PROFIL1

NÁZEV POŘADU: Profil Studia 6
DATUM VYSÍLÁNÍ: 15. 9. 2010
KANÁL: ČT24
STOPÁŽ: 8 min.
ÚČASTNÍCI:
DB = David Borek, moderátor;
TR = Tomáš Rousek, designér, vesmírný architekt;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 DB: je to tak, mladý český dyzajnér ((míněno designér)) a architekt tomáš rousek navrhuje, nebo navrhl pro: americkou nasa: několik ee verzí e vesmírného korábu který by mohl plout k asteroidům ee dokonce tam počítá s takovými věcmi jako je speciálně navržený nafukovací obytný modul e s umělou gravitací. to všechno ještě může působit jako (.) jakési hraní na rýsovacím ee m stole a, ee možná nezávazné črty e tužkou ale on za to dostal cenu (.) odborné komise za tento tedy návrh e tak se ho pojďme zeptat, já ve studiu vítám tomáše rouska,
{1}
 TR: =dobrý den,
{2}
 DB: =host studia šest pěkný den,
{3}
 TR: dobrý den,
{4}
 DB: je to opravdu tedy nezávazné črtání anebo už něco víc (.) získal ste cenu ale předpokládám že asi rok kdy to bude zařazeno do výroby (.) v americké nasa vám ještě neřekli
{5}
 TR: ne tak ee samozřejmě ee tyto koncepty sou plánovány ee desítky let dopředu a, v sou- v současné době se jedná (.) ee o e plánování e ce- celého nového vesmírného programu který který ee se se dostal (.) ee do takové patové situace, díky tomu že obama ee nechtěl letět na měsíc, a teďko v podstatě posledních několik měsíců e probíhal brejnstormink ((míněno brainstorming)) na ee různých úrovních ve vošingtnu ((míněno Washingtonu)) v hjůstnu ((míněno Houstonu)) a podobně, ee kde se ee e pokládaly na stůl nové koncepty ee které ((odkašlání)) ee s- směřovaly ((polknutí)) ee jak k asteroidu tak ee například ee k ma- k marsovskému fobosu a podobně,
{6}
 DB: jak vás to napadlo, se toho zúčastnit,
{7}
 TR: ee tak já sem začal pracovat v nasa džejpíel ((míněno GPL)) ee v květnu, a: ee (.) ee (..) v rámci, v rámci nasa ee umělá gravitace nikdy nikdy nebyla ee ee ((polknutí)) oficiální linie, a: v v v v teďko ee z neustále, neustále se potýkáme ee pro t- tyto mise, mm za: za: za měsíc a podobně, ee e s problémama radiace a umělé gravitace a podobně, a já sem dostal dostal nabídku, e dát dohromady tým který, ee by se soustředil právě na, na tu problematiku umělý gravitace, a ee připravil sem asi s ee s s našim týmem asi sedum konceptů které byly jak k marsu tak i k asteroidu a podobně
{8}
 DB: v tom případě ovšem bych vás tedy měl správně představit nejenom jako: (.) architekta a dyzajnéra ((míněno designéra)) [ale]
{9}
 TR:                          [no no]
{10}
 DB: také jako fyzika, protože předpokládám že to sou věci, bytostně odborné měl ste podklady od nasa měl ste technickou dokumentaci parametry které by muselo takový koráb obsahovat anebo opravdu to bylo jenom o tom dyzajnu ((míněno designu)) (.) vnější struktura a podobně
{11}
 TR: ee tak ee tam tam ee to je vdycky spolupráce celého týmu a, ee já já se specializuji na ee globální struktury ee nafukovací nafukovací obytné moduly a, ee (.) ee roztaži- roz- rozta- roztažitelné technologie které které umožní ee zk- postavit právě ee velké velké ((polknutí)) ee kosmické lodě například pro cestu na mars, a: v tom- v tomto případě,
{12}
 DB: dobře ale tak m m znal ste (.) detailní ee jak budou řešeny spoje jednotlivých šroubů nýtů a podobně, anebo opravdu řešíte ty věci spíše, nechci říct na efekt ale opravdu vnějšková dyzajnérská ((designérská)) práce nikoliv e ta detailní e technická a fyzikální složka věci protože opakuji tedy [bavíme se o mimořádně]
{13}
 TR:               [tak to (.) jasně no]
{14}
 DB: sofistikovaných e technologiích v extrémních prostředích
{15}
 TR: ee tak e tak e mam bekraund ((míněno backround)) ee jak architekturu tak tak i teďko ee tu vesmírnou architekturu kde to je skutečně jenom vo inženýringu a, ee tam tam jakoby věci který maj lítat dvacet pět tisíc kilometrů v hodině tak člověk nemůže navrhovat na efekt jo ((smích)) to je skutečně to je skutečně jako ee potom neefektivní jo m- my sme měli v týmu inženýry který který jako samozřejmě potom ee pomáhali ee dá- dát e dát e dát to- ee dát tomu jakoby seriózní vodhady a tak
{16}
 DB: mimochodem když tedy se bavíme o oné e gravitaci která by měla být dopřána [ee bu]doucím
{17}
 TR:     [no no]
{18}
 DB: astronautům ono to tedy už v některých e sci-fi ee románech a podobně bylo, navrhováno, e napadla mi když sem tedy ee mm se dozvěděl o vás e napadla mi vesmírná odysea,
{19}
 TR: =jasně no:
{20}
 DB: =kde modul rotuje a onou rotací tedy vlastně přitiskává ee j- posádku k podlaze toho vnějšího prstence čímž tedy dosažená gravitace, u vás je to docela podobné tam se jedná také o [jakousi]
{21}
 TR:                            [jo jo]
{22}
 DB: rotaci to tedy byla inspirace sci-fi přímá, ee
{23}
 TR: ee tak v podstatě tady todleto vymyslel ee ciolkovskij, ee zakladatel moderní ee ee astronautiky už před sto lety, ale ee ee těchto konceptů bylo z- z- za- zatim jako navrženo menší množství,
{24}
 DB: nikdo to neodzkoušel na oběžné dráze
{25}
 TR: ee právě to eště doteďka nebylo vyzkoušený akorát zkusili ee vlastně ee v rámci ee džeminy ((míněno Gemini)) mise v šedesátých letech e roztočit e na laně ee (.) as- ee astronautskou kapsuli e ee společně ee s e ňákým horním stupněm rakety, ale ee museli ten ee e experimemt zrušit dřív než vytvořili tu umělou gravitaci, takže tam právě ee řada těch e (.) řada těch konceptů i přímo se zaměřuje na to abychom vůbec vozkoušeli tu umělou gravitaci a zjistili ja- jaké sou n- nezbytné nejnižší úrovně pro cestu na mars
{26}
 DB: eště mě tam zarazilo že: ee umělé gravitace se má docílit rotací tedy dvou součástí lodi
{27}
 TR: =ano
{28}
 DB: =vzájemně propojených e sto padesát až dvě ste metrů dlouhými lany z kevlaru (.) e já kdybych byl astronautem tak bych radši ocel:, kevlar je opravdu lepší na toto,
{29}
 TR: no f t- to je zajímavý že: třeba ee kevlar nebo nanoťůbs ((míněno nanotubes)) ee t- ee což je vlastně [eee n- n-]
{30}
 DB:                     [nanovlákno]
{31}
 TR: nanovlákno tak e ty maj vlastně l- lepší pevnost tahů než ocel e takže, t- tam potom by to fungovalo lépe nakonec
{32}
 DB: tak pojďme ještě na závěr k jiným aspektům vaší práce vy ste se také [v:]
{33}
 TR: [((odkašlání))]
{34}
 DB: minulosti dostal do popředí pozornosti snad ee už i mejnstrýmových ((míněno mainstreamových)) médií díky vašim futuristickým vizím e budoucnosti hlavního města české republiky popište prosím co ste chtěl s prahou provést [((smích))]
{35}
 TR:                     [ee tak ((smích))] ee v první řadě e zlepšit ovzduší, ee svést dopravu e pod zem, a ee ee vyle- vyle- vylepšit e vylepšit ee různé části které sou v současný době braunfílds ((míněno brownfields)) jako například ee udělat pražské benátky e v oblasti libně a podobně, ee celé to pokračovalo vizí a- až po až po vizi nové prahy na marsu která vlastně to celé ee [hrubě ukončovala]
{36}
 DB: [ano tady to vidíme] tady vidíme
{37}
 TR: toto je například [nuselský most]
{38}
 DB:          [něco vylepšený] nuselský most [ano:]
{39}
 TR:                         [jasně]
{40}
 DB: e e na druhou stranu, n:ecítíte když se tedy zpětně ohlédnete za posledními lety jistou (.) nenaplněnou touhu opravdu něco realizovat, protože: přiznejme si že: koráb k asteroidům nemusí být realizován, a:
{41}
 TR: =jasně no
{42}
 DB: =může být realizován za několik desítek let, e (.) praha se také jen tak [nezmění]
{43}
 TR:   [((odkašlání))]
{44}
 DB: ee kdy už navrhnete rodinný domek ee kdy navrhnete obecní knihovnu kdy navrhnete něco co se bude moci hned začít používat (.) máte takovou touhu,
{45}
 TR: e no samozřejmě, jo: t- t- jako já bych nejradši předyzajnoval ((míněno předesignoval)) celou realitu v- vod úrovně, [vod úrovně týdle sedačky až ee až až po:]
{46}
 DB:                          [((smích))]
{47}
 TR: n- novou národní knihovnu ale samozřejmě ee chce to chce to chvíli času teďko
{48}
 DB: no dobře ale mně to přišlo že možná je to vlastně úmyslná cesta kterou ste si vybral že raději preferujete vize, raději preferujete něco co nemusí být ee okamžitě teď k dispozici e p- z hlediska investorského [realizačního]
{49}
 TR:      [jasně]
{50}
 DB: ee předtím tedy než dělat onu: aplikovanou architekturu aplikovaný dyzajn ((míněno design)) je to takto máte to takto m rozhozené anebo byste tedy nepohrdl ani e běžnou zakázkou která nemá ony futuristické rysy
{51}
 TR: ne tak ee já se musim taky něčim živit takže e to je právě ee m běžná architektura kte- kte- kterou ale se kterou sem ee nepřišel do český televize [((smích))]
{52}
 DB:      [((smích))]
{53}
 TR: ee ty komerční projekty samozřejmě ne- nej- nejsou ne- nejsou ee ta- ta- tak atraktivní ee jako jako věci které které ee se se plánují ee jako jako nové směřováni e nasa,
{54}
 DB: mimochodem platí dobře nasa, platí dobře nasa mladé mozky,
{55}
 TR: ee tam sem teďko ee na začátku e p- pracoval zadarmo a, teďko teďko jako v další fázi, ee bych už tam měl bejt placenej jako inženýr takže (.) ee tam tam ee ty platy nejsou špatný no
{56}
 DB: tak ee budeme přát možná ještě vyšší platy a hlavně ještě větší úspěchy ve vaší práci (.) to byl příběh jednoho razného českého talentu výrazného českého mozku v americké nasa tomáš rousek děkujeme že ste [přišel]
{57}
 TR:       [děkuji]
{58}
 DB: na schledanou
{59}
 TR: děkuju, na schledanou,