POLED19

NÁZEV POŘADU: V pravé poledne
DATUM VYSÍLÁNÍ: 28. 11. 1999
KANÁL: ČT1 (repríza na ČT2)
STOPÁŽ: 58 min.
ÚČASTNÍCI:
RP = Roman Prorok, moderátor;
MZ = Miloš Zeman, premiér vlády ČR;
VK = Václav Klaus, předseda ODS a PS PČR;
JK = Jan Kasal, předseda KDU-ČSL;
JR = Jan Ruml, předseda Unie svobody;
XX = nerozpoznaný mluvčí;
V REPORTÁŽÍCH:
N1 = neznámý mluvčí;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 RP: příjemné nedělní poledne u pravidelného diskuzního pořadu české televize. před čtrnácti dny tu o minulosti a přítomnosti diskutovali valí studentští vůdci z roku osumdesát devět (.) a minulou neděli pak klíčové osobnosti někdejšího (.) občanského fóra. tento (.) listopadový triptych uzavřeme diskusí předsedů čtyř parlamentních stran, které sehrávají rozhodující roli (.) na současné (.) politické scéně. ve studiu vítám předsedu české strany sociálně demokratické, premiéra (.) miloše zemana.
{1}
 MZ: dobrý den.
{2}
 RP: mé pozvání k této veřejné diskusi (.) přijal i předseda občanské demokratické strany, a poslanecké sněmovny (.) václav klaus.
{3}
 VK: =dobrý den
{4}
 RP: své názory na dnešek a představy o budoucnosti si (.) s nimi vymění předseda kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) (.) jan kasal
{5}
 JK: hezké poledne,
{6}
 RP: =a předseda unie (.) svobody (.) jan (.) ruml.
{7}
 JR: dobrý den
{8}
 RP: dobré poledne pánové. kujeme (.) odejděte. tak se menuje výzva šestice bývalých studentů, kterou svými podpisy podpořily dnes už desetitisíce občanů. podle bleskového šetření (.) střediska empirických výzkumů s výzvou souhlasí (.) padesát šest procent dotázaných. proti (.) prohlášení se postavilo dvacet jedna procent respondentů a necelá čtvrtina lidí se nedokázala (.) k výzvě (.) vyjádřit. pánové předpokládám že (.) iniciátoři výzvy nebyli tak naivní aby (.) očekávali že na jejím základě odstoupíte (.) ee přesto (.) jak (.) této iniciativě (.) rozumíte (.) vy (.) jan ruml.
{9}
 JR: tak já této iniciativě rozumím jako (.) em důsledku určité deziluze. z politiky která podle mě je způsobená (.) ee tím že (.) politika s- přestala být důvěryhodná. a: více než důsledky transformační (.) si myslím že tady hrají roli celý styl (.) politiky (.) vládnutí (.) i opozice nakonec to že se nemůžem dohodnout na ničem (.) e a: každý k tomu ňák připívá že to vypadá tak jako že bychom hájili jenom své (.) zájmy svých ((krátké odkašlání)) partají a nikoliv tedy zájmy (.) zájmy celku (.) a tak dále ta deziluze podle mě vyplývá ze stylu vládnutí který (.) je samozřejmě ovlivněn tou aktuální (.) politickou situací. sociální demokracie (.) e má (.) e samozřejmě na svém triku kauzu štiřín, ee <pan premiér zeman,> e velmi zlehčuje nevybrání daní od sociální demokracie v době kdy chce vybírat daně od všech (.) to je ta (.) to je ta kauza benzínové karty a tak dále ta vláda evidentně neprospívá zemi s čímž souhlasili i poslanci (.) ódées ((míněno ODS)) přesto (.) dále vládne. ee e uvědomme si že (.) e sociální demokracie a ódées ((míněno ODS)) se zavázala že změní ústavu protože to posílí demokracii. a pak slyšíme od vlivného sociálně demokratického poslance když nebude opoziční smlouva nebudou změny ústavy. ó[dées ((míněno ODS)) se změnou volebního]
{10}
 RP:                             [já bych vás poprosil]
{11}
 JR: já to jenom do[řeknu]
{12}
 MZ:        [co kdybys] trochu mluvil o své straně [pane předsedo.]
{13}
 JR:                           [eee] já vo ní (.) já sem vo ní na začátku mluvil také. ale já v této zemi nevládnu. vládne vaše strana, za pomocí ódées ((míněno ODS)) (.) tak mi dovolte abych dokončil jenom co chci říci. e změna volebního zákona (.) e ódées ((míněno ODS)) tvrdí že chce zprůhlednit politickou scénu aby tady byly dvě (.) politické strany které by se střídaly u moci a přitom navrhuje (.) supervelkou koalici. a já si myslím že ta de- deziluze a proto (.) občané který kteří volili tyto politické strany, přicházejí s touto výzvou (.) jako s občanskou iniciati:vou, protože maj pocit že volební sliby těchto stran v předvolebních prohlášeních (.) byly trošku o něčem jiném. a em proto se nyní hlásí o slovo a chtějí korekci té politiky a protože si myslí že (.) hlavní vinu na tom nesou představitelé politických stran a teď všech já tu vinu na sebe (beru) také, tak chtějí aby se (.) vyměnili aby přišla prostě jiná politická garnitura.
{14}
 RP: =děkuji vám. dejme slovo ještě e předsedovi kádéúčéesel. ((míněno KDU-ČSL))
{15}
 JK: já rozumím té hořkosti která se ve společnosti (.) v těch posledních měsícech a letech nahromadila, ono to souvisí (.) s nenaplněnými (.) očekáváními (.) souvisí to s tím že (.) [sme]
{16}
 XX:                         [((odkašlání))]
{17}
 JK: byli (.) přesvědčováni o tom (.) jak že (.) e dobře (.) e tady hospodaříme (.) e jak se nám většina věcí daří, e po té když sme (.) si to (.) zrcadlo otřeli (.) a měli sme možnost (.) porovnat e naše představy (.) se zkušeností (.) ee jiných e řekněme dobrou příležitostí pro to (.) jsou ty (.) zprávy evropské unie (.) ukázalo se že (.) zdaleka ne všechno (.) je u nás dobré a (.) e lady občanů každý kdo (.) jezdí každý kdo se s nimi (.) stýká každý kdo má tu šanci od nich slyšet (.) ee otevřená (.) jasná slova (.) už (.) po (.) řadu měsíců a týdnů til že (.) prostě ve společnosti není všechno (.) úplně v nejlepším pořádku (.) to že to bylo právě e při desátém výročí e vzpomínek na sedumnáctý listopad (.) klidně to mohlo být desátého prosince nebo (.) někdy jindy to že to (.) udělali studenti (.) také není to podstatné. podstatné je že ta (.) podpora ta výzva má masovou podporu, a (.) je třeba (.) ji: tedy brát vážně. Nicméně (.) je (.) třeba také se ptát, do jaké míry právě jenom to upozornění (.) může stačit k jaké změně (.) k lepšímu. a tady (.) je třeba vést diskuzi především s mi, kteří za tou výzvou stojí a kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) je (.) k takové diskuzi připravena.
{18}
 RP: ee takže to byl jan kasal předseda kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) jak výzvu chápe miloš zeman, stále trváte na tom že je pubertální?
{19}
 MZ: víte (.) puberta není stav la (.) puberta je stav ducha (.) a v tomto smyslu na tom trvám (.) je pubertální proto protože za totalitního systému bylo naprosto oprávněné, vyzývat ty kdo by jinak neodešli k odchodu. já s tim personální problém nemám protože jsem svůj odchod oznámil již před rokem tedy v době, kdy mě nikdo nevyzýval. ((nádech)) ale abych navázal na to co tady říkal (.) pan (.) předseda ruml, protože si myslím že vůle voličů se projevuje ve svobodných volbách, a ty první budou už za rok, budou to volby do krajských samospráv, tak bych řekl že na rozdíl od představitelů opozičních stran (.) jejichž přirozeným právem i povinností je kritizovat vládní stranu (.) my musíme pracovat a (.) naši práci nelze hodnotit podle jakýchkoli výzev, pozitivních nebo negativních (.) ale pouze podle fakt. když jsme (.) a řeknu to jednou delší větou (.) přebírali vládu, tak výkonnost ekonomiky (.) klesala. nyní po patnácti měsících (.) roste. inflace klesla e z deseti na tři procenta. životní úroveň měřená reálnými mzdami (.) kte[rá]
{20}
 XX:                         [((odkašlání))]
{21}
 MZ: ještě minulý rok klesla o dvě procenta, se dnes zvýšila o pět a půl procenta. objem zahraničních investic se zdvojnásobil, a platební bilance (.) je nejlepší za posledních šest let (.) a tohle mě na jakékoli vládě (.) ať jsem vládní (.) nebo opoziční politik, eh zajímá daleko více než pavlačové drby o štiřínu nebo benzinových [kartách.]
{22}
 RP: [to byla] ta: rozvitá věta (.) pana premiéra ee o něm je známo že (.) e ctí a vyznává především statistiku, ovšem statistika je jedna věc ee reálný život lidí e druhá. jistě připustíte že to bývají dvě zcela odlišné záležitosti které se nemusí vždy ee překrývat. ee (.) ptám se pro vás a vaši: vládu tedy není ee podpora veřejnosti tak (.) podstatná.
{23}
 MZ: =pro nás je podpora veřejnosti podstatná (.) ale my si samozřejmě uvědomujeme, že každá vládní strana (.) zpočátku (.) ztrácí. to se netýká jenom české sociální demokracie podivejte se do německa, kde šrédr ((míněno Schröder)) prohrál (.) drtivým způsobem všechny (.) zemské (.) [volby.]
{24}
 RP:          [to je] pravda ovšem
{25}
 MZ: [důležité]
{26}
 RP: [v německu] nikdo nevyzývá vládu a poli[tiky aby]
{27}
 MZ:                    [ale samo]zřejmě že ano [pouze o tom nevíte.]
{28}
 RP: [<s poděkováním ode]šli.>
{29}
 MZ: =a vyzývají je neustále a permanentně.
{30}
 RP: =eee
{31}
 MZ: =nicméně [tam je samozřejmě většinová]
{32}
 RP:     [nikoliv však takhle masově veřej]ně
{33}
 MZ: většinová vláda (.) kde je trošku (.) jiný systém. ale si vysvět[luji]
{34}
 XX:  [((zakašlání))]
{35}
 MZ: to k čemu tady nyní dochází (.) jako naprosto přirozenou netrpělivost lidí, kteří (.) očekávali ty změny (.) daleko rychlejší, a jsou zklamáni tím že jdou poměrně pomalu. a znovu opakuji. já tu netrpělivost neodsuzuji. na vašem minulém setkání tady říkal před týdnem petr pithart, občanské fórum mělo bohužel jenom dva roky času, takže nemohlo dotáhnout (.) všechno (.) co udělat chtělo. každá vláda potřebuje čtyři roky na [to,]
{36}
 XX:                        [((zakašlání))]
{37}
 MZ: aby prokázala, jestli je dobrá, nebo špatná (.) a když na konci tohoto funkčního období se od ní odvrátí voliči, dobře jí tak.
{38}
 RP: ee vláda ani politici jistě nejsou sborem filmových hvězd, které potřebují ee hřát se na (.) výsluní bůhví jaké popularity nicméně snaha získat a přesvědčit veřejnost o tom že to co dělám je správné (.) e to přece není tak úplně k zahození. souhlasíte s tím
{39}
 MZ: já si myslím e že kdybych uvedl (.) jeden poslední případ (.) kdy pan fišer ((míněno Fischer)) byl hodnocen (.) jako (.) nejprospěšnější politik (.) tak bych asi právě na tomto příkladě bez jakékoliv zášti vůči panu fišerovi, ((míněno Fischerovi)) mohl demonstrovat (.) úskočnost těchto vý[zkumů.]
{40}
 XX:                 [((zakašlání))]
{41}
 MZ: i kdyby byl sebegeniálnější. pan fišer ((míněno Fischer)) prostě nemohl v politice (.) ještě cokoliv prokázat. vždyť teprve teď zvítězil v senátních volbách, vždyť za sebou ještě nemá (.) žádnou politickou práci. a když čtete výsledek že je nejprospěšnější politik v této zemi, tak se jenom usmějete a řeknete si že v těchto výzkumech (.) zpravidla vítězí lidé, kteří jsou bezkonfliktní, kteří se hez[ky usmívají,]
{42}
 RP:  [já sem nemluvil] o e výzkumech veřejného mínění já sem teďko mluvil o tom že s podporou veřejnosti jde všechno e [mnohem snáz a mnohem lépe, což koneckonců by mohl potvrdit i: předseda občanské]
{43}
 MZ:                         [ale: podpora veřejnosti se samozřejmě měří výzkumy veřejného mínění]
{44}
 RP: demokratické (.) strany pan václav klaus. ee který (.) měl velikou podporu právě na začátku těch devadesátých let ještě v polovině devadesátých let, pane předsedo (.) e co vás ee napadlo napoprvé (.) hned (.) v ten v ten okamžik kdy ste si tu (.) studentskou výzvu přečetl. vzpomínáte si [na to]
{45}
 VK:                   [tak já] za prvé nevím jesi máme pokračovat v tomto typu monologů, nevim je[si bychom se někam rozumně]
{46}
 RP:                      [byl bych nerad. rád bych vyvolal diskusi.]
{47}
 VK: rozumně dostali, já myslím že: e několik let už ee ta naše e politická situace je (.) v jakémsi patu. já myslím že to všichni víme, nepodařilo se už (.) tři roky po sobě vytvořit většinovou vládu (.) my si myslíme že to je: mimo jiné vinou chybného volebního zákona, ale prostě ten pat tady je, a (.) díky tomu vzniká nespokojenost. já myslím že to je logické ta nespokojenost měla pár svých vyvrcholení, jesi teď vidíme nějaký (.) nějaké vyvrcholení tak já musím říci že přesně před dvěma lety, v tuhle chvíli, sem si sedal do onoho památného letadla které mě vezlo do sarajeva, takže to bylo také jedno (.) vyvrcholení na které si možná leckdo ještě em vzpomíná a také (.) uvažuje a zpytuje své svědomí jesi to všechno bylo dobře nebo špatně, [prostě my sme]
{48}
 RP:           [například jan ruml]
{49}
 VK: e e [(to) řikáte to]
{50}
 RP:   [sedí tady jeden z těch lidí.]
{51}
 VK: řikáte vy ne: já
{52}
 RP: =já se ptám
{53}
 VK: já bych řekl to že em že prostě ta nespokojenost tady je (.) a teď de o to co s ní udělat. em co s ní udělat jakou (.) <jakým stylem> ji: ventilovat já si myslim že na (.) takovéto výzvě neni nic v principu e špatného neni určitě: nedemokratickou já myslim že taková výzva je trestána v totalitní společnosti. tam je trestána a tam také má smysl dělat e masové masové demonstrace s nadějí že vláda padne. my sme o deset let dále a my sme <v demokratické> já myslim e nikým nepopíráno demokratické společnosti (.) a teď de teď de o to
{54}
 XX: =hm
{55}
 VK: =co se: co se s tím (.) s tím dá udělat takže em já nevím jestli to je výzva ke státnímu převratu nebo je to [jen výzva k tomu]
{56}
 RP:                     [no: tak to:]
{57}
 VK: aby: [aby politici začali ještě víc]
{58}
 RP:   [takhle myslim že to nikdo nečte]
{59}
 VK: přemýšlet než přemýšlejí já bych chtěl (.) každého [ubezpečit]
{60}
 XX:                         [((zakašlání))]
{61}
 VK: že politici přemýšlejí. já bych nepodsouval (.) nikomu z této čtveřice že vážně (.) nepřemýšlí o tom co dále, že nepřemýšlí em o tom proč sme v této situaci (.) e můžeme se lišit v analýze příčin myslim že se také lišíme (.) e v návrzích, jak jak dále (.) a em já musim říci že my opakovaně navrhujeme variantu aby tato čtveřice těchto politických stran (.) zkusila (.) nekritizovat jeden druhého, ale zkusila říci (.) pojďme něco udělat společně, překonejme e toto toto období, já lepší [návrh bohužel]
{62}
 XX:          [((zakašlání))]
{63}
 VK: bohužel dát neumím a (.) mrzí mě že ne všichni sou schopni ho vyslyšet a pos[lechnout]
{64}
 MZ:      [já bych] navrhoval jednu věc. aby to byl skutečně dialog já bych navázal na václava klauze, ((míněno Klause)) protože vidim že vy už se chystáte jako ve škole udělit slovo janu rumlovi, čili přemýšlejme o tom co říkáme navzájem. mě teď zaujalo k čemu je tato výzva (.) a já dospívám k názoru že je to v podstatě (.) náborové schromáždění nové politické [strany]
{65}
 VK:                 [hm,]
{66}
 MZ: a nevidím v tom nic špatného. pouze by bylo dobré aby se to jako politická strana pojmenovalo, což se má stát, má to být strana esóes, ((míněno SOS)) (.) tedy strana občanské slušnosti, což tak trochu implikuje že všechny ostatní politické strany jsou občansky neslušné, ale budiž, a já bych si pouze přál aby autoři této výzvy (.) ať už je to kdokoli, udělali to co je v politice to nejdůležitější. řekli vlastní program. řekli co chtějí. protože to zatím neučinili.
{67}
 RP: pokud ee taková strana vznikne tak
{68}
 JR: =(já)
{69}
 RP: to se dá samozřejmě očekávat jan ruml chce reagovat
{70}
 JR: (naprosto mě úplně) fascinuje jak jakákoliv projev prostě ňáký občanský iniciativy či názoru okamžitě (.) jaksi musí být (.) usměrněn, a kanalizován prostě do takového pravdě- takového prostě prapodivného způsobu uvažování že co neni v politických stranách tak prostě skoro jako by nebylo legitimní
{71}
 MZ: =tak to říkají oni
{72}
 VK: [nikdo nikdo z nás to neřekl že to neni legitimní]
{73}
 JR: [já nevim jesli vznikne politická strana nebo ne to sou ňáké spe]kulace a:
{74}
 VK: ne: mohli bysme [to jasně prohlásit]
{75}
 JR:         [ale ale já tu chci ří]ci dyť to přece (.) slyšíme dnes a denně (.) vod našich poradců a vod různých politických stran, (.) nechť vstoupí do politiky do stávajících politických stran (.) či založí novou stranu, a: (.) a tím je ja-jaksi implicitně ta ta legitimita pořád zpochybňována
{76}
 VK: (hm)
{77}
 JR: já chci jenom říci prostě že mi to připadá jako (.) jak to tu bylo za komunismu todleto přeci. komunisti říkali my povedeme s váma dialog, ale jedině na platformě socialismu na platformě národní fronty a vy řikáte vstupte do politický strany pak pro nás budete partnery. dyť přece to je: (.) normální hlas veřejnosti projev prostě ňáký (občanskýho) zájmu o věci veřejný (.) a: pan premiér zeman říká že (.) to má bejt tak že štyři roky tady lidi: držej hubu protože vláda má štyři roky na to aby (.) aby tady:
{78}
 MZ: =(řek sem) že za rok [budou]
{79}
 JR:           [ee]
{80}
 MZ: další volby pane před[sedo poslouchal ste mě]
{81}
 JR:           [za rok budou jiný volby] nebudou tady parlamentní volby vláda se mění při parlamentních volbách vy řikáte štyři roky musíte prostě přihlížet tomu co my tady děláme ať se děje co se děje, a za štyry roky nás můžete vyměnit takhle to přece v demokracii nefunguje, jaksi lidé maj [plný právo projevovat svůj (.) i tlak (.) veřejný mínění na politiku aby se prostě nila ta politika a vy vy jako]
{82}
 RP:                  [((potichu mluví s Václavem Klausem))]
{83}
 XX: ((odkašlání))
{84}
 JR: děláte jako kdyby to bylo něco co (.) co si tady parta puberťáků prostě vymyslela dyť to pře[ce]
{85}
 MZ:            [((zasmání))]
{86}
 JR: takhle není možný (.) takhle není možný vůbec s tím zacházet to je mimochodem (.) jedna z těch deziluzí vyplývá z toho že sou neus- neustále zlehčovány (.) nejrůznější formy prostě těchto aktivit.
{87}
 RP: tohle
{88}
 VK: =můžu [můžu maličkou reakci]
{89}
 RP:    [( ) ano ano]
{90}
 VK: když řikáme ne: monology (.) já bych opravdu moc prosil jana rumla (.) ale vážně bych ho prosil (.) ať se nadejchne vstane a řekne (.) že myslel vážně (.) slova (.) puštěná do ete:ru. jako za komunizmu zapsal sem si (.) a čtyři roky lidé drží hubu. já prosím aby vstal a vážně řek nepřeřekl sem se, nezmýlil sem se (.) myslim to vážně že to je jako za komunizmu, myslím to vážně že (l-) čtyři roky lidé v zemi která má nejsvobodnější tisk na světě (.) nejsvobodnější dia na světě která (.) <má> absolutní pluralismus názorový (.) že tady čtyři roky lidé drží hubu (.) prosím abysme (.) překročili tento bod (.) buď jasným slovem že to (.) nebylo přeřeknutí nebo (.) bylo to přeřeknu[tí.]
{91}
 JR:                 [(no)] já reaguju na hysterický reak[ce]
{92}
 VK: [na] co
{93}
 JR: na
{94}
 VK: [ne ne ne]
{95}
 JR: [hysteric]ký reakce na tuto výzvu, na to co řikal pan premiér zeman, na to co prostě bylo slyšet i i z vaší politický stra[ny]
{96}
 MZ:                             [to] nebyla hysteric[ká (   )]
{97}
 JR:      [a ee snažil] [sem se udělat jakýsi]
{98}
 RP:             [(         )]
{99}
 JR: [příměr,]
{100}
 RP: [mohla] em připusť[me to]
{101}
 JR:          [který] mně <připadá že to je tak jako dyť vy to řikáte pořád.> co není v politický straně jakoby neexistovalo.
{102}
 VK: ((smích))
{103}
 JR: a: ne- neřikejte mně že: e že že mám něco odvolávat. [(  )]
{104}
 MZ:                           [pane předse]do [zaprvé]
{105}
 JK:    [(pojďme)] se zkusme se na to podívat [trošku tak (jak)]
{106}
 MZ:                       [(no) ((povzdech))]
{107}
 JK: jinak a pozitivněji. e tady (.) bylo vytvořeno určité mrtvolné prostředí i v politice. páni předsedové zazpytujme svědomí, jak moc velký val je (.) na vstup do (n-) do (.) kterékoliv z naší strany. teď najednou iniciativa kterou sme (.) e e se kterou sme se seznámili před několika málo dny (.) a e umožnila (.) aby desítky tisíc nebo sto- stovky tisíc lidí kteří (.) se (.) tvářili nebo cítili (.) osamoceni (.) každý (.) sám (.) najednou sou vtahováni (.) do diskuzí o politice já v tom vidím něco n- nadějného já v tom vidím (.) naděje jak pro politický systém tak také proto (.) že ti mladí lidé (.) věřím že to bude většina ee mladých lidí kteří (.) tuto aktivitu podporují (.) že posílí prostě tu politický prostředí. a já s- si velmi přeji (.) já si velmi přeji aby se tak stalo. a druhá věc je (.) jak se to stane. esi (.) se: rozhodnou vstoupit do stran které sou etablované, nebo esi se nerozhodnou vstoupit do politických stran a (.) na (.) základě občanského sdružení budou (.) své názory prosazovat a nutit lidi aby přemýšleli (.) nutit politiky aby hledali (.) nějaká jiná řešení (.) je věc jiná já bych nikomu nic podsouvat nechtěl ale (.) toto si myslím že (.) musíme také ocenit zas že: (.) ten e e řekněme poněkud (..) zablokovaný (.) systém politický tady dostává (.) nový (.) nový impuls.
{108}
 MZ: =tak zaprvé [nikdo z nás neřekl že toto hnutí není legitimní.]
{109}
 RP:       [já bych vás poprosil o o velmi o velmi stručný poněkud stručnější] <vyjádření> protože těch témat je e trošku víc a
{110}
 VK: =hm,
{111}
 RP: =rádi bychom se ee rádi bychom se dostali i k těm dalším takže pane předsedo (.) když dovolíte já teď ještě divákům nabídnu ee jednu: informaci která souvisí s tim ee bleskovým výzkumem veřejného (.) mínění takže prosím režii o ten druhý graf. ee výzvu k odstoupení politiků, čelních politiků podporuje sedumdesát procent voličů unie svobody, šedesát sedum příznivců (.) kádéúčéesel, ((míněno KDU-ČSL)) šedesát pět komunistických (.) voličů, a: v řadách příznivců čéesesdé ((míněno ČSSD)) se výzva setkala s padesátiprocentní podporou a mezi voliči s ní souhlasí čtyřicet osum procent dotázaných. em e ta otázka by mohla ee logicky znít. je:stli i tato informace, ee je pro vás (.) zanedbatelná, nebo to
{112}
 MZ: [((nádech))]
{113}
 RP: [zname]ná [vážný vzkaz]
{114}
 MZ:      [pane redaktore,] (.) tak za prvé. e komunisté budou tuto výzvu podporovat zcela automaticky. protože (.) budou předpokládat že se nevztahuje na proto také pan grebeníček tuto výzvu [(i vůli studentů)]
{115}
 RP:  [obávám se že: ee]
{116}
 MZ: podpořil. kdybyste mně neskákal do řeči a nechal mě říct i tu druhou větu tak bych vám řekl, ((nádech)) že pokud je to výzva k odstoupení představitelů všech hlavních politických stran tak samozřejmě i voliči čssd ((míněno ČSSD)) budou s potěšením podepisovat výzvu za odstoupení václava klauze, ((míněno Klause)) a voliči ódées ((míněno ODS)) budou (.) s potěšením podpisovat výzvu za odstoupení miloše zemana. ((nádech)) a na [(   )]
{117}
 RP:                     [není to] trochu jednoduché [vysvětlení]
{118}
 MZ:    [((smích))]
{119}
 RP: [pane předsedo,]
{120}
 MZ: [myslím si že je to] jedno z mnoha m- možných vysvětlení. podivejte se. že jsou politici opotřebovaní a že by měli postupně odcházet to jsem řekl už před rokem a vztahnul jsem to sám na sebe. tedy v době, kdy o tom (.) nikdo (.) nemluvil. ale vždycky když v politice (.) navrhujete odstoupení někoho, tak musíte říci (.) kdo přijde za něj. a kdybych si vzal tuto šestici (.) tak e [zklamaný bývalý]
{121}
 RP:                           [ale ona už to dnes není] šestice
{122}
 MZ: [generální]
{123}
 RP: [pane premiére]
{124}
 MZ: =samozřejmě že ne. ale ee vzal bych tyto iniciátory (.) jako určité politické osobnosti (.) tak přece uznáte že bývalý generální ředitel českého rozhlasu mohl politiku znamným způsobem ovlivňovat.
{125}
 RP: =no pokud by to dělal tak by [dělal velkou]
{126}
 MZ:               [igor chaun]
{127}
 RP: chybu
{128}
 MZ: ano (.) <to>
{129}
 RP: jako ředitel [veřejnoprávního (rozhlasu.)]
{130}
 MZ:       [neni tak že by jeho] zpravodajství bylo nutně [neobjektivní,]
{131}
 RP: [<tak jak ste myslel] tato slova>
{132}
 MZ: =protože je v čele média,
{133}
 RP: =ano
{134}
 MZ: a jakékoli médium hraje v politice výraznou roli. ale když dovolíte e bývalý (.) režisér nebo možná současný režisér (.) který natočil adorační seriál (.) léčba (.) klauzem ((míněno Klausem)) (.) a za šest let poté (.) vyzývá téhož politika k rezignaci (.) podle mého názoru není politický génius (.) ale politický popleta. a tak bych mohl pokračovat dál a dál. čili ptejme se po nové generaci politiků, a ptejme se a snažme se i ve svých vlastních stranách aby takoví politici vyrůstali, a předejme jim to generační žezlo (.) protože to je naprosto nutné
{135}
 RP: [<já bych jenom připomněl ee připomněl>]
{136}
 JR: [(                  )]
{137}
 RP: <jednu věc. [a: ee to jistě e té jistě budete rozumět.>]
{138}
 JR:       [(usvědčujete z toho vo čem sem mluvil na začátku.)]
{139}
 RP: pokud jde například o toho igora chauna, máte jistě pravdu natočil před lety (.) ee seriál léčba (.) klauzem ((míněno Klausem)) ale (.) jistě budete souhlasit s tim (.) ee okřídlenym jenom blbec <nemění své názory. jan ruml.>
{140}
 JR: ne: ale tak vy pořád se vracíte na ten začátek kdy mě pan (.) e pan předseda klaus tady (.) peskoval za to [co si to dovoluju prostě tady řikat,]
{141}
 VK:                    [jak to peskoval já sem] prosil
{142}
 JR: [a jako kdyby]
{143}
 VK: [aby to bylo] jasně
{144}
 JR: [kdyby]
{145}
 VK: [řečeno]
{146}
 JR: prostě režizér (člověk) kterej zachraňuje lidi jako je šimon pánek, člověk kterej byl ředitelem rozhlasu dneska dělá ředitele expa ((míněno EXPO)) nebo čeho (.) nemohli vystoupit a říct ať jdeme pryč
{147}
 MZ: =ale kdo jim v tom [brání,]
{148}
 JR:          [aniž by] aniž by museli voni sami vstupovat do politiky nebo řikat kdo nás má nahradit. přece my děláme ňákou profesi voni dělaj svoji: profesi (.) ale politika je věc veřejná může se k ní vyjadřovat každém, my sme placený z jejich daní, a vy pořád řikáte ať voni navrhnou teda (.) a to je [co to]
{149}
 VK:                      [ne:]
{150}
 JR: je za politika [kterej před]
{151}
 VK:        [(můžu prosím)]
{152}
 JR: šesti lety něco natočí a teď řiká ať vodejde, von není žádnej politik to je režizér kterej říká svůj občanskej postoj.
{153}
 MZ: pane předsedo souhlasíte s tím že jsou to tito lidé včetně šimona pánka (.) kteří mluví (.) o to:m že bude založena nová politická strana [s názvem esóes, ((míněno SOS))]
{154}
 XX:       [(              )]
{155}
 MZ: [víte to vůbec nebo ne.]
{156}
 JR: [(možná) máte víc informací] j- než [já]
{157}
 MZ:                   [já] mám jenom informace z tisku [a tam]
{158}
 JR:   [(no:)]
{159}
 MZ: to takto bylo jednoznač[ně]
{160}
 JR:            [(hm)]
{161}
 MZ: publikováno. souhlasíte s tím
{162}
 RP: ne[bylo to pane premiére takto jednoznačně]
{163}
 MZ:  [že každá politická strana]
{164}
 RP: publikováno. [pouze to]
{165}
 JR:       [(   )]
{166}
 MZ: každá
{167}
 RP: [<(já)>]
{168}
 MZ: [poli]tická strana [má mít]
{169}
 JK:          [nezlobte se] ale
{170}
 MZ: [svůj program]
{171}
 RP: [((smích))]
{172}
 MZ: a že kladem každé politické strany není jenom kritika druhých, ale především říkat co chce ta politická strana sama,
{173}
 JR: ale já nemluvim vo politický straně. já (mluvim) o zvě studentů,
{174}
 RP: =pokud [de o]
{175}
 JR:    [děku]jeme odejděte. [(a ne vo politický straně)]
{176}
 RP:               [pokud de o vaše slova] pane premiére já sem si v těch novinách asi (.) v v e tom samém titulu jako vy
{177}
 MZ: [mhm,]
{178}
 RP: [přeče]tl že: nevylučují tu možnost ale, [v žádném případě]
{179}
 MZ:                     [mělo být dokon]ce
{180}
 RP: [a pokud eště: se jedná já bych (e) já bych ještě velice rád citoval]
{181}
 MZ: [oblastní schromáždění pro zakládání této strany]
{182}
 RP: jenom e jenom k té podpoře komunistů <šimona pánka> který podle (.) ee tedy v českém rozhlase e řekl že výzva směřující k demokratickým stranám je také o tom že současná patová situace nahání voliče jakoby na stranu (.) komunistické strany. a: proto preference komunistů tak (.) e stoupají a to je to co my (.) přece nechceme (vědomi) tohoto nebezpečí (.) bylo (.) jedním z důvodů proč sme se sešli, a tu: ee výzvu ee podepsali (.) já tady mám e ještě otáz[ku:]
{183}
 VK: [( )]
{184}
 RP: diváka který který ee posílal, posílal ee (.) em do: e elektronické schránky do elektronické (.) pošty (.) e svůj dotaz, já (.) za něj děkuji. ee pokusim se ho teď ee pokusim se [ho teď]
{185}
 VK:                          [(  )]
{186}
 RP: ee tlumočit. síla a velikost politika je i v tom pokud dokáže (.) povědět v pravou chvíli (.) sem-li tou překážkou která brání konstruktivní dohodě, k tomu aby se věci skutečně hnuly dopředu, pak (.) odcházím. a uvidí se. divák david (fajfr) (.) z brna (.) ptá se byl by který z vás čelních politiků schopen takovýto krok (.) vpravdě státnický učinit, rozumí se v této souvislosti (.) v jaké se divák (.) e z brna (.) david (fajfr) ptá
{187}
 JK: já myslím že, politické strany (.) mají mechanizmy, které prostě otestují (.) zda-li (.) ten či onen politik by měl nebo neměl odejít. já (.) sem přesvědčen že (.) každý (.) předseda e musí (.) projít docela (.) u nás je to docela komplikovaná záležitost e předsjezdovým (.) e maratonem všech možných konferencí kde (.) se představuje představuje svůj program (.) ee těm kteří posléze mu dají nebo nedají mandát. my sme měli sjezd před půl rokem, a: e ten mandát je tedy e zřetelně čerstvý. navíc třeba vedení kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) (.) s mou výjimkou, prostě je (.) úplně inovováno sou tam (.) lidé kteří nikdy ve vedení nebyli. já o- opravdu bych potřeboval více informací abych to: co vy ste tady naznačil v té své (.) otázce nebo [respektive ten ten konkrétní e divák,]
{188}
 RP:       [to je otázka konkrétního diváka který] se v tuto chvíli dívá.
{189}
 JK: =e e do jaké míry prostě e také nezpochybnit (.) vůli ee těch kteří e vám důvěru dali. ono je jednoduché někoho vyzvat ee k tomu aby odešel já (.) netuším kolik kdo z nás měl preferenčních hlasů, ale to sou také desetitisíce [e]
{190}
 RP:             [hm]
{191}
 JK: lidí kteří (.) preferenčním hlasem vyjádřili že
{192}
 XX: ((odkašlání))
{193}
 JK: =vás právě chtějí abyste v té politice působil. a: je to pět set tisíc ee voličů zhruba kteří dali hlas lidové straně pět set tisíc e kteří dali unii svobody (.) v případě dalších (.) stran (.) těch [hlasů je ještě víc.]
{194}
 RP: [teď pane předsedo ale odpoví]dáte e e e příliš široce a navíc na otázku kterou sem nepoložil. jistě nikdo nezpochybňuje že: ste dostali (.) ve volbách mandát k tomu abyste [tuto]
{195}
 JK:                     [ano]
{196}
 RP: společnost (.) někam vedli. zatím (.) stojíte a to s- nakonec připouštíte vy všichni čtyři jak tu sedíte ee na rozcestí a: nějak se vám nedaří dohodnout se (.) ee (.) kudy dál. proto (.) [i tahle otázka (.) pane klauzi ((míněno Klausi))]
{197}
 VK:                            [(  )] já sem se zařek em že se dnes nebudu hádat, a že se nebudu drát do diskuze uplynulo (.) dvacet sedm minut, já mluvim podruhé teď v tuto chvíli ale já to vydržim dneska a nebudu se do toho cpát. vy ste opakovaně zde říkal nebo zde další říkali (.) že sme tuto akci označili za nelegitimní. zodpovědně řikám, že aspoň při mém vědomí a svědomí to nikdo takto nenaznačil. opravdu trvám na tom. ano žijeme ve vysoce demokratickém státě a já myslím že to je (.) bezvadný že se tyto věci dějou. samozřejmě když se stanou (.) logicky se ptám. kdo to dělá, s jakým záměrem to dělá, s jakým úmyslem to dělá, kdo se na tu akci nabaluje, jestli skutečně je v zájmu (.) šimona pánka aby se vylepovaly v praze v praze (.) (plagáty) já sem si ho chtěl vzít sem ale nechtěl sem provokovat (.) václav klaus jako stalin a tak dále, prostě (.) táži se kdo se na toto nabalí, a koneckonců (.) k čemu to směřuje ale o legitimitě této věci neni neni ani sporu a (.) o tom že: že prostě: e všichni počkáme jak to dále dopadne prostě nepodsouvejte nám něco něco jiného to: to skutečně je zbytečné a (.) nepomůžeme nikdo nikomu ničemu. a vy se ptáte <s-> sme-li připraveni (.) odejít. ano sm- sme-li tou překážkou nebo tak ňák to bylo (.) tak ňák to bylo citováno já myslim že [ano]
{198}
 RP:                          [ano]
{199}
 VK: =nezlobte se o tom přeci (.) každý z nás není-li úplně padlej na hlavu (.) tak přeci tuto otázku si klade dnes a a denně a opravdu váhá nakolik by (.) třeba eventuálně (.) jeho odchod em jeho odchod pomohl nebo nepomohl (.) samozřejmě bohužel, vzniknou-li sarajeva na straně jedné (.) zextremizovaná výzva na straně druhé, bohužel spíše vás to vede k tomu že neodejdete. spíše v- to ve vás <vyvolá sportovního ducha,> a řeknete si (.) já bych eventuálně (.) eventuálně odešel ale teď v hle situaci to přeci nepadá v žádném případě v úvahu. teď to musim zase vyhrát, a pak můžu říct po tom vyhrání (.) že teď eventuálně odstoupim já doufám že (.) tomu rozumíme tomu rozumíme skoro skoro každý ale (.) chce-li něco vědět emm <někdo> (.) <vědět že sem si včera> večer psal svůj projev emm na (.) kongres ódées ((míněno ODS)) který bude (.) za (.) pět šest dní, a nepochybně se tam nové vedení ódées ((míněno ODS)) volit bude, tak o tom nepoužil sem přesně slovo sem-li touto překážkou, pak mě nevolte a tak dále (.) tak zhruba v tomto duchu (.) v tomto duchu nepochybně já mám emm sem si svůj projev na kongres ódées ((míněno ODS)) napsal. takže nám nepodsouvejte něco takového prostě není to pravdivé, a je to stejná otázka jako na každého z vás
{200}
 XX: [(         )]
{201}
 VK: [položí-li vám někdo] agresivní otázku pane prorok, děláte blbě: e e pořad v pravé poledne ste připraven odstoupit určitě takovej dopis taky dostáváte že
{202}
 RP: [e]
{203}
 VK: [tak]že (.) co na to ře[knete. sem připraven]
{204}
 XX:            [samozřejmě z vašeho pohledu] samozřejmě [že:]
{205}
 VK: [já] neřikám z mého pohledu já řikám že takový dopis určitě taky dostáváte čili (.) čili (.) já myslim že sme všichni lidé z masa a krve normální uvažující stejně jako kdokoliv jiný. a prosím aby nám nebylo podsouváno něco [jiného]
{206}
 RP:          [já myslím] že vám nikdo nic [nepodsouvá. položil sem jenom otázku konkrétního diváka]
{207}
 JR:                         [(můžu můžu k tomu něco můžu k tomu něco říct) já?]
{208}
 RP: stručně prosím.
{209}
 JR: já mám asi jinou povahu než má než má václav klaus mě (.) jaksi moje sportovní povaha nevede prostě k takovémuto zablokování se (.) pokud cí[tím že]
{210}
 XX:   [(to není)] (zablokování)
{211}
 JR: že: em (.) e (.) a ne jen já ale ty li- lidi vokolo mě že (.) jaksi sem už svůj zenit přesáhl a že čemusi blokuji tak já (.) sem připraven odejít zítra,
{212}
 XX: =hm,
{213}
 JR: a: em a: emm ee i kdyby em sem to cítil jako spiknutí proti sobě tak se proti tomu nevzepřu protože (.) mám prostě nemám možná tolik ješitnosti nebo mám
{214}
 VK: ((mlasknutí)) je zby[tečný urážet se navzájem. (je) je to zbytečný.]
{215}
 JR:           [silnější nevim ne: ne- (neurážíme se) neurážíme] ale já sem si všimnul,
{216}
 VK: nepoužíváme [to my ostatní tady]
{217}
 JR:       [já sem si všimnul] jedno[ho jednoho projevu]
{218}
 RP:                   [neberte to osobně]
{219}
 JR: e e e na myslim v činoherním klubu kdy václav klaus řekl nebo pan předseda klaus řekl že (.) ta studentská výzva je jaksi e problém těch lidí kteří ji udělali. že zřejmě nedoznali (.) těch očeká- nebo nesplnila se očekávání které od té doby přinesli (.) nedosáhli takových úspěchů nebo (.) takového postavení ve společnosti jak by si přáli (.) já bych chtěl říci že sadně odmítám aby jakýkoliv problém (.) v této zemi (.) byl nazýván problémem toho druhého. prostě je to taky můj problém (.) a možná proto se lišíme v tom (.) v tom východisku. já to chápu (.) tudletu situaci která nastala také jako svůj problém ne: jako věc která vznikla mimo mě, nesu za ní spoluzodpovědnost (.) a pokud prostě cítím že (.) že je velká nespokojenost s mým působením v politice tak se snažím z toho vyvozovat důsledky
{220}
 VK: můžu jenom ma[lé]
{221}
 XX:       [(no)]
{222}
 VK: upřesnění (.) na setkání em zakladatelů občanského fóra v činoherním klubu sem minulý pátek řekl (.) něco trochu jiného. já sem e (.) do očí těm e těm signatářům řekl (.) že bych moc prosil (.) aby každý z nich (.) uměl velmi pečlivě odlišit, co je jeho míra nespokojenosti s naší zemí s naší (společnosti,) a co je jeho míra nespokojenosti se sebou samým. že je to strašně těžké odlišit a aby si každý dal na toto velký pozor. to je sadně odlišná teze (.) než která tady byla řečena jenom pro (.) upřesnění
{223}
 RP: ((nádech)) já bych teď rád e diskusi posunul e k dalšímu tématu, a: poprosím režii o: e telefonický dotaz e diváka (.) z prahy. který se dovolal na náš (.) záznamník.
((začátek předtočené reportáže))
{224}
 R-N1: dobrý den. tady je posluchač véhá ((míněno VH)) z prahy čtyři. já mám dotaz na pana václava klauze, ((míněno Klause)) a na pana miloše zemana. mohu ři- musím říct že je považuju za nejschopnější politiky v této zemi. a mám na ně dotaz, proč oni neutvoří, e koalici mezi sebou ódées ((míněno ODS)) a sociální demogracie, protože podle mého názoru to je jediná možnost jak vyvést tuto zemi z toho srabu ve kterém se nalézá. děkuji.
((konec předtočené reportáže))
{225}
 MZ: takže kdo začne, vy to tady tak krásně dirigujete pane proroku zejmé[na když vám to]
{226}
 RP: [je to moje práce.]
{227}
 MZ: nečiní potíže takže teď vám to činí potíže tak se vyberte si koho[koliv z nás dvou.]
{228}
 RP: [<proč myslíte] že mi to (ď-) činí potíže [pane premiére>]
{229}
 MZ:                      [(já si myslím)]
{230}
 MZ: že vám to činí potíže když je to náročné. takže vyberte si.
{231}
 RP: <myslíte že to je tak nároč[né,>]
{232}
 MZ:              [ano] myslim si že <[kdy je to náročné>]
{233}
 RP:                         [proč neuzavřete] koalici: [s občanskou demokratickou stranou pane premiére]
{234}
 MZ:         [dobře. já už sem na to odpovídal] milionkrát, ale: odpovím na to divákovi znovu (.) já si myslím e že poctivá hra (.) je ta (.) aby si (.) každý občan (.) každý volič (.) mohl vybrat (.) minimálně (.) ze dvou (.) alternativ. demokracie začíná už u dvou alternativ a země není čtyřikrát demokratičtější když je těch alternativ osum (.) místo dvou. je nedemokratická když je ta alternativa pouze jedna. a myslím si e že václav klaus i nebo abych to neperzonifikoval ódées ((míněno ODS)) a sociální demokracie (.) prostě nejenom u nás, ale (.) řekněme i v evropě, anebo ve světě vemte si ameriku demokraty a republikány, reprezentují takové dvě (.) odlišné (.) alternativy. takové dva základní historické proudy politického myšlení (.) neříkám že sou jediné. vím (.) že samozřejmě je tady křesťanská demokracie, vím že sou tady na druhé straně komunisté, ale (.) otázka zněla na nás, a proto tedy odpovídám alespoň za sebe. a já bych prostě pokládal za podvod (.) na (.) voliči, ee kdyby se s výjimkou situace nějakého akutního vnějšího ohrožení hluboké ekonomické krize (.) ze které se zaplať pánbů teď dostáváme, s mito výjimkami vytvořila koalice dvou parlamentně nejsilnějších stran, protože by tím zklamala e voliče na obou stranách. ale pokládám za sportovní, dohodu (.) která řekne. dobře, ty jsi v těchto volbách vyhrál, příště možná vyhraju já, já ti (.) nebudu podrážet, já ti (.) se silnou opoziční kritikou konkrétních jednotlivých návrhů, umožním realizovat tvůj program, a předpokládám (.) že budeš-li ty opozicí, tak mi po příštích volbách nebudeš taky házet klacky pod nohy.
{235}
 RP: =jinými [slovy,]
{236}
 MZ:     [(tohle)] je (.) sportovní.
{237}
 RP: to je rozdíl mezi velkou koalicí, a opoziční [smlouvou]
{238}
 MZ:                       [dejme tomu]
{239}
 RP: kterou ste před e rokem a půl podepsali s občanskou demokratickou stranou pane předsedo (.) souhlasíte
{240}
 VK: [no já (ee ee ee)]
{241}
 RP: [s interpretací miloše zemana,]
{242}
 VK: nevim jesli bych e použil stejná slova, asi o trošku jiná (.) ale řekl bych toto. nepochybně velké koalice: e e na světě existují je to: je to: emm em <občas v různých zemích světa> (.) my si myslíme že z řady historických důvodů. emm z historických důvodů které jsou ee důvodem v první postkomunistické fázi (.) e v- takováto velká koalice dvou ideově názorově velmi odlišujících se stran (.) by byla velmi velmi obtížná. a já nevim nakolik by byla prostě (.) produktivní a co by mohla pozitivního udělat. e e e <proto bylo zvoleno námi řešení> které které em se nazvalo opoziční smlouvou, a které bylo vynuceno, e em objektivně em objektivně: v té chvíli jednáním (.) právě (.) těchto dvou stran jejichž předsedové zde v tuto chvíli sedí. takže (.) ee ta opoziční smlouva bylo vynucené řešení ale e já opakuji znova že se mi zdá a trvám na tom a opakuji znovu a znovu (.) že to řešení (.) bylo nesmírně erodováno tim obrovskym atakem který se: na něj e e na něj udál za poslední rok a půl, vyvrcholením je právě to co probíhá v posledních týdnech a (.) ať je to e důvod oprávněný nebo neoprávněný tak je jasné že ta opoziční smlouva v tuto chvíli (.) je st- e považována za symbol všeho zla ač já <myslím že symbolem zla> v žádném v žádném případě není. bohužel musim připustit že se (.) leckomu zdařilo tuto interpretaci emm řadě našich spoluobčanů vnuknout. mě to mrzí, já se všemožně snažím vysvětlovat že tomu tak není ale (.) cítím to je to prostě tak. proto si myslím že je třeba z ní nějakým způsobem vykročit a opakovaně říkám emm že bez nových voleb, a (.) to je e další moment který tady (.) ještě nebyl zmíněn (.) bez nových voleb podle mého názoru, je to možné (.) jenom za předpokladu nějakého společného řešení který nebude nechávat černého petra (.) v ruce tomu (.) tomu nebo onomu. takhle: vysvětluji e podle mého názoru nejrozumnější vývoj (.) pro budoucno vývoj který by [určimohl]
{243}
 RP:                         [(jistě) pane předsedo]
{244}
 VK: změnit e některé tváře ve vládě, který by tam mohl (.) přidat některé (.) tváře (.) chcete-li (.) když se mluví o opotřebovanosti a unavenosti některé tváře mladší, a (p-) méně opotřebované a méně unavené chcete-li
{245}
 RP: =vy ste [před chvílí]
{246}
 VK:     [takže emm]
{247}
 RP: řekl pane předsedo že: ee vytvořit tu super- e teda tu supervelkou e ne pardon velkou koalici ee to znamená ódées ((míněno ODS)) (.) sociální demokracie (.) že e je to skutečně možné asi jenom (.) v těch (.) e e zcela výjimečných situacích, proto[že (vaše strany]
{248}
 VK:                            [to řek (zcela)] přesně
{249}
 RP: [ano ano]
{250}
 VK: [pan před]seda [zeman,]
{251}
 RP:        [ale]
{252}
 VK: <a já s tím souhlasím.>
{253}
 RP: =dobře (.) no ale ee proč by ta situace měla být jiná, ee (.) a vaše spolupráce která by takto byla asi velmi složitá velmi komplikována proč by měla být (.) jednodušší v té supervelké koalici kterou navrhujete.
{254}
 VK: =já si [myslím že tam by (mělo)]
{255}
 RP:    [jak se to liší co]
{256}
 VK: dojít ke změkčení toho (.) toho ideového rozporu právě právě
{257}
 XX: [((zasmání))]
{258}
 VK: [příto]mností (.) ee těchto em těchto dvou politických [stran]
{259}
 XX:                            [(  )]
{260}
 VK: které by v to chvíli (.) působily tak jak také
{261}
 RP: [mhm]
{262}
 VK: [pů]sobí, kaz:em je myslím velmi jasným e empirickým (.) je průběh hlasování v poslanecké sněmovně. kdy přeci přesně si můžete nakreslit kde na škále ee em škále e toho celého politického spektra (.) probíhá hlasování jednotlivých politických stran nepochybně (.) jak unie svobody, tak kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) se pohybují mezi těmito em dvěma našimi stranami, unie svobody k nám blíže, než k sociální demokracii, [kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) blíže k sociální demokracii]
{263}
 RP:          [jinými slovy (je to jakýsi) svorník e svorník] mezi vámi [dvěma?]
{264}
 VK:        [jesli] jesli mně pomáháte slovem svorník já [bych to klidně to]
{265}
 RP: [nebráníte se tomu]
{266}
 VK: slovo [vzal.]
{267}
 RP:    [ee]e
{268}
 VK: ano.
{269}
 RP: co tomu říká (.) předseda kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL))
{270}
 JK: =já nevím do jaké míry se ještě vracet k tomu zdali s- opoziční smlouva byla (.) jediné řešení já tvrdím že nikolivěk, nebylo to jediné řešení byla to
{271}
 RP: =já bych byl velmi rád kdyby[ste pane předsedo reagoval]
{272}
 JK:               [(výsledek netrpělivosti)]
{273}
 RP: na to co teď řekl václav klaus.
{274}
 JK: ee
{275}
 RP: =ee [na téma]
{276}
 JK:   [václav kla-]
{277}
 RP: čtyřkoalice. e r- em supervelká koa[lice (    )]
{278}
 JK:                  [já sem už e se] k tomu vyjadřoval mnohokrát tak ee prosím (.) já nechci dělat ee někomu křena. to znamená já nemám pocit že by hlasy, kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) a hlasy unie svobody v to supervelké koalice byly potřeba. vždyť ódées ((míněno ODS)) a sociální demograté mají sto třicet (.) sedum (.) mandátů nemýlím-li se, a to stačí dokonce i k provedení ústavních změn. jaká pozice by potom byla e e kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) (.) mezi e e e v tomto bloku
{279}
 RP: =mhm
{280}
 JK: těžko si představit ale (.) neni na tom nic co by mě opravňovalo domnívat se že by to bylo užitečné, jak pro tu vládu tak pro tu zemi. protože samozřejmě (.) my máme zájem (.) aby tady byly standardní podmínky. [aby]
{281}
 VK:         [mhm,]
{282}
 JK: aby tady byla řádná (.) vláda pokud možno většinová a řádná demokratická opozice. vytvořením (.) této (.) superduhové ee vlády (.) by se ee e o standardní (.) situaci nedalo hovořit ani vzdáleně, a navíc by tady chyběla demokratická opozice a (.) nárůst hlasů e komunistům je zcela zcela e e mimo vší dis[kusi]
{283}
 RP:                    [mhm]
{284}
 JK: samozřejmě že by [(k tomu došlo)]
{285}
 RP:         [když to schrnu.] václav klaus přistoupil na tu interpretaci že byste tam sehráli (.) roli (.) [toho svorníka vy tomu říkáte vy tomu říkáte že byste tam měli pozici křena]
{286}
 VK:                      [ne: já ( ) ne: (.) (vídíte ale) to je zajímavý to je zajímavý]
{287}
 JK:                      [(   ) my nabízíme něco jiného (.) my nabízíme něco jiného my nabízíme ano:]
{288}
 VK: =to je dobrý [to je docela dobrej rozdíl myslim]
{289}
 JK:       [ano ano ódées ((míněno ODS)) vy:] vy prostě ste nespokojeni s vládou dali ste to najevo hlasováním když ste (.) spolu s námi hlasovali o tom že tato vláda neprospívá zemi, ee spolu s unií svobody (.) e kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) a e ódées ((míněno ODS)) je tady k dispozici (.) sto dva mandátů, nabí[zíme prostě]
{290}
 VK:                             [( )]
{291}
 JK: toto řešení většinové pravostředé vlády (.) já si myslím že je to korektní, nabídka (.) a věřím že (.) váš kongres (.) ji jako korektní také vezme a že se k ní jasně vyř- e e vyjádří
{292}
 VK: [já]
{293}
 RP: [( )]
{294}
 VK: nechci analyzo[vat (   )]
{295}
 RP:        [( ) než než] si václav krau- klaus [rozmyslí svoji reakci dám slovo]
{296}
 VK:                          [(   ) e já <se-> ((smích))]
{297}
 RP: janu rumlovi,
{298}
 VK: <já sem [rozmyšlen>]
{299}
 RP:     [svorník,] křen.
{300}
 MZ: ((zakašlání)) proč [(by křen)]
{301}
 JR:          [(tady já)]
{302}
 MZ: nemohl být svorníkem.
{303}
 JR: ano (.) já zas použiju to slovo změkčovadlo. jo já sem e e <nespoluzaložil unii svobody (k tomu)> abysme byli změkčovadlem [mezi]
{304}
 VK: [(hm)]
{305}
 JR: vztahy mezi sociální nebo vztahů mezi sociální demokracií (.) a em občanské demokratické strany. já myslím že jedna pravda je tady nesporná. my žijem v demokracii. a: v podstatě teď se jedná o to jak ji: zkvalitňovat tu demokracii to všichni prostě cítíme že: (.) ne: všechno funguje jak by mělo, a já tu supervelkou koalici nevidim jako tu cestu ke zkvalitnění demo[kracie.]
{306}
 RP:               [((nádech))]
{307}
 JR: a: e především proto že by to nefungovalo. a: my žádným změkčovadlem nebudeme, a ty ideové rozpory prostě v té vládě zůstanou a bude nefunkční ta vláda. a: dalším e argumentem (.) e který vede (.) právě ((odkašlání)) tu supervelkou koalici proti zvyšování té kvality demokracie je skutečně (.) chybění té opozice já si myslim že (.) e celá (.) moderní evropa zná dva instituty demokratické sou volby, a demokratická opozice. pokud tady není opozice, tak ta vláda (.) složená ze všech demokratických parlamentních stran (.) to je: (.) nepřím- ne- nemyslitel[né]
{308}
 RP:                           [e] musim se přiznat že sem teď příliš nepředpokládal že by se diváci dozvěděli nějakou novou převratnou informaci. proto se vás pánové zeptám. ee (.) pane předsedo diskuse na téma super dží ((míněno super G)) super velké koalice uvízly (.) na mrtvém bodě. e alespoň (.) v tuto chvíli nebo do této chvíle (.) jakkoli se zpočátku přitom zdálo že to bude záležitost která bude velmi rychle akcelerovat e během něko[lika]
{309}
 VK:    [já] j-
{310}
 RP: dnů. e co bude dál.
{311}
 VK: ne: nezlobte se já já myslím že (to) tak není. a: jestli někomu se zdá že (.) zdánlivě nespěcháme a někdo něco prodlužujem prostě není to [pravda]
{312}
 RP:   [e to nikdo] netvrdí [že byste něco prodlužovali]
{313}
 VK:             [já (.) já <teď neříkám] že to tvrdíte já nechte nechte mě doříct tu větu.> já e myslím že je každému jasné (.) že emm řada politických subjektů v zemi spekuluje na to že kongres ódées ((míněno ODS)) bude znamenat nějaké otočení (.) politického kormidla nějak jinak někam jinam. proto je naprosto evidentní, že žádná z politických stran která (.) je zde zastoupena prostě <do toho kongresu> neudělá žádný krok a em myslím že za to si nemusíme nadávat e to: to není nic urážlivého to není (.) nic špatného, já myslím že: po výsledcích kongresu ódées ((míněo ODS)) my sme stejně se zájmem čekali (.) na výsledky (.) na výsledky (.) kongresu (.) unie svobody, kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) (.) čéesesdé ((míněno ČSSD)) dojde-li tam k nějakým posunům (.) jasně sme věděli že (.) jedinou změnou mo- mohou být eventuální posuny uvnitř těch politických stran, ono k nim nedošlo, takže situace pokračovala dál. já teď rozumím tomu (.) že: tito tři pánové respektive strany za nimi, ee spekulují, nebo čekají na to jestli k nějakému posunu dojde na kongresu ódées ((míněno ODS)) to je naprosto legitimní mně se zdá trošku (.) trošku nefér že
{314}
 RP: =mhm
{315}
 VK: je to někomu z nás [vytýkáno]
{316}
 RP:          [((nádech))]
{317}
 VK: takže
{318}
 RP: =myslim si že [myslim si že asi ne]
{319}
 VK:        [takže já to jenom] vysvětluji vysvětluji [(  )]
{320}
 RP:                             [doplnil bych] doplnil bych za týden zhruba touto dobou asi bude: ee vaše strana na kongresu hlasovat o usnesení. e vy sám pane předsedo očekáváte že by: ee výsledkem e takového usnesení (.) byl (.) pokyn (.) k vypovězení? opoziční smlouvy
{321}
 VK: tak já em em mohu říci jenom to co sem prožil buď ee při své fyzické přítomnosti nebo em nebo (.) ee z e toho co sem e dostal e jako zprávu o této věci (.) proběhly s výjimkou jihočeského regionu všechny naše (.) regionální předkongresy neboli kongresy v malém, naposledy v pátek ee na severní moravě a na severní a v severních čechách. a (.) znám usnesení z těchto minikongresů a musím říci že (.) zatím žádný z těch sedmi které zatím proběhly, takovýto návrh e rezoluce (.) neodsouhla[sil.]
{322}
 RP:          [mhm] e pane premiére, ee z vašich vyjádření (.) e e koneckonců i václav klaus to tady teď ee charakterizoval vyplývá že (.) se změnami ve vládě počítáte právě až na výsledek e toho prosincového (.) kongresu. odůvodňoval ste to tím že (.) ee se může něco stát, a je zbytečné ee například e e jmenovat nového ministra d- do vaší vlády na tři měsíce když e se potom třeba podaří e vytvořit e koaliční vládu ee vypadá to že ale na kongresu: (.) k ničemu takovému nedojde.
{323}
 MZ: =vaše [interpretace]
{324}
 RP:    [přistoupíte i]
{325}
 MZ: je [(jako obvykle) nepřesná.]
{326}
 RP:  [dovolte abych dokončil otázku]
{327}
 MZ: no: takže snažte se ji pokud možno stručně zformulovat pane redak[tore.]
{328}
 RP: [budu] rád i když i vy <stejně stručně budete odpovídat na mou otázku,> uděláte ty změny ve vládě i přes to že (.) ee kongres e nedá pokyn k vypovězení opoziční smlouvy
{329}
 MZ: ((nádech)) pane redaktore za prvé každý premiér dělá změny ve vládě. já už [sem udělal de fakto ((míněno de facto))]
{330}
 JR:     [(to sme si nevšimli)]
{331}
 MZ: dvě (.) no, pan ruml si toho [nevšiml]
{332}
 JR:               [((zakašlání))]
{333}
 MZ: což spíš svědčí o jeho všímavosti takže (.) opakuji udělal jsem v této chvíli de fakto ((míněno de facto)) už dvě (.) a samozřejmě že ty změny budou permanentní já bych jenom doplnil (.) tu (.) vaši interpretaci protože mně připadala trošku nepřesná. já samozřejmě nejsem ve vleku ódées ((míněno ODS)) stejně tak jako ódées ((míněno ODS)) není ve vleku sociální demokracie. a to čekání na kongres (.) bylo podmíněno (.) jediným faktem. já bych samozřejmě považoval vypovězení opoziční smlouvy, ať už kýmkoli, za porušení jednoho základního právního institutu, a to je úcta k podepsaným dohodám. to je můj názor který nikomu dalšímu (.) nevnucuji. ((nádech)) ale samozřejmě, že sledkem tohoto vypovězení, by dříve nebo později, byla změna vlády a hledání nových koalic.
{334}
 RP: mhm
{335}
 MZ: ať by ty koalice byly jakékoli, v každém případě, by zcela logicky, došlo k perzonální obměně. myslím si (.) že teď si rozumíme. a pokud jde o to ee jak se budou měnit jednotliví ministři (.) tak já bych tady tak trochu navázal e na pana předsedu klauze. ((míněno Klause)) já si totiž myslím (.) že nechat si odstřelovat (.) jednotlivé ministry tiskem (.) nemůže dělat (.) žádný premiér (.) a: budu měnit ministry na základě jejich konkrétních výsledků (.) na základě jejich práce v rezortu za který odpovídají (.) a nikoli na základě mediálních kampaní.
{336}
 RP: =nebo zdravotního stavu,
{337}
 MZ: no tak samozřejmě jde tady i o ten zdravotní stav ale tomu můžeme podlehnout všichni protože nikdo z nás není [nesmrtelný.]
{338}
 RP:                        [ee já sem] tu poznámku učinil [e e]
{339}
 JR:       [( )]
{340}
 RP: asi [víte]
{341}
 JR:   [( )]
{342}
 RP: v e narážce na: ee vaše slova o tom že egon lánský (.) odpovědný za [(vystupování v evropské unii)]
{343}
 MZ: [egon lánský jako každý jiný] ministr má z důvodů jakési elementární lidské důstojnosti právo rezignovat. je vždycky uctivější k tomu člověku a předpokládám (.) že tak učiní možná už (i) zítra. ale na druhé straně (.) e domnívám se e že tehdy jestliže k té rezignaci nedojde, tak teprve tehdy e můžete uvažovat o (.) postupu který sem ostatně zvolil (.) jak také víte (.) u bývalého ministra financí.
{344}
 RP: [jan kasal,]
{345}
 JK: [já bych rád] navázal na e to co tady padlo o (.) té opoziční smlouvě. já se k tomu prostě musím vracet protože (.) protože: si em em uvědomuji (.) možná až v těch posledních týdnech, e jak e mnoho, ta opoziční (.) smlouva způsobila. e my sme (.) před čtrnácti dny hovořili (.) kolem kulatého stolu který svolal pan (.) předseda sněmovny (.) a ódées ((míněno ODS)) klaus, a: e bylo to: velmi zajímavé otevřené jednání, ale kdykoliv sme (.) někam měli šanci postoupit tak sme narazili na existenci opoziční smlouvy. mně velmi (.) bylo líto já sem to tam říkal, že: se podobné jednání neuskutečnilo hned po volbách kde by to (.) jednání to řešení se hledalo podstatně snáž. pánové. byly doby kdy sem se domníval že ta opoziční smlouva (.) je (.) je (.) výhodná e pro oba (.) signatáře. byly doby kdy sem si myslel že je výhodná jenom pro ódées. ((míněno ODS)) v současné (.) chvíli si troufám tvrdit (.) že není výhodná (.) ani pro jednu z vašich stran z dlouhodobého hlediska (.) e vím že (.) je (.) obtížné j- ji vypovědět jednostranně (.) tak se dohodněte že ji vypovíte oba, uvidíte že se věci pohnou (.) snáze kupředu.
{346}
 JR: [no já bych chtěl (ale nevim)]
{347}
 RP: [to je slovo do pranice.] [(ee)]
{348}
 VK:              [((smích))]
{349}
 JR: =já [jak sem poslouchal pana premiéra]
{350}
 RP:   [(               )]
{351}
 JR: ten se k tomu nechystá, protože má pocit že tato vláda vládne prostě skvěle,
{352}
 MZ: [neřekl jsem že skvěle. ale]
{353}
 JR: [(a není a není a:)]
{354}
 MZ: citoval sem [vám]
{355}
 JR:       [ano]
{356}
 MZ: konkrétní statis[tické]
{357}
 JR:         [ano]
{358}
 MZ: výsledky [pane]
{359}
 JR:     [ano]
{360}
 MZ: předse[do.]
{361}
 JR:    [tak,] (.) statistika (je) jiná věc vy ste říkal že nejste ve vleku ódées ((míněno ODS)) a vza- a opačně. vy čekáte na kongres ódées ((míněno ODS)) zdali máte vyměnit nějaké ministry ódées ((míněno ODS)) čeká (.) nebo nemůže s námi jednat o pravostředové koalici protože: e to nepovolí sociální demokracie (.) a: to přece takhle nejde dál. tak sme v zablokovaný situaci (.) pan kasal (.) to tady řikal vážně. a kdyby toto byl výsledek kongresu (.) a já na něj (.) čekám tak jaksi s jednim milimetrem a když to budu říkat víc nahlas tak bude úplně vopačný (.) že kongres vážně řekne ódées ((míněno ODS)) (.) běžte jednat o té pravostředové vládě je to nejlogičtější možné uspořádání programově ty s- ty strany mezi sebou (.) mají největší možnou zhodu, byť třeba dneska ve sněmovně se hlasuje trošku jinak (ale) něco jiného je vládní koalice (.) závazná a něco jiného je hlasování (.) strany která je v opozici a tak dále (.) tak by to ty věci prostě posunulo kupředu
{362}
 RP: ((nádech)) děkuju. ee pane předsedo,
{363}
 VK: (ne)
{364}
 RP: [tady zazněla slova]
{365}
 VK: [mě (jen) fas]cinuje e za prvé. já emm sem si (.) a nejen já. my sme si všichni prožili svoje (.) navzájem s různými politiky a podobně (.) já (.) tu nabídku kterou tady jakoby formuluje pan předseda kasal já jí plně nedůvěřuji a on dobře ví proč (.) mě: mě trošku
{366}
 XX: [(  )]
{367}
 VK: [překva]puje, jak tady: všechny trápí náš kongres. jak jaksi jak jak
{368}
 JR: [(  )]
{369}
 VK: [ee spe]kulují o tomto kongresu, já já nevím. já si myslím že e na začátku bylo řečeno že mluvme radši každý co nejvíce o sobě než o těch druhých já myslím že by to bylo (.) velmi velmi fér. já sem tady: e skutečně (.) trošku ironicky na začátku zmínil, že přesně před dvěma lety sem letěl do toho: sarajeva že takže (.) kdo em kdo by chtěl e strašně moc ovlivnit náš kongres tak emm je to nejvíc ten kdo je delegátem toho kongresu kdo je legitimním členem (.) toho emm <té- tohoto> seskupení lidí a podobně. já myslím že ten kongres určitě: bude velmi pečlivě zvažovat velmi pečlivě zvažovat plusy a mínusy jednotlivých řešení. opakovaně říkám a to už předesílám e že z usnesení které (.) e e vznikají e která vznikají na těchto jak říkám minikongresech regionálních e e sněmech (.) ee opravdu e j- jedno za druhém, z těchto regionálních sdružení (.) vydává usnesení typu pražská organizace ódées ((míněno ODS)) vyzývá všechny demokratické strany (.) aby pozitivně zareagovaly na dnešní iniciativu (.) ódées ((míněno ODS)) k vytvoření dočasné (.) překlenovací (.) koalice toho velmi širokého typu (.) já opravdu nepředpokládám <že dojde k zemětřesení na kongresu,> ale nepochybně všichni budeme hledat e hledat e e další šanci jak posunout tuto situaci já to řikám zcela upřímně, zcela vážně, a (.) a já rozumím tomu že: já teda nerozumím tomu (.) co je za velkou výhodu (.) třeba (.) těchto dvou: stran (.) aby se pokoušely natlačit ódées ((míněno ODS)) a čéesesdé ((míněno ČSSD)) do nějakého dalšího ještě jiného řešení, do nějaké velké koalice [jako zájem]
{370}
 JR:               [(    )]
{371}
 JK: ( ) nepadlo snad ani [slovo (                )]
{372}
 VK:            [padlo o tom tady padlo o tom proč by nám] to nevyhovovalo abysme uzav[řeli spolu velkou]
{373}
 RP:            [dobře pánové zkusme] máme
{374}
 VK: [koalici]
{375}
 RP: [poslední] [půldruhou minutu,]
{376}
 XX:      [(pardon můžu můžu jednu)]
{377}
 RP: ee zdá se tedy [že]
{378}
 JR:        [(já)]
{379}
 RP: ta situace e
{380}
 JR: já já [(nevodvíjím svůj politickej život vod)]
{381}
 RP:    [zůstává zůstavá nehybná.]
{382}
 JR: kongresu ódées. ((míněno ODS)) a: a nechci reagovat na usnesení jednotlivých regionů já chci reagovat na to poslední co řekl pan předseda (.) ((nádech)) že to bude (.) jakési přechodné dočasné [řešení]
{383}
 VK: [( )]
{384}
 JR: nebo by to bylo [tak]
{385}
 VK:         [( )]
{386}
 JR: super (.) to je ale dva a půl roku pane předsedo
{387}
 VK: =mm
{388}
 JR: =dva a půl roku není žádné přechodné dočasné řešení to je kus života (.) v týhletý zemi (.) kdyby to bylo na: [půl]
{389}
 RP:                       [((nádech))]
{390}
 JR: [roku]
{391}
 RP: [zeptám] se vás jinak
{392}
 JR: v podobě nějaký
{393}
 VK: ne: [(ale ale)]
{394}
 JR:   [úřednický]
{395}
 RP: myslíte si že [situaci by v tuto chvíli]
{396}
 JR:        [a: nový volby tak je to] jiná nabídka prostě vy nemůžete řikat že půlka volebního vobdobí je předčas[ně]
{397}
 RP:                         [( )]
{398}
 JR: překlenovací vobdobí
{399}
 RP: [dobře]
{400}
 VK: [pane] [předsedo vy zas]
{401}
 JR:    [dyť to je šílená doba]
{402}
 VK: nemůžete řikat
{403}
 JR: =no
{404}
 VK: to:
{405}
 JR: [pardon]
{406}
 VK: [že se] před rokem a půl, nekonaly předčasné volby které sem nevyvolal. to: vo tom to si <nepodsouvejme> nijak
{407}
 RP: =vyřešila [by]
{408}
 VK:      [ko]naly
{409}
 RP: [se situace novými předčasnými volbami]
{410}
 VK: [se předčasné volby a vidíte] že ty předčasné volby dobré řešení nedaly prostě také to ponechaly (.) ve velmi obtížné situaci, protože (.) takový už je náš volební systém a takové je relativní rozložení volebních volebních hlasů. takže emm jestli se domnívám [že]
{411}
 JR: [( )]
{412}
 VK: před osumnácti měsíci [nebyly volby]
{413}
 XX:            [((zakašlání))]
{414}
 VK: že ty volby
{415}
 RP: [to přece nikdo neřiká pane předsedo]
{416}
 VK: [nedaly určitou rela]tivní lu (.) té či oné politické straně bohužel [pro]
{417}
 JR:   [( )]
{418}
 VK: mě (.) nevyhráli sme v těch volbách kdybychom vyhráli tak bychom (.) [mohli:]
{419}
 RP: [((nádech))]
{420}
 VK: určovat tu situaci dneska jinak. ale (.) mně se zdá že (.) e toto všechno je pokus říci (.) ty volby jakoby nebyly, a zkusme to zase: teď ňák úplně [úplně]
{421}
 JK:         [(  )]
{422}
 VK: znova a já [si myslim že]
{423}
 RP:      [já bych e]
{424}
 VK: to je
{425}
 RP: vám já bych vám [pánové]
{426}
 VK:         [to je:] velmi (.) velmi [složité řešení]
{427}
 JR:                     [volby byly, ( )]
{428}
 RP: [já bych vám pánové protože ( ) nebyly]
{429}
 MZ: [(vážení protože já už sem)]
{430}
 RP: volby [( ) náš pořad už bohužel končí pánové]
{431}
 MZ:    [opravdu dlouho nemluvil tak mně] dovolte pane [proroku říci]
{432}
 RP:                           [poslední větu]
{433}
 MZ: jednu větu. protože vláda (.) musí pracovat a já tyto diskuze sice poslouchám se zájmem ale myslim si že se musíme ptát (.) co udělat pro lidi (.) a ne pro sebe (.) pojďme se a já [sem vás k tomu]
{434}
 JR:                         [(  )]
{435}
 RP: [nechme,]
{436}
 MZ: [vyzval]
{437}
 RP: =poslední slovo.
{438}
 MZ: já jsem vás k tomu vyzval (.) všechny předsedy těchto stran (.) pojďme se sejít (.) a: místo toho: kdo bude ve vládě (.) a kdo bude v opozici, se pojďme bavit o tom (.) na jakých zákonech, ať už pro evropskou unii (.) pro snížení nezaměstnanosti ((nádech)) pro (.) celou řadu dalších konkrétních věcí v záležitosti právního státu se umíme (.) nebo neumíme dohodnout. pojďme se konečně bavit o věcech, a ne jenom o lidech a ne jenom o moci.
{439}
 RP: =předpokládám že takovouto diskusi povedete (.) nepochyb[ně v jiném prostředí než ee (před kamerami.) pánové dámy]
{440}
 JK:                             [ta: diskuze ta diskuse se: vede ta už ta už se vede]
{441}
 JR: [(   ) (probíhá dávno)]
{442}
 VK: [já chci říci že se vede,] vy ste nabízel že budem mluvit o státním rozpočtu já sem [byl připraven]
{443}
 RP:           [bohužel]
{444}
 VK: [tady]
{445}
 MZ: [ano]
{446}
 VK: váž[ně mluvit]
{447}
 RP:  [bohužel vaše]
{448}
 VK: o stát[ním rozpočtu]
{449}
 RP:    [((smích))] vaše vaše vystoupení nebyla tak [stručná jak sem si představoval]
{450}
 VK:                          [((smích))]
{451}
 RP: dámy a pánové dnešní pořad končí. a protože máme první adventní neděli (.) chci na závěr tohoto pořadu (.) požádat předsedu křesťanských demokratů jana kasala aby (.) [na našem adventním]
{452}
 JK:                    [(jestli se to povede)]
{453}
 RP: věnci zažehl (.) první svíčku. ve jménu všech slušných lidí, ve jménu dobré vůle a také, jako vzpomínku na dobrého člověka (.) josefa luxe. na viděnou
((závěrečná znělka pořadu))