Registrace

 

 

Plný přístup ke korpusu DIALOG (tj. ke všem jeho subkorpusům) získáte poté, co vyplníte a odešlete následující formulář. Elektronicky Vám bude zasláno heslo, které Vás bude opravňovat k používání korpusu za níže uvedených podmínek. Registrace má platnost 1 rok a může být prodlužována.

 

Jméno a příjmení:
Instituce:
Adresa:

E-mail:

Antispam otázka:
aktuální den v měsíci (číselně)

 

 

 

 

 

 

Prohlášení uživatele korpusu DIALOG

  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusu DIALOG použiji výhradně k nekomerčním účelům (výzkum, studium, výuka apod.).
  2. Při publikování jakýchkoliv dat získaných z korpusu uvedu korpus DIALOG a/nebo jméno konkrétního subkorpusu jako jejich zdroj. Zároveň také uvedu úplný název pořadu a televizní stanice, budu-li citovat v rozsahu větším než 50 slov, případně budu-li citovat úsek delší než 1 replika.
  3. Nebudu zveřejňovat zvukové nahrávky nebo videonahrávky korpusu DIALOG.
  4. Úplný bibliografický údaj o publikované práci, ve které byla použita data z korpusu DIALOG, zašlu správci korpusu v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na e-mailovou adresu dialog<zavináč>ujc.dialogy.cz.
  5. Přístup ke korpusu je nepřenosný. Zavazuji se, že bez souhlasu správce korpusu neposkytnu přístup dalším uživatelům.
  6. Souhlasím s tím, že si správce korpusu DIALOG vyhrazuje právo změnit podmínky pro přístup ke korpusu a podmínky jeho využívání, pokud to bude nutné.
  7. V případě nedodržení podmínek pro užívání korpusu ze strany uživatele (zejména bude-li porušena podmínka nekomerčního využití korpusu) si správce vyhrazuje právo zrušit právo přístupu ke korpusu.