DEBATA5

NÁZEV POŘADU: Debata
DATUM VYSÍLÁNÍ: 30. 11. 1997
KANÁL: ČT1
STOPÁŽ: 52 min.
ÚČASTNÍCI:
OČ = Otakar Černý, moderátor;
MD = Miroslav Dittrich, moderátor;
IP = Ivan Pilip, ministr financí a místopředseda ODS;
JK = Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a místopředseda KDU-ČSL;
MM = Miroslav Macek, místopředseda ODS;
JP = Jiří Pehe, ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky;
IS = Ivo Svoboda, místopředseda ČSSD;
XX = nerozpoznaný mluvčí;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 OČ: dobré poledne dámy a pánové, vítám vás u debaty (e) diskusního pořadu prvního programu vaší, tedy české televize. ve studiu vítám (.) ivana pilipa, místopředsedu občanské [demokratické]
{1}
 IP:                   [(dobrý den)]
{2}
 OČ: strany, ministra financí, jana kasala, místopředsedu sněmovny parlamentu, místopředsedu křesťanské demokratické (..) unie československé strany lidové,
{3}
 JK: hezké poledne,
{4}
 OČ: miroslava macka. místopředsedu občanské demokratické strany,
{5}
 MM: dobrý den
{6}
 OČ: ivo svobodu, místopředsedu české strany sociálně demokratické,
{7}
 IS: dobrý den,
{8}
 OČ: jiřího pehe, ředitele politického oddělení (.) kanceláře prezidenta republiky
{9}
 JP: dobrý den
{10}
 OČ: dobré poledne pánové, já vám děkuji za vaši statečnost že ste právě dnes přišli.
{11}
 MD: dobré poledne. situace v české republice se v posledních dnech a hodinách velmi zdramatizovala. události měly tak rychlý spád že co platilo ráno, už v poledne bylo úplně jinak. kdo to vlastně všechno a kdy odstartoval. s jakým cílem. byla to vůbec cílená akce co všechno přinese. to sou otázky a na odpovědi na tato témata čekáme právě dnes, v dnešní debatě. oto
{12}
 OČ: ano debata zažila už mnoho ale (.) o demisi (.) tady hovoříme prvně. takže, (.) bude to (.) dost (.) složité, je to improvizované uvidíme. e pane ministře. faktické odstartování celé (.) události, byla vaše tisková konference (.) v pátek odpoledne kdy ste vyzvali, vy a jan ruml, václava klauze ((míněno Klause)) aby odstoupil z funkce předsedy ódées. ((míněno ODS)) já se vás ptám jakým právem, ste (.) právě vy dva, toto (.) vyzvání (..) projevili, proč ste ho řekli právě vy dva, vy který ste byl místopředsedou a dlouholetým spolupracovníkem václava klauze, ((míněno Klause)) který jistě, na všech událostech které v ódées ((míněno ODS)) byly, máte svůj (.) díl (.) neříkám viny, ale di- díl spolupráce. možná i viny. prosím,
{13}
 IP: tak já myslím určitě, spolupráce i viny. ((nádech)) a: já myslím že: eh v těch věcech které se týkají politiky tak (.) politických rozhodování politických střetů, ta:k ee že: sem se vždy snažil o to: aby: (.) ty věci které třeba byly chybné, nebo nebyly dobré, tak aby byly (.) kolegiálně a loajálně podpořeny protože si myslim že to je v politice a nejen v politice poměrně vysoká hodnota. sou ale věci kdy už ((vzdech)) de prostě o víc než o konkrétní politická rozhodnutí konkrétní politické (.) záměry v tom či onom. ta: situace do které se dostala tato země, už ee znamená něco co mohlo: otřást a otřásá důvěryhodností toho jak tento politický systém byl vůbec založen. ((nádech)) já proto musím říct že (.) a právě proto že ty události (.) e se, (..) mění hodinu po hodině (.) a mají nesmírnou dynamiku (.) tak že ten (.) ty věci neodstartovala naše tisková konference (.) ta byla teprve poté kdy sme (.) společně zavolali (.) pana předsedu klauze, ((míněno Klause)) a společně s janem rumlem (.) sme ho požádali, aby: (..) zvážil (.) své setrvání ve funkci (.) a aby vzhledem k tomu že ódées ((míněno ODS)) jako celek, nese zodpovědnost za tento stav a on je jejím předsedou, aby odešel.
{14}
 OČ: pane ministře bylo ve čtvrtek grémium, z kterého ste vydali osmičlenné prohlá- eh osmi:četné prohlášení. byla v pátek tisková konference kde ste byl (.) co se stalo tak [dramatic-]
{15}
 IP:                    [tam sem nebyl.]
{16}
 OČ: byla (.) pardon. byla páteční tisková konference, co se stalo tak dramatického mezi tou dobou, do těch pěti hodin že ste museli (.) tento krok zvolit. víte vono to trochu připomíná e e e e odchod (.) <nikity chruščova v pětašedesátém roce> když odjel do egypta, a v tom případě už potom se vrátil a nebyl (.) ve svých funkcích.
{17}
 IP: tak pan předseda když se vrátil tak byl ve svých funkcích, ale (..) tady jde přece vo něco jiného. my můžeme dlouze mluvit o: (.) postupu (.) o mechanismu ((nádech)) ale já myslím že podstatná je ta věc která (.) tomu předcházela. o tu tady přece jde. (.) přece v (..) během (.) pátka. se začínaly objevovat na veřejnosti informace (.) které (.) jaksi zásadním způsobem, jako: podrývaly poslední zbytky důvěry (.) podle mě velké řady občanů
{18}
 OČ: =je to informace o tom kontu ve švýcarsku?
{19}
 IP: ano samozřejmě že je to informace [o kontu ve švýcarsku]
{20}
 OČ:                  [to byla ta hlavní, pro-]
{21}
 IP: ano, je to ta hlavní (.) ten hlavní důvod protože já se domnívám, že i na tiskové (o-) konferenci na ni (.) po takto zásadní informaci (n-) mělo být zareagováno (.) jinak, že neměla být hledána teorie spiknutí (.) že mělo být odpovězeno jasnými slovy, že v takové situaci předseda vlády neměl odjet protože ani předseda vlády (.) e pokud vím polska a maďarska nebyl na této konferenci ale to je samozřejmě věc kterou si musí rozhodnout předseda vlády sám. [ale]
{22}
 XX:                             [( )]
{23}
 IP: události se valily po hodinách, a myslím že podstatné je, že někdo zevnitř ódées ((míněno ODS)) musel říct, že situace se musí řešit sadním způsobem.
{24}
 MD: no ale proč ste to neřekli ještě před tim odjezdem premiéra klause proč ste (.) vlastně jakoby čekali, až až bude pryč mimo republiku. to to skutečně vypadá na veřejnost ee velmi: velmi ne- nešťastně.
{25}
 IP: my sme čekali především na to kdy s ním budeme hovořit. žádali sme ho aby se ihned do republiky vrátil samozřejmě.
{26}
 OČ: byl to puč? pane místopředsedo
{27}
 MM: prohlásil jsem to a nemám důvod na na: svém tvrzení nic měnit. protože byly prostě obejity orgány ódées ((míněno ODS)) které o tom měly rozhodnout, to znamená výkonná rada který mezi (.) která mezi kongresy je nejvyšším vedením ((nádech)) ee ódées ((míněno ODS)) zodpovědná za zásadní politická rozhodnutí. a: vyzvat e předsedu politické strany aby odstoupil je zásadní politické rozhodnutí ((nádech)) a myslím si že to lo být uděláno jinak (.) ale to myslím teď není podstatné. e já bych nerad ee a- aby nabyl e aby e sme nabyli <dojmu,> že: e e (.) e e řeči o švýcarském kontu a financování ódées ((míněno ODS)) sou jediným a hlavním důvodem, proč tato vláda (.) musela odejít. myslím si že to byl proces. a že: tam bylo mnoho příčin vnějších i vnitřních, a že toto byla jenom poslední kapka (.) do s- poháru společných záj- společného zájmu mnoha lidí, aby tato vláda přestala vládnout a byla tady vláda jiná.
{28}
 OČ: pánové (.) pane kasale pane svobodo pane pehe. ee puč. já si myslím že (.) se vás to musí trochu dotknout. protože to byl puč asi v ódées. ((míněno ODS)) ne puč (.) vůči vládě nebo ano? vy to hodnotíte jako (.) puč ve vládě?
{29}
 JK: já rozumím panu ee doktoru markovi e mackovi že (.) e hovoří o puči uvnitř ódées, ((míněno ODS)) a ne: uvnitř vlády nebo uvnitř koalice (.) ee my sme se sešli na plánovaném jednání dlouho plánovaném jednání (.) celostátního výboru v třeboni, e kromě běžné agendy sme samozřejmě nemohli pominout (.) aktuální situaci v české republice vyhodnotili sme ji, jako velmi vážnou, svolali sme (.) e celostátní konferenci která (.) je (.) nejvyšším orgánem kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) mezi (.) sjezdy, ta se sešla jak je známo v devět hodin večer, e v praze: a (.) bylo (.) e posléze velmi diskutováno, a posléze hlasováno dokonce po jménech o tom zdali ministři kádéúčéesel, ((míněno KDU-ČSL)) mohou nadále nebo nemohou nadále [setrvat ve vládě]
{30}
 IP: [(já eště něco musím)] říct.
{31}
 JK: takže, já e z mého pohledu mě se vyjádření ee pana e macka nedotklo protože sem ho nikdy nevztahoval e směrem ke kádéúčéesel. ((míněno KDU-ČSL))
{32}
 IP: já eště ale musím zareagovat na to: na vaši definici slova puč. (..) pan e předseda, v telefonátu který sme mu adresovali, měl samozřejmě po tom co se v této zemi dělo říci ano pánové máte pravdu, já učiním zásadní rozhodnutí, a okamžitě se vracím do republiky (.) v tu chvíli, by samozřejmě se další události neděly, a (ž-) a: šlo pouze o naši výzvu: protože, výkonný orgán se i díky těmto dohodám a návrhům sešel hned druhý den, a on prostě pokud to považoval za špatné, tak nás mohl s janem rumlem vyloučit, václava klauze ((míněno Klause)) podpořit.
{33}
 MD: pane ministře ale ten návrat ze sarajeva e není tak jednoduchý, e technicky proveditelný protože víme že (.) o všech letech tam rozhodují síly esfor, ((míněno SFOR))
{34}
 IP: =ale šlo o to co se odehrávalo v tom telefonním rozhovoru.
{35}
 MD: já vim ale [to přece]
{36}
 OČ:      [(tem) my] neznáme samozřejmě.
{37}
 MD: to my neznáme ale předseda se (.) nemohl vrátit kdy se mu zachtělo. to letadlo prostě z toho sarajeva nemohlo vyletět kdy kdy kdy: se mu zachtělo.
{38}
 IS: já jestli můžu vstoupit do tohoto rozhovoru je to jistě velice zajímavé ale myslím si že opravdu (.) dnešní problém není v tom kdo komu kdy a jak telefonoval,
{39}
 OČ: =ano. (.) [ano]
{40}
 IS:      [jestli] je o tom záznam a kdo ten záznam podepsal, z mého pohledu nebo z hlediska sociální demokracie to není a nemůže být ani o tom, zdali to bylo (.) vnitrostranicky demokraticky nebo nedemokraticky prostě to tak proběhlo a dnes máme situaci kdy (.) máme vládu a nemáme vládu a má se jednat o tom jaká bude příští vláda, věnujme se spíše (.) společným nebo hlubším příčinám tohoto stavu. ta krize (.) vnitrostranická (.) je přece (.) především odrazem krize, krize ve vědomí občanů týhle země.
{41}
 JK: =nebo je [to naopak]
{42}
 IS:     [to není] něco co najednou se někde [objevilo]
{43}
 JK:                       [nebo je to] naopak.
{44}
 OČ: [co znamená naopak.]
{45}
 IS: [já doufám že je] to takto. bylo by to bylo [by to zřejmě lepší pro tuto]
{46}
 OČ:                       [pane kasale co to znamená naopak.]
{47}
 IS: zemi
{48}
 JK: no e pan e místopředseda svoboda e říkal že (.) vnitrostranická krize, je (.) je e e
{49}
 OČ: (ano)
{50}
 JK: obrazem nebo odrazem nálady ve
{51}
 OČ: [ano]
{52}
 JK: [spo]lečnosti. a já se musím ptát zdali naopak politické strany a teď nechci (.) nechci říkat (.) ta která, nejsou (.) právě způsobem jakým ře- řekněme svou odpovědnost vykonávají, na (.) ee e politickém (.) ee nebi nebo ve s politickém spektru, zdali oni nejsou příčinou toho, co (.) vy ste se pokusil pojmenovat.
{53}
 MD: [proč tedy vaše strana, neodešla dřív]
{54}
 IS: [(kdyby) ste řekl pane místopředsedo,] že stra[ny by]
{55}
 MD:                        [(z vlády)]
{56}
 IS: měly být pak bych s vámi souhlasil.
{57}
 JK: my proč naše strana neodešla dřív?
{58}
 MD: =pokud máte tento názor.
{59}
 JK: my máme podívejte my sme: a nikdo nám to (.) e nikdy se nesnažil popřít (.) e od balíčkových opatření, e sme to my kteří apelujeme na to: že (.) kromě těch (.) zákonů, a těch opatření (.) je potřeba především změny politiky. změny takové, která by umožnila občanům, aby politické reprezentaci naší země mohli věřit. ee [my sme to]
{60}
 XX:                         [samozřejmě]
{61}
 JK: e e vyhodnocovali samozřejmě proti tomu asi nikdo nic neměl. de vo to: jestli (.) tou změnou politiky sme měli rozumět také (.) kaskádu ee událostí e z posledního týdne, a já e e především řeknu (.) ee to že: e politická strana stejně jako jednotlivec může udělat chybu (.) a: zřejmě se to (.) stávalo stává a stávat bude. ale ta chyba musí být pojmenována, a musí na to být reagováno způsobem (.) (kterým) občanům umožní, nadále politickým institucím věřit. my sme tu situaci: v ódées ((míněno ODS)) tedy především vyhodnotili tak, že občan nemá nejmenší důvod, této politické reprezentaci vě- věřit. [(  )]
{62}
 OČ: [repre]zentaci (.) včetně vás.
{63}
 JK: včetně nás
{64}
 OČ: [ano]
{65}
 JK: [samo]zřejmě a: protože, nám šlo o tu změnu: tak sme přistoupili k tomu, že sme (.) vyvolali řekněme, jednání v našich stranických orgánech, s výsledkem že naši ministři (.) se nechtějí podílet (.) ve vládě (.) v to vládě. my: nejsme stranou která musí nutně za každou cenu být prostě v [každé vládě.]
{66}
 OČ:           [pane řediteli] je to krize důvěry (..) jak to definujete vy.
{67}
 JP: no: zaprvé já si myslím že není ee opravdu tak zcela důležité a tady souhlasím s panem svobodou e zdali e ee ten konkrétní odchod vlády nebo: pana e premiéra e se odehrál skrze jakési (.) spiknutí us- uvnitř strany nebo jakým způsobem se to odehrálo ten problém je širší. já si myslím že (.) ten problém souvisí s krizí důvěry v celé společnosti, že souvisí e s tím, e celým systémem který zde byl vytvořen systém, určité neprůhlednosti systém a to nemyslím jenom financování stran to se týká například i finan- i fungování ee hospodářství privatizace a tak dále, tento systém ve svých důsledcích ee systém neprůhledný, systém který svým způsobem (.) vyzývá ke korupci anebo (.) když už k ní nevyzývá tak e dává určité určité možnosti podezření e že taková korupce existuje, myslím si že ten tento systém který si koalice a zejména ódées ((míněno ODS)) ee vytvořily, nakonec ee ódées ((míněno ODS)) pohltil a: vedl k této krizi.
{68}
 OČ: ano. o korupci a (.) pardon vy ste něco chtěl?
{69}
 MM: chtěl sem jenom říct že: e e e (.) aby zbytečně nepadala e zbytečně nepadala velká slova, eh o tom že prostě poslední poslední kapky důvěry a: e a tak dál. myslím si že: samozřejmě ódées ((míněno ODS)) e e e se nemůže tvářit jako ukřivděná ublížená strana která za nic nemůže. a je potřeba si udělat jaksi pořádek doma a to velmi silně. a myslím si že nám (.) velmi prospěje nějaký čas e nějaký čas v opozici (.) kdy: se veli- velice pročistí každá [politická strana]
{70}
 OČ:                        [říkáte (opozici)] to znamená [že vy do]
{71}
 MM:    [protože]
{72}
 OČ: e současné vlády [nevstoupíte ( )]
{73}
 MM:         [počkejte to] sem neřekl. ee em s tím že jako odejdou kariéristé a zůstanou opravdu lidé kteří chtějí politicky pracovat. ale na druhé straně demokratický systém má tu ohromnou výhodu že: ee a toto je jistým způsobem taková maturita (.) demokracie i pro společnost (.) protože lidi zjistí že (.) přes všechny (.) všechny mediální prostě, ee informace které se na ně valí čtyryadvacet hodin denně, prostě (.) pekaři pečou rohlíky, jezdí tramvaje, systém funguje dál bez ohledu na to že padla vláda (.) a budou tady bu- budou bu- bude se sestavovat nová a tak dál. ale to co (.) e to co je podstatné já se a také sem to včera na zasedání výkonné rady, říkal hned na začátku že ten problém můžeme vyřešit velmi lehce. že: myslím že to byl džejms medysn ((míněno James Madison)) který říkal dyž dyž je když je politický problém, e obraťte se na lidi. a: e tady ten problém má dvě roviny. jednu rovinu (.) vládní, a jednu rovinu e ódées. ((míněno ODS)) co se týká vládní roviny myslím si že nejčistší řešení by byly prostě volby. je e nová situace, jistě sou nové nálady lidí, e to znamená volby by asi byly tím nejčistším způsobem prostě obrátit se na lidi ať rozhodnou kdo má jakou důvěru (.) e to je myslím velice férové. co se týká vnitro- e vnitrostranicky, platí totéž. je tady členská základna, je tady kongres, obra- obrátit se na členskou základnu na kongres nechť rozhodne, kdo: jakou po- míru politického zavinění, jakou míru politické odpovědnosti měl, převolit (.) orgány ódées ((míněno ODS)) a prostě pustit se do práce na obnovení důvěry (.) ve veřej[nosti.]
{74}
 OČ: [mám dvě otá]zky pane místopředsedo. vy ste řekl (.) do opozice. znamená to že ódées ((míněno ODS)) nepůjde, do nově sestavované vlády?
{75}
 MM: e ee to je to je otázka dalších dnů a týdnů záleží samozřejmě na tom do jaké vlády, (e) jakou by dělala politiku a tak dál a myslím že zas by to nemělo být rozhodnutí (.) e jaksi moudrých vůdců ale mělo by to být rozhodnutí minimálně kongresu ódées. ((míněno ODS)) eee do- [dost dobře s-]
{76}
 OČ:   [váš názor?]
{77}
 MM: ee můj názor je (muz) můj názor je v tomto jasný, já e vzhledem k tomu že už předem, ať už je to předseda lux nebo někteří další lidé (.) říkají. ódées ((míněno ODS)) by měla jmenovat (e) nebo jsou tady tři lidi z ódées ((míněno ODS)) kteří by měli být (e) mohli být e ministerským předsedou. pan želeněc, ((míněno Zieleniec)) pan pilip, pan ruml. tečka. e ministry bych asi byli tito a tito. to znamená že by to sice byli ministři ódées, ((míněno ODS)) ale více méně (.) řekl bych v uvozovkách jmenovaní někým jiným. protože právo veta by tady téměř bylo koaličních partnerů. a myslím si že pak (.) že by to sice byli ministři ódées, ((míněno ODS)) rozhodně nedělající politiku ódées, ((míněno ODS)) a v tomto případě si myslím že je mnohem čestnější jít do opozice, a ve f- e ve volbách pak (.) ve volbách pak přerozdělit síly.
{78}
 JK: já protože tady (.) padlo několik jmen, chci e říct že kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) o žádných jménech ee e na žádných grémiích nehovo[řila.]
{79}
 MM:      [(no) vče]ra, včera [tisková,]
{80}
 JK:                [jestli]že
{81}
 MM: tisková kancelář uveřejnila, e mám to někde [schované pana luxe a tato tři jména.]
{82}
 JK:                       [jestliže jsme tázáni, jestli]že jsme tázáni (.) zdali nám vadí ten nebo onen, no tak se k tomu vyjádříme. ale abychom to [byli my kteří ódées ((míněno ODS))]
{83}
 MM:                   [(čili) pod- mi potvrzuješ to co říkám.] to znamená že [vy budete]
{84}
 JK:             [ódées ((míněno ODS))]
{85}
 MM: modelovat
{86}
 JK: =ne ne:
{87}
 MM: =složení vlády za ódées ((míněno ODS))
{88}
 JK: no: tak to určitě (.) tak takto naivní [samozřejmě nejsme]
{89}
 IP:                    [já já já]
{90}
 JK: (    ) ale já mám pane ministře ještě já bych [dopověděl jednu věc]
{91}
 XX:                         [ne ne nezužujme] ten [problém]
{92}
 JK:      [samozřej]mě že vznikne-li (.) nová vláda, a já si myslím že ještě nebyly vyčerpány všechnem (.) všechny
{93}
 IP: [to jistě ne:]
{94}
 JK: [možnosti aby]chom (.) mohli říct teďka že už ee předčasné volby sou e jedinou příležitostí jedinou šancí pro naši zemi. vznikne-li (.) nová vláda, tak je potřeba (.) nové koaliční dohody, a to [nebudou]
{95}
 IP: [(to jistě ne)]
{96}
 JK: podepisovat ministři ale bude to (.) [podepisovat]
{97}
 IP:                   [(to jistě ne)]
{98}
 JK: předseda (.) strany, tak jak to bývá obvyklé, nové programové prohlášení, pro které je potřeba samozřejmě také (.) hlasů (.) [poslanců]
{99}
 OČ: [zakašlání)]
{100}
 JK: v poslanecké sněmovně.
{101}
 MM: =jistě
{102}
 JK: =takže nejedná se a nesmí se jednat a nikdo to taky nikdy neměl v úmyslu o to, že jedna z koaličních stran bude diktovat (.) kdo v té vládě má sedět, a jaký bude mít program. to záleží na tom, jak sme schopni se dohodnout a jakou koaliční dohodu (.) jsme schopni uzavřít.
{103}
 MM: =zní to pěkně nicméně (.) stojím si za tím co sem řekl.
{104}
 MD: pane ministře vy ste chtěl reagovat. [před chvílí.]
{105}
 IP:                   [ne já sem chtěl] reagovat na to že: e e (.) je pro mě eh trošku ee překvapením, že (..) ehm o: (.) (my se) tak asi dvacet minut tohoto pořadu, debatujeme více o podmínkách eh možného vzletu ze sarajevského letiště více o tom než e v jakém stádiu se prostě nachází (.) nachází tato společnost po událostech posledních dnů a hodin. já mám prostě pocit že: (.) to je tím hlavním problémem. že hlavním problémem je kam se tady dostala důvěra v politiku vůbec. hlavním problémem je že tady nastala situace (.) kde: e kdyby se třetina: věcí které se v poslední e době objevují, a je lhostejné kdo o tom věděl a nevěděl a kdy se to dozvěděl a proto (.) řikám i svou (m-) míru odpovědnosti na tom (.) tak by prostě v demokratické zemi stačila k demisi vlády (.) a: pokud někdo říká že sme k tomuto zatřesení ódées ((míněno ODS)) použili š- použili: (f-) nevhodný krok tak (.) možná použili ale měli sme prostě pocit (.) že: ee jako je třeba tou (.) stranou (.) zatřást a na toto ji upozornit. já: si prostě myslím že: musíme hledat (.) hledat cesty jakým způsobem (.) jakým způsobem z této situace (.) vyjít. že všichni ti kteří se na tom podíleli, že prostě mají odejít ano všichni. s-
{106}
 MD: pane [ministře]
{107}
 IP:   [(ano ano)]
{108}
 MD: vy máte eh určitě pravdu ale možná také v něčem ne. vy ste přece všichni veřejné osoby a: lidé vás nějakým způsobem hodnotí. a (.) lidem možná není jedno jakým způsobem se to stalo. byť možná s dobrými úmysly. další věc. možná že není tak úplně pravda že (.) nic se nestalo že housky (.) se pečou a tramvaje jezdí ale (.) ee sama česká národní banka celý minulý týden signalizovala že: koruna klesá, a nikoliv z ekonomických důvodů. jenom z politických důvodů.
{109}
 MM: samo[zřejmě]
{110}
 MD:   [ten kurs] (.) byl v pátek devatenáct padesát sedum v pondělí jistě půjde ještě dolů. a (.) za to všechno může, politická nestabilita politická (.) krize dá se říct
{111}
 IP: =a ta vznikla [čím.]
{112}
 MD:        [takže]
{113}
 IP: ta vznikla čím.
{114}
 MD: já jenom chci říct [že to není tak]
{115}
 IP:          [ta vznikla čím.]
{116}
 MD: úplně jedno
{117}
 IP: ta přece vznikla vývojem (.) vývojem posledních dnů (.) a tím že i politické grémium ódées ((míněno ODS)) na to nedokázalo dostatečným způsobem dostatečně rychle reagovat. tisková konference s milanem šrajbrem, byla prostě (.) něčím co: si myslím že je pro veřejnost těžko stravitelné. a já (.) považuji za: (nutné) abychom na tyto věci dokázali reagovat. vždyť přece (.) e přece já sem zodpovědný například (.) stále ještě v tuto chvíli za ministerstvo financí. vždyť tam jde o věci které (.) které se týkají ohromných přesunů. vždyť došlo ke zpochybnění privatizace jako jedné z nej- z nej- z největších pilířů. toho vývoje který tady v této zemi byl. já si prostě myslím že ódées ((míněno ODS)) musela udělat sadní (.) zásadní a jednoznačný krok, a myslim si že by bylo strašnou chybou abychom hledali spiknutí (.) abychom hledali nepřítele, (.) a: že je nutné abychom toto dokázali vyčistit (..) a postavit (.) postavit se před veřejnost, asi v nějaké jiné sestavě, a postavit se s tím že: se znovu ucházíme o důvěru. do té doby je samozřejmě nutné udělat něco pro tu stabilitu země. ale stabilitě země by asi neprospívalo dál kdyby tato vláda (.) se snažila tvářit (.) že život jde dál. a že bude držet korunu tím že existuje. to přece tak není.
{118}
 IS: no já [sem měl před chvílí]
{119}
 XX:    [(         )]
{120}
 IS: pocit že se (.) úspěšně odvracíme od vnitrostranického tématu ódées ((míněno ODS)) přecházíme neméně úspěšně k vnitrokoaličnímu tématu (.) sestavení vlády o níž bec není zatím jisté zda se bec podaří navrhnout něco, co by (.) prezident havel mohl (.) se ctí (.) podepsat a (.) předložit parlamentu, já si myslím že opravdu se spíše máme zabývat obecnějšími příčinami protože ty příčiny nejsou (.) vnitrostranický procesy nejsou to vnitrokoaliční procesy. prostě tato koalič[ní vláda]
{121}
 OČ:    [ale to může být jenom] váš návr- názor pane
{122}
 IS: ee [říkám si svůj názor tak jako ostatní říkají svůj názor]
{123}
 OČ:  [místopředsedo to může být jenom váš názor. ano. ano. ano. ano. ano. dobře]
{124}
 IS: a: je to samozřejmě ztráta důvěry veřejnosti v ekonomickou transformaci především, která byla ze strany koalice víceméně úspěšně prezentována (.) jako privatizace, ztráta důvěry v privatizaci vazba na ten konkrétní případ konkrétní příčinu rozpoutání té aféry, teď se prostě ta (.) krize důvěry má tendenci přesouvat do politické scény. jak může občan této země předpokládat, že politické strany které (.) dovedly tuto zemi ekonomicky a sociálně někam, (.) překonfigurují několik osob ve vedení a (pude) to zase všechno líp? dyť o tom tady máme čtyřicet let zkušenosti že to takto nejde. ještě poslední věc. ten pokles koruny. můj názor na to je opačný. je tady jakási krize, politická (.) velmi a velmi závažná s těmi příčinami. ale ti investoři (.) nereagují poklesem zájmu protože je tady krize. ty reagují především proto že tato krize se neřeší standardními postupy. (.) že se stahuje na nějakou vnitrostranickou vnitrokoaliční vnitroněco, to je prostě celospolečenský problém, tato koalice nereaguje s ohledem na celou společnost. to je jádro problému.
{125}
 OČ: pane doktore,
{126}
 JP: no já bych jenom chtěl (zasadit) tu věc do takového širšího kontextu já si myslím že em ta politická nestabilita nebo krize o které teď (.) mluvíme, ta nezačala ani před týdnem ani před deseti dny, ee ta tady existuje v podstatě více než (.) rok již, když se podíváme na průzkumy veřejného mínění tak e bylo přeci možné si všimnout již (.) před rokem že: zdrcující většina občanů nedůvěřuje politikům ani politice, e má nedůvěru nebo je zde rostoucí nedůvěra v celý systém, e že vláda někdy e v květnu, měla asi tak dvacet procent e ee podpory mezi občany, čili eh já myslím že toto je pouze vyvrcholení (.) určitého (.) e procesu, e svým způsobem si myslím že je dobře že ten proces e ee vyvrcholil, a že ňákým způsobem se můžeme pohnout někam (.) někam jinam, protože (.) ten politický systém ta jeho dynamika (.) e to bylo prostě nějakým způsobem zadřeno (.) a: eh nyní tedy je zde určitá šance se pohnout ee dopředu a ře- začít ty věci trošku řešit eh jinak.
{127}
 OČ: =pane řediteli to je pravda ten pokles preferencí, cosi signalizoval. ale jaké bylo řešení v té době podle vás
{128}
 JP: já si myslím že ee to řešení bylo e již tehdy, e možná pro: pro vládu se ctí (.) odejít a: eh a: eh dát možnost jakémusi jinému řešení (.) to se tehdy před těmi (.) pěti nebo šesti měsíci nestalo, eh vláda pokračovala a pokračovala samozřejmě spíš jako (.) takový údržbářský tým který (.) ee který tedy eh došel dnes až tam kde je, já si myslím že (.) ta dynamika (.) eh e nebo znovunalezení té dynamiky v té době (.) ee za těch okolností (.) eh bylo velice velice ehm obtížné a ne- nedivím se že se to nepodařilo.
{129}
 OČ: =pane kasale vaše strana (.) v podstatě (.) eh na tohleto reagovala na tyhlety (profe-) pokles preferencí. vy ste neustále volali po změně vlády (.) po změně způsobu vládnutí pardon po způsobu vládnutí. ale (.) stále ste tohle neříkali dost důrazně dost (.) transparentně aby to občan pochopil.
{130}
 JK: =já [nevím, jestli jestli]
{131}
 XX:   [(proč ste byli ve)] vládě
{132}
 JK: jestli
{133}
 OČ: (proč tam ste ve vládě)
{134}
 JK: jestli bylo nebo nebylo dosti transparentní dokonce to co (.) e předseda ee lux jménem kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) navrhl, to znamená (.) že by bylo poctivé kdyby odešel klaus, a že odejde on taky. to: prostě si na to: [určitě]
{135}
 OČ:            [ale neodešel.]
{136}
 JK: no (.) e prostě proto že by to nemělo příliš velký smysl dyby (.) nedošlo ke změně politiky. a já si myslím že kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) (.) se v těch šesti měsících a nejen nejen v tomto vobdobí vo tu změnu politiky (.) e usilovně snažila. jiný ee pohled může být zdali se jí to dařilo. a: jestli sme vyhodnotili (.) že prostě dál to není možné, tak sme e ee e (.) dospěli k tomu závěru ke kterému (.) eh v pátek ee celostátní e konference e dala souhlas to znamená k odstoupení našich ministrů. jestli to bylo (.) užitečnější pro naši zemi protože (.) z této perspektivy sme povinni v tuto chvíli se na to dívat ne: pro kádeéú ((míněno KDU)) nebo ódées ((míněno ODS)) nebo (.) sociální demokraty. ale (.) co prospívá naší zemi. e e byla šance, víte že sme intenzivně pracovali na materiálech e směřujících k tříkrálové dohodě tuším že pan (.) ministr pilip mi dá za pravdu, že ty materiály (.) v jeho skupině e probíhaly eh probíhaly výměny materiálu eh v té skupině kterou e e já mám (.) možnost navštěvovat rovněž čili (.) tady byla jakási perspektiva, že se vyhodnotí, sečte podtrhne, řekne se co dál někde (.) v lednu. bohužel ty (.) události posledního týdne, celou věc e urychlily, ale já sem se nepřihlásil o slovo proto abych e provedl tuto rekapitulaci já bych byl docela rád kdybychom (.) eh chvilku podrželi ten námět
{137}
 OČ: =samo[zřejmě]
{138}
 JK:   [který tady]
{139}
 OČ: sa[mozřejmě]
{140}
 JK:  [říkal] eh pan doktor pehe. a sice že to je šance pro tuto společnost. že to je šance pro politiku pro: rehabilitaci politiky: e je to šance pro to: aby (.) se mohla opět navázat ta (.) bohužel ztracená (.) ee důvěra. občanů
{141}
 OČ: =je to je to hlavně e já si myslím pane mis- ministře že to je šance (.) především pro ódées ((míněno ODS)) jak se (.) z tohodletoho vymotat aby ste se konečně stali stranou (.) bez oněch kariéristů bez poslankyň které vykřikují že (..) eh jiné organizace mají špatné (financování) neprůhledné a pak se provalí takovýhle trapas, já si myslím že tohle všechno byste si měli vyřešit (.) abyste (.) vy hlavně protože ste stále eh nejsilnější eh koaliční strana abyste vy získali občana, pro tuto politiku pro pravicovou politiku. nebo ne?
{142}
 IP: <proto také sme se pokusili učinit určitý výkřik> který měl (.) být snahou ódées ((míněno ODS)) v tomto probudit a: (.) myslím že: (.) doufám že aspoň (.) někteří toto pochopili. ale (.) víte, já myslím že ono to (.) bylo dobře i proto, že to ukázalo některé některé věci které (.) říkají h- (.) hlouběji nebo vypovídají víc o těch (.) chybách a problémech naší dnešní politiky. když ste se dívali na ty závěry, záběry eeh těch dnešních zpráv, (..) já samozřejmě nechci přeceňovat dav několika set lidí, a: samozřejmě chápu že moje osobní dojmy sou (.) poněkud jiné než televizních diváků, ((nádech)) ale zároveň to napovídá o jednom. že my sme v (.) této zemi opravdu, částečně zaseli atmosféru (..) eh (.) nepřátelství vůči (.) jiným názorům.
{143}
 OČ: ano.
{144}
 IP: netoleranci
{145}
 OČ: =ano
{146}
 IP: já za todle cítím velkou vinu a e spoluvinu a e ódées ((míněno ODS)) (.) a myslim si že (..) že to je problém který je úplně srovnatelný s problémy s financováním. jestli není horší. (.) prostě (.) eh e prostě (.) lidé kteří (.) takovouto atmosféru tady vyvolávají, by měli odejít. já myslím že jejím produktem je i miloš zeman. já chci říct že miloš zeman je produktem této atmosféry, protože jeho styl politiky (.) je styl politiky (.) netolerance, hledání nepřátel, a ohromné kritiky. ano možná že (..) ódées, ((míněno ODS)) tady vyvolala (..) dnešní podobu sociální demokracie.
{147}
 OČ: =ale ne[říkejme že jenom]
{148}
 IP:    [ale to sou straš]ně vážné, problémy které dnešní politika musí řešit. politika jako celek. [nejenom vládní koalice.]
{149}
 OČ:                    [pane ministře ale teď] (.) teď divák asi řekne že není pravda že to byl jenom miloš zeman. to si musíme přiznat že to nebyl jenom milo- miloš zeman já se ho nechci zastávat mně to je (.) v podstatě jedno. ale [pane svobodo. pan]
{150}
 JK:                         [já myslím že]
{151}
 OČ: kasal říkal, velice dobrou věc pojďme se chytit e slova šance. jakou má šanci (.) tato společnost. jakou šanci vidíte vy pro svoji: stranu právě teď v tomto okamžiku. chopíte se moci?
{152}
 IS: já to rozšířím. my sme se teď už snad dostali k ee jádru té[matu]
{153}
 XX: [(ne)]
{154}
 IS: to co je, to co je vlastně jak já to [vnímám úkolem]
{155}
 OČ:                   [od začátku o něm mluvíme.] od [začátku]
{156}
 IS: [úkolem]
{157}
 OČ: o tématu (.) dnešní debaty od začátku.
{158}
 IS: =no: dostali sme se k němu [teď v konečné]
{159}
 OČ:              [dobře. (no)]
{160}
 IS: fázi že úkolem politiků v to fázi vývoje, je především obnovit důvěru v politický systém. velmi výrazně narušenou. obnovit důvěru v ekonomický systém. obnovit důvěru v právní systém. je to nelehká úloha. o tom bychom se mě- měli bavit. to čekají občané a voliči od nás. ((nádech)) já upřímně řečeno si nedovedu představit zahájení té obnovy důvěry jinak, než že občané dostanou možnost, aby se mohli svobodně vyjádřit k politické struktuře.
{161}
 MD: =takže [nové volby.]
{162}
 IS:    [bez toho to] prostě, bez toho to prostě nejde. řekl ste to velmi přesně nové nebo [mimořádné nebo nějaké]
{163}
 OČ:            [to říkal pan macek.]
{164}
 IS: volby. ((nádech)) přechodná vláda po dobu voleb, protože vláda (.) v tomto složení vláda koaliční (.) bude ny občany vnímána apriorně jako cosi co s sebou nese ten balvan minulosti (.) a opravdu nevidím jiné řešení než uspořádání mimořádných voleb, kde se občané vyjádří přesně k tomu, jakou politickou strukturu si do příštího období pře[jí.]
{165}
 MD:        [pa]ne svo[bodo]
{166}
 OČ:             [a cí]títe šan[ci že]
{167}
 MD:                    [ale]
{168}
 OČ: by (.) ste vyhráli? ty předčasné volby.
{169}
 IS: eh já mám pocit že bychom (.) výrazně posílili svou pozici (.) e myslím si že je to pocit oprávněný protože naše strana udělala spoustu práce, e padla tady zmínka (.) že (.) miloš zeman je produktem atmosféry (.) mohu s tím polemizovat nebo nemusím já bych s tím polemizoval není pravda že je politikem e kontradikce (.) je možná politikem [radikál- je politikem radikálním,]
{170}
 IP:       [(                )]
{171}
 IS: ale je politikem konstruktivním protože politiku naší strany, (.) všude to někde to může být jinak, nevytváří pouze předseda (.) vytváří ji: kolektivní vedení a myslím si že naše kolektivní vedení (zdalika) nemůžete označit (.) tím obratem který jste použil o našem předsedovi.
{172}
 MD: pane místopředsedo jaká [by měla být]
{173}
 IS:             [ale vraťme se] k tomu konkrétnějšímu tématu už tímhle [výrokem se vlastně ukázalo že se]
{174}
 IP:       [<(              )>]
{175}
 IS: zase, že se zase vracíme do toho že personalizujeme věci, není to tak. bavme se o tom, co je třeba udělat, aby se tady obnovila důvěra občanů v politickou scénu. není to v tom že si budeme vytýkat a váš šéf dělá todle a náš šéf dělá todle. vo tom to vopravdu [neni]
{176}
 OČ:                              [a v čem] to je. v čem to je. podle vás
{177}
 IS: je to v tom že tady opravdu se spotřebovala vyčerpala věra občanů [nebo velké]
{178}
 OČ:  [(ale) to jis]tě
{179}
 IS: části občanů v politický systém.
{180}
 MD: [pane místopřesedo]
{181}
 IS: [teď se bude] (.) zachraňovat to co se dá.
{182}
 MD: e druhým krokem sou mimořádné parlamentní volby ale <tím> vlastně prvním je, jakási přechodná vláda. jaká by měla být podle vašeho názoru.
{183}
 IS: e podle názoru naší strany by tato vláda měla být vládou která bude jednoznačně definována jako vláda přechodná, řada diváků si pamatuje z první republiku pojem úřednická vláda, nebo můžeme ji nazvat úřednickou vládou, ale musí to být především vláda která nebude vnímána jako vláda, definovaná především politicky. můžeme ji nazvat i vládou odborníků. nebráníme se tomu.
{184}
 MD: mhm
{185}
 JK: já si nicméně myslím že (.) abychom ee e divákům vysvětlili že úřednická vláda, [z první republiky,]
{186}
 IP:       [(nemůže existovat)]
{187}
 JK: prostě patří do první republiky.
{188}
 OČ: =ano [ano.]
{189}
 JK:   [nyní] úřednická vláda (.) existovat nemůže. úřednická vláda, byla vláda, která (.) nemusela (.) usilovat o (.) e přízeň parlamentu. nemusela (.) přijít a žádat o důvěru. kdežto (.) nyní podle našeho ústavního pořádku každá vláda, musí přijít do e poslanecké sněmovny, a (.) žádat [o vyslovení důvěry. takže, to je e]
{190}
 IS:               [já bych se chtěl omluvit, omluvit divákům] že sem použil tento obrat řekl sem přechodná vláda čili vláda [která]
{191}
 JK:  [dobře]
{192}
 IS: bude vědět, ano, mandát to vlády, je omezen na dobu (.) nevím [kolika]
{193}
 XX: [( )]
{194}
 IS: měsíců, a úkolem této vlády je (.) dovést zemi k volbám. v tom pří[padě,]
{195}
 JK: [(ja-)]
{196}
 IS: tato vláda si myslím že může (.) směle, a s jistotou požádat parlament o důvěru a jistě ji dos[tane]
{197}
 JK:               [já je]nom chci říct za jakých okolností k tomu může dojít. sou dvě možnosti. buď se vyčerpají, e všechny šance který (.) má e ke jmenování prezident republiky případně e ta poslední e kdy premiéra navrhuje e předseda poslanecké sněmovny, anebo politikové (.) zváží, současný e stav a vyhodnotí ho tak že (.) se zkrátí pomocí ústavního zákona (.) volební období na nějakou e e e dohodnutou dobu. e nicméně (.) obě tyto varianty e překrývají několik důležitých událostí. e volbu prezidenta republiky, e ee dohody ee o [vstupu do nato, ((míněno NATO))]
{198}
 XX:             [(               )]
{199}
 JK: a to sou věci které prostě nemůžeme pominout kvůli tomu že, že sme e e e v tuto chvíli v e e takovéto obtížné situaci. musíme to do toho našeho rozhodování (.) zakomponovat. a já si musím (.) položit otázku do jaké míry, může premiér (.) e vlády která má (.) omezený e omezený mandát, protože o nic jiného (.) se: nemůže jednat reprezentovat českou republiku při těch složitých jednáních.
{200}
 MM: aby e aby se obnovila ee důvěra občanů v e politický systém a v e politické strany k tomu je potřeba e zapotřebí mnohem víc než o čem mluvíme. já si myslím že to není jenom otázka (.) takové té intolerance politiků vzájemného napadání osobního která které tady je vybičované mnohdy. a: chybí tady (.) chybí tady taková ta e e kurtoa:zie v politice. pořád hrajeme tu politiku jako dyby šlo o život. ale v demokracii nejde o život. to sme zvyklí z totality že politika je o (.) životě a smrti. tady tady jde o něco úplně jiného. a druhá věc která ještě podle mě mnohem horší, a o které se velmi málo na veřejnosti mluví, je vůbec způsob rozhodování a vládnutí v parla- e v e parlamentu. to je taková ta otázka permanentních koňských handlů. které de na- která de napříč politickými stranami. e my vám schválíme rozpočet, ale vy nám musíte schválit podstatně vyšší dotace na zemědělství jinak nepočítejte s tím že schválíme rozpočet. jestli nám neschválíte peníze na tuto nemocnici, já pro rozpočet hlasovat nebudu. neustále (.) vznikající skupinové zájmy, které prosazují (.) par- parciální zájmy, na úkor celku, jako a to n- e to napříč politickým spektrem. to je klasické politikaření, kde zájem prostě jednotlivé skupiny, nebo jednotlivé politické strany převažuje nad zájmem společnosti. a to musíte uznat že existuje bohužel, v tomto státě a v tomto parlamentu velmi silně.
{201}
 OČ: jenomže bohužel (.) o tom mluvíte teď takhle nahlas, a ne: pět let pět let ste [o tom byli všichni zticha. pět let ste o tom byli všichni zticha pánové. tak to je]
{202}
 MM:       [(ale) mě mě to ne (    ) to není to v mém případě] to zdaleka není pravda.
{203}
 OČ: dobře ale pět let o tom byli (.) všichni [v parlamentě]
{204}
 MD:                     [(     )]
{205}
 OČ: zticha že (.) existuje takovejdle (.) švindl takovýdle kšefty, nikdo o tom nikdy (neřekl) nahlas. [my sme na to mnohokrát]
{206}
 IP:                [(          )]
{207}
 OČ: ptali, a nikdo to neřekl nahlas. jestli je to vůbec pravda já nevím já nevím jestli [je to pravda]
{208}
 IP:          [švindl?]
{209}
 OČ: no,
{210}
 IP: švindl. já nevím. jako politika je prostě o prosazování dílčích zájmů a o hledání kompromisů
{211}
 OČ: dobře
{212}
 IP: o tom přece je: (ale) [já nevim co je]
{213}
 IS:            [to je myslím] si o důvod víc, proč sem tady (.) měl právo hovořit o té přechodné vládě ta přechod[ná vláda]
{214}
 IP:                            [(a:le:)]
{215}
 IS: předpokládám že bude, založena na širším konsenzu, nebo [širším vědomí konsenzu]
{216}
 JK:                             [já neříkám že to není mož]né já jenom [říkám že to spojeno]
{217}
 IS:                [dobře, a pak]
{218}
 JK: s určitými riziky,
{219}
 IS: pak samo[zřejmě problémy o kterých ste hovořil]
{220}
 JK:     [a že je potřeba ta rizika si uvědomovat]
{221}
 IS: ke kterým mohu připočíst i rozpočet. sou [najednou ve zcela jiné rovině]
{222}
 IP:                     [(dobře já mám pocit že] problémem [naší země není]
{223}
 OČ:      [moment (   )]
{224}
 IP: to že někdo prosadil [někde nějaký peníze na nemocnici]
{225}
 OČ:           [pane místopředsedo. pane místopředsedo] no
{226}
 IP: já bych chtěl říct (.) já bych chtěl říci jinou věc. já,
{227}
 MM: to je o způsobu politiky ne: o tom konkrétním případě že někdo prosadí nějaké peníze. to je prostě způsob který je tady zažitý. bohužel. a já si (n-) zase bohužel nedělám iluze (.) že když by vládla sociální demokracie s lidovci nebo s kýmkoliv jiným, že by ta metoda se jako velice rychle změnila. obávám se že ne. je to tady politika která tady má historické kořeny.
{228}
 IP: víte já [myslím že sou]
{229}
 MD:     [pane ministře]
{230}
 IP: tady (.) ee dvě věci které, (.) jako s- je nutné hodnotit jako že sou dobře, že ukazují vlastně (.) určitou stabilitu ee politického systému (..) nebo: ne politického systému v tom (.) smyslu e e myslim v tom smyslu že: ee (..) je tady (.) svoboda slova, že tady je svoboda působení veřejných pr- sdělovacích prostředků, protože j- protože je pravda, že j- (.) že vliv (..) na (.) informování veřejnosti prostě (.) měl (.) velký význam (.) pro (.) tu situaci která dneska je. někdo to nazve spiknutím,
{231}
 MM: (ne) ((vrtí hlavou))
{232}
 IP: někdo to nazve (.) eee někdo to nazve tím že to je pozitivní. že prostě (.) tady je skutečně taková demokracie, že není možné aby (.) aby prostě sdělovací prostředky (.) nepsaly nepopulární věci o vládě já myslím že to, že to dokazuje že tady není žádný policejní stát jak tady ně[kteří]
{233}
 XX:    [(  )]
{234}
 IP: tvrdili
{235}
 MD: =ano
{236}
 IP: a že že zkrátka (.) že zkrátka nění veřejnosti (.) má (.) vliv (.) na dění a i na chování politiků. já myslím ale, že pro to nejbližší období, a pro dnešní jednání na: na pražském hradě, my musíme, se schodnout především na některých věcech. já myslím že bychom měli navrhnout toto. že: ee (.) tato vláda ještě která musí chvíli fungovat, byť by (.) e formálně podala demisi, že: a (ji) koaliční strany, že prosadí (.) prosadí rozpočet že zařídí aby byl schválen rozpočet který je prostě základem pro (.) ekonomické fungování země na příští rok, že: dopřipraví (.) všechny věci tak aby mohlo ee fungovat nebo pokračovat jednání o vstupu do nato, ((míněno NATO)) a že zabezpečí ee podmínky pro to, aby bez problémů a důstojně proběhla volba prezidenta. do té doby, (.) v dalších dnech mohou vést (..) volná jednání o: (.) variantách sestavení příští vlády ale pokud jde o ódées, ((míněno ODS)) odpověď na to, kdo (.) a zda vůbec, za ódées ((míněno ODS)) může jít do vlády, dá kongres který bude za čtrnáct dní.
{237}
 MD: mhm, pane doktore, podle vašeho názoru nebo jaký je váš názor na takzvanou tu přechodnou vládu (.) nebo vůbec na další vládu měla by tam být některá ze současných koaličních stran (.) nebo která (.) ee nebo už je to vlastně nemožné (.) ee jaký je váš názor.
{238}
 JP: ehm no já myslím že zdali tam e koaliční strany mohou být nebo ne to se ukáže v těch konkrétních jednáních bude to záležet tak trochu na nich (.) samotných, já myslím že (.) ee prezident se musí (.) řídit ee nebo (.) chce se řídit prostě tim rozložením politických sil to je (.) ee to je ee (.) e určitá věc kterou e je ee je nutné respektovat, alespoň v těch prvních pokusech, a: ee čili (j-) záleží to tak trochu na těch politických stranách zdali ony se budou schopny dohodnout, a vytvořit jakousi formuli na základě které by bylo možné, vládu: ee zformovat. pokud e pokud se ukáže že to je nemožné, že není možné zformovat vládu na základě (.) ee řekněme té současné koalice nebo (.) nějakou jinou vládu politickou tak pak se může začít uvažovat (.) o: vládě (.) ee expertů řekněme (.) ee a: nebo tedy o předčasných volbách. protože pak bude jasné že tu vládu nelze: nelze sestavit.
{239}
 OČ: pane pehe. vy ste ředitel odboru, velmi významného odboru (.) kanceláře prezidenta (.) republiky pan prezident, se přiklání ke kterému názoru. je to možné říct,
{240}
 JP: ee pan prezident e myslím zatím se e konkrétně nepřiklání ee e k žádnému názoru myslím že čeká na e na to jednání s těmi koaličními stranami, samozřejmě myslím si pokuď se přiklání k jakémusi názoru tak je to to že: e bude (.) se muset e nejprve diskutovat s těmi koaličními stranami a že by se tedy mělo toto odvíjet (.) to jednání od e diskuse s těmito koaličními stranami které mají (.) v parlamentu e momentálně ee ne sice většinu, ale odečteme-li ty dva hlasy, které se tam pohybují kdesi v tom v tom politickém va:kuu tak mají de fakto ((míněno de facto)) většinu momentálně v parlamentu.
{241}
 OČ: pane kasale (.) váš volební slogan, klidná síla (.) dostává v současné době dost (.) velkou váhu. jak tato kla- klidná síla, v to době, přispěje ke stabilitě (.) tohoto státu.
{242}
 JK: no já věřím (.) že tím že se budeme snažit najít (.) e poctivě stejně tak jako naši kolegové eh z této (.) zapeklité situace e cestu. nicméně já bych chtěl přece jenom ještě se vrátit k tomu co tady zmínil (.) pan ministr (.) ivan pilip. a to je, to je: eh velká pravda a zmíním to proto abychom nežili v očekávání že nová vláda (.) může vzniknout ve středu nebo ve čtvrtek. eh opravdu do kongresu ódées ((míněno ODS)) nelze počítat s tím, že by se (.) e e ta jednání mohla posunout někam výrazně eh dopředu. ale ono i po tom kongresu ódées ((míněno ODS)) může dojít k velmi (.) prazvláštním situacím já z toho (.) upřímně řečeno (.) mám trošku obavu, protože, eh pan předseda ódées ((míněno ODS)) václav klaus má poslanecký mandát, ee e o tom že by šel do vlády (.) ee e sám tuto možnost on vyloučil, čili by byl zřejmě předsedou poslaneckého klubu jako předseda strany (.) v případě že jeho (.) mandát e ve vedení ódées ((míněno ODS)) by byl potvrzen, a e e e mini- e ministerský předseda z řad ódées, ((míněno ODS)) by tam chodil na radu? nebo nebo jak by todle fungovalo. já [opravdu z tohoto]
{243}
 XX:         [((smích))]
{244}
 JK: mám eh docela vážnou obavu a věřím že eh kolegové z ódées ((míněno ODS)) se (.) i eh tady tím zabývali nebo najdou v příštích eh em týdnech nebo dnech čas aby (.) e pomohli společnosti protože to má docela úzkou vazbu na fungování poslanecké sněmovně jak e nějak ee e vyřešit.
{245}
 OČ: [no,]
{246}
 MM: [mys]lím ee myslím že eh jako dnes už bývalý premiér velice silně zvažuje že by se vzdal i poslaneckého mandátu. takže tento problém by nebyl. ale: znovu zopakuji (.) znovu zopakuji že si a říkám svůj soukromý názor. že by: ee ódées ((míněno ODS)) v každém případě (.) měla pomoci (.) e stabilizovat situaci, že by rozhodně příští vládu ať bude ja- jakéhokoliv složení, měla podpořit že by tady neměla n- n- neměla přispět ee přispět k e dlouhotrvající k dlouhotrvajícímu bezvládí (.) ale e opakuji myslím si že by (.) neměla být ódées ((míněno ODS)) v této vládě, přestože je přestože příští vládu podpoří, že by la být (.) řeknu teď v opozici, udělat si pořádek doma (.) prostě skonzolidovat se, a znovu se ucházet o důvěru občanů v příštích volbách.
{247}
 IS: já bych tady jenom vyjádřil ještě jedno přání. tato vláda, se ústy (..) dvou koaličních stran vyjádřila tak že se chápe de fakto ((míněno de facto)) jako (.) vláda (.) která doběhne z důvodů na (.) některé procedury kongres ódées ((míněno ODS)) (.) ((nádech)) pokuď to tato vláda myslí vážně. tak sem přesvědčen že neučiní do té doby než bude definitivně rozhodnuto, žádnevratné rozhodnutí.
{248}
 MM: =samozřejmě.
{249}
 OČ: [co to znamená?]
{250}
 IS: [teď mám,] (.) teď mám [na mysli privatizaci, to bych,]
{251}
 XX:            [(               )]
{252}
 IS: [to považuji za samozřejmé jenom sem rád]
{253}
 XX: [(                   )]
{254}
 IS: že všichni ostatní
{255}
 OČ: [ano]
{256}
 IS: [potvr]dili [správnost tohoto mého pohledu]
{257}
 JK:       [já si myslím že to tak je.]
{258}
 IS: vidím to jako jedinou naprosto jedinou uzoučkou cestičku po provaze, jak si dnešní vláda (.) strany v ní (.) zastoupené (.) mohou uchovat aspoň jaké (.) dílčí trosky důvěry [obyvatel.]
{259}
 JK:                        [a já si uvě]domuju že sem neodpověděl na tu klidnou sílu pane černý. ee e ono: e kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) e <vůbec> to: páteční zasedání měla věnováno jinému problému. a to je, ee zčásti e věc která (.) nyní se ukazuje býti velmi aktuální. e otázka financování (.) politických stran, kontroly, a také e otázka postavení politiků. a my sme jednoznačně dospěli k tomu: že prostě politik který vstupuje (.) nebo který už nyní, ee je v politice (.) za povinnost, veřejnosti sdělit, ee svá e své majetkové e postavení. aby: byl kontrolovatelný. a myslím si že bohužel sme v situaci že chceme-li usilovat o tu důvěru, že podobný mechanismus budeme (.) možná muset najít i pro fungování politických stran aby, nedocházelo prostě k věcem které (.) tady sou ve vzduchu nejsou prokázány, nejsou vyvráceny, ale myslím si že by to bylo korektní aby prostě (.) e sociální demokracie řekla ano máme v praze lidový dům, v hradci králové (.) já nevím co všecko, a e za (.) dobu (.) té e či oné strany která by byla u vlády, e se ukáže prostě jak (.) jak hospodařila. to je jedna z věcí. druhá věc (.) je ee jak e e co na co politické strany potřebují peníze. e pokaď je: vyhází za reklamní kampaň před volbami, tak si nemyslím že ty peníze (.) sou užitečně e spotřebovány. já si myslím že ee politická strana, má vytvářet pro občany servis, aby občan (.) měl možnost, je-li ta strana parlamentní obzvlášť, se seznamovat nejen (.) s názory politiků ale své názory také říkat. čili (.) nezbytný servis aby v každém okresním městě řekněme mohla fungovat (.) jakási e minikancelář s jedním zaměstnancem nebo něco podobného. ale (.) ee e peníze které e vynakládají politické strany na volby, se: e mně osobně zdají e poměrně e znamným závažím pro hospodaření politických stran, a proto my (.) navrhujem pánové a slyšíte to: dohodněme se že nebudeme o příštích volbách používat bilbordy. ((míněno billboardy)) to je věc která se dá velmi jednoduše (.) totiž e zkontrolo[vat, a: nevím jesli máte informace o tom,]
{260}
 MM:                         [((smích))]
{261}
 JK: e kolik vaše strany e za ty bilbordy ((míněno billboardy)) musely [utratit.]
{262}
 MM:  [zítra]
{263}
 OČ: [pane kasale,]
{264}
 JK: [(už má-)]
{265}
 MM: zítra máte telefonáty loby, ((míněno lobby)) majitelů bilbordů ((míněno billboardů))
{266}
 JK: já [si to uvědomuju]
{267}
 OČ:  [ale pane kasale]
{268}
 IS: [zatím zatím]
{269}
 OČ: [proč ste tohle] neřekli dřív.
{270}
 IS: vrátil bych se k tomu [tématu možná]
{271}
 OČ:            [moment. proč ste tohleto] neřekli dřív. proč ste e e až teď proč ste ne- neřekli dřív
{272}
 JK: [já se-]
{273}
 OČ: [před minu]lými volbami například.
{274}
 JK: ee protože ty zkušenosti prostě i politická strana stejně tak jako každý člověk sbírá v tom
{275}
 MM: =myslím
{276}
 JK: je to běh na dlouhý [trať a]
{277}
 MM:           [myslím že sou to] sou krásná gesta ale tímto důvěru občanů jako
{278}
 IS: [já]
{279}
 MM: [získá]vat je [jako po- pofide:rní]
{280}
 IS:        [mohu mohu-li] mohu-li [volně, volně navázat]
{281}
 JK:                   [no vidím že, že asi nedospějeme]
{282}
 MM: [ne: počkejte]
{283}
 OČ: [pánové moment]
{284}
 MM: ( ) myslím že
{285}
 IS: =mohu-li volně navázat ten majetek samozřejmě je to otázka účetních výkazů jejich spolehlivosti my to děláme všichni ostatní to dělají taky, dohodneme-li se že je zveřejníme, tak je zveřejníme. není to problém je to pouze technologie co dát veřejnosti, to co stejně všechny strany dělají a vedou, protože jim to ukládá zákon o účetnictví a nic jinýho.
{286}
 IP: =takže ty faktury na těch sto dvacet [milionů už ste našli jo (a podepsali asi)]
{287}
 IS:                   [ale, ee ale ještě bych chtěl] ee ještě bych chtěl ee (.) k tomu další věc k té volební kampani.
{288}
 IP: =můžu se zeptat
{289}
 OČ: [ale pánové]
{290}
 IS: [souhlasím s tím] souhlasím s tím že je potřeba omezit náklady. ale šel bych ještě dál. podle mého názoru (.) jedna z mála metod, jak tento postup udělat dostatečně transparentní je (.) vymezit rozsah (.) volební kampaně, (..) řekněme věcně. jestliže bilbórdy ((míněno billboardy)) ano, potom řekněme si kolik. [jestliže vysílací čas, řekněme si kolik]
{291}
 OČ:                        [pánové, tohleto já bych tohleto opustil pane svobodo]
{292}
 MM: ((smích))
{293}
 IS: nemohu to [opustit (protože)]
{294}
 IP:      [(     ) ne ne]moh bych se jenom [pro jistotu]
{295}
 IS:                        [je to,]
{296}
 IP: zeptat, e sou to zprávy z tisku ale byl (.) prošly informace že nemůžete najít faktury na sto m- dvacet milionů. už ste je našli?
{297}
 IS: e prosim vás to je věc kterou řešíme tohleto.
{298}
 XX: čili nenašli.
{299}
 IP: čili nenašli.
{300}
 MD: ale já bych se zeptal spíš tak vy ste: předtím řekl že je názorem vlastně e e vícero e stran, že by se měl teď pozastavit e nebo neudělat některé nevratné kroky. to znamená například ee pozastavit ten proces doprivatizace bank, [a tak dále]
{301}
 IS:                    [prosim vás jest]liže [vláda sama]
{302}
 MD: [(  )]
{303}
 IS: řekne že [že ztratila mandát]
{304}
 IP:     [( ) tady de: tady] de: o vládu
{305}
 MD: [já vim ale]
{306}
 IP: [o vládu] tu která bude teď dosluhovat [těch několik týdnů,]
{307}
 XX:                    [(to už nemá cenu)]
{308}
 IP: tak [to myslim že]
{309}
 XX:   [(tři neděle)]
{310}
 IP: věci tam tam věci které sou již schválené by měly fungovat dál,
{311}
 MD: =dobře.
{312}
 IP: ale samozřejmě (.) nová rozhodnutí zcela zásadního rázu (.) to (.) by bylo: politicky korektní abychom nedělali. ano
{313}
 MD: ano.
{314}
 JP: no (a) já bych jenom řekl že s tím se nedá než souhlasit pokud (se) by se podařilo (.) e sestavit i: bez předčasných voleb jakousi stabilní vládu tak samozřejmě ta vlá- (p-) vláda pak bude mít e nový mandát, ee přijde s jakýmsi vlastním (.) programem, ee e e podstoupí (.) ee hlasování v parlamentu, a a tak dále čili (.) pak už mluvíme o jiné vládě. ale tato vláda která bude nyní (.) vlastně jak říká pan ee ministr dosluhovat ta by samozřejmě neměla přijímat jakákoliv radikální rozhodnutí.
{315}
 OČ: pane řediteli. je před námi první krok, odpolední setkání s panem prezidentem koaličních stran. s jakými ee s jakým cílem (.) tam jde pan prezident. víte to?
{316}
 JP: ((nádech)) no: pan prezident e tam jde s cílem ee e pokusit se najít e řešení které by bylo rychlé a efektivní, já už sem řekl že to bude ee em záležet do velké míry také na těch koaličních stranách, protože: to sou e v českém politickém systému (.) ee ti hlavní aktéři kteří (.) kteří musí spolu, e najít nějaké společné řešení pokuď ho nenajdou, tak samozřejmě i: ee nejlepší myšlenka pana prezidenta, e přijde vniveč, protože prostě e e neprojde tím sítem parlamentní demokracie. bude (.) bude: [(       )]
{317}
 OČ:                     [pan kasal,] i pan pilip odpoledne na tom jednání (.) budou. s jakým (.) cílem tam jdete vy pánové.
{318}
 JK: já si myslím že: e stanovovat si nějaké (.) e vysoké cíle by e neodpovídalo příliš realitě ee my vyslechneme názory pana prezidenta poprvé od (.) těch e událostí posledních dnů se: uvidíme e s našimi koaličními partnery, a: e myslím si že z toho jednání e nevzejde, ee e e nic dalšího než určitý (.) rozpis e (.) mětů nebo úkolů pro jednotlivé aktéry, a myslím si že ta (.) setkávání budou muset být ee být
{319}
 IP: =hm
{320}
 JK: =častější teďka ale já eště jednu věc přece jenom musím říct. já ee e e vidím podle toho co sem slyšel od pana místopředsedy (.) svobody že opravdu v jejich e e čele, stojí prognostik. protože (.) on nám jinými slovy řekl, a já sem, já jen připomínám že sem řekl že tady bude nové programové prohlášení vlády, že oni ví, že bude špatné a že je že je potřeba (.) jít do předčasných voleb. čili (.) jenom jenom tato krátká poznámka já vím že opozice e tady není od toho aby, e koalici (.) chválila za každý krok, ale přece jenom si myslím že by bylo (.) korektnější si prvně, vznikne-li to programové prohlášení přečíst.
{321}
 IS: mohu vás ujistit že si ho pročteme a pročteme (.) velmi pečlivě, tak abychom, pokud ho budeme oponovat předpokládám že v řadě bodů ano, aby to bylo naprosto precizní a naprosto odborná záležitost.
{322}
 OČ: =ale to je vaše povinnost pane místopředsedo to není nic mimořádného. prosím,
{323}
 IP: já bych teda (.) to zopakoval to s čím
{324}
 IS: já sem rád [že (       )]
{325}
 IP:      [co bych doporučoval] aby zaznělo z naší strany na hradě, (.) to znamená že: eh tato koalice by ještě měla prosadit schválení (.) státního rozpočtu na příští rok jako klíčové věci pro fungování ekonomiky, ((nádech)) že by měla, ještě zabezpečit některá eh nutné kroky a některá jednání která v příštích dnech probíhají týkají se vstupu do nato, ((míněno NATO)) a že by měla e zabezpečit věřím že i ve spolupráci se sociální demokracií řádný průběh volby prezidenta republiky. zároveň eh zároveň b- bychom měli informovat o tom že: e e nejsme rozhodnuti zda se na příští vládě budeme podílet, ((nádech)) ale: eee že ee z- budeme ee se snažit přispět k tomu aby tady byla vytvořena stabilní, (.) funkční vláda (.) na nějaké další období.
{326}
 OČ: pane ministře poslední otázka já si dovolím malou (.) indiskreci, vy ste řekl, tady, v rozhovoru, váš předseda. teď už váš předseda. ste řekl panu mackovi. znamená to že ódées ((míněno ODS)) už není vaší stranou,
{327}
 IP: ódées ((míněno ODS)) je mojí stranou, mně bylo (.) mnohokrát vyčítáno že (.) sem do ó:dées ((míněno ODS)) přivedl kádées, ((míněno KDS)) a já musím říct že přes všechny poslední události, ee se (.) ee e sem tohoto kroku nikdy nelitoval, zároveň ale chci říct že: vzhledem k politické zodpovědnosti (.) ee za to co: se okolo ódées ((míněno ODS)) děje, by václav klaus už neměl být předsedou ódées, ((míněno ODS)) a: eh v e myslím si že by to byl rozumný krok. samozřejmě stejně tak si myslím že například (.) já bych neměl být ee v žádné e vládě kterou bude ódées ((míněno ODS)) sestavovat.
{328}
 OČ: čili strana kde je předseda pan klaus, je stranou pan macka, ne vaší.
{329}
 IP: ne tak <zatím e,> zatím (.) samozřejmě s- res- ee respektuji současnou realitu, tak jak se na ní dohodla včerejší výkonná rada (.) ale kongres (.) musí o tomto rozhodnout a bude za čtrnáct dní.
{330}
 OČ: pánové my musíme skončit protože (.) den je nabitý událostmi. v půl třetí (.) zvu [diváky]
{331}
 IP:        [(a byl bych)] pane e [pane]
{332}
 OČ:                   [ano?]
{333}
 IP: pane černý když ste použil tu indiskreci, (.) a byla to indiskrece tak ee moje slova e tady zazněla po sledování televizního šotu ze zpráv, kdy po všech událostech včerejšího večera, pan předseda přišel poděkovat davu za podporu.
{334}
 OČ: ano. takže (.) v půl třetí diváky zvu (.) na čétédva, ((míněno ČT2)) kde vysíláme tiskovou konferenci pana premiéra, a pak dál a dál, (.) zůstaňte s námi (.) česká televize (.) má (.) skvělé informace. <díky (.) na viděnou>
{335}
 MD: na schledanou.
{336}
 XX: [na schledanou]
{337}
 XX: [na schledanou]
((závěrečná znělka pořadu))