Úvod

Korpus DIALOG je speciální multimediální korpus mluvené češtiny. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a výzkumu mluvené češtiny v její současné veřejné podobě.

Uživatelé korpusu DIALOG mohou pracovat s přepisy i nahrávkami. Vyhledávací program umožňuje k vyhledaným pasážím přehrát odpovídající videozáznam.

Korpus DIALOG je budován a spravován na půdě Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.