Transkripční značky

Podrobný popis způsobu přepisu a použitých transkripčních značek poskytuje náš manuál pro přepisovatele:

  • Kaderka, P. – Svobodová, Z.: Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3–4), 2006, s. 18–51.

Manuál je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.

 

Přehled použitých transkripčních značek

 

VM

označení mluvčí/ho

XX

označení nerozpoznané/ho mluvčí/ho

N1, N2, N3

označení neznámé/ho mluvčí/ho

Z1, Z2, Z3

označení reportéra/-ky v hlavičce

R-Z1, R-Z2, R-Z3

označení reportéra/-ky v transkriptu

R-N1, R-VK

označení mluvčích v předtočené reportáži

[nevím]
[v té]

simultánně pronesené pasáže

=

okamžité navázání na repliku partnera

zase

zdůraznění slabiky/slova

a:le:

protažení hlásky

e ee eee eh ehm em hm mhm ehe e-e

hezitační a responzní zvuky

(.)

krátká pauza

(..)

delší pauza

(...)

dlouhá pauza

?

vysoké stoupnutí hlasu

,

mírné stoupnutí hlasu

.

klesnutí hlasu

mon-

nedokončení slova

<uhodil>

pasáž pronesená se smíchem

(ale)

předpokládaný, ne dobře srozumitelný výraz

    )

nesrozumitelný výraz

((smích))

komentář přepisovatele