POLED10

NÁZEV POŘADU: V pravé poledne
DATUM VYSÍLÁNÍ: 14. 11. 1999
KANÁL: ČT1
STOPÁŽ: 57 min.
ÚČASTNÍCI:
RP = Roman Prorok, moderátor;
ŠP = Šimon Pánek, politický aktivista a humanitární manažer, představitel nadace Člověk v tísni - společnost při ČT;
MP = Monika Pajerová, diplomatka;
MB = Marek Benda, poslanec PČR, ODS;
IC = Igor Chaun, filmový scenárista, režisér a prozaik;
XX = nerozpoznaný mluvčí;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 RP: příjemný den, s pravidelným diskuzním pořadem české televize v pravé poledne. za tři dny to bude už deset let kdy v československu začaly pukat (.) ledy. spouštěcím mechanizmem masového odporu proti totalitnímu režimu se stala (.) studentská demonstrace na (.) pražském albertově, sedumnáctého listopadu (.) devatenáct set osumdesát devět. přesněji řečeno její brutální potlačení tehdejšími pořádkovými silami na národní třídě. dnešní pořad chci věnovat nejen pohledu na tehdejší dobu ale i hledání odpovědí na otázku (.) kam naše společnost za uplynulých deset let (.) dospěla. jakým způsobem, a: k čemu (.) dokázala tuhle dekádu využít. nečekám však že odpovědi budou zcela jednoznačné. spolu s vámi, je budou hledat lidé různých názorů i osudů. minimálně jedna věc je ovšem spojuje. patří k těm, kteří tehdy před deseti lety, sehráli klíčovou roli. (.) byli mezi nimi. jedenadvacetiletý student (.) přírodovědecké fakulty (.) univerzity karlovy (.) šimon pánek. dnes, představitel nadace (.) člověk v tísni při české televizi.
{1}
 ŠP: dobrý den,
{2}
 RP: třiadvacetiletá, posluchačka filozofické fakulty univerzity karlovy. monika pajerová. dnes, diplomatka.
{3}
 MP: dobrý den
{4}
 RP: nechyběl ani jedenadvacetiletý student (.) matematicko-fyzikální fakulty téže univerzity, univerzity karlovy, a dnes jeden ze služebně nejstarších poslanců českého parlamentu, marek (.) benda.
{5}
 MB: dobrý den přeju
{6}
 RP: no a šestadvacetiletý posluchač e katedry (.) režie, filmové a televizní fakulty akademie múzických umění. dnes (.) známý režisér, igor (.) chaun.
{7}
 IC: dobrý den
{8}
 RP: dobré poledne vítám vás, dámo a pánové. sedumnáctý listopad (.) a všechny: ty bezprostředně s ním související (.) události. dneska sou to pro vás už jen e zasuté nostalgické vzpomínky: e nebo (.) něco k čemu se vracíte když si potřebujete jak se říká (.) dobít (.) baterky. dáma má přednost
{9}
 MP: to je dobře vyjádřeno já vlastně (.) ten sedumnáctý listopad mám v hlavě jako asi nejdůležitější zážitek svého života, a je fakt že vždycky potom, když sem tak trochu ztrácela naději nebo měla pocit že ty věci nejdou tak jak sme si (.) tehdy společně představovali (.) tak se k tomu sedumnáctému vracím, a nakonec vždycky (.) si říkám že (.) to hlavní co sme chtěli to se nám svym způsobem podařilo
{10}
 RP: šimon pánek,
{11}
 ŠP: pro mě to je obrovský zážitek ale vím že sem e se k němu dostal tak trochu náhodou jako my všichni. a: pokud na něj dneska vzpomínám tak jako na (.) jednu z rolí které mi (.) schoda okolností osud e přidělil, a: na to že sem se snažil tu roli zahrát dobře. musím říct že: to co od té doby dělám je pro mě důležitější. a (.) že to prostě překrylo (.) ten sedumnáctý listopad na druhé straně (.) ee (.) určitá míra hrdosti a příjemný pocit že sem mohl být u toho tak ten zůstává a asi zůstane (.) vždycky.
{12}
 RP: marek benda,
{13}
 MB: tak e já tady tady sou ty e e sem rozdával dneska ty studentské listy, které vytvářela stejná skupinka která je dělala (.) v listopadu osumdesát devět a (.) e a: vychází jedno (.) jedno památeční číslo, a j- ptali se mě tam právě na otázku (.) jestli existuje ztracená generace sedumnáctého listopadu (.) a já sem říkal že si rozhodně nemyslím že existuje že ten kruh lidí byl (.) napůl ztra- e napůl příliš malý a a napůl (.) ee nás tam (.) e sme tam byli příliš krátce na druhou stranu si myslim že je prostě hrozně zvláštní ve dvaceti, ((ukazuje k Igoru Chaunovi)) pětadvaceti letech, být u (takle) dějinných událostí, a že to nepochybně člověka na celý život (.) ee poznamená. v tomhle směru (.) ee já sem nepochyb[ně]
{14}
 ŠP:   [((odkašlání))]
{15}
 MB: od té doby dělal řadu věcí ale (.) ale ee možná na rozdíl od šimona (.) stále pro mě zůstává (.) zůstávají listopadové události takovym (.) jako v- největšim vzepětim toho co se (.) co se mi kdy podařilo a (.) i taky největšim pocitem kdy sem měl (.) měl dojem že věci (.) věci ovlivňuji nebo (.) sem sem v centru dění, a: zvlášť tim způsobem myslim že tady v (téhle) skupince to můžu říct (.) e zdaleka největší mírou vzájemného porozumění. přes e různé (.) spory a hádky které tam byly tak ta ta míra (.) souznění to to to vždycky objímání se když sme odškrtli (.) na tabuli dalšího člena úvé ((míněno ÚV)) který padl, ee <to myslim že si každý z nás pamatuje a a asi těžko v životě něk- (ně-) zažijem něco podobného.>
{16}
 RP: a igor chaun,
{17}
 IC: no tak pro mě to bylo podobné, já si vzpomínám na tu dobu (.) s takovou zvláštní e jakousi mlho:u, ale (.) myslim si že všechny nás to poznamenalo že (.) vlastně ta intenzita těch dnů byla tak neuvěřitelná ten e ta rychlost těch dějů, to všechno (..) my jakožto dvaceti- pětadvacetiletý lidi my sme náhle kamsi přicházeli do (ňákejch) institucí (.) a řikali sme jak to bude (.) a ti lidé kteří byli (.) eště týden předtím zcela pevní v ka- v kramflecích ve svých funkcích, tak poslouchali jak to bude a opravdu to dělali tak jak my sme řekli že to má bejt, a: my sme ale ani neměli čas si to uvědomovat protože ty: události předbíhaly (.) naše vlastní myšlení. a já teprve (.) možná s odstupem měsíce dvou měsíců sem si pak uvědomil, že díky <prožitku sedumnáctého listopadu> (.) e v tehdejším československu, e možná (.) dovedu (.) lépe pochopit e například <francouzskou revoluci> nebo ruskou revoluci, totiž že ono teprve zpětně se to všechno jeví jako takovej ka:nonizovanej sled jů. ale ve skutečnosti je to všechno neuvěřitelnej chaos, a neuvěřitelná náhoda (.) která když to dobře dopadne, tak se ňák [poskládá,]
{18}
 MB: [((kašel))]
{19}
 IC: a pak s odstupem se tím historici zabývají a vestaví to do těch knih.
{20}
 RP: souhlasíte s s tim co řekl
{21}
 ŠP: =souhlasim
{22}
 RP: =igor
{23}
 ŠP: =souhlasim určitě, ee ta rychlost s jakou ten režim ustupoval a vyklízel ty pozice myslim že (.) nepřekvapila jenom nás studenty a:le jak si pamatuji překvapila i: občanské fórum václava havla a ostatní, a: proto vždycky na otázku jestli to bylo nebo nebylo spiknutí které bylo nějak připravené (.) odpovídám že (.) pokud já vím a z toho co sem viděl (.) to m- musim popřít. protože: se rozhodovalo za chodu byla to improvizace nikdo nevěděl že ty věci půjdou tak rychle (.) a: stejně jako igorovi se mi to (.) slévá za těch deset let do jednoho velkého zážitku těch nocí rán dnů my sme tam byli vlastně (.) šest em dnů ve dne v noci v tom stávkovém centru, a já už nedokážu ty dny rozlišit [jeden]
{24}
 RP:                   [když se]
{25}
 ŠP: od druhého.
{26}
 RP: když se teď vrátíme k tomu: sedmnáctému listopadu k té e studentské demonstraci na albertově (.) ee čekali ste že: to bude: vlastně začátek, konce totality,
{27}
 MB: já [možná]
{28}
 RP:  [v podsta]tě ste už odpověděli [asi]
{29}
 MB:                  [možná] možná patřím k lidem který to vali dohromady (.) ee v té v té stuze (.) e to vůbec ne. to vůbec ne že jo stuha byla (.) bylo sk- uskupení které si říkalo mělo by se něco dělat a bylo by dobré aby se už (.) ozvali i (.) i nějakým způsobem vysokoškoláci. a během těch (.) prvních podzimních měsíců jak ses- jak sme se sjeli do vysokých škol tak sme řekli (.) tak začnem něco. a teď se přemýšlelo. časopi:s, ňáká akce a první akce kterou sme měli udělat (.) ee byla demonstrace na na: sedumnáctého listopadu (.) na výročí na výročí e opletala (.) ale to byla představa že to je jedna z akcí a pak říkám že to byla nejúspěšnější organizace v dějinách protože její první <akce zaznamenala absolutní> (.) <absolutní úspěch,> e ale byla to absolutně první akce a my sme se scházeli ve štyry hodiny (.) šimon si to asi a monika si budou pamatovat ve štyry hodiny na albertově kde to od pěti začínalo (.) a sme tam stáli a dumali sme přijde třicet lidí, tři sta lidí, tři tisíce lidí, a že jich přijde nějakých těch (.) iks desítek tisíc (.) nikdo z nás jako ani ve snu nás to nenapadlo prostě jo
{30}
 RP: první kdo na té ee demonstraci vlastně promluvil byla monika pajerová aspoň (.) pokud e nelžou historické (.) e prameny které sem si prostudoval (.) emm v jaké atmosféře vlastně se (.) ee připravovala (.) e tahle akce.
{31}
 MP: tak víte že ((odkašlání)) ten mezinárodní kontext už byl takový že vlastně (.) my sme si říkali že už musíme udělat taky něco my, protože už teda (.) padla berlínská zeď, [my sme třeba]
{32}
 RP:                   [pár dní před]tím
{33}
 MP: pár dní předtim my sme s martinem mejstříkem, který tady mezi námi není ale byl pro nás všechny hodně důležitý, byli v lipsku na těch velkých manifestacích my sme měli kontakty na polskou solidaritu my [sme]
{34}
 XX:      [(hm)]
{35}
 MP: věděli že v maďarsku už byly kulaté stoly. takže my sme (.) to tak cítili že vlastně e musíme už <taky něco dělat,> protože kolem nás to všude padalo. takže to byla jedna část té atmosféry a druhá byla (.) tady bych možná marka <trochu poopravila,> ona to nebyla první naše akce, ona to byla první takhle velká akce. my sme tak rok dva předtím už (.) chodili na manifestace dělali sme ty studentské časopisy (.) vy ste se scházeli na kolejích, vyloženě v ilegalitě, a (.) vlastně ta struktura těch studentských časopisů a ta struktura nezávislá neboli stuha, měla nějaké kontakty ale neznali sme se vlastně tak dobře osobně a sedumnáctý listopad byl vlastně první naší společnou akcí. takže ona to byla taková (.) taková trochu improvizovaná akce [vy ste původně chtěli dělat ten průvod s květinami a (ze) svíčkou,]
{36}
 MB:        [((přikyvuje hlavou))]
{37}
 MP: my sme chtěli dělat manifestaci (.) vlastně jakoby povo[lenou aby tam]
{38}
 RP:                            [tam byl trošku]
{39}
 MP: přišlo hodně lidí.
{40}
 RP: tam
{41}
 MP: [my sme]
{42}
 RP: [byl troš]ku spor. tam šli i po[kud vím]
{43}
 MP:                [ano ano]
{44}
 RP: tak tam byli ve hře vlastně tři ee jakési struktury. když to tak řeknu (.) a to bylo studentské tiskové
{45}
 MP: stře[disko:]
{46}
 RP:   [středis]ko stuha (.) takže tedy studentské hnutí, a: tehdejší socialistický svaz mládeže. ee
{47}
 MP: =který my sme žádali vlastně of- oficiální povolení, protože sme si řikali že už nechceme aby nás pár desítek lidí my sme se už skoro všichni osobně znali z toho václaváku a staroměstského náměstí, kde sme pořád ti samí lidé chodili na manifestace ale pořád nás bylo hrozně málo, takže my sme vlastně (.) také na radu těch kamarádů vlastně z nojes fórum ((míněno Neues Forum)) v německu, oni nám řekli (.) vy tam prostě jednou musíte dostat víc než třeba deset tisíc lidí a pak už se to zlomí. (a) my sme tehdy (.) tak jako řikali no to bysme hrozně rádi, ale jak to udělat. a oni právě řekli. zkuste povolenou manifestaci zkuste prostě říct lidem že tentokrát je tam nikdo nezmlátí, že [tentokrát]
{48}
 ŠP:                 [((smích))]
{49}
 MP: to [není nebezpečné]
{50}
 MB:  [((smích))]
{51}
 MP: což sme
{52}
 ŠP: [(děsněj podvod teda)]
{53}
 MP: [((smích))] <a bohužel to byl> ten nejhorší [pocit]
{54}
 IC:                       [((odkašlání))]
{55}
 MP: po sedumnáctém když [my sme]
{56}
 IC:           [(mhm) ((hlásí se o slovo))]
{57}
 MP: se vlastně vypotáceli z té národní, že my sme jakoby či těm lidem nedodrželi slovo v tom smyslu že oni tam tu nakládačku bohužel dostali.
{58}
 RP: igor chaun,
{59}
 IC: ono to totiž e spíše vypadalo ten veče:r, než že (.) ee tedy bude konec režimu, tak že tam (.) začíná ňákej konec nás (.) <protože to vypadalo> skutečně prostě v určitou chvíli (.) <já vlastně ee já si neodpustim> abych to připomenul (.) že opravdu: tam to bylo: něco nesmírně drastickýho, a já sem se do tý doby nikdy s ničim takovym nesetkal, a: em prostě mám takovou takový specifický zážitky kerý teď tady vyprávět nebudu, ale vy ste se taky jesli určitě účastnili na knize, sto studentských revolucí. a já bych si dovolil při této příležitosti udělat dovolenou (.) propagaci dobrého počinu, a to je kniha sto studentských revolucí pojednává o (..) událostech tehdejších, a následných životech st- s- jedné stovky mladých lidí, kteří vlastně e prošli národní třídou prošli listopadovými událostmi a (.) dnes vlastně sou tady mezi náma. takže (.) v týhletý knize možná em pak podrobně je o tom vlastně co ten sedumnáctej listopad pro nás jednotlivě znamenal a co sme tam proži[li.]
{60}
 RP: [já] sem si tu knihu prolistoval. mohu potvrdit že je velmi <zajímavá,> e nicméně my v tomto pořadu asi těžko budeme konkurovat tak ee hluboké a detailní e [historické studii.]
{61}
 IC:             [proto sme odkáza]li <pouze na tu knihu.>
{62}
 MP: ((smích))
{63}
 RP: <marek benda.>
{64}
 MB: já jenom (.) poznámku k tomu co říkal igor a sem rád docela že to (.) že to připomenul. ee tady to tak začlo vypadat optimisticky že sme vlastně (.) ee vlastně j- e jeli do: do převratu který sme divže neměli předem naplánovaný dohodnutý t- s němci a s poláky, ee jako my sme bec netušili (.) co se bude dít, a netušili sme to ani (.) ani v dalších dnech jako j- mě ještě devatenáctýho (.) sbírali policajti a já sem (.) protože z- vybírali jenom lidi co šli k nám do by- do bytu tak (.) tak sem zjistil z- potkal tam na chodbě svýho spolužáka z matfyzu o kterym sem netušil že někdo (.) jako kromě toho že je muj spolužák že někdo něco ví a to sem si řikal no tak to je prostě konec. jako jestli sbíraj takhle široký okruhy lidí,
{65}
 RP: =mhm
{66}
 MB: =tak tak je konec, tak prostě opravdu se rozhodli (.) posbírat všichni pak sem zjistil že to bylo jenom tim že (.) sbírali každýho kdo šel k nám do bytu ale my sme eště dlouho potom (.) e do generální stávky vůbec (.) nevěděli jak věci dopadnou a a zdaleka to nebyl (.) nebyl jako rozhodnutý e rozhodnutý boj a strachu bylo spousta jo (.) pamatujete když přišly (.) přišly hlášky generální prokuratura vydala (.) zatykače na všechny studentské vůdce tak (.) tak se vymejšlely odchody přes (.) přes lešení a zvali se kluci z ftvs ((míněno FTVS)) jestli by mohli dělat <hlídkovou činnost> (.) před studentskými výbory, jo? ee jenom prostě že (.) ee že to opravdu ee e- eště nejenom nejenom ta brutalita na té národní třídě kterou (.) kterou igor tady připomněl velmi dobře ale (.) e i že potom zdaleka e mnoho věcí nebylo rozhodnutých a a a šly (.) šly po krocích a přesně v tom (.) v té improvizaci a (chaozu) o kterém mluvil šimon.
{67}
 RP: =který okamžik považujete em v těch dnech za zlomový.
{68}
 MP: ( )
{69}
 IC: byla to info- e informace o smrti studenta (.) martina šmída. falešná informace (.) ta nesmírně zapůsobila opět nevim jesli to byla náhoda nebo jesli to někdo nějakým způsobem řídil, ale (.) to zlomilo. například ve mně,
{70}
 MP: [hm hm]
{71}
 IC: [uvnitř a]no.
{72}
 RP: já sem,
{73}
 MB: =a a v těch dalších dnech já myslím že e rozhodující byl tak štvrte:k jestli vzpomínáte kdy začly chodit faxy, ee z takových jako čékádé, ((míněno ČKD)) e z e fabrik, připojujeme se ke generální stávce. do tý doby sme pořád věděli jako máme (.) sto: sto padesát dvě stě tisíc lidí (.) na ulicích ale (.) ale nevíme. jo, nevíme co to (.) co to znamená, a bojovalo se hrozně moc zejména o ten venkov jezdilo se všude, a když začly chodit tydlety (.) faxy z těch fabrik, a pak myslim ten víkend (.) ee s těma obrovskejma (.) ee obrovskejma anežkovskejma (.) demonstracema na na let[ný.]
{74}
 ŠP:                         [já] si myslim že vlastně konec toho prvního týdne (.) znamenal vítězství určitý informační války kerou sme vedli že jo. proto ty spanilý jízdy proto (.) to co (.) někdy v první noc z neděle na pondělí e padlo že musíme e předevšim zamezit tý izolaci (.) studentů v praze, a že musíme ven. takže prostě e e obrovská aktivita letáky skupiny s autama nakonec (.) to všichni (.) si pamatujou, a někdy tak ve čtvrtek v pátek i česká televize a vlastně vyhráli sme tu informační válku pak už si myslím že to bylo docela v pořádku ale, e taky si myslím že těch první čtyři pět dnů vlastně nebylo jasno.
{75}
 RP: v souvislosti ee s tím listopadem se (.) mluví (.) často: o syndromu roku šedesát osum. e studenti ee roku osumdesát devět vlastně nebyli (.) e zatíženi (.) tímto (.) syndromem. jak se to podílelo e na e té radikalizaci nebo na tom na těch postojích (.) téhle generace.
{76}
 MP: já bych ráda trochu ten osumašedesátý rehabilitovala v tom smyslu že (.) my sme všichni e jak sem potom <zjistila,> četli třeba ee noviny z osumašedesátého které naši rodiče schovávali různě po půdách, my sme vlastně znali (.) buď osobně anebo z doslechu e lidi kteří osumašedesátý dělali, a já bych tady e ráda řekla že že: ačkoliv (.) samozřejmě ideově sme byli trochu někde jinde, ale ten osumašedesátý od nás ještě nebyl tak daleko, my sme vlastně někde v hlavách nebo já [osobně]
{77}
 ŠP:        [((odkašlání))]
{78}
 MP: sem měla ty ty fotografie prostě a ty ty zá[znamy]
{79}
 XX:                      [(  )]
{80}
 MP: z toho osmašedesátýho, takže já sem měla ten zážitek to jenom chci říct (.) jakoby eště zprostředkovaně od svých rodičů (.) že je možné se té moci vzepřít, že je možné něco dělat (.) a že to třeba špatně dopadne ale že to i tak stojí za to. to pro mě bylo hrozně důležité.
{81}
 RP: marek benda,
{82}
 MB: já sem já sem jednu poznámku k roku šedesát osum (.) souhlasím docela s tím co co říkala monika že (.) ale em [já mám pocit]
{83}
 ŠP:                      [((odkašlání))]
{84}
 MB: že todle je absolutně jinně nezpracovaná (.) nezpracovaná věc (.) e kterou my sme naštěstí nezažili takže sme jí právě se jí jako nemohli obávat. ale (.) já mám pocit že někdo musí někdy zkusit (.) ee jako popsat, co znamenaly roky šedesát devět sedumdesát jak je možné že v roce šedesát osum (.) sou všichni všichni e v ulicích, a všichni proti režimu a v roce sedumdesát jedna dou všichni volit. a to je to je nějaký syndrom který já ani nevím jestli [(vzchází)]
{85}
 RP:                         [((nádech))]
{86}
 MB: z toho roku šedesát osum. jestli spíš to nejsou vzpomínka jesli to spíš není (.) vzpomínka tédle generace na ta padesátá léta a na ty (.) na ty nedozírné následky ale myslím že (.) tímhletím sme ovlivněný nebyli. tenhle strach (.) strach zvláštní kterej se [v tý]
{87}
 RP:                           [((nádech))]
{88}
 MB: společnos[ti]
{89}
 RP:     [(e)]
{90}
 MB: u[sídlil,]
{91}
 RP: [proto se] na to [právě ptám protože]
{92}
 MB:          [v nás v nás nebyl (jako)]
{93}
 ŠP: (no) my sme si to nepamatovali to že e vlastně to dopadlo tak špatně emm já sem se narodil v roce šedesát sedum, pro mě to byla historie a to co sem tedy věděl, od začátku že žádný socializmus s lidskou tváří žádná perestrojka
{94}
 RP: hm
{95}
 ŠP: vyloučeno prostě to co chceme je konec toho systému, a proto srovnávání osumdesát devět šedesát osum, to je skutečně jenom o tom že ta čísla sou podobná (.) ale ee obsahově (.) to nemá nic společného žádní reformní komunisté (.) žád- prostě nereformovatelná záležitost která se zprofanovala, přežila (.) už sme jí měli všichni dost čili (.) žádný návrat k myšlenkám roku šedesát osum. naopak
{96}
 RP: já se na to ptám [právě proto]
{97}
 MP:         [(hmmmmm,)]
{98}
 RP: že emmm v e řadě úvah sem se setkal právě s takovým názorem že (.) ee generace (.) vašich našich rodičů, e byla (.) právě tímto ((odkašlání)) [tímto rokem]
{99}
 ŠP:      [(asi ano)]
{100}
 RP: e zatížena. a: emm v podstatě (.) ty věci šly tak že (.) že: emm se s tím zkrátka nedá nic dělat (.) prá[vě po [zkušenosti]
{101}
 IC:                      [(    )] pomáhali, ale zároveň jako by limitovali. limitovali kam třeba byla ta generace těch rodičů schopna dohlédnout. že (.) tak to asi mys[líte]
{102}
 RP:                              [ano]
{103}
 IC: že vlastně ee <většina národa> byla překvapena tím co dokázala. <v tak rychle v tak [rychlé>]
{104}
 RP:         [(ano)]
{105}
 IC: [v tak]
{106}
 MP: [((smích))]
{107}
 IC: rychlé době. ale to co říká marek vo tom že v roce šedesát osum teda sme všichni jedna velká pospolitá rodina, a v
{108}
 MB: [(e)]
{109}
 IC: [ro]ce
{110}
 MB: já ne
{111}
 IC: [ne ne ne]
{112}
 MB: [já sem ani] nebyl na světě
{113}
 IC: [ne ne ne]
{114}
 MB: [((smích))]
{115}
 IC: teď hovořím o příměru
{116}
 MB: =hm
{117}
 IC: =kerej si dal, a kerej si myslim že je velmi správnej, a je trošičku tragickej a varovnej. a za dva roky už všichni dou teda volit národní frontu a káesčé ((míněno KSČ)) devadesát (.) osum celých a nevim kolik procenta, nebylo-li zfalšováno, a (.) já si myslím že tim se vlastně poprvé dotýkáme tý dnešní situace. protože jestliže se budeme <ve druhé části e této vyměřené> hodiny věnovat e e situaci dnes, tak bez pochyby budou zaznívat jaksi věty méně optimističtější než při vzpomínkách na sedmnáctý listopad (.) já si myslim že (.) se neobejdeme bez nějakého psychologického vysvětlení, co my sme vlastně zač (.) co my sme vlastně zač (.) jak je to vlastně s těma našima propadama (.) nálad a: s těma našima ee zdvihama, a pak teda těma pádama. já to nevim (.) já budu rád dyž vy my pomůžete na to najít (.) najít e odpověď já jenom tim to (.) co teďko panuje a sem z toho smutnej.
{118}
 RP: monika pajerová,
{119}
 MP: já bych ráda ((odkašlání)) upřesnila že ten osumašedesátý sem zmínila proto, že je mi vlastně líto (.) té naší národní vlastnosti že i (.) věci které se nám vlastně podařily, my sme schopní dost nedlouho po té historické události různě rozpitvat a rozebrat tak až z toho téměř nic nezbyde. a já se trochu bojím že i ten listopad osumdesát devět, začínáme mnozí nahlížet e velice kritickým okem objevují se ty různé teorie o spiknutí konspiraci a tak dále, ukradená revoluce chtěli sme toto nebo sme to nechtěli, a já bych tady ráda řekla že prostě (.) ten <listopad osumdesát devět> byl úspěch, a že (.) mě trochu mrzí (.) že vlastně (.) jakoby my češi nejsme schopni e s tím úspěchem vždycky žít, a že máme takovou ten[denci,]
{120}
 XX: [((odkašlání))]
{121}
 MP: tak trochu masochisticky prostě si tu věc potom (.) postavit do jiného světla. a že nám to vlastně musí říct lidi zvenku kteří sem teď hodně jezdí novináři historici (.) všichni říkají e teď to řekl frhojgen ((míněno Verheugen)) když tady byl (.) vy ste se rokem šedesát osum a osumdesát devět přihlásili k evropě. vy ste prostě řekli že ste evrop[ská země.]
{122}
 IC:        [a počína]je devadesát čtyři pět šest se zase postupně odhlašujeme.
{123}
 MP: ((smích)) [<dalo by se to>]
{124}
 ŠP:      [((smích))]
{125}
 MP: <tak říct ale o tom budeme mluvit v té další čás[ti.>]
{126}
 RP:                         [ješ]tě emm k tomu listopadu e (.) tu iniciativu vlastně velice brzo převzalo občanské fórum. jaké byly tehdy vaše vztahy, studenti a e óef. ((míněno OF))
{127}
 ŠP: em já myslím že to se [hodně liší]
{128}
 RP:            [o tom se ta]ké velice často [diskutuje a jistě jistě znova bude]
{129}
 ŠP:                          [to se hodně liší ee]
{130}
 ŠP: člověk od člověka, em pro mne to bylo c- celkem normální přechod (.) ee z pozice toho (.) razícího štítu toho prostě kdo (.) emm jaksi byl tím nositelem (.) prvních (.) deset patnáct dní těch změn, kdo (e) měl tu radikalitu měl tu sílu a měl ten počet lidí. jako byli studenti spanilé jízdy, demonstrace: e letáky všechno to další, ale myslím si že od chvíle kdy (.) e se z ulic vlastně ten boj přenesl ke kulatým stolům politických stran což bylo někdy (.) sedmého ee prosince, [e taková]
{131}
 MB:         [<(   )] politických stran je trochu vznešený protože [politický strany (.) (neexistovaly)>]
{132}
 MP:   [((smích))]
{133}
 MB: <jenom [jenom>]
{134}
 ŠP:    [(tři)]
{135}
 MB: <jenom národně [frontovní, ale>]
{136}
 ŠP:        [(       )] se[děly tam tři]
{137}
 MB:                  [((smích))]
{138}
 ŠP: politické strany, plus fórum e
{139}
 MB: no [jak kdy jasně no ( )]
{140}
 ŠP:  [které (       )] zástupce studentů a tak dále
{141}
 MP: =chtěli sme tomu [(tak věřit)]
{142}
 ŠP:         [politických] sil [to je jedno]
{143}
 MP:                  [((smích))]
{144}
 MB: politických [sil.]
{145}
 ŠP:       [ee] tak vlastně ta role těch studentů emm jako toho hnacího motoru trošku (.) končí, protože (.) e pak už se to domlouvalo (.) nějakou (.) relativně standardní politickou cestou jednání u stolu už to prostě nebylo o tom tlaku (.) zvenčí, pro mne to je ee absolutně (.) pochopitelná záležitost a já sem vždycky chtěl ee stávkovat a pak skončit a vrátit se do školy nebo dělat ňáký jiný věci, čili e já nemám pocit že by (.) to přešlo na fórum aniž my (.) bychom to chtěli, já mám pocit že (.) tak to mělo být, a že to proběhlo celkem přirozeně a: v řádu věci.
{146}
 MB: [( )]
{147}
 MP: [mož]ná ale, při tom předávání té aktivity nebo iniciativy občanskému fóru pro které já sem třeba osobně velice byla protože sem si těch lidí vážila a asi to jinak nešlo, ale některé ty (.) ee věci některé naděje některá mata některé otázky jakoby zůstaly trochu stranou.
{148}
 RP: =například,
{149}
 MP: ee například ten dialog celospolečenský. to že my sme vlastně vyzývali lidi v těch továrnách a v podnicích kam sme jezdili aby s námi mluvili o tom, v jaké zemi vlastně chceme žít. my sme asi si nepředstavovali že úplně tak sakumprásk převezmeme nějaký model (.) my sme si asi mysleli že (.) tady v té společnosti proběhne nějaká dlouhodobější debata o tom kam chceme jít (.) a na to potom vlastně jakoby nez- nebyl čas a t- a ta témata [zůstala]
{150}
 MB:                  [((nádech))]
{151}
 MP: [někde ležet (po cestě)]
{152}
 MB: [(t- to já mám to já)] to já mám pocit moniko že sou (.) <že sou (znovu) třetí cesty> jako jo e která která debata se vedla velmi velmi intenzivně v roce devadesát. já já mám já naprosto podepisuju to co říká šimon, a a bylo bylo to správně, studenti prostě pak už e nastolovali jenom takový ty vzpomeňme si na stokorunu s gotvaldem. ((míněno Gottwaldem)) jo to byly takový drobný témata který se nahazovaly a už to nebylo o tý (.) ee o tý e velký politice. já si vzpomínám na ee noc sedumnáctého (.) sedumnáctého listopadu kdy (.) se sedělo sedělo u nás doma, a (jak) tam chodili různí martin klíma a další různí lidi zb- zbitý z tý národní třídy a (.) a to a kdy táta tak jako v e půl třetí v noci (.) říkal tak je jasné že (.) že: e propukl (.) otevřený střet s mocí. a on tehdá (.) tehdy říkal (.) si myslim že je to škoda že propukl takle brzo, protože (.) nezávislé struktury na to ještě nejsou dostatečně připraveny (.) a nejpřipravenější sou ty bývalí (.) bývalí komunisté. já myslím že se to pak bohužel (.) velmi (.) rychle (.) v těch v těch prvních (.) polistopadových vládách parlamentech (.) ukázalo, a že (.) o tomhle byl ten boj ale nemyslim si nemyslim si že sme chtěli hledat nějakej úplně (.) jinej model (.) v žádnym případě [v žádnym případě]
{153}
 MP:                    [nicméně] chtěli [sme se]
{154}
 MB:                             [my sme] MP: asi [o tom nějak]
{155}
 MB:   [chtěli]
{156}
 MP: bavit, asi sme chtěli nějak e tu diskuzi nezúžit jenom třeba na politické strany nebo představitele zvolené jednou za čtyři roky ve volbách, ale asi sme si představovali že to celospolečenské hnutí (.) ta aktivita která tady opravdu byla a za tím já si stojím to prostě nebylo pár stovek nebo tisíc lidí to byla opravdu (.) téměř celá společnost která o těch věcech mluvila, tak na to sme (.) myslím příliš rychle zapomněli a (.) chtěli sme jakoby skokem přejít (.) od téhleté celospolečenské debaty (.) k nějakému (.) systému kde už se spolu baví jenom (.) představitelé politických stran a dnes vidíme (.) k čemu to tedy vede.
{157}
 RP: ee z vás čtyř vlastně, do: té aktivní politiky e vstoupili a (.) e zůstali (.) svým způsobem tedy monika (.) pajerová, v e těch diplomatických službách a marek (.) e benda ((odkašlání)) vás tedy politická kariéra (.) nezlákala po tom listopadu
{158}
 IC: nás nevzali.
{159}
 RO: nevzali. [proč]
{160}
 IC:     [((smích))]
{161}
 ŠP: [((smích))]
{162}
 MP: [((smích))]
{163}
 IC: <protože sme nechtěli.>
{164}
 MP: [((smích))]
{165}
 MB: [((smích))]
{166}
 RP: šimone
{167}
 ŠP: proč já sem nešel do politiky (.) to je jednoduchý [bylo mi jednadvacet]
{168}
 MB:                          [(protože je dobrodruh)]
{169}
 ŠP: a půl, sem dobrodruh jak řiká [správně]
{170}
 IC:                [proto]že pomáhá lidem
{171}
 MP: [((smích))]
{172}
 ŠP: [marek ben]da e
{173}
 IC: protože dělá něco lepšího
{174}
 ŠP: politika pro dobrodruhy není, chtěl sem si užít tu svobodu kterou sem najednou před sebou viděl a cejtil, a taky mi to připadalo tak trošku nepřípadný že se člověk v jednadvaceti stane politikem protože (.) řadu věcí (.) může získat až s postupujícím časem (.) ty se prostě nedaj předběhnout a: prostě připadalo mi to příliš brzo.
{175}
 RP: nelitujete toho? že ste do tý politiky nakonec nešli a naopak vy (.) litujete toho [<že v politice>]
{176}
 IC:        [při pohledu]
{177}
 RP: <ste?>
{178}
 MP: ((smích))
{179}
 IC: při pohledu na většinu svých tehdejších kolegů kteří do té politiky (.) šli, odpovídám (.) nelituji. a nemyslim to jenom jako žert nebo bonmot, skutečně (.) bojím se (.) a je to další otázka kerou si vnitřně kladu, vlastně co to ta (.) politika, s člověkem (.) dělá. proč většina (.) velice soudných lidí velice inteligentních lidí (.) s velkym jako vnitřnim lidskym potenciálem (.) vlastně v průběhu konu té politické <funkce, se nějakym zvláštnim> způsobem začíná proměňovat, a začíná ztrácet tu schopnost (.) toho citu. jakoby přichází o nějakýho toho brouka nebo švába lidskosti, o tu schopnost vnímat ty ty ty reálný (p-) věci. ty reálný problémy. já tim nechci [říct že]
{180}
 XX:              [(   )]
{181}
 IC: to je i váš já vás ani (.) tak dobře v současný době neznám (.) ale bohužel musim prostě říct že skutečně (.) vnímám takovoudle takovoudle rozdílnost. já sem udělal extrémní asi rozhodnutí (.) já vlastně i tim že sem cítil že prostě chci jít tou svou cestou (.) řekněme člověka kterej e tu: realitu nějakym způsobem transformuje do: například (.) dokumentárního filmu, nebo do uměleckého díla (.) tak já sem vlastně už <po měsíci> (.) na vánoce (.) osumdesát devět byl první kdo odešel <ze stávkového výboru,> tehdy sme se procházeli s majst- s martinem mejstříkem o vánocích po (.) václavském <náměstí, pili sme lahvové pivo otevřené za chůze, [četli sme si:>]
{182}
 XX:                        [((smích))]
{183}
 IC: četli sme si všude ty nápisy ještě teda stále visící krásný chytrý inteligentní plagáty, a zažívali sme pocit ohromnýho štěstí. a martin e potom šel do (.) do: ulice (.) kde byl stávkový výbor,
{184}
 MP: =řetězová,
{185}
 IC: =do řetězovky, kde byly ty tuny těch nasmažených kaprů (.) jak národ posílal studentským vůdcům
{186}
 MP: [((smích))]
{187}
 MB: [((smích))]
{188}
 IC: kapry kte- který [samozřejmě který už tam]
{189}
 MP:         [((smích))]
{190}
 IC: <začínaly pomaličku ožívat,> (.) <a já sem odjel domů> a pak sem natočil svůj první dokument kerej se menoval jardův sedumnáctý. takže já (.) si stojim na (.) já za sebe za t- za touto cestou za tímto rozhodnutím.
{191}
 RP: řekl ste že: e vás překvapuje, jestli vás teď správně
{192}
 IC: [ano]
{193}
 RP: [inter]pretuju (.) ee že vás překvapuje jak se lidé v té politice změnili, vy ste vlastně měli (.) jedinečnou příležitost být ee (.) velice nablízku (.) eee dnešním (.) politickým (.) špičkám (.) ee zaznamenali ste u nich [nějakou (.) radikální]
{194}
 IC: [((smích))]
{195}
 RP: změnu
{196}
 IC: to [snad to snad ani nemusíme]
{197}
 RP:  [k lepšímu nebo k horšímu.]
{198}
 IC: se <ptát takhle kulantně.>
{199}
 MP: ((smích))
{200}
 IC: to je: bohužel zjevný a
{201}
 ŠP: no já myslim že to je úplně šokující (.) co se s li-
{202}
 IC: [jako]
{203}
 ŠP: [s- se] spoustou lidí [za ty roky stalo]
{204}
 IC:            [proto sme v té] situaci ve keré sme,
{205}
 MP: =hm
{206}
 IC: tedy
{207}
 MP: tady bych ráda při[pomněla]
{208}
 IC:          [v roce] [devadesát devět]
{209}
 RP:              [takže rozčarování.]
{210}
 ŠP: ee rozčarování no tak prostě máme takový politiky jaký máme (.) ee sou to s- lidi kerý v s- sou mezi námi pak se seberou dou do politiky, a (.) najednou (.) se stane to že většina z nich ztrácí ty tomu říkáš lidskost, já mám pocit že ztrácejí soudnost jakejsi selskej rozum (.) ee cit pro to aby ty věci byly normální (.) a tim myslim i ty nejvyšší politiky který e tady máme já sem s některejma z nich měl možnost ee skutečně být dost často (.) ještě třeba při první volební kampani v roce devadesát kdy sem (.) se nechal napsat na ňáký patnáctý nezvolitelný místo, e prostě proto abych podpořil fórum na severní moravě, a kandidoval sem s jedním z našich vrcholných politiků, a tenkrát to byly (.) báječný rozmluvy s tim člověkem (.) připadalo mi že ten člověk je opravdu (.) rozumnej, e vysoce inteligentní chytřejší než většina ostatních lidí s ee velkym vnitřnim potenciálem a dneska, v některých chvílích mám pocit že to je někdo úplně jiný.
{211}
 MP: ale víte co páno[vé tady: se jako]
{212}
 ŠP:         [(       )]
{213}
 MP: musí připomenout že je třeba střídat že, e ono opravdu není normální, <když> někdo zůstane deset let (.) den co den noc co noc v jednom kuse čtyřiadvacet hodin denně on je to šílený e nápor já sem to zažila nastupovala sem na ministerstvo s jiřím dynstbírem, ((míněno Dienstbierem)) a (.) pak sem tam e e prožila všechny ty následující ministry (.) to je šílený nápor a (.) e na západě opravdu se nikdo takhle dlouho vlastně neudrží v jednom kuse. ti lidé přicházejí a odcházejí
{214}
 ŠP: (neni) [( )]
{215}
 MP:    [ee]
{216}
 ŠP: [( )]
{217}
 IC: [( )]
{218}
 MB: <moniko todle přece neni pravda.> [nejvýznamnější,]
{219}
 IC:                  [ale dyť máme přece]
{220}
 ŠP:                  [((smích))]
{221}
 MB: nejvýznam[nější]
{222}
 MP:     [(hele)]
{223}
 MB: [šéfové]
{224}
 ŠP: [politici] to dělaj
{225}
 MB: [šéfové ee]
{226}
 ŠP: [třicet čtyři]cet let.
{227}
 MB: evropy [e evropy]
{228}
 MP:    [ale nejsou] v takhle důleži[tých funkcích jako]
{229}
 MB:                  [no ne kól ((míněno Kohl)) byl šestnáct let] kancléřem
{230}
 MP: to je [naprostá výjimka]
{231}
 MB:    [e tečrová ((míněno Thatcherová)) tečrová ((míněno Thatcherová)) byla] ee dvanáct let ee britskou pre[miérkou jo,]
{232}
 MP:                        [no ale taky] [vždycky potom přijde generace která řekne a už]
{233}
 IC: [je to jeden z problémů je to jeden z problémů]
{234}
 MP: to stačilo. už vlastně [je nechceme]
{235}
 MB:            [to je to je] jiná
{236}
 MP: [a už vlastně potom přijde opravdu velmi radikální změna]
{237}
 MB: [věc jo ale jenom neříkejme neříkejme že že ty vel-] velcí lidé opravdu nebyli (.) nebyli v té politice dlouho. to já si myslím že (.) e taková ta představa která furt (.) furt panuje, že (.) že se objeví někdo (.) nový a já myslím že to je bohužel trošku představa (.) ee zakořeněná (.) v české republice že se (.) že se někdo zjeví [ňáký]
{238}
 XX: [( )]
{239}
 MB: spasitel, ee že prostě neplatí neplatí nikde ve světě a podle mého názoru nemůže platit ani u nás (.) jako
{240}
 RP: =igor chaun říká že to je možná jeden z těch problémů že
{241}
 IC: =já bych chtěl říct jednu věc. e on se přece zjevil teď někdo nový. zjevila se (.) nová vládní strana, i když teda se staronovýma (.) též deset let u kormidla existujícím předsedou. a výslede:k (.) výsledek té politiky: je tak otřesný (.) že (.) pravděpodobně (.) se nyní ukazuje že i minulá vláda pravicová vládla (.) mnohem hůř než sme si mysleli. asi se to teď ukazuje. měli sme všichni růžové brýle i pro[to že sme strašně]
{242}
 MB: [(        )] mnohem hůř než sme si mysleli?
{243}
 IC: než sme si tehdy mysleli [dobře,]
{244}
 ŠP:             [(  )]
{245}
 IC: budu hovořit za sebe. já tedy jako igor chaun, nyní ztrácím onu důvěru: v to: že sem volil, pravicové strany. ztrácím tu důvěru, v důsledku toho, že například hlavní pravicová strana instalovala, (.) instalovala (.) sociální demokracii, pomocí opoziční smlouvy, a dochází promiň jenom <dokončím tu vě[tu,>]
{246}
 MB:                 [((smích))] <(jasně jasně)>
{247}
 IC: podle mýho názoru (.) dochází zatim k nejzásadnější (.) a k nejzahuštěnější (.) morální devastaci. já sem eště před dvěma lety (.) před třemi: se díval s úžasem na slovensko, a takzvaně (.) sem litoval (.) naše slovenské bratry: za to, co je tam možný. a řikal sem si ((poklepání na stůl)) pámbu zaplať že sme teda (.) v tom v té české republice s tím kultivovaným
{248}
 ŠP: [(     )]
{249}
 IC: [masa- masary]kovsko čapkovsko (.) havlovským e prostředím. a já se musim dívat na věci, ze kterých se mi opravdu <dělá špatně.> a já se ptám, copak si ti polici- politici neuvědomují, že oni nemaj pouze politickou odpovědnost. ale oni maj (.) odpovědnost, za morální profilaci té společnosti. proč bych nekradl já. proč bych nelhal (.) když vidím dnes a denně, pravděpodobně i na těchto křeslech seděli t- tací lidé (.) proč bych to nedělal já
{250}
 MB: můžu můžu [(     )]
{251}
 MP:      [(     )]
{252}
 MB: [(   )]
{253}
 IC: [a omlou]vám se za první
{254}
 MP: [((smích))]
{255}
 IC: [emotivněj]ší [vstup.]
{256}
 ŠP:        [to se] [to se]
{257}
 MP:            [máš] [naprostou pravdu]
{258}
 RP:               [asi nebude jediný]
{259}
 MP: máš [naprostou pravdu]
{260}
 ŠP:   [dostaneme do] problémů e opoziční smlouva,
{261}
 MB: já se já se [právě nechci nechci zabývat]
{262}
 ŠP:       [ódées ((míněno ODS)) čéesesdé ((míněno ČSSD))]
{263}
 MB: zabývat opoziční smlouvou [a,]
{264}
 ŠP:              [( )]
{265}
 MB: ale trošku (.) proč sem proč sem zvedl obočí na začátku když když začal igor (.) mluvit který řekl že tato vláda mu dokazuje že ty minulé (.) vlády pravice (.) vládly (.) vládly hůře. a pak mluví o opoziční smlouvě já já si myslim že naopak. tato vláda se kterou přece byly spojována (.) nějaká očekávání třiatřicet procent lidí spojovalo očekávání s tím že přijde so[ciální]
{266}
 XX:                  [(  )]
{267}
 MB: demokracie, ukazuje že ty (.) že ty vlády pravice byly zlatý (.) svým způsobem. [no ne že ty, že ty vra- vlády pravice,]
{268}
 MP:      [((smích))] <bohužel> [<není>]
{269}
 MB:                 [vládly]
{270}
 MP: <tomu tak> [((smích))]
{271}
 MB:      [vládly vládly]
{272}
 ŠP:      [(      )]
{273}
 MB: [daleko líp]
{274}
 IC: [teď si vyjevil] strate- strategii václava [klauze. ((míněno Klause)) ano. toto je:]
{275}
 MP:                      [((smích))]
{276}
 IC: [strategie devastace,]
{277}
 MP: [(         )] ((smích))
{278}
 IC: počkejme až to padne, a pak zase ukážeme že (.) tedy umíme o něco lépe. ale to je tragická strategie.
{279}
 MB: počkej igore ale (.) [vá- vážně.]
{280}
 MP:           [((smích))]
{281}
 MB: e [chceš]
{282}
 MP:  [((smích))]
{283}
 MB: říct, že (.) že neschopnost (.) této vlády, tě přesvědčuje o tom že ty minulé vlády vládly (.) taky špatně? a a nepleť do toho (.) ee opoziční [smlouvu.]
{284}
 IC:   [odpovim] ti zcela přesně. teprve když ta vláda a ta pravicová vláda odešla, tak se ukázaly pukliny: skrze (niž) vyšly najevo věci, o kterých sme tehdy nevěděli. a má důvěra, která byla tehdy (.) téměř neotřesitelná, a eště do poslední mobilizace (.) pana klauze ((míněno Klause)) proti levici (.) sem stále věřil, a stále sem svůj voličskej hlas kterého si mimochodem velice vážím, a je to jeden z dobytků onoho sedmnáctého listopadu, sem, (..) konkrétně občanské demokratické straně dal.
{285}
 ŠP: můžu?
{286}
 IC: mně byl ten hlas zcizenej.
{287}
 ŠP: e ty si (.) prostě příliš dlouho věřil (.) tomu:
{288}
 MP: ((smích))
{289}
 ŠP: o čem většina lidí už pochybovala (.) a teď si (.) víc rozčarovanej, ((odkašlání)) já si myslím že to střídání je nutný, opoziční smlouva je skutečně kašparovina. já myslim že většina lidí se prostě za to stydí co se tady děje a všichni bychom rádi aby se to teď vyřešilo a vznikla ňáká slušnější normálnější vláda, aby se zřejmě pravicové strany domluvily spolu, já sem zděšenej z toho jak to vypadá stejně jako igor (.) na druhý straně prostě máme to co sme chtěli volili sme tak jak sme volili, každý z nás dal ňáký hlasy ty (.) e tý jedný části, která teď drží tu ee tu vládu čéesesdé ((míněno ČSSD)) nad vodou, jiní volili čéesesdé ((míněno ČSSD)) přímo, čili em jaksi volby sou volby prostě a: ta představa toho spasitele (.) e nebo toho těch nových tváří já se bojím že je strašně mylná. že to je prostě o tom, že (.) teď sme nespokojeni a nešťastní s tím jak to tady vypadá ta politika, a čekáme že přijde najednou prostě ten rytíř na tom bílém koni a rozlouskne to. ono je to možná tak vzpomeňme si na martina klímu (.) vždycky říkával. moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. je to trochu bonmot, ale něco na tom je. a: možná že: e právě e to co se s těmi lidmi děje za těch deset let v té politice, nebo za tři roky v té politice tak je proto (.) že nezačínají někde na místním sekretariátu politické strany, a do střetu s tou mocí se dostávají až jako em dospělí zralí lidé, a mají příliš málo času na to se s tou velikou mocí která jim najednou spadne do klína, vyrovnat.
{290}
 RP: =bylo to příliš rychlé,
{291}
 ŠP: (by-) e ne [ne (         )]
{292}
 RP:      [ty kariéry chcete říct?]
{293}
 ŠP: ty kariéry byly strašně [rychlé]
{294}
 RP:             [ale]
{295}
 ŠP: to co se na ty lidi navalilo, a jaké možnosti zároveň dostali do rukou, byly tak velké že téměř nikdo, je tam několik výjimek ale téměř nikdo z té
{296}
 RP: [hm]
{297}
 ŠP: [po]listova- (.) polistopadové garnitury, politické kterou já sem taky volil volím dál, k volbách chodím, sem optimista jak to tady bude vypadat, neunesl (.) tu hu těch možností, ty tlaky, e myslím že prostě skoro nikdo z nich vlastně neprošel (.) s čistym štítem.
{298}
 RP: ee vy ste tady řekl emm padla ta tu slova o tom jak kdo volil jak vlastně volili (.) lidé v těch minulých volbách, ee z některých vyjádření politiků (.) ee může vzniknout dojem že lidé vlastně volili špatně (.) protože: ee tu máme to co tu máme, a: tak je zapotřebí e se postarat o to: aby (.) em napříště ty volby byly jednoznačnější a mluví se nebo mluvilo se o té změně volebního systému (.) co si o tom myslíte myslíte si že to je to řešení? nebo že to je ten správný argument?
{299}
 IC: je to neúcta k realitě. neúcta k realitě (.) realita je taková (.) než uzavřít opoziční smlouvu vůči stratě- ee vůči ee se stranou vůči níž sem mobilizoval, tak raději odstoupím. sem-li tou hlavní překážkou k tomu, aby se pravicové strany (.) seskupily a dokázaly (dohodnout.) ale pak bych musel být politikem který vnímá [tu zemi, jako celek,]
{300}
 ŠP:                            [ale to sme se dostali někam]
{301}
 IC: promiň ne jenom dokon[čim]
{302}
 ŠP:           [(ee)]
{303}
 MP: [přece ale,]
{304}
 ŠP: [emmmmm]
{305}
 MB: to [je (igore)]
{306}
 ŠP:  [igore]
{307}
 XX: ((odkašlání))]
{308}
 RP: nechme (do- nechme dokončit)
{309}
 IC: [dobře odpovim eště jinak]
{310}
 MP: [(           )]
{311}
 ŠP: politická [platforma]
{312}
 IC:      [eště, pardon] (.) musim říct dvě věty: v návaznosti. za prvé. já sem asi před měsícem a půl v mladé frontě dnes, otiskl jistý článek, v němž sem sdělil svůj názor na nadcházející výročí. tehdy sem řekl, že v podstatě se nebudu účastnit žádných událostí (.) které to takzvaně budou slavit, či připomínat. já sem dneska udělal výjimku. protože sme se s panem (.) prokopem o tom ee s em panem prorokem o tom bavili, a: v podstatě sme došli k názoru že (.) že je potřebný aby zejména v tomto našem složení sme o tom dali řeč. takže přátelé já sem tady od toho (.) abych vám řekl, že cítím bolest, cítím nespokojenost, a cítím potřebu rozdmychávat (.) jaký jakési světélko naděje. a připomínat těm lidem, že prostě (.) oni musejí zevnitř každej za sebe (.) udělat si pořádek v sobě. a tim se ozdraví nějaká ta placenta, ze který že vzejít nějaký nový politický (.) ee nějací noví reprezentanti, kteří se budou chovat normálněji. ale zatím sme svědky pouze toho, že ty političtí reprezentanti jako kdyby stále víc a víc upadali. a to je má bolest, skutečně je to má bolest i když jak tedy zdůrazňuju, je provázena též <neutuchajícím> optimizmem a vírou že za pět let už na tom budeme lépe.
{313}
 MB: ( ) [(   )]
{314}
 RP:   [sice si]ce eem (.) <v pojmech, a ve výrazivu> (.) kumštýři vlastním způsobem možná igor chaun teď (.) vyjádřil pocity emm celé řady lidí. jak na to zareagujete.
{315}
 MB: (ne) mě to mě todleto zlobí. mě [todleto zlobí,]
{316}
 MP:                 [((smích))]
{317}
 IC: protože [si v tom.]
{318}
 MB:     [protože]
{319}
 MP: [protože seš]
{320}
 MB: [ne protože]
{321}
 MP: v to:m?
{322}
 MB: [protože]
{323}
 ŠP: [nechte ho] [domluvi:t.]
{324}
 MP:       [už deset] let [((smích))]
{325}
 MB:              [protože ty řekneš jednu větu,] že nebudeš slavit a připomínat sedumnáctý listopad. a to mě prostě nekonečně rozčiluje (.) protože (.) jako ano ty můžeš mít nějaké pocity nevyřízené (.) účty s klauzem, ((míněno Klausem)) kterého (.) kterého si si velmi obdivoval, a dneska seš na něj naštvanej že uzavřel opoziční smlouvu, já myslim že on stejně nešťastně jako (.) jako jako všichni další lidé z ódées ((míněno ODS)) prostě jako jediné (.) možné východisko z nouze, ale (.) ale na todle můžem mít rozdílný názory. ale přece (kvůlivá) tomudle (.) a to je ten sebedestruktivní e [českej způsob,]
{326}
 XX:        [(      )]
{327}
 MB: kterej tady (.) kterej tady běží a kterej ee občas prezentuje ee [prezident svojí blbou náladou]
{328}
 MP: [((hlásí se o slovo))]
{329}
 MB: občas (.) občas takovédle věty (.) že prostě se tady nic za těch deset let (.) neudělalo, a že není co slavit. a mě [to n- mě todleto]
{330}
 ŠP:                        [((kýve hlavou))]
{331}
 MB: jako ve- vezměme si požadavky (.) e které sme sepisovali v listopadu osumdesát devět (.) a řekněme si jestli něco z nich neni (.) neni v e posledním posledním písmenu splněno. jo? vezměme si představy který sme měli (.) [vezměme si věci který sme (.) který sme chtěli (.) chtěli prosazovat,]
{332}
 ŠP:             [(        )]
{333}
 MB: a: e a pak se [rozčilujme]
{334}
 ŠP:        [(    )]
{335}
 MB: rozčilujme (.) nad politikou jo: ale, ee šimon j- já já to řikám vždycky na takovejch (.) případech. šimon (.) je je předlistopadový ee ekolog. částečně [nebo]
{336}
 ŠP:         [((zvedá obočí))]
{337}
 MB: [ee]
{338}
 ŠP: [(no)]
{339}
 MB: [tak jako]
{340}
 ŠP: [((smích))]
{341}
 MB: pohyboval ses (.) kolem [kolem těhlectěch]
{342}
 ŠP:             [((přikyvuje hlavou))]
{343}
 MB: věcí. já vim že sem někdy v roce osu:mdesát sedum, četl jak se v temži objevili objevili pstruzi, a jaký je to obrovský úspěch ee britského (.) britského (.) e průmyslu. před (.) rokem, sem si šel pro nový rybářský lístek, protože (.) už mám už mám rybářský lístek abych se občas moh odreagovat, a tam mi říkal šéf rybářského svazu tady na praze (.) dvě, že pod železničnim mostem v praze se daj chytit pstruzi. to je prostě podle mě jako <jedna> z e z blbostí ale (.) ale z věcí které ukazujou, že se že se ty věci ň- [nějak posunuly.]
{344}
 ŠP:                          [((přikyvuje hlavou))]
MB [a že:]
{345}
 IC: [((smích))]
{346}
 MB: že prostě říkat že nebudeme slavit sedumnáctý listopad, mně připadá [strašně]
{347}
 RP:   [((nádech))]
{348}
 MB: [špatný strašně škoda.]
{349}
 IC: [((hlásí se o slovo))]
{350}
 RP: [ee já bych jenom doslo]va citoval to co e to co igor chaun vlastně v té mladé frontě dnes napsal. a je mou svobodnou volbou, že krom těchto řádek ((odkašlání)) a křtu knihy sto studentských revolucí se na desáté připomínce listopadu osumdesát devět ce podílet nebudu. přijde mi že bych e tak vyjadřoval ztotožnění se se současným (.) politickým (.) stavem. [e]
{351}
 ŠP:                 [(no)] to neni pravda.
{352}
 MP: [(hm)]
{353}
 RP: [po]kusil sem se teď o
{354}
 IC: =jasně
{355}
 RP: =přesnou citaci ee včetně důvodu
{356}
 IC: já [já za to děkuju,]
{357}
 RP:  [(       )]
{358}
 IC: a protože marku promiň ale ty si tam malilinko podsunul do toho: jako bych já neměl tu ohromnou radost z těch změn, a jako já bych jedním dechem říkal že se nic nezměnilo, (ježišmar[ja) my]
{359}
 XX:                        [(  )]
{360}
 IC: žijeme ve svobodný společnosti
{361}
 MB: =tvoje věty takle znějí že jo přece tvoje věty sou smutné věty, jako říkej
{362}
 IC: ((odkašlání))
{363}
 MB: ten a ten [mě štve]
{364}
 RP:      [marku,]
{365}
 MB: ale jinak věci sou
{366}
 RP: není to trochu [o tom]
{367}
 XX:        [(  )]
{368}
 IC: [běž tam]
{369}
 XX: [(   )]
{370}
 IC: ve:n, podivej se na ty lidi,
{371}
 MB: jasně
{372}
 IC: =jestli tě nepřejede první řidič na přechodu, oči mu žhnou nenávistí. kup si bagetu v samoobsluze. a vytrhni ji tý prodavačce dřív, než ona ji dá někomu jinýmu dějou se tam divný věci venku. dějou se tam divný věci (.) je třeba ňákym [způsobem]
{373}
 MB:                    [((smích))]
{374}
 ŠP: (ehm)
{375}
 IC: prosim tě promiň mi to nedělej e jako
{376}
 MB: ne
{377}
 IC: e
{378}
 ŠP: ne já [teda]
{379}
 MP:    [já mys]lím
{380}
 ŠP: [protestuju proti]
{381}
 MP: [že (   ) ((smích))]
{382}
 ŠP: debatě dvou lidí [která je]
{383}
 MP:         [((smích))]
{384}
 ŠP: [napůl politická]
{385}
 RP: [s- ste tu čtyři]
{386}
 XX: [(  )]
{387}
 ŠP: [napůl] emotivní [eem]
{388}
 MP:         [((smích))]
{389}
 ŠP: igor byl vždycky člověk emoce. proto velmi miluje velmi nenávidí, a: ulítává do těch emotivních poloh to prostě není racionální úvaha já si myslim že sedumnáctý listopad je potřeba slavit protože došlo k sadní (.) nebo připomenout si e (.) ňáký voslavy, došlo k sadní změně (.) pravidel hry v týdletý společnosti. to že my nejsme lepší (.) k sobě navzájem a jak ty řikáš oči mu žhnou nenávistí (.) za to nemůže to že sme tady nastavili systém parlamentní demokracie a svobodnýho trhu. za to můžeme my všichni.
{390}
 IC: (a) jistě,
{391}
 ŠP: čili (.) jaksi (.) ee vinit sedumnáctý listopad nebo ten zlom, že vlastně k ničemu nepřispěl, to musíme vinit hlavně e každý sám sebe, své kamarády, e své známé, a toho řidiče s těma žhnoucíma os- e očima. ale em opravdu ne: to že se nám před deseti lety, nám podařilo no prostě byli sme u toho když se podařilo změnit, ta pravidla hry (.) pravidla společnosti to je prostě daná věc, a byl to největší zlom vod druhé světové války v čechách.
{392}
 RP: o tom ee o tom mám pocit tady u toho stolu
{393}
 ŠP: či[li:]
{394}
 RP:  [ee] asi nikdo z vás e nepochybuje otázkou je jestli se (.) ta pravidla dodržují, nebo (.) nikoli ale teď dám slovo
{395}
 MP: já si mys[lím že igor,]
{396}
 RP:     [(e) monice]
{397}
 MP: e s- e sice emotivním způsobem ale dost pravdivě vyjadřuje pocit asi většiny lidí v téhle společnosti. nemůžeme si zastírat ano listopad osumdesát devět se nám podařil, nastavili sme nějaká e pravidla která sou demokratická, ta země je svobodná demokratická ce méně otevřená (.) je dokonce snad (.) i na cestě e k nějaké další perspektivě v rámci evropy, ale nedá se (.) e zastírat to, že zavládla opravdu velice špatná nálada, že ta frustrace v té společnosti tady je už několik měsíců,
{398}
 IC: několik let
{399}
 MP: možná [dokonce několik let]
{400}
 XX:    [(         )]
{401}
 ŠP: (několik [let)]
{402}
 MP:     [že] ee my kteří sme v praze, v nějakých prostě zodpovědných e pozicích, nebo funkcích, to vlastně nechceme vidět a nechceme slyšet, a ono si nás to prostě dožene. [já souhlasím s igorem v tom,]
{403}
 ŠP:                       [ale (dyť) to není pravda že to ne]chceme vidět a slyšet.
{404}
 MP: ale asi se teda lišíme v názoru na to co s tím dělat. já se skutečně ee bych ráda vrátila k tomu, že politika nemá význam bez morálky (.) připadá mi absurdní že ve státě který (.) ee prostě dal masaryka, čapka, rádla e havla, že skutečně my sme v situaci kdy politika se tady dělá bez morálky, kdy prostě (.) společnost neví jak vlastně izolovat, nebo ostrakizovat lidi kteří nerespektují už téměř nic, kteří nedodržují sliby, kteří nedodržují pravidla, a tímto my sme přišli o důvěru která tady v tom les- listopadu osumdesát devět byla. já bych <pojmenovala> ten stav společnosti jako ztrátu důvěry. ztrátu důvěry téměř v cokoliv. a obnovit tu důvěru, e to budeme muset dělat všichni společně. to nemůžou udělat jenom politické strany (.) marek je tady chudák teď ((pousmání)) <ve špatné roli,> protože e za všechno může ódées, ((míněno ODS)) a my ho tady teď zmlátíme, [ale ((zasmání))]
{405}
 MB:          [((smích))]
{406}
 RP: [to snad ne]
{407}
 MP: [to nemůžou] udělat,
{408}
 IC: máme holé ruce
{409}
 MP: =máme naštěstí [holé ruce]
{410}
 MB:        [((smích))]
{411}
 MP: takže ho necháme žít, to nemohou udělat jenom státní i- instituce s těmi úředníky které tam máme, a já sem to za těch devět let prostě poznala jaká je úroveň státní služby? a to nemůžou udělat jenom občanské iniciativy které naštěstí tedy jedna po druhé se nějakým způsobem teď e přihlašují k životu, a já tomu velice držím palce a já totiž si myslím že (.) to co (.) ti politici si dnes dovolují (.) to jim vlastně my všichni umožňujeme. a my se teď musíme bavit o tom, jakým způsobem to udělat, aby oni si nemohli dovolit úplně všechno, aby prostě byli voláni k zodpovědnosti, aby museli dodržovat sliby, a aby prostě čas od času (.) se jim dalo najevo že takhle teda [prostě ne.]
{412}
 RP:          [znáte odpo]věď na tuhle otázku
{413}
 ŠP: volby (.) v e v demokratické společnosti bohužel (.) máme nastaven nějaký systém ty emm jako
{414}
 MP: =ale nemůžeme [mít volby každý rok.]
{415}
 ŠP:        [koho si volila. koho] sme e to ne: máme jednou za čtyry roky tak je ten systém nastavenej. ((nádech)) ee nezbejvá nám nic jinýho já bych taky strašně rád teď (.) ty hlavní myslím tím především klauze ((míněno Klause)) zemana (.) ee a ty jejich dvě strany prostě takle smáznul z toho stolu a vyměnil to za něco lepšího. ale my to prostě nemáme (.) a jak to chceme řešit. e jakousi permanentní revolucí, každých pár let já sem upřímně zděšenej z toho co se děje při každý příležitosti (.) kritizuju to co se děje na druhý straně (.) nechci bejt ee v situaci já (.) nebudu nic slavit, protože si myslím že člověk musí začínat od sebe a od lidí kolem, čili se celá léta snažím e mít nějakou (.) skupinu lidí který sou pozitivně naladěný, v kterejch je energie, a který dělaj nějakou práci, a myslím že přes tohleto (.) se ta společnost může někam (.) přesunovat nemám blbou náladu sem jenom rozzlobenej (.) na to že nás vedou lidi kterým nevěřím, kterým nevěří už skoro nikdo, který (.) podváděj, [který lžou]
{416}
 IC:            [šimone ne]ber to tak emotivně
ŠP. a:
{417}
 MP: [((smích))]
{418}
 RP: [((smích))]
{419}
 ŠP: [((smích))]
{420}
 IC: neber to tak emotivně. [šimon se]
{421}
 MP:            [(   )]
{422}
 IC: [prostě nechá těma emocema hrozně]
{423}
 ŠP: [ale prostě řešení není]
{424}
 IC: unést. [((smích))]
{425}
 ŠP:    [v tom říct] e nebo hledat viníka někde vně prostě (.) my sme tady těch deset miliónů ((polknutí)) je to naše země, sou to naši politici, a (.) e jako jediná možnost je skutečně (.) ee (.) nenadávat, nepít to pivo po hospodách příliš často nekverulovat, snažit se pracovat a posunovat to někam dopředu, a když teda volíme, a zvolíme špatně, tak si ale uvědomme že i my sme zodpovědní za to, jakou máme vládu, prostě
{426}
 RP: ee říkáte volby. em zatím se politické strany k tomu příliš nemají, aby ee (.) tu věc vyřešily například (.) ty volby předčasné včera (.) občanská demokratická strana zase neúspěšně prosazovala myšlenku té supervelké koalice jakkoli už (.) miloš zeman se e e e e přiklonil k tomu že by ano že by do toho šel nicméně (.) žádná z těch ee dvou e menších stran členů (.) čtyřkoalice do toho nechce jít, takže: to vypadá jako začarovaný kruh.
{427}
 MP: to je totálně začarovaný kruh. protože ta důvěra už není téměř v nikoho. takže ať se domluví kdokoliv s kýmkoliv, tak prostě ta důvěra tady holt nebude. a já samozřejmě nevěřím na nějakého spasitele že teď tady sestoupí nějaké deus ex machi:na já prostě věřím jenom na to, že nastoupí nějaká nová generace lidí, kteří prostě těch deset let
{428}
 ŠP: =to bude [trvat]
{429}
 MP:     [něco]
{430}
 ŠP: ale
{431}
 MP: ee musí se tomu nějak pomo[ci]
{432}
 RP:              [no] já znám lidi kteří kteří by se takového spasitele hlavně kdyby byl pěkný modrooký,
{433}
 MP: to [víte to víte to je právě to nebezpečí.]
{434}
 RP:  [docela báli. ale já bych já bych] se vrátil ještě k té otázce kterou vy ste tady moniko před chvílí ee položila na stůl. jak se říká. a e kudy z toho ven (.) marku
{435}
 MB: já e e se teda vrátím malinko (.) zpátky. já sem strašně rád že šimon řekl to co řekl. protože když bych to říkal já tak to zní blbě. jo, jako prostě politici kteří vyž- vyzývají k práci, e vypadají jako politici kteří říkají vyřešte si to sami. já sem hrozně rád že (.) on říká věty ee kde kde ří- říká prostě (.) jako štvou štve mě spousta věcí ale já si (uvědomuju) že musíme začít (.) začít měnit své bezprostřední okolí ee
{436}
 RP: jak ho bude[te]
{437}
 MB:      [ten]
{438}
 RP: [měnit vy]
{439}
 MB: [ta společ]nost společnost je v problémech, e zejména proto že sme přece prožili štyrycet let toho komunismu (.) že sme prostě že tady ty (.) ty hodnoty všechny byly naprosto zdevastovaný. že že: lidské slovo nemělo žádnou hodnotu (.) že: majetek neměl žádnou hodnotu (.) kdo nekrade okrádá svoji rodinu (.) todle sou [přece věci který který]
{440}
 RP:                            [myslíte si že je: že je:]
{441}
 MB: který nespasim za pět let
{442}
 RP: =namístě ee deset let po pádu
{443}
 MP: (hm)
{444}
 RP: toho režimu (.) [odvolávat se]
{445}
 ŠP:         [((přikyvuje hlavou))]
{446}
 RP: neustále na to [že to (   )]
{447}
 MB:        [( ) nepochybně] [nepochybně a stoprocentně (.) jako]
{448}
 ŠP:                 [((kýve hlavou))]
{449}
 MB: jak v těch (.) opravdu věcných škodách (.) do dneška,
{450}
 ŠP: já [myslím že (jo)]
{451}
 MB:  [do dneška]
{452}
 MP: já [myslím že už ne.]
{453}
 MB:  [v ekologii:]
{454}
 MP: že [už na to nemáme]
{455}
 MB:  [v hospodářství,]
{456}
 MP: nárok.
{457}
 MB: v tisíci věcech napravujeme škody komunismu,
{458}
 RP: to o tom [není pochyb ale]
{459}
 MB:     [e investujeme] m- stovky miliard d- d- do tohodle, ale (.) ale v té devastaci člověka, přece v t- v tom (.) ee v tom co nás co co tady (.) i- igor popisuje těma (.) rozčilenejma rozčilenejma vočima na těch přechodech, mě by nenapadlo před přechodem nezastavit. ale (.) ale vim že sou lidi který nezastavěj. jo? e to sou věci který (.) který nevybudovala (.) ee který se nepřebudujou za tři roky za pět let. to sou věci který prostě sou dlouhodobě ee do tý společ[nosti]
{460}
 RP:     [((nádech))] vy ste řekl, ((odkašlání)) [pane poslanče]
{461}
 MB:                         [zadaný.]
{462}
 RP: vy ste řekl že: ee e e navázal ste na šimona pánka, každý má začít sám u sebe: ee pojďme měnit e své bezprostřední okolí jak to okolí můžete měnit vy řadový poslanec občanské demokratické strany.
{463}
 MB: (..) [já mám pocit že]
{464}
 MP:   [((smích))]
{465}
 MB: e že: ódées ((míněno ODS)) a já samozřejmě do těch procesů nějakým způsobem (.) ee zasahuji, já mám (.) jedno téma které pokládám za své téma, a (.) e a zejména potom co (.) ee co e zemřel otec ho pokládám razně za své téma a to je prostě problém komunismu jako takového, a (.) a vyrovnání se s ním a odstíhání (.) zločinců a popisu ee popisu toho co bylo a (.) a také prostě permanentní ostrakizace ee sadní ostrakizace všeho (.) všeho komunistického myšlení kterého tady zůstává (.) nepředstavitelně moc. ee ale (.) a todleto je téma které se snažím stále do té do té (.) strany vnášet a a a pokládám ho za důležité, jinak ee (.) ódées ((míněno ODS)) se pokusila teď o nějaké změny jako e nějakou nějaké (.) co iniciovat. říci (.) říci pojďme [se bavit]
{466}
 RP:                   [ale neús]pěšně.
{467}
 MB: no e <neúspěšně> [e sme sme ( )]
{468}
 RP:         [je jako je] otázka jestli to je jestli [to je ta cesta když]
{469}
 MP:                            [to nikdo už nevěří nikomu]
{470}
 RP: když vlastně [i včera:]
{471}
 IC:       [(marku:)]
{472}
 RP: e včera se lídři (.) dostali (.) jaksi nakonec té ces[ty]
{473}
 MP:                           [hm]
{474}
 RP: aspoň podle toho co: sme
{475}
 MB: [dobře ale co]
{476}
 RP: [slyšeli ve zpra]vodajství (.) takže co se dál co jinak]
{477}
 MB:             co se může udělat teďkon buďto]
{478}
 MP: =no
{479}
 MB: buďto se dohodneme v to politické reprezentaci která tady je, (.) anebo a to doufám že mi monika potvrdí, ee když tady někdo říká volby, anebo říkáme ne dva tisíce dva evropská unie. to já myslím že s- sou snad věci které sou naprosto zřetelné protože (.) posudek evropské unie se píše v červnu až v červenci. jestli se teď rozhodneme pro volby, tak je zcela jasné že posudek příští rok (.) bude daleko dramatičtější než ten (.) než ten letošní, a že: [první vlna]
{480}
 ŠP: [((vrtí záporně hlavou))]
{481}
 MB: e (.) [ne to je]
{482}
 RP:    [monika]
{483}
 MB: [pře- přece (   ) ne,]
{484}
 RP: [přece řadu let působila v zahraničí a v evropských strukturách] ŠP: [ne ne ne nesouhlasim s tim]
{485}
 RP: souhlasíte [s tim moniko]
{486}
 ŠP:      [(stejně k těm)]
{487}
 MP: já bych nerada aby e téma evropské unie které mně připadá naprosto životně důležité pro tuhle zemi, [my]
{488}
 XX:                    [(hm)]
{489}
 MP: sme před deseti lety stáli na nějaké křižovatce a dnes stojíme na jiné která je úplně stejně důležitá. tady se teď hraje o to, jestli my půjdeme do evropy, tak jak sme to v občanském fóru chtěli s občanským fórem zpátky do evropy to pro bylo nejdůležitější heslo revoluce, anebo jesi se necháme strkat pomaloučku polehoučku dál na východ, a jak říká rodžr skrutn ((míněno Roger Scruton)) teďko v posledním rozhovoru pro špígl, ((míněno Spiegel)) rusko je příští jugoslávie, tam se to prostě bude šílenym způsobem mydlit, a my nejsme zase tak daleko. takže ta (.) křižovatka je velice důležitá. [ale byla bych nerada,]
{490}
 MB:    [zaplať pánbu že sme v nato ((míněno NATO))]
{491}
 MP: ale, zaplať pánbu že sme v nato, ((míněno NATO)) to je [teda fakt,]
{492}
 XX:                            [(  )]
{493}
 MP: to díky že to připomínáš, s tim sme se nějak moc rychle jakoby e srovnali to je veliký úspěch naší diplomacie, ale byla bych nerada kdyby ta evropská otázka se teď používala jako minka pro to, že tady se teď nebude nic dělat, že my bu[deme]
{494}
 XX:                  [( )]
{495}
 MP: v roli nějakých malých žáčků (.) kterým někdo z bruselu [říká,]
{496}
 XX: [((odkašlání))]
{497}
 MP: vy teď musíte toto a toto a potom zase toto, a vy tudíž teď nemůžete dělat nic co by změnilo vnitřně tuto zemi. protože tahle země musí do evropy přicházet, jako sebevědomý samostatný a svéprávný stát, my tam [nemůžeme sedět]
{498}
 RP:          [((nádech))]
{499}
 MP: někde v koutě, ja[ko ti malí]
{500}
 RP:         [jenom jestli] monika pajerová
{501}
 MP: [který jsou rádi že:]
{502}
 RP: [nepřijímá ten e argu]ment e politiků že, ee předčasné volby řekněme v příštím roce by zbrzdily [ee]
{503}
 MP:                [já] nevim. já si nemyslim že volby můžou být každý rok. ale nerada bych aby ta evropská unie byla používaná jako záminka pro to že to tak nemůže [být.]
{504}
 RP:                      [mhm]
{505}
 MP: to je prostě falešné spojení.
{506}
 RP: šimon pánek,
{507}
 ŠP: já chci myslím že k předčasným volbám stejně musí dojít prostě tato vláda přes e leda že by se celá rekonstruovala ale to co vidíme vypadá tak že ta vláda to skutečně nemůže utáhnout do roku dva tisíce [dva v žádném případě]
{508}
 MB:  [(tato) vláda nemůže] pokračovat. (to já) myslím že už je
{509}
 ŠP: [tak a]
{510}
 MB: [(všem) jas]né.
{511}
 ŠP: jaké máme možnosti. buď ty předčasné volby udělat dřív, anebo je udělat později. když je uděláme dřív máme šanci že ta nová vláda která přijde tak bude lepší než ta současná (.) když je uděláme později, tak necháme tuto vládu která neplní své povinnosti která je (.) ee v řadě em svých e představitelů tak nekulturní že sme si to neuměli ještě před pár [lety]
{512}
 RP:          [((odkašlání))]
{513}
 ŠP: představit, e která ee skutečně ty věci neposunuje dopředu takže máme dvě možnosti buď
{514}
 MB: =nebo máme možnost se dohodnout na jiné vládě.
{515}
 ŠP: ee [to]
{516}
 MP:  [(he)]
{517}
 ŠP: ano [to ale:]
{518}
 MB:   [(rozumíš)]
{519}
 ŠP: ee k tomu není v této chvíli vůle se domluvit zřejmě na jiné vládě, zvlášť ne: v v e jakési super velké koalici, kde se ta odpovědnost za poslední rok a půl který je skutečně zoufalý, má přesunout ještě na ty ee dvě malé strany které (.) předtím do toho nešly. a teď je tendence (.) říci tak pojďme všichni dohromady a nějak to vyřešíme. já je úplně chápu, že (.) s tou ošklivostí kerou tady ty dvě velké e strany mezi sebou upekly nechtějí ty malé strany nic [mít,]
{520}
 XX: [((nádech))]
{521}
 ŠP: proto když už tak nové volby, a pak mluvme o nové vládě.
{522}
 RP: posledních pár vteřin, pořad se chýlí [ke konci]
{523}
 XX:                    [((odkašlání))]
{524}
 RP: igor chaun
{525}
 IC: já bych jenom eště řekl k tomu co prve řikal marek (.) ohledně (.) oněch důvodů (.) ohledně té argumentace proč sme na tom teď tak jak sme. samozřejmě to že máme pořád eště v sobě i my dědictví komunismu to je pravda a dlouho to pravda bude. ale pozor (.) v sadě (.) je to argumentace kerá (.) kerou sme mohli používat (.) možná tři čtyři pět let ale pozor pardon <ještě sem neskončil a už nesouhlasíš>
{526}
 MB: ((pousmání))
{527}
 IC: chci říci. že: to s čím se teďko potýkáme, to sou produkty, už té těch nových vlád. to, že opět začíná platit (.) kdo (.) nekrade, okrádá rodinu, to je kopírování způsobů konu moci, kterých jsou občané svědkem za posledních několik let. kdy vlastně státi se politikem, tak jak to (ť-) jak to vidíme, je v podstatě (.) jakási analogie k tomu, rychle nějakým způsobem získat konexe získat sineku:ry. a je to ale pravda
{528}
 RP: pánové [když e sme]
{529}
 XX:    [(    )]
{530}
 ŠP: ne všichni igore. [ne všichni igore. ne všichni]
{531}
 MB:          [to sou tak tak nefér] nefér věty to jako
{532}
 ŠP: řada z nich jo
{533}
 MB: já já vím. ale ze[jména]
{534}
 ŠP:         [ale]
{535}
 MB: kdy když tady sedim já já mám pocit že sem nikdy žádné konexe sineku:ry (.) nezískával [a]
{536}
 MP:           [to] asi nejsi dost [šikovný marku]
{537}
 IC:                     [(ale ty seš)]
{538}
 XX: [((smích))]
{539}
 MP: [((smích))]
{540}
 IC: [((smích))]
{541}
 RP: ee [poslední]
{542}
 MP:  [(ne ale)]
{543}
 RP: otázku [kterou bych chtěl]
{544}
 IC:    [ty seš taky bývalý] studentský vůdce
{545}
 MP: [((smích))]
{546}
 RP: [když když] ste tak naštvaní řekněme ee na tu: současnou situaci (.) padl tady pojem předčasné volby, (..) neláká vás to
{547}
 IC: =ne předčasné volby. ale (.) duchovní rozměr, který probudíme opět sami v sobě, a potažmo ho probudíme ve společnosti.
{548}
 RP: ptám se [jestli vás v tuto chvíli neláká politika. vlítnout do toho,]
{549}
 IC:     [morálka, morálka spiritualita a duchovní rozměr.]
{550}
 RP: a udělat [tam pořádek.]
{551}
 IC:     [nezajímaj mě.] nevím koho mám volit.
{552}
 MB: hm,
{553}
 IC: chci se stát lepším člověkem. a ať se stane těch deset miliónů lepšími lidmi, a budeme mít i lepší politiky
{554}
 RP: monika pajerová poslední slovo měla ste prv[ní,]
{555}
 MP:                      [já] s igorem <souhlasim,> ale mám obavu že se to musí trochu <organizovat.> a já tedy doufám že až se příští týden sejdeme s našimi přáteli (.) studentskými vůdci z doby před deseti lety, my sme založili takovou společnost osumdesát devět, která je všechny zve do prahy, že: e uvidíme že ti lidé deset let něco dělali, každý pracoval tam kde měl pracovat, každý prostě něco vybudoval a ti lidé sou hrozně naštvaní, a já doufám že z toho našeho dialogu, který bude příští úte[rý a]
{556}
 XX:                            [( )]
{557}
 MP: středu v praze, vzejdou třeba nějaké nové myšlenky
{558}
 RP: =já vám mockrát děkuju za to (.) že ste přišli do studia že ste řekli svoje názory zcela otevřeně, vám e dámy a pánové děkuji za pozornost, a zvu vás už teď, ke sledování pořadu v pravé poledne příští neděli jednadvacátého listopadu (.) na viděnou
((závěrečná znělka pořadu))