330}
 JO:             [e]e zažil ste ty [fronty]
{331}
 VK:                      [ne: já respek]tuju tuhle námitku [že já]
{332}
 JO:      [(hmm)]
{333}
 VK: sem (.) to nedělal. [a]
{334}
 JO:           [hm]
{335}
 VK: že [sem]
{336}
 JO:  [hm]
{337}
 VK: nestál tu frontu. beru.
{338}
 JO: e a myslíte si že mohou e ti občané kteří em kteří stáli všechny ty fronty, e e někdy od od noci [do noci]
{339}
 VK:               [(   )]
{340}
 JO: vnímat e tu státní správu jako [arogantní?]
{341}
 VK:                [(ano) tak jedna] věc je státní správa, a druhá věc [je]
{342}
 JO:         [hm]
{343}
 VK: mimořádný jednorázový přesun,
{344}
 JO: [hm]
{345}
 VK: [z mo]nopolního systému, povinného pojištění do něja[kého jiného systému já myslím že to]
{346}
 JO:                           [ale pokud vím když si (e) lidé při]hlašují vozy tak ee ta situace je taková už několik let že sto[jí ty neuvěřitelné fronty a]
{347}
 VK:        [to nevím, to sem neslyšel,]
{348}
 MZ: [(ty) fronty sou]
{349}
 VK: [neříkejte]
{350}
 MZ: až teď (.) a jsou to mohu potvrdit skutečně spojeny s tímto přechodem kte[rý]
{351}
 JO:     [hm]
{352}
 MZ: je mimochodem zdravý, protože je tam konečně konkurence několika pojišťoven. ale to je trošku jiné téma. já nevím jestli se tady vracet k tomu pojmu lidské důstojnosti. já tvrdím, že člověk je důstojný nikoli tím že vlastní (.) nebo nevlastní (.) revolver. e člověk je důstojný pokud se pohybuje v prostředí které uchovává jeho základní lidské hodnoty proto jsem [mluvil]
{353}
 JO:                [ano]
{354}
 MZ: o té nezaměstnanosti. a proto jsem, a to už řeknu jenom jednou větou, ji považoval za daleko větší ztrátu důstojnosti, než třeba to, že mě urazí (.) arogantní úředník, na hož mám právo si stěžovat. mimo jiné i ombudsmanem, kterého jsme nyní schválili, ale samozřejmě i běžným správním řízením. u jeho nadřízených.
{355}
 JO: dobře. pojďme k dalšímu tématu pánové.
((začátek předtočené reportáže))
{356}
 R-Z2: pan josef se zlobí. a má k tomu dost pádný důvod. ((střih))
{357}
 R-N3: tak tady ležej (moje) kamarádi, kamarádky, a taky děti, který nepřežili komunistický lágry (.) komunistický věznice, a popravili je (.) komunisti za to, že milovali svou vlast. ((střih))
{358}
 R-Z2: a na místo důsledného potrestání komunistických trýznitelů, se pan josef dočkal rostoucích preferencí komunistů, a ještě k tomu mu česká televize servíruje majora zemana jako hrdinu, hodného obdivu za statečný zápas, s třídními nepřáteli, tedy s panem josefem (.) a jeho mrtvými kamarády.
((konec předtočené reportáže))
{359}
 JO: prosím. chcete reagovat [první]
{360}
 VK:             [no ne] tak já bych řek že nepleťme moc věcí dohromady. tady byly popleteny minimálně tři věci promítání majora zemen- zemana, hloupost, necitlivost, zbytečnost, a tak dále nechápání souvislostí. rostoucí preference (.) komunistů. politický jev dnešní doby a spravedlnost vyrovnání se s minulostí já myslím že sou tři úplně (.) úplně jiné věci a když je takle semeleme (.) do jednoho těsta [tak to k ničemu]
{361}
 JO:      [tak vznikne tako]vá otázka. jestli můžeme na tu minulost zapome[nout. jestli]
{362}
 VK:      [to právě: k]
{363}
 JO: jestli za ní můžeme udělat ee dělící čáru, a [jít dál.]
{364}
 VK:                       [já myslím] že dělící čáru nesmíme udělat nikdy, a zapomenout [na]
{365}
 JO:                      [hm]
{366}
 VK: ni: nesmíme nikdy, a zase to má aspoň dvě roviny jedna věc je to individuální vyrovnání se individuální pocit získání spravedlnosti, to je jedna věc, a tady ta frustrace tohoto pána nebo někoho jiného je určitě na místě. úplně jiná věc je (.) vyrovnání se s minulostí v tom smyslu abychom na ni: nezapomněli, aby nevznikla znovu, to už tak bývá v dějinách že (.) se opakuje něco co se zapomnělo a já vidím obrovské nebezpečí (.) u těch nových přicházejících generací. člověk na to narazí každou chvíli když je (.) s mladými se studenty a podobně použije nějaký termín, a oni se nesmějou, nebo oni na něj nereagují,
{367}
 JO: hm [hm]
{368}
 VK:  [pro] ně
{369}
 JO: [hm]
{370}
 VK: [ten]to termín už bec nic neznamená, oni bec nevědí co to je. a já si myslím že tohleto je (.) strašně nebezpečná věc a tudy bych viděl problém.
{371}
 JO: dobře ale když e když to vezmu tak e obecněji tak vy ste vlastně (.) už také součástí té minulosti, pokud e budu mluvit o těch deseti letech po revo[luci.]
{372}
 VK:      [hmm,]
{373}
 JO: ee když se, e podíváte zpět, e myslíte si, že byla nebo nebyla účinná ee ona izolace (.) e komunistů. (.) že: [splnila]
{374}
 VK:                      [a neu-]
{375}
 JO: splnila [svůj účel nebo ne.]
{376}
 VK:     [uskutečněná] nebo neuskutečněná nebo teď [jak to myslíte]
{377}
 JO:                          [e e e já] si myslím že ten současný stav je takový, že e ko- komunisti sou ostatními ee stranami ee izolováni. (.) ne: nevyjednává se s nimi dejme tomu o budoucích koalicích například tak v tomto smyslu tuto e e tuto izolaci myslím. ta (.) tady posledních deset let je nebo nemám pravdu?
{378}
 VK: no tak já myslím že to je nejmenší ((smích)) <nejmenší v uvozovkách trest> který je mož[né]
{379}
 JO:              [hm]
{380}
 VK: vůči komunistické stra[ně udělat,]
{381}
 JO:            [a byl účin]ný?
{382}
 VK: že s nimi [nikdo nechce]
{383}
 JO:      [myslíte si že] byl účinný?
{384}
 VK: podle [mého názoru ano]
{385}
 JO:    [víte když si vezmeme] e o- okolní státy nebo, například e slovensko tam sou komunisti e tam se přejmenovali,
{386}
 VK: hmm
{387}
 JO: =a sou (.) součástí e té vládní koalice.
{388}
 VK: tak leckde (.) to v polsku se přejmenovali v maďarsku se přejmenovali [všude možně.]
{389}
 JO:     [proto se ptám] jestli bylo [účinné je izolovat]
{390}
 VK:                   [pouze naštěstí] u nás se nepřejmenovali. já to považuji za velmi šťastné, pro[tože]
{391}
 JO:                         [mhm]
{392}
 VK: všichni víme kdo to je, [oni]
{393}
 JO:             [mhm]
{394}
 VK: se za tu svou ideologii neskrývají (.) neschovávají nebo neschovávají tuto ideologii já myslím že to je fér, a (.) em já nevěřím že někdo rozumný, a čestný může tuto ideologii přijímat takže (.) já (.) pr- v tom problém nevidím. něco úpljiného je klad, proč (.) dnes (.) rostou preference komunistů. to je (.) ji[ná debata na to mám,]
{395}
 JO: [dobře pozdržme se (k tomu)]
{396}
 VK: na to mám teorii. kdyby vládli levicoví (.) socialisté (.) trošku (.) aspoň úspěšně, tak by [lidé z levice lidé z levice by neutíkali]
{397}
 MZ:               [((smích))]
{398}
 VK: ke komunis[tům.]
{399}
 JO:      [( )]
{400}
 VK: ale to jim nahrál, pan před[seda zeman a jeho jeho vláda. takže, tohle je]
{401}
 JO:              [pokud nám zbyde čas můžeme to, můžeme tu debatu, takto posunout ale]
{402}
 VK: jasná [věc.]
{403}
 MZ:    [tak] [já jsem chtěl, ee mlčet protože]
{404}
 JO:       [mě by zajímala nejdříve ta minulost]
{405}
 MZ: uznávám že předtím jsem mluvil [více než]
{406}
 JO:                [((smích))]
{407}
 MZ: pan předseda, ale jsa přímo vyprovokován [musím]
{408}
 VK:                     [hmmm,]
{409}
 MZ: reagovat. ne, já si myslím že hlasy které jsou nyní odevzdávány, pro (.) komunisty jsou protestní hlasy, které nejsou identické s hlasy které budou ve volbách, myslím si že vyplývají z přirozené (.) lidské (.) netrpělivosti, že je tato vláda úspěšná tím, že vyvedla zemi z ekonomické krize, to jsem řekl mnohokrát naposledy na vaší (.) televizi (.) včera v televizních novinách, ale: to už dokazují objektivní statistické ukazatele [a nikoli vaše mínění. ale v každém případě,]
{410}
 VK:               [<to se můžem jenom usmívat tady u toho (hmm)>]
{411}
 MZ: ee my jsme tu zemi do té krize nedostali. [platí ale]
{412}
 VK:                      [(    )]
{413}
 MZ: abych se vrátil k tomu základnímu. e mě e oslovil františek šemalík, když v jednom intervijú ((míněno interwiev)) říkal. komunisté se skutečně reformují tehdy, až listopad osumdesát devět, pro ně bude dnem osvobození, a nikoli dnem porážky. a myslím si že to je velmi moudrá myšlenka, nad kterou stojí za to přemýšlet.
{414}
 VK: no ale pan předseda e sociálních demokratů tady jasně vybízí komunisty k reformovatelnosti (.) ale (.) e tím e předpokládá že je komunismus reformovatelný [já si myslím <že nic> reformovaného]
{415}
 JO:            [a vy myslíte že ta reforma by nebyl pozitivní jev]
{416}
 VK: tady nemů[že]
{417}
 MZ:     [( )]
{418}
 VK: být je to indivi[duální otázka]
{419}
 MZ:         [ne teď jste ztotož]nil, dvě [věci.]
{420}
 VK:                       [ideo]logii přijmout nebo opustit.
{421}
 MZ: [ne]
{422}
 VK: [ta]dy není co reformovat.
{423}
 MZ: ale pane kolego. opustit komunistic[kou]
{424}
 VK:                  [hmm,]
{425}
 MZ: ideologii včetně diktatury proletariátu třídního boje,
{426}
 VK: [hmm,]
{427}
 MZ: [demo]kratického centralizmu et cetera, znamená (.) reformovat komunistickou stranu
{428}
 VK: [v sociální demokracii]
{429}
 MZ: [nikoli komunizmus,] v levicovou nebo (.) radi[kálně]
{430}
 VK:                        [(hm hm)]
{431}
 MZ: levicovou sociální demokracii, vezměte si itálii. jo? tam italové vládnou, vládne tam olivovník, vládnou docela úspěšně je tam ekonomická prosperita, je tam demokracie. neztotožňujte dvě věci. reformovat komunizmus, komunizmus je ze zásady nereformova[telný.]
{432}
 VK:                            [hmmm?]
{433}
 MZ: a reformovat komunistickou stranu jako
{434}
 VK: [<tomu já>]
{435}
 MZ: [nějaké] společenství li to jsou dvě vě[ci.]
{436}
 VK:                     [to]mu já nerozumím. komunizmus je nereformovatelný, komunistická ideologie je zhoubná, a přesto je možné reformovat komunistickou stranu
{437}
 MZ: =ano tím [že opustí komuni-]
{438}
 VK:     [ponechat jí název ko-]
{439}
 MZ: ne, (.) chraň bůh [to]
{440}
 VK:          [a]
{441}
 MZ: je součást té reformy je [samozřejmě změna názvu]
{442}
 VK:             [no pak už pak] už nezbejvá než aby se stala takovým tím měkkým komunizmem, té sociální demokra[cie ne: to jako,]
{443}
 MZ:                           [eee sociální demokra]cie vládne (.) téměř ve všech zemích evropské unie.
{444}
 VK: na [chviličku]
{445}
 MZ:  [opravdu,]
{446}
 VK: na ča[sovou chviličku.]
{447}
 MZ:   [ano ano ano oprav]du (má) ale občané si ji svobodně zvolili a nevládne špatně. takže v každém případě te pocit že v evropské unii je jak říkáte (.) měkký komunizmus, pane předsedo
{448}
 VK: =no v lecjakých e zemích evropské unie sou zreformovaní komunisté u vlády. [ano,]
{449}
 MZ:        [mhmm,]
{450}
 VK: a já myslím že to je velmi špatně pro ty země
{451}
 JO: pá[nové já myslím že: zde sou]
{452}
 MZ:  [ale to musí posoudit ty ze]mě samy.
{453}
 VK: určitě
{454}
 JO: =já myslím že [zde sou]
{455}
 VK:        [určitě]
{456}
 JO: vaše názory naprosto jasné.
{457}
 MZ: [ano.]
{458}
 JO: [takže] e pojďme k dalšímu příběhu.
((začátek předtočené reportáže))
{459}
 R-Z2: prý má odpor ke zbraním. a tak začal fetovat. ((střih))
{460}
 R-N4: přijdete na to lékařské vyšetření a protože vypadáte strašně, tak oni vás vlastně: pošlou na: psychiatrické vyšetření, a dají vám do papírů, že ste vlastně toxikoman, zaregistrují vás a tímto pádem n- nejdete na vojenskou službu, ((střih))
{461}
 R-Z2: aby se vyhnul vojenské službě, bral tedy původně zdravý mladý muž, týden před odvodem, pravidelně několik dávek pervitinu. odpírání vojenské služby je u nás poměrně častým jevem, i když ne vždy, má tak nebezpečnou podobu. někteří politikové to tedy našim mladíkům chtějí ulehčit, a volají, po profesionální armádě.
((konec předtočené reportáže))
{462}
 JO: ona ta: branná povinnost a účast e vlastně e em e v v jednotkách armády, e velmi úzce souvisí s e tím pojmem vlastenectví. e bránit nebránit vlast a podobně. e myslíte si že (.) vlastenectví smysl v době, kdy se hovoří o o: evropě jako celku,
{463}
 VK: určitě ano mě strašně zlobí politikové snad výjimečně (.) pan předseda vlády to není v tuhle chvíli (.) kteří bojují proti tomu vlastenectví (.) posmívají se mu (.) posmívají se slovu národ (.) odmítají slovo národní zájmy (.) já si myslím že to je strašlivě špatné, a bude nám to nesmírně chybět, a takový ten boj za světoobčanství to je falešné slovo, světoobčanství není náhražkou k občanství (.) v ně- v nějaké jiné entitě. světoobčanství je nadsázka prostě (.) cítit se ve světě můžu dobře pohybovat se ve světě sebevědomě, ale: em nazývat to světoobčanstvím podle mého názoru není dobře. takže já bych (.) bojoval za toto slovo abysme si je nechali, abychom je (.) nevypra:zdňovali abychom si mi- jich nezbavili (.) při té evropské unii.
{464}
 MZ: já nemám (.) zásadně odlišný názor takže snad jenom dvě věty. za prvé, odlišujme (.) vlastenectví a (.) nacionalizmus, [vlastenectví]
{465}
 VK:                          [hm určitě]
{466}
 MZ: je láska k vlastnímu národu, nacionalizmus je nenávist k sousedním národům. za druhé i když [mám pocit]
{467}
 VK:                [i když, v an]glickém jazyce, to neumějí odlišit tyto dvě slova.
{468}
 MZ: ale, dejme tomu. v každém případě ta druhá věta bude znít ee e (.) světoobčanství je pro mě obsahově vyprázdněný po[jem]
{469}
 VK:                         [hm,]
{470}
 MZ: ale není pro mě, pane předsedo, obsahově (.) vyprázdněný pojem evropanství, protože evropanství představuje jistou kulturní (.) integritu odlišitelnou od jiných civilizací.
{471}
 VK: [(jistě)]
{472}
 MZ: [evropan]ství smysl. vedle vlastenectví, a jako [kontext]
{473}
 VK:                          [ale]
{474}
 MZ: vlastenec[tví.]
{475}
 VK:     [bez]vadný ale je to definice či jiným civili[zacím,]
{476}
 MZ:                          [samo]zřejmě.
{477}
 VK: či jiným kulturám, či jiným světadílům řekněme.
{478}
 MZ: mhm,
{479}
 VK: nemá to nic společného s razítkem do pasu, nebo něco tako[vého.]
{480}
 MZ:                             [no tak] když budete občan evropské unie, tak budete mít i to razítko [do pasu.]
{481}
 VK: [já dou]fám že nebudu občan (.) já doufám že budu vždy občanem české repub[liky, která]
{482}
 MZ:    [ale jedno]
{483}
 VK: bude (.) [součástí evropské]
{484}
 MZ:     [jedno nevylučuje to druhé.]
{485}
 VK: unie. [já doufám že to tak bude.]
{486}
 MZ:    [jedno nevylučuje] to druhé. máte (.) nebo budete mít jednotné pasy evropské unie a proč ne
{487}
 VK: no, to já (.) se radovat nebudu.
{488}
 JO: e pánové, ee tady e je myslím také jasno, a (.) ee ky tomu že e v to- e v té věci máte tak jasno, tak vybyde e čas i na náš poslední příběh.
((začátek předtočené reportáže))
{489}
 R-Z2: pouhých sto padesát kilometrů volného moře dělí obyvatele komunistické kuby od břehů ameriky. cesty kubánců za svobodou na chatrných plavidlech však nezřídka ukončí nelítostné bouře. pětiletému eliánovi se podařilo takovou katastrofu přežít. na floridu dorazil ale sám. matku mu vzalo moře a tak nyní žije u příbuzných. ti ho chtějí ochránit před rozběsněným kubánským vůdcem, který si spolu se svými věrnými davy žádá jeho návrat. pokud bude amerika nucena malého eliána vydat, nezbude mu asi nic jiného než si pár let počkat (.) buď až vyroste a bude mít dost sil aby se pokusil překonat nebezpečné moře znovu, nebo až se svět změní, a odloží totalitní režimy na smetiště dějin.
((konec předtočené reportáže))
{490}
 JO: myslíte si že se svět změní, že (.) že globalizace odloží totalitní režimy na smetiště dějin, že osvobodí jednotlivce,
{491}
 VK: no tak tlačí na ně. nepochybně na ně tlačí a já věřím že i ta kuba, <s ňákým zpožděním> projde podobnými procesy jako střední a východní evropa. ale s tou globalizací mě nejvíc trápí že nevim, co to slovo znamená. já myslím že se používá tak neuvěřitelně (.) zmateně nejasně co je globalizace. možná že je globalizace to, že my sedíme dneska tady ve střední evropě, a vidíme na obrázku příběh tadyhletoho jednoho kubánského chlapce který (.) který na člunu přeplaval (.) přeplaval na floridu. to je taky globalizace jinak já myslím že to slovo je zneužíváno nadužíváno schovává si pod to každý co chce, a: to by chtělo (.) jinou debatu.
{492}
 MZ: já se vrátím k té vaší otázce. pojem totalitních režimů není výmyslem dvacátého století. totalitní režimy existovaly (.) za starověku, totalitní režimy existovaly za středověku. ((nádech)) já si myslím že pokud existuje (.) intenzivnější (.) informační výměna (.) výměna lidí, to znamená svobodné cestování, výměna zboží a kapitálu, tak to vytváří o co intenzivnější tlak na
{493}
 VK: [hm,]
{494}
 MZ: [sou]časné totalitní režimy, protože jim otevírá cestu k poznání, cestu k výměně informací, a že pravděpodobnost (.) vzniku nových, a udržení starých totalitních režimů, je díky této intenzivnější výměně nazývané obvykle globalizací,
{495}
 VK: menší
{496}
 MZ: o něco nižší, než byla v minulosti.
{497}
 JO: e jak si myslíte že se (.) může projevit ee globalizace (..) e v budoucnosti u nás.
{498}
 MZ: tak já si myslím tím že bude stoupat e z celkového objemu našeho hrubého domácího produktu, podíl zboží které vyvážíme, což je docela přirozené, e že (.) lidé budou lépe informováni nejenom o tom co se děje u nich doma ale i o tom co se děje v zahraničí, ale jako sem (.) s- poněkud skepticky (.) reagoval na ty vize (.) té kompjúterizované ((míněno komputerizované)) společnosti, tak já si myslím že takzvaná globalizace, to je (.) naprosto přirozený kontinuální velmi povlov[ný]
{499}
 VK:           [tak]
{500}
 MZ: proces, a rozhodně to není žádná skoková změna.
{501}
 VK: ne: to já myslím že jesi se řekne toto tak je to v pořádku. je to proces otevírání se, je to proces zrychlování dějů (.) ee je to (.) problém <proplétání> nejrůznějších kontextů a je to kontinuální proces já nevěřím, v revoluci: teď se vo tom hezky píšou knížky, ale (.) podle mého názoru to tak dramatické není.
{502}
 JO: e e a (.) e (.) e jaký e sme ee v rámci této globalizace, ee e myslíte e schopni my ee e dodat nějaký e přínos jako [česká]
{503}
 MZ:                         [((nádech))]
{504}
 JO: republika.
{505}
 MZ: no tak to je ta neustálá představa
{506}
 VK: (po[kus)]
{507}
 MZ:  [čes]ké republiky která (.) s pochodní e v čele světové civilizace kráčí (.) paní redaktorko. i kdyby to byla (.) pravda v jistých fázích našich dějin (.) zvykněme jsi, že jsme spolu s mnoha národy, v uplynulých čtyřiceti letech zacouvali (.) do slepé uličky. a máme dost starostí s tím abychom se z této slepé uličky (.) vymotali.
{508}
 JO: mhm,
{509}
 MZ: a musíme se učit. bavme se někdy za dvacet (.) za třicet let, co přineseme světovým dějinám. [teď]
{510}
 JO:             [(hm)]
{511}
 MZ: jde spíše o to, co přinesou světové dějiny nám.
{512}
 VK: já myslím že to je v pořádku na druhé straně (.) to já doufám že to co říkáme tady není obhajoba zápecnictví
{513}
 MZ: [jistě.]
{514}
 VK: [takové]ho toho českého abych dal protipól slovu globalizace, myslím že užitečný, to nikdo z nás neobhajuje otevřenost sebevědomí sebejistotu ve světě, to určitě to určitě ano ale, představa že tadyhle je pupek světa, a že (.) tady my deme nějak kupředu, ty sny tady byly vždycky v naší zemi zakuklené, více než kdekoliv jinde. já myslím že (.) [v sousedních zemích,]
{515}
 JO:      [vy ste je neměl?]
{516}
 VK: v sousedních zemích si to nikdo nikdy nemyslel, [osobně]
{517}
 MZ:                         [já si vzpomí]nám, na jeden takový sen, to bylo v březnu [devatenáct set devadesát,]
{518}
 JO:                        [vzpomínejte rychle pře]kračujeme čas]
{519}
 MZ: protože jsme tehdy měli diskuzi o tom, e zda (.) zachovat e (.) občanské fórum, (.) nebo ne: já jsem tehdy hájil systém standardních politických stran a rudolf batěk, e vystupoval a říkal my jsme dali světu geniální myšlenku. myšlenku občanského hnutí. já mu říkal, občanské hnutí je dobré k destruování toho co tady bylo. ale občanským hnutím nemohu nic konstruovat. a tady máte takový případ zdánlivě geniální myšlenky, druhou byla kupónová privatiza[ce, (jo?)]
{520}
 VK:                            [(em) já,] e
{521}
 MZ: kde se uká[zalo že ta česká cesta není funkční]
{522}
 VK:      [(tady) chudák paní obzinová nám] vnucuje že už překračuje[me čas]
{523}
 JO:    [ano]
{524}
 MZ: [ale tak neuvidíte]
{525}
 JO: [vnucuj- vnucuji, a]
{526}
 MZ: nějakou reklamu na prací práš[ky a: nic hrozného se nestane.]
{527}
 JO:               [vy ste skončil, vy ste skončil] útokem, e chcete reagovat já vám tu možnost samozřej[mě dám na chviličku,]
{528}
 VK:                         [ne: já myslím že to] není potřeba [já]
{529}
 JO:         [pá]nové, e já myslím že to byla (.) zajímavá sedmička (.) e první v roce dva tisíce já sem ráda že sem vás pozvala do studia, ráda vás e zde uvidím i (.) někdy příště (a) vážení diváci a my se uvidíme příští neděli mějte se hezky. na schledanou
{530}
 MZ: =na [schledanou]
{531}
 VK:   [na schleda]nou
((závěrečná znělka pořadu))