ARENA1

NÁZEV POŘADU: Aréna
DATUM VYSÍLÁNÍ: 7. 1. 1998
KANÁL: ČT1
STOPÁŽ: 46 min.
ÚČASTNÍCI:
VŽ = Václav Žmolík, moderátor;
JM = Jaroslava Moserová, místopředsedkyně Senátu PČR, senátorka za ODA;
PŘ = Pavel Říčan, psycholog, Psychologický ústav AV ČR;
KH = Karel Holomek, ředitel romské sekce Helsinského občanského shromáždění v Brně, předseda Společnosti Romů na Moravě;
MS = Martin Schmarcz, redaktor MF Dnes;
JŠ = Jindřich Šídlo, redaktor týdeníku Respekt;
EŠ = Emil Ščuka, předseda Romské občanské iniciativy;
XX = nerozpoznaný mluvčí;

((úvodní znělka pořadu))
{0}
 VŽ: dobrý večer vážení televizní diváci, právě (.) začíná aréna, tentokrát o pozitivní diskriminaci. e tento pojem znamená jisté zvýhodnění, určité menšiny ve společnosti, za účelem odstranění diskriminace této menšiny třeba (.) e při přijímání na školy nebo přijímání e do zaměstnání třeba (.) určitými (.) kvótami. konkrétní zkušenosti s pozitivní diskriminací mají třeba (.) ve spojených státech. kde pozitivní diskriminaci uplatňují od šedesátých let ve vztahu (.) k černošské, nebo jak tam říkají afroamerické menšině. u nás, se v poslední době objevily (.) návrhy, uplatnit určité prvky pozitivní diskriminace, ve vztahu k romům. a tak to téma dnešní arény zní takto. pozitivní diskriminace u nás (.) ano (.) či ne. já vám přeji dobrý večer, a pevné (.) nervy (.) u arény. v publiku tentokrát vítám studenty, a pedagogy ze soukromé ekonomické školy (.) v táborské ulici v benešově. která poskytuje nadstandardní středoškolské vzdělání v ekonomických oborech, se zdůrazněním znalostí cizích jazyků výpočetní techniky a ekonomických disciplin. e dnes večer se tady ale bude (.) vyučovat nejspíše politologie. dobrý večer. vítejte.
((potlesk publika))
{1}
 VŽ: a teď kdo přijal naše pozvání do oponentury. za prvním pultíkem místopředsedkyně senátu, a senátorka za občanskou demokratickou alianci, docentka doktorka jaroslava mózrová ((míněno Moserová)) doktorka věd, která říká.
{2}
 JM: já nevěřím na kvóty ale věřím v cílevědomé a důsledné odbourávání předsudků.
{3}
 VŽ: pěkný večer paní senátorko.
{4}
 JM: děkuju.
((potlesk publika))
{5}
 VŽ: dále je tu psycholog, z psychologického ústavu akademie věd české republiky, který se (.) také věnoval, problematice romů, docent doktor pavel říčan. a ten soudí toto.
{6}
 PŘ: přátelé. ať se nám to líbí nebo nelíbí, sme zodpovědni za své romy.
{7}
 VŽ: dobrý večer. pane docente.
((potlesk publika))
{8}
 VŽ: naším třetím oponentem je ředitel romské sekce, helsinského občanského schromáždění v brně, a předseda společnosti romů na moravě, inženýr karel holomek, který oponuje tímto názorem.
{9}
 KH: já si myslím, že každý by měl ve společnosti dostat (.) stejnou šanci.
{10}
 VŽ: pěkný večer i [vám pane]
{11}
 KH:        [teď jen]
{12}
 VŽ: =pardon?
{13}
 KH: <pardon. teď jen> zbývá to, přivést na startu (..) všechny kteří ještě tu šanci nedostali, ale taky připravit je na to, aby v tom závodě nebyli autsajdry. ((míněno outsidery))
{14}
 VŽ: pěkný večer pane inženýre. trošku delší motto [to bylo.]
{15}
 KH:                        [((smích))]
((potlesk publika))
{16}
 VŽ: a: s čím přichází kolega redaktor deníku mladá fronta dnes (.) martin šmarc? ((míněno Schmarcz)) prosím
{17}
 MS: dobrý večer. ee diskriminace je strašné zlo. protože popírá (.) rovnost lidí v jejich přirozených právech. ee termín pozitivní diskriminace je podle mého protimluv.
{18}
 VŽ: i já vám přeji dobrý večer.
((potlesk publika))
{19}
 VŽ: a také náš pátý oponent je novinářem. redaktor týdeníku respekt, jindřich šídlo. váš názor na pozitivní diskriminaci pane kolego?
{20}
 JŠ: =je to hlavně velký experiment. dobrý večer.
{21}
 VŽ: dobrý večer.
((potlesk publika))
{22}
 VŽ: nu a horké křeslo dnešní arény patří, jak sme slíbili předsedovi romské občanské iniciativy (.) doktoru (.) emilu (.) ščukovi. dobrý večer. pane doktore.
((potlesk publika))
{23}
 EŠ: [dobrý večer. (.) lačo dives. ((míněno lačho ďives))]
  [((potlesk publika))]
{24}
 VŽ: prosím, horké (.) křeslo je vaše, v tom potlesku zazněl romský pozdrav pokud [se nepletu]
{25}
 EŠ:      [ano lačo] dives. ((míněno lačho ďives)) romanes.
{26}
 VŽ: a? měli bychom se (.) všichni (.) určitě (.) učit takovéhle věci. všichni žijeme (.) s romy v této společnosti. nuže, v tomto okamžiku máte tři minuty na to, abyste e vysvětlil svůj názor na pozitivní diskriminaci proč si myslíte, e že: určité uplatnění (.) jistých prvků pozitivní diskriminace, by u nás v české republice mohlo být (.) pozitivní. prosím.
{27}
 EŠ: romové patří do skupiny indoevropských národů. do evropy přišli před sedmi sty (.) lety. až do druhé světové války v podstatě (.) téměř všichni romové byli negramotní. negramotnost se začala odstraňovat po druhé světové válce, (..) docela: úspěšnej start to byl, bohužel se zabrzdil v šedesátých letech kdy (.) byly zřizovány zvláštní školy. (..) v roce devatenácet sedumdesát osum. charta konstatovala že: (.) ehm v programu o romech konstatovala že v roce sedumdesát jedna, až dvacet procent, romských dětí (.) navštěvuje zvláštní školy. považovala to (.) za nebezpečný a výstražný jev. po dvaceti letech, máme (.) dnes, v našem školství, štyrykráte (.) více romských dětí (.) ve zvláštních (.) školách. čím to je. já se domnívám že to je (.) naprostou absencí (.) všech e koncepcí (.) týkajících se školství které měly být (.) e zřízeny na (.) ministerstvu školství a který (.) měly ee kte- kte- které měla vláda a (.) tento stát přijmout. nestalo se tak. tudíž e romové se dostali na (.) periferii společnosti a (.) setrvávají tam (.) do: (.) současné doby. pak se nám vyčítá to, co: (.) veřejnosti se (.) nelíbí. na nás. veškerý negativní jevy. ale myslíme si že (.) hlavním viníkem (.) je především (.) nedostatek a absence vzdělání. my to vzdělání nemáme. my nemáme vybudovanou střední vrstvu. my nemáme zastoupení (.) v podstatě (.) nikde ve státní správě protože na to nemáme vzdělání. samozřejmě. (jesiže) se teda bude argumentovat tím že: máme ale rovnost ke vzdělání já musím oponovat tím že tato rovnost je pouze deklarovaná v ústavě, a v listině základních sprá- ee práv. ten přístup k té rovnosti (.) je omezen právě (.) tím (.) stupněm (.) zvláštních škol. a (.) to je vlastně co (.) nám se nelíbí a co chceme změnit a chceme aby to zvýhodňování (.) především se týkalo školství. víte jako (.) ee není dobrá vláda zřejmě ta, která řeší jakýkoliv problém jenom tím, že si (.) něco nebo někoho zaplatí. nám se ani ty sociální podpory sociální dávky (.) moc (.) nelíbí. protože (..) to demotu- demotivuje člověka. my v podstatě ztrácíme (.) iluze o zaměstnání o práci o všem. my spíše potřebujeme aby (.) tento stát (.) eh z peněz daňových poplatníků investoval do vzdělání. a domnívám se (.) že veřejnost pak e (.) přijme i tuto výhodu, za svou protože (.) bude vědět že jednou se (.) to společnosti (.) vrátí. vzdělání které investuje do nás, pak se může (.) samozřejmě e (.) e pro celou společnost nějakým způsobem (.) e vyj- o- ozřejmit. takže dávám spíše takovou otázku. myslíte si že (.) pokud budeme (.) ee pokud budeme (.) investovat do vzdělání pokud budeme mít zvýhodnění ve vzdělání a tím pádem i ve [státní správě,]
[((gong oznamující tři minuty))]
{28}
 EŠ: že (.) je to zvýhodnění (.) jenom pro romy? nebo je to (.) zvýhodnění pro nás pro všechny (.) pro celou společnost.
{29}
 VŽ: e děkuji pane doktore? e to byla jenom řečnická otázka předpokládám? tady (.) zaznívá takový [potlesk trošku]
                   [((potlesk publika))]
{30}
 VŽ: tak. [děkuji.]
{31}
 XX:   [(   )] ( )
{32}
 VŽ: ee ta otázka na které sme se dohodli, pro televizní diváky do ankety samozřejmě platí toto byla jen řečnická otázka, na závěr (.) vašeho úvodního proslovu. nuže vážení televizní diváci pan doktor emil ščuka předseda romské občanské iniciativy vás přesvědčoval, a: bude nadále přesvědčovat o tom, že v zájmu odstranění diskriminace je třeba romy (.) po určitou dobu: a: v určitých situacích (.) zvýhodňovat. ano (.) nula šest nula devět pět set sedumnáct, dvě stě dvacet jedna, ne to je pak telefon nula šest nula devět, pět set sedumnáct, dvě stě dvacet tři, a my se do toho pustíme (.) dámo a pánové kdo prosím začne. paní senátorka?
{33}
 JM: tak třeba já. em bude to obtížné protože my si jeden druhého navzájem vážíme. takže nevim jak se pohádáme.
{34}
 VŽ: =to je dob[ře]
{35}
 JM:      [a]le (.) vynasnažíme se. vynasnažíme. já mohu začít tím že, mám velice veliké pochybnosti o pozitivní di- diskriminaci v tomto státě a teď, a hlavně nevim odkuď až kam sahá. e já bych se zeptala, e přípravné ročníky před e základní školou považujete za (.) pozitivní diskriminaci?
{36}
 VŽ: čili zvýhodnění romů.
{37}
 EŠ: já eh bych to nemohl (.) nazvat že to je v podstatě ee zvýhodňování romů. já si myslím že (.) tady: v podstatě e se určitým způsobem, musí (.) najít způsob, e a vytvořit takové podmínky aby romské děti (.) měly (.) ten start (.) stejný (.) anebo aspoň přibližný jak mají české děti. a protože víme že romské děti ten start nemají stejnej (.) tak v podstatě a mají hendykep ((míněno handicap)) jazykovej (.) a nemluvím už o hendykepech ((míněno handicapech)) sociálních (.) tak e ty přípravný ročníky by měly tyto absence (.) v podstatě
{38}
 JM: můžu se [eště zeptat,]
{39}
 VŽ:     [nicméně považu]jete je za zvýhodnění pro romy (prže) protože ty přípravné ročníky mají právě jenom romové. že?
{40}
 EŠ: já je nepovažuju
{41}
 VŽ: [to není podle vás pozitivní diskriminace.]
{42}
 EŠ: [přípravné ročníky nepovažuju] za [zvýhodnění.]
{43}
 JM:                  [můžu eště] velice struč[ně?]
{44}
 VŽ:                              [ano]
{45}
 JM: em e připouštíte aby do těch přípravných tříd chodily i jiné sociálně znevýhodněné nebo jazykově znevýhodněné děti?
{46}
 EŠ: samozřejmě.
{47}
 JM: dobře.
{48}
 VŽ: prosím pan docent?
{49}
 PŘ: já mám takovou otázku. pane doktore. ee když dojde na to že někdo bude mít nějaké výhody, ta pozitivní diskriminace znamená určité výhody. tak e se budeme ptát kdo je má mít, romové, ale teď jak poznáme že to je rom. (.) to není tak jednoduchá otázka. podívejte se. e vy ste bezpochyby rom. ale e kdybyste řekl že ste (.) řek, nebo maďa:r, (.) tak já vás přijmu jako řeka nebo maďara. a teď přijde někdo kdo je ve skutečnosti řek nebo maďar, žije tady, řekne já sem rom, já se hlásím o výhody pro romy. tak jak to poznáme.
{50}
 VŽ: já si dovolím dodat pardon než nechám odpovědět pana doktora: určitá čísla, e podle sčítání lidu z roku devadesát jedna, třiatřicet tisíc ee občanů? našich se hlásilo k romské národnosti, nicméně odhady státní správy sou kolem dvou set tisíc, pokud se nepletu, [odhady z romských]
{51}
 XX:   [(        )]
{52}
 VŽ: řad sou až tři sta tisíc romů. čili (.) otázka byla jasná myslím si pana docenta prosím.
{53}
 EŠ: já si myslím pane docente že: ee v podstatě (.) toto zvýhodňování se nemůže explicitně (.) dotýkat e všech romů. mělo by se to dotýkat e jenom skupiny romů, která o to: ee projeví (.) která o to projeví jem. protože (.) e je pravda že ne: každý, se musí přihlásit (.) k romské národnosti. a tady z těchto čísel vyplývá že (.) ne každý taky tak učinil.
{54}
 VŽ: čili [zvýhodněn by měl být ten kdo]
{55}
 PŘ:   [moje otázka byla (     )]
{56}
 VŽ: ano jak poznáme. [samozřejmě]
{57}
 PŘ:         [pravý o]pak. když někdo se bude hlásit o výhody, a přitom není rom.
{58}
 EŠ: víte jako: ee i e může se hlásit protože ústava mu to dovoluje, i se žu podle ústavy dneska přihlásit (.) k řecké (.) národnosti. (..) i když jako, je evidentní že nejsem řek. ale (.) mám na to právo, ústava to dovoluje. takže: [já si myslím že]
{59}
 VŽ:                     [čili: neexistuje] ee žádná možnost [jak hodnověrně zjistit]
{60}
 EŠ:      [určitě ne: a já] myslím že to je i dobře že to neexistuje. protože (.) pokud by se to nějakým způsobem zjišťovalo, tak já si myslím že (.) to bysme se dostali e do nějakých sfér (.) ee e ka- kam bysme nechtěli.
{61}
 VŽ: i když těžko si asi v této zemi v tomto okamžiku představit pane docente že se někdo kvůli výhodám bude hlásit k romské národnosti.
{62}
 PŘ: já [sem se]
{63}
 VŽ:  [pan e]
{64}
 PŘ: s tím setkal.
{65}
 VŽ: ano? prosim.
{66}
 PŘ: =ano ano: setkal sem se s tím. na p- na na na úřadu práce, když někdo přijde, a: a řekne já sem diskriminován protože sem rom já nemůžu najít práci, dejte mi ještě dál dávky v nez- v nezaměstnanosti,
{67}
 VŽ: =aha, tak je [dostane]
{68}
 PŘ:       [tak má] z toho výhodu, a přicházej na kladně přicházejí lidé kteří bec nevypadají jako romové, a říkaj tuhletu větu. je to tady.
{69}
 VŽ: pan inženýr holomek. [prosím.]
{70}
 KH:           [ee] (.) já si myslím že romové (.) nejsou tak zvýhodňováni aby se někdo vehementně hrnul <k tomu aby se prohlašoval za roma.> (.) ale: k věci. já e si myslím že: ee vůbec ten pojem pozitivní diskriminace (.) je (.) velmi ošidný, a že: mnoho občanů v naší společnosti: ee přivádí k té myšlence, zase romové získávají (.) nějaká privilegia. protože diskriminace. byť i (.) poziti:vní v každém případě může, za určitých okolností (.) znamenat diskriminaci někoho jiného na jedné straně, a na druhé straně, může znamenat pro někoho (.) privilegium. to je: věc která (.) tady musí velmi jasně zaznít. já myslím že ta podstatná otázka (.) kterou ostatně i emil (.) ščuka: e ve svém ántré, ((míněno entrée)) (.) řekl (.) j- j- zní, zda tento způsob pozitivního jednání já bych ho raději (.) nazval takle podle amerického vzoru kde (.) ee pojem efirmatyf ekšn, ((míněno affirmative action)) je v podstatě poziti:vní jednání. a o tom se můžeme dále já bych, to prostě jmenoval takle, a pol- položme si otázku. slouží to celé společnosti, pak je to dobré. a slouží to jenom hradně té menšině, pak je to špatné. ale v případě že to slouží té menšině, a ta menšina je na tom tak špatně že se (.) tímto způsobem může urychleně dostat nahoru, pak to slouží jistě celé společnosti. a to je podstata a princip této věci, a takto bychom ji měli hodnotit. a jestliže dovolte (.) poslední zmínku, e paní (.) senátorka prohlásila, že neuznává kvóty. já sem rom. stejně tak jako (.) milan e emil ščuka, a bylo pro mě dosti: ee schizofrenní situací, tady vystupovat a já si myslím že jde spíše o to abychom (.) lidem vysvětlili jak se na tyto věci díváme. a jestliže bychom mluvili o kvótách, pak teda přiznáváme něco velmi: velmi nepřípadného. protože kvóty znamenají dávat privilegium někomu, kdo na to nemá. ale jestliže a otázka nyní pro tebe emile? dáváš (.) v rámci pozitivní diskriminace (.) nebo preferuješ v rámci pozitivní kv- k- ee diskriminace (.) kvalifikovaného před nekvalifikovaným?
{71}
 VŽ: k tomu samozřejmě pozitivní diskriminace může vést.
{72}
 EŠ: e zcela: zcela určitě (.) ne. a: a abych to vysvětlil. tak v podstatě jde o to (.) že: tady by se měly vytvořit podmínky, pro: ee uchazeče. příklad na (.) střední školy, jestliže tam budou (.) dva, stejných znalostí dva (.) uchazeči stejných znalostí, (.) tak ee to upřo- u- u- upřednostnění by právě měl dostat rom. ale ne proto (.) jenom že je rom, a třeba (.) je hloupější. to ne. to: jako v žádném případě. e tady by ee to nemělo být ee jako z důvodu (.) z důvodů in- i- inteligenčního nebo vědomostního, ale ee z důvodu třeba (.) nedo- nedostatku míst. e e
{73}
 VŽ: =já možná [budu]
{74}
 EŠ:      [takle]
{75}
 VŽ: konkrétní já uvedu možná pane doktore když dovolíte konkrétní příklad, vy ste třeba romové (.) nevím zda konkrétně vy ste byl pod tím požadavkem podepsán, požadovali pět procent míst na střední policejní škole. to už je konkrétní kvóta. a určité znevýhodnění, neromů, protože pět procent je jenom pro (.) romy.
{76}
 EŠ: to bylo ee to bylo v pracovním e návrhu který ee předkládala ee pracovní komise (.) bývalýho ministra bratinky, a ee členové rady pro národnosti, my sme se na tom materiálu podíleli, a: ano my sme e stanovili (.) tuto kvótu, a já eee v podstatě, si zatím stojím i dnes, protože (.) jestliže si vzpomeneme na (.) hurá akci ministerstva vnitra před dvěma lety, kdy halasně (.) reklamou e troubili do světa že (.) přijímají romy, na střední policejní školy tak bohužel (.) nestalo se tak za dva roky. a: nestalo se tak z důvodů, e co: nám bylo sděleno že ee žadatelé neuspěli při (.) přijímacích pohovorech. a dokonce sme si udělali takovou zkoušku, správnosti, a poslali sme (.) tam jednoho uchazeče, ee na střední policejní školu, který (.) již to vzdělání e který už to zaměstnání u policie má, a má hodnost kapitána. ani ten (.) neudělal (.) ty přijímací pohovory.
{77}
 VŽ: chcete namítat určitou předpojatost?
{78}
 EŠ: urči[tě.]
{79}
 VŽ:   [na]značujete? [hm]
{80}
 EŠ:          [urči]tě.
{81}
 VŽ: pan šmarc, ((míněno Schmarcz))
{82}
 MS: já sem rád že sme se konečně dostali k těm kvótám, protože to co ste řek na začátku, s tím upřímně řečeno bylo těžko polemizovat.
{83}
 XX: [((smích))]
{84}
 MS: [to prostě je] (.) je pravda, že: že romské děti se dostávají častěji do těch zvláštních ee tříd, e dokonce častějc než ee e děti bílé, které sou stejně retardované, ale (.) to je prostě diskriminace. jo: to je to je věc kterou je potřeba vymýtit. když sme se dostali k těm kvótám, eee nemáte dojem nebo neobáváte se toho že právě když se zavedou tyto kvóty to znamená (.) nikoli pomoc v tom smyslu že: skupina sociálně (slabším,) s menším kulturním kapitálem v tomto případě (.) by to zasáhlo hlavně ro:my by se dávala určitá pomoc, aby dosáhly (.) na úroveň toho vzdělání co dosta- co se dosáhnou, (.) e normální (.) bílý průměr, e a: (...) teď sem se do toho trošku zamotal. jo: jestli toto ne- toto si myslim že je v pořádku. ale neobáváte se že když se zavedou kvóty (.) to znamená automaticky (.) bez toho aniž já bych se snažil, a dosáhnul určit- určité hladiny, a dostal třeba pomoc a stipendium (.) mám tam prostě zajištěné místo, nemáte dojem že to je prostě rasismus naruby? že to: ee toto e je v podstatě zase jiná forma diskriminace. protože se zase rozlišuje podle (.) rasových měřítek. dneska to je tak, že prostě bílý když přijde (.) žádat o práci, bude horší než rom, tu práci dostane. [to je]
{85}
 EŠ:               [(hm)]
{86}
 MS: diskriminace, je to špatně. když to otočim, je to myslim podle mě taky špatně.
{87}
 EŠ: víte jako: ee my jako ve světě nemáme moc příkladů, a sami tady nemáme téměř vůbec žádné zkušenosti v našem státě. a jestliže si vememe příklad (.) jak ee řešili pozitivní eee d- diskriminaci e p- e v americe, což je jediný stát který (.) to v podstatě uplatnil v praxi, tak eee v podstatě se dovíme, že (.) ani tam to nebylo s těma kvótami, tak jednoduché. a že vlastně vláda stát nebo ee další ee o- o- organizace, neměly právo (.) vyhlašovat kvóty. kvóty, mohl, (.) vyhlásit (.) pouze (.) soud. pokuď byla podána žaloba, tak to vyhlas- vyhlašoval, a vyhlašuje, soud. takže (.) my v podstatě (.) ani: ee e nejsme s to, že (.) my potřebujeme kvóty (.) na všechno. vůbec ne. my potřebujeme (.) jenom zvýhodnění ve školství, ve statni ve státní správě, a (.) v některých oblastech zaměstnání, tam kde (.) má hlavní slovo (.) stát. například (.) týkajících se veřejných prací.
{88}
 VŽ: =pan šídlo prosím.
{89}
 JŠ: pane doktore vy ste: vlastně tady v paradoxní situaci. vy sám byste moh sloužit jako, živý příklad toho, že pozitivní diskriminace není potřeba.
{90}
 EŠ: ((pousmání))
{91}
 JŠ: ale: ee to mě přivádí k otázce e (.) ste mluvil o spojených státech, tam jeden z největších odpůrců pozitivní diskriminace je: soudce nejvyššího soudu klerenc tomas, ((míněno Clarence Thomas)) což je (.) černoch nebo afroameričan jestli chcete, a ten tvrdí že, pozitivní diskriminace vede k tomu že každý úspěch (.) příslušníka menšiny, jaksi dopředu už ee označen nebo dostává nálepku, rasové protekce. a že to vlastně ee jaksi ee neplní ten (.) účel protože: e účelem (.) pozitivní diskriminace bylo vytvoření (.) elity menšin. ono se to netýkalo jenom černochů ono se to týkalo samozřejmě i hispánců. a: pokud ta elita jaksi nemá ee (.) řekněme autoritu, proto (.) že je (.) onálepkována tou protekcí, tak to: asi: neplní svůj cíl. nebo mysí- nebojíte se tohohle problému, například že by se to mohlo dotknout vás že se řekne (.) romský právník, (.) ten to asi dostal za kvóty.
{92}
 EŠ: víte e já se dostanu: [((smích))]
             [((potlesk publika))]
{93}
 EŠ: já se dostanu nejdřív k tý první části vaše e vaší otázky. že sem příkladem e takzvané pozitivní diskriminace.
{94}
 JŠ: =ne: vy ste [(  )]
{95}
 VŽ:       [opaku.]
{96}
 XX: (naopak opaku)
{97}
 EŠ: ee (.) já vám musím oponovat ee není to pravda. já sem měl to štěstí že sem e začal chodit do školy (.) na začátku šedesátých let, kdy (.) o o zvláštních školách se měř e vůbec nevědělo. a na slovensku v té době vůbec ne. protože to byl příklad (.) který e e na slovensko přišel až z čech. to znamená e já sem měl to štěstí, že nemusím chodit, v současné době do (.) ee základní nebo zvláštní školy. a k té druhé otázce (.) že: je tam kritika (.) ze strany vysokých ee úředníků nebo e představitelů, ze strany afroameričanů, víte vona taková kritika, po pětatřiceti (.) letech praxe, kdy to (.) dobře fungovalo a celý svět si to chválil, a hlavně si to chválili (.) afroameričané (.) kterých se to dotýkalo (.) tak za pětatřicet let, já si myslím (.) že: e se můžou objevovat i takové názory. že je to v podstatě (.) už ee ten hlavní problém který amerika potřebovala vyřešit (.) ho v podstatě (..) vyřešila.
{98}
 VŽ: prosím pane šmarci ((míněno Schmarczi)) [(ještě jednou,)]
{99}
 MS:                     [já bych na to] (co) navázal co ste říkal ten hlavní problém byl vyřešen to zaji- ee záleží na tom, jaký cíl si klademe. pokud si klademe za cíl, že: ee e e z určité skupiny etnické skupiny lidí, bude tolik a tolik mít vysokoškolské vzdělání tak ano. ale: e pro mě je ten hlavní cíl, by mělo být odstranění diskriminace a odstranění rasismu. a pokuď e se budeme ptát na tyto cíle, tak ty splněny nebyly protože (.) eee ta pozitivní diskriminace ee (.) samozřejmě vytváří další nerovnosti diskriminuje v určitém smyslu (.) bílou většinu a vytváří v tomto (.) v tomto smyslu (.) vytváří větší rasové napětí, a: e není známo že by e tato efirmatyf ekšn ((míněno affirmative action)) v americe odstranila právě toto rasové napětí. naopak v mnoha směrech, ee ho prohloubila.
{100}
 VŽ: nicméně vytvořila černošskou nebo řekněme [hispánskou také inteligenci ano?]
{101}
 MS:                      [ano říkám že to je otázka toho cíle.] jaký cíl si kla[deme.]
{102}
 VŽ:                [mhm,]
{103}
 MS: pokud (..) pokud nejvyšší cíl je (.) mít ee (.) část inteligence tak prosím. ale (.) eee pokuď ten cíl by měl bejt odstranění rasismu což je pro mě důležitější, tak (.) to si myslím že neplní.
{104}
 EŠ: víte my sme měli: ee pane šmarc, ((míněno Schmarcz)) my sme měli (.) tady v podstatě, možnosti (.) již od druhé světové války a k- e komunisti to všude zdůrazňovali my sme měli možnosti, e v podstatě rovného studia, ee ke vzdělání, a přístupu ke vzdělání po celou dobu. ale, bylo to: (.) pouze deklarované (.) na papíře. jak se teda mohlo stát že (.) my v podstatě (.) ee sme nevystudovanou národnostní (.) skupinou. jak se mohlo stát že sme pořád na periférii, a to i přesto že ee fungovaly nebo (.) částečně fungovaly určité (.) sociální programy, fungovaly určité (.) sociální sítě již za komunistů. jak je možný že: teda opravdu sme (.) pologramotnou (.) národnostní skupinou. jako eee je opravdu chyba pouze na naší straně, že sme studovat nechtěli, nebo je to i chyba (..) ta že stát nevytvořil (.) ty podmínky (.) aby sme (.) ten přístup ke vzdělání opravdu měli rovnej?
{105}
 MS: já položim otázku. a neni to třeba tim že učitelka bílá učitelka spíš do tý zvláštní školy pošle prostě toho roma, než bílýho dyž maj (.) stejný předpoklady oba dva sou třeba ze špatný rodiny oba dva studujou špatně. to neni myslim stát. [jo: to je prostě]
{106}
 EŠ:                  [e víte ale ta] učitelka to je: to je v podstatě eee to je v podstatě (.) ten stát. to ve škole je ten stát.
{107}
 MS: to [je otázka přístupu.]
{108}
 EŠ:  [protože ten žák se,] jo? (..) takže (.) k- (.) sme u toho takže,
{109}
 VŽ: [pan holomek prosím,]
{110}
 KH: [(tak) já musím] zareagovat na ty zvláštní školy. myslím si že e teď spousta: skvělých učitelů kteří (.) na našich školách udělali spoustu dobré práce se (.) ee velmi velmi vzpírá poslouchat naši diskuzi. v současné situaci, taková jaká je mezi romy (.) zvláštní školy (.) nejsou pomocné školy (.) a vykonávají skvělou a dobrou práci. jistěže je to otázka další diskuze. neměly by existovat. ale momentálně dělají skvělou práci, a jestliže kdo zatím (.) v této situaci udělal pro romy hodně tak to byli právě učitelé na zvláštních školách. ale já mám (.) sadní otázku která souvisí s tím co dělali američané, a která taky souvisí (.) z- ze se vztahem, mezi (..) poziti:vním jednáním, já (.) budu používat tento výraz, a: mezi (.) diskriminací. domníváš se emile (.) že poziti:vní jednání (.) představuje preferování skupiny, před jednotlivcem? to je velmi těžká otázka. ale to v podstatě jinými slovy (.) znamená to (.) s čím se setkáváme dnes (.) a dennodenně. že totiž (.) určitý úředník určitý policista (.) nebo kdokoliv jiný provede trestný čin, zcela jednoznačně rasově motivovaný, a teď není toho boha (.) aby se to prokázalo. protože nemáme (.) ty soudy tak podobně jako v americe kteře sou ochotni nestranně, prostě ten e spravedlivý verdikt (.) přinést. čili jinými slovy taky řečeno. spočívá (.) pozitivní diskriminace nebo směřuje pozitivní diskriminace (.) na celou skupinu plošně, mluvíme-li o diskriminaci, anebo směřuje vůči jednotlivci kde zkoumáme (.) případ od případu je to samozřejmě dlouhá cesta. ale je to podle mého soudu v demokracii jediná cesta, jak prostě se s těmi (.) e šílenými případy které zaznamenáváme písek a kde jinde, všude ve světě. co ty si o tom myslíš.
{111}
 EŠ: =já si myslím že v tomto můžu s tebou jenom souhlasit protože e zkušenosti posledních e sedmi let, e nám ve všech oblastech, ee kde sme se: setkávali ee s diskriminací, v podstatě (.) v tomto dávají za pravdu. [takže,]
{112}
 VŽ:    [a je,]
{113}
 EŠ: ne[lze než]
{114}
 VŽ:  [ano]
{115}
 EŠ: souhlasit.
{116}
 VŽ: dobrá já než pustím ke slovu další oponenty, bych vás požádal pane doktore jestli byste mohl uvést další konkrétní případy, zvýhodnění romů. nebo vašich požadavků kde by ro:mové měli být zvýhodněni. já sem tady uvedl (.) tu: ten příklad e té pětiprocentní kvóty jaké ee další výhody by měly být, n- nebo jiné výhody. protože tato výhoda vlastně se v tom materiálu potom nakonec neobjevila konkrétně ale, jaké výhody by měly být zejména v té oblasti vzdělávání abychom mohli konkrétně o nich e hovořit.
{117}
 EŠ: co se týče vzdělávání, nám v podstatě jde o to, aby ee sme měli ten e e e st- startovací, eee startovací podmínky stejný již od šesti let, e týkající se e základní školní (.) povinné docházky,
{118}
 VŽ: =jak to ale zajistit.
{119}
 EŠ: jak to ale zajistit. ee v- můžeme v- e nechci jako moc uvádět čísla. ale ehm (.) pokud bychom vycházeli že (.) ee z každé populace (.) je určité procento (.) u- určité procento by se mělo dostat (.) do zvláštních škol, tak se dostáváme (.) asi na pět procent, ee na: pět procent ee populace. e v české populace, je pět procent e českých dětí ve zvláštních školách. [u:]
{120}
 VŽ:                 [a u] romů,
{121}
 EŠ: u romů je to (.) až osumdesát procent.
{122}
 VŽ: mhm,
{123}
 EŠ: takže, ee,
{124}
 VŽ: =jaké další kon[krétní podpoření]
{125}
 EŠ:        [takže tady] v podstatě <by se mohla e stanovit ee kvóta> v opačném ee s:- e smyslu slova jako (.) v podstatě, mít nanejvýš e pět procent ro:mských dětí ve zvláštních školách. protože ee kdo mně chce oponovat. ee pak ee se domníváte že teda (.) e my máme ee nutnost tam mít víc dětí, že (.) naše děti: [v podstatě]
{126}
 PŘ:                         [samozřej]mě. protože ty děti mají (.) mají (v e v e) ty ty maj tak špatnou průpravu předškolní, nechodí do mateřské školy. (.) velmi zřídka. to prostředí v romských rodinách je velmi často ne- neřikám že u vás. ale velmi často je takové že to dítě (.) n- nedostane do ruky tužku.
{127}
 EŠ: víte, jako pane docen[te já vás musím, já vás musím]
{128}
 PŘ:           [nedovede zacházet, s knihou.]
{129}
 EŠ: přerušit.
{130}
 PŘ: toto je prostě [typická (    ) (a pak)]
{131}
 EŠ:        [<já vás musím,> přerušit.]
{132}
 PŘ: ty děti [dět-]
{133}
 VŽ:     [ano]
{134}
 PŘ: ty ty [ty děti]
{135}
 EŠ:    [víte,]
{136}
 PŘ: na tu normální školní docházku prostě nestačí.
{137}
 VŽ: prosím [pan doktor ščuka,]
{138}
 EŠ:    [eee na to] nestačí. a myslíte si (.) že je to: jenom e chyba ee žáků, rodin, nebo je to i chyba školy. a: teď vy ste pedagog. a já vám vaš- já vám budu citovat eee vašeho učitele. ee všech pedagogů jana amosa komenskýho. myslíte si že jenom děti a rodiče a všichni by se měli zp- přizpůsobovat škole, nebo by měla (.) škola najít způsob jak se přiblížit žákům. jestliže v tomto státě sou romské děti (.) a mají hendykepy ((míněno handicapy)) e jazykové, mají hendykepy ((míněno handicapy)) e já nevím sociální, proč ta škola nevytvoří takový systém, takové podmínky, aby se těm žákům (.) přiblížila.
{139}
 VŽ: čili modi[fikovat, eee]
{140}
 EŠ:     [jako nevidí]m zatím ani (.) e možnosti aby stát e nějakým způsobem, vychovával pedagogy k tomu. nevidím e v učebnicích občanské nauky (.) dějepisu vlastivědy (.) my se vůbec ne- nedovíme že (.) vlastně v tomto státě kde (.) žijeme: dlouhou dobu, že jsou romové. ne- nikdo neví o nás ee vlastně co jsme. kdo jsme. takže (.) těch věcí (.) je daleko víc. a[le]
{141}
 PŘ:              [a]le:
{142}
 EŠ: <nemohu s váma souhlasit,> a myslím si že (.) škola by se měla (.) přizpůsobit (.) taky dětem.
{143}
 VŽ: já [bych možná citoval pardon jestli mohu pane inženýre. já bych měl]
{144}
 KH:  [skvělý příklad pozitivní diskriminace:]
{145}
 VŽ: konkrétní na- navázání jestli [mohu]
{146}
 KH:                [já sem] chtěl odpovědět právě na vaši otázku kterou ne: docela dobře odpověděl. [skvělý příklad,]
{147}
 VŽ:                      [odpovídat měl pan doktor ščuka.]
{148}
 KH: pozitivního jednání, který prospívá celé společnosti. a volají po tom romové. to
{149}
 VŽ: [ano]
{150}
 KH: [je pros]tě zavedení multikulturní (.) chovy do našich škol, což je obrovský hendykep ((míněno handicap)) české školy. generelně.
{151}
 VŽ: vy ste řekl [co sem chtěl říct já.]
{152}
 KH:       [a zvlášť v tom,] otázka zní. akceptovat zvláštnosti romského žáka, protože v tom je ten základní problém o kterém teď mluvíme. proč ty děti (.) sou neúspěšné. no protože nejsou akceptovány ve svých zvláštnostech. to je ten zásadní problém (.) skvělého příkladu pozitivní diskriminace (.) pozitivního jednání bez kvót, beze všeho. který prospívá (.) celé společnosti. [a to by si měli všichni]
{153}
 VŽ:                          [já sem chtěl právě]
{154}
 KH: občané (.) uvědomit.
{155}
 VŽ: promiňte. já sem chtěl prá[vě připomenout že v roce devadesát]
{156}
 KH:              [já se omlouvám. ale musel sem to] říct.
{157}
 VŽ: =dva (.) vypracovalo ministerstvo školství program romského národnostního školství, [kde]
{158}
 KH:           [to je] mrtvá [věc.]
{159}
 VŽ:                  [kde] byla zmínka,
((smích publika))
{160}
 VŽ: ale bylo to tady. tam byla zmínka
{161}
 KH: <prosím [vás> to je mrtvá věc.]
{162}
 VŽ:     [vypracovalo to naše mini]sterstvo školství. a tam právě to o čem [vy hovoříte bylo]
{163}
 KH:   [já sem stál u zrodu] této [věci,]
{164}
 VŽ:                 [ano.]
{165}
 KH: =a je a musím s hanbou prostě na ministerstvo školství říct, že je to mrtvá věc. a říkám to při každé příležitosti. i tady to říkám. k hanbě naší vlády.
{166}
 VŽ: pane doktore chcete reagovat?
{167}
 EŠ: jako: v podstatě ee ministerstvo školství (.) em po celou dobu, od revoluce když to budeme počítat na roky tak je to (.) přesně tolik let, kolik trvá základní povin- povinná školní docházka, takže po dobu (.) devíti let, e nenašla sluchu, ee romským iniciativám organizacím (.) vrhům které jsme podávali a myslím si že to byly (.) velmi dobré návrhy, které by (.) již v době pokud by je ministerstvo školství přijalo (.) by (.) postavilo ee e tu část romského školství (.) na vyšší stupínek a myslím si že některé problémy (.) dneska již by nebyly tak markantní. zcela souhlasím s kritikou který ta- e kterou tady (.) ee postavil karel holomek na hlavu ministerstva školství, a já si myslím že (.) e já bych si ještě (.) přidal že to v podstatě (.) ee eem hlavní zásluhu na tom, ee té kritiky má především samozřejmě (.) ministerstvo školství. ale myslím si že, ee kritika by měla padat i (.) na: všechny vlády které (.) tady až do současné doby [byly.]
{168}
 VŽ:             [od té] doby byly.
{169}
 EŠ: =protože až na poslední, až na poslední (.) eee materiál který byl přijatý (.) v říjnu, ee v říjnu loňského roku takzvaný (.) bratinkový materiál, bratinkova zpráva o romech, takže (.) a až na ten materiál vláda nic konstruktivního (.) nepřijala. a po celou dobu se chovala (.) pouze jako hasič, kdy hasila věci které (.) dávno měla řešit, nebo se chovala jako nadace. kdy: e darovala nebo dávala. a my nepotřebujeme ani hasiče, ani nadaci. my potřebujeme (.) konstruktivní dialog, a přijmutí koncepcí (.) v základních směrech e týkajících se ro:mského problému.
{170}
 VŽ: prosím paní senátorka
{171}
 JM: já sem chtěla říct že se velice osvědčují e e (.) slyším to a taky sem (.) viděla takovou třídu, ty přípravné třídy před e základní školou.
{172}
 VŽ: je jich ale poměrně málo [pokud vím asi kolem, přes třicet (jich bylo nedávno.)]
{173}
 JM:             [je jich málo ano a proto, se e teďko] snažím a doufám že to bude úspěšné e od uneska, ((míněno UNESCO)) získat podporu ovšem unesko ((míněno UNESCO)) podpoří jenom to co (.) do čeho také něco vloží příslušné ministerstvo. takže to (ministeřstvo) školství bude muset. asi
{174}
 EŠ: já bych ee k těm přípravným třídám tady chtěl ee pochválit (.) především neziskové nevládní organizace. které v podstatě ee vyvíjejí aktivitu v těchto školách, a (.) bez jejich sn- e snahy a bez jejich spolupráce, by v podstatě toto ani nebylo možný
{175}
 VŽ: pan docent,
{176}
 PŘ: já bych byl nerad, aby to že s vámi polemizuju pane doktore aby to bylo vykládáno (.) jako že hájím politiku vla- vlády, a to co vláda vlády dosavadní udělaly, já bych nehájil ani ten říjen, ani to jednání to to e
{177}
 VŽ: =myslíte
{178}
 PŘ: =oni
{179}
 VŽ: =tu bratinkovu zprávu [když ( ) o říjnu]
{180}
 PŘ:            [no e e ne:] ta ta zpráva, která není bratinkova, (n-) ee to to je zpráva jiných autorů, bratinka ji pouze předkládal, a: ta zpráva je výborná. ale to co vláda z toho udělala, (.) ona e si to nechala stát nějakých třicet milionů no to bude stát miliardy až se to bude skutečně řešit. my skutečně dlužíme romům nesmírně mnoho. (.) ale. to co ste říkal o těch kvótách na: na zvláštní škole, ne více než pět procent romských dětí na zvláštní školu, nezlobte se to je pitomost.
{181}
 EŠ: ((nádech))
((potlesk publika))
{182}
 EŠ: a já se vás zeptám proč pane docente.
{183}
 PŘ: protože ty děti opravdu nemají předpoklady, proto aby e do té (.) normální základní školy šly.
{184}
 EŠ: a jaké [sou to]
{185}
 JM:    [ale]
{186}
 EŠ: před[poklady. sou to předpoklady,]
{187}
 PŘ:   [(  ) si nevytvoří během dvou let.]
{188}
 EŠ: ee intelektuální, nebo mentální, jak- jaký sou to [předpoklady.]
{189}
 VŽ:                          [já si myslím že to] je hlavně jazyková nevybavenost [jako problém ne?]
{190}
 PŘ:                  [sou ( ) e] sou to předpoklady, myšlenkového rozvoje, [který je třeba stimulovat]
{191}
 EŠ:                [zásadně s vámi nemohu souhla]sit
{192}
 PŘ: no vy nemůžete ale já to vím
{193}
 EŠ: zásadně a myslím si že, (.) ee velká část intelektuální veřejnosti (.) s tímto vaším e stanoviskem se nemůže ztotož[nit.]
{194}
 JM:                            [a] hlavně je známo že děti z těch přípravných tříd potom prosperujou? na těch ee základ[ních školách.]
{195}
 PŘ:       [prosperují] daleko lépe než ty který tím neprošly. ale stejně jich velké procento, de do té zvláštní školy.
{196}
 VŽ: nicméně co pro[to pane doktore]
{197}
 PŘ:        [to není tak jedno]duché jak jak si myslíte.
{198}
 VŽ: právě ten [problém že romské děti často]
{199}
 PŘ:      [to je daleko hlubší věc]
{200}
 VŽ: [z těch ro:mských rodin neznají, dobře český jazyk.]
{201}
 JM: [já vim. že tam bejvá kombinace mentální a]
{202}
 VŽ: který je samozřejmě [podmínkou]
{203}
 JM:           [sociální] (retar)
{204}
 VŽ: zvládnutí potom [výuky na základní škole]
{205}
 PŘ:         [a sociální (funkce) sou] biologicky poško[zené.]
{206}
 EŠ: [to:] hendy[kep ((míněno handicap)) především jazykový a:]
{207}
 JM:       [(                      )]
{208}
 EŠ: a v podstatě (.) od nás se vyžaduje aby v šesti letech, sme: se plně postavili k startu, ee s tím hendykepem ((míněno handicapem)) který máme, který sme získali v rodině, a je to (.) náš mateřský jazyk, a v podstatě (.) v šesti letech, e se máme eeh máme ee od startu dospět k cíli, se stejnými ee nebo ee z- e ze stejnými spoluvrsník- ee spolužáky, kteří ale, ten hendykep ((míněno handicap)) (.) jazykový (.) nemají který v podstatě (.) jsou všichni (.) bez tohoto hendykepu. ((míněno handicapu)) a stát na to jako (.) nebere vůbec eee nějaký zřetel. jako: se domnívá, ano, sou tady české školy, ee chcete být češi ano my sme češi, e já sem e e hrdej že sem taky čech, a: [((smích)) <jako:>]
           [((potlesk publika))]
{209}
 EŠ: ee (.) mám ale za to že: e v těchto (.) v těchto situacích ee nelze (.) k tomu startu (.) postavit stejně (.) e tak e romského žáka jak českého žáka. to je jak kdyby, vaše děti, pane doktore, chodily ee do anglické školy (.) s angličanama. [a anglická škola]
{210}
 VŽ:                       [(s tím by byl problém.)]
{211}
 EŠ: by od nich vyžadovala, aby měly stejné výsledky. [to je nemožný.]
{212}
 VŽ:                         [a co s tím.] co s tím pane doktore.
{213}
 EŠ: co s tím no: tady se: musí eee změnit to už paní senátorka o tom mluvila, to sou ty (.) přípravné ročníky přípravné třídy, kde se ten jazykový hendykep ((míněno handicap)) může odstranit. kde ty děti v předškolní ee předkol- v předškolních třídách výchově, můžou docházet do mateřských škol, a (.) může se ta (.) jazyková bariéra odstraňovat.
{214}
 VŽ: pan šmarc ((míněno Schmarcz)) prosím.
{215}
 MS: ee vám se podařilo teda ve váš prospěch tu diskuzi trošku zmást, jo (.) protože to co tady říkáte (.) ee s tím se nedá polemizovat. e to prostě není o pozitivní diskriminaci. ano. česká škola je uniformní je konformní potlačuje menšiny. nejenom etnické. [prostě pro řadu menšin to je]
{216}
 VŽ:                            [dobrá vraťme se] pozitivní diskrimi[naci]
{217}
 MS:             [ale]
{218}
 VŽ: samozřejmě
{219}
 MS: =abysme se dostali k tý pozitivní diskriminaci jo. to je jedna věc. na druhý straně je pravda a to asi nepopřete, ee (.) jestliže je na jedný straně potřeba prolomit uniformitu na druhý straně je potřeba aby z té druhé strany bylo přijetí určitých aspoň zásadních (.) základních hodnot. to také musí ta romská menšina udělat ale, to si myslim že to právě neni o pozitivní diskriminaci. když se mluví že toto by měly řešit kvóty, ty to přece nemůžou vyřešit. jo, to už je vo něčem jiném. toto sou opravdu problémy naší společnosti. na jedné straně ta uniformita, a na druhé straně to nepřijetí těch základních hodnot. ale ty kvóty, které notabene využije jenom část té elity, nic neřeší. co ten zbytek.
{220}
 VŽ: ty kvóty ostatně byly i v (.) tom návrhu: z toho dvaadevadesátého roku toho ministerstva školství tam byla,
{221}
 KH: =ano a[no.]
{222}
 VŽ:    [ta]ké nějaká chráněná místa se to nazývalo na střední a vysoké školy. čili kvóty ano ne?
{223}
 EŠ: [já sem se tady,]
{224}
 XX: [(       )]
{225}
 EŠ: ee zmínil že v podstatě (.) kvóty jako takové, nemůže eee zřizovat nebo nemůže uvádět stanovovat e nemůže ani stát, ani vláda, jesi si vz- e vememe (.) americkej vzor, tak tam to (.) e prováděly soudy,
{226}
 VŽ: =a tam je jiný systém.
{227}
 EŠ: =a tam je jiný systém, a (.) my jako pro: uvádění počtu kvót já sám za sebe (.) nejsem. my sme, dali kolektivně, jednu kvótu a, to by- to se týkalo <střední policejní> školy. to je všechno. ale, jako já nevidím důvod že by (.) já nevim v roce (.) dva tisíce štyry sme třeba měli já nevím padesát vysokoškoláků, na (.) lékařské fakultě, to: rozhodně ne: (.) a eee moje otázka proč tady sedím já tady mluvím o zvýhodňování (.) romů v některých oblastech, a myslim si že: ty kvóty (.) do toho (.) jaksi nepatří.
{228}
 VŽ: prosím pan šídlo,
{229}
 JŠ: =já sem se teďka trošku vyděsil ale, že ty kvóty tam nepatří tak to už pak jako není diskuze o pozitivní diskriminaci. jo, já bych jenom (.) vopravil to: v těch spojenejch státech to bylo naopak. tam ty soudy (.) ty rušily tu pozitivní diskriminaci a vy když ste tady řikal to že ste hrdej že ste čech, sem hrozně rád že to slyšim, ale t- vy ste, v podstatě doslova vocitoval (.) rozsudek nejvyššího soudu spojenejch států kerej zrušil pozitivní diskriminaci nebo respektive téměř zrušil před dvěma lety a prohlásil že ji: za protiústavní. a já bych se stejně zeptal. c- kde ta pozitivní diskriminace končí. vy ste tady mluvil vo přípravnejch ročnících se tady mluvilo, to je věc kter- kterou musí udělat každá (..) aspoň minimálně inteligentní vláda. jo, prostě proto aby (.) zabránila největším průšvihům ale, pak ty děti dobře díky těmhletěm programům, ty děti budou, ee chodit do těch škol, budou ee dospějou do vosmý třídy, budou chtít na střední školu a já se ptám, (..) budou na střední š- třídy potom k- na střední školy promiňte potom kvóty, a jaký. ve spojenejch státech se to udělalo tak, a tam to ne tam vopravdu dělal ten stát, tem program pozitivní diskriminace vyhlásil prezident ee niksn, ((míněno Nixon)) že z- z- vodpovídal počet studentů (.) zhruba procentu: (.) který žilo v tom městě. procentu menšin. já se ptám (.) je todleto cesta (.) představujete si todleto žádáte o todleto že v ostravě prostě bude dvacet procent nebo já nevim deset procent pět procent vyčleněno pro romské studenty na středních školách? (.) [za:]
{230}
 EŠ:          [(m-)]
{231}
 JŠ: řekněme za deset let.
{232}
 EŠ: e já, za e to je otázka. [ale já bych chtěl]
{233}
 JŠ:             [(to je otázka.)]
{234}
 EŠ: ještě reagovat to co ste (.) říkal v úvodu, že: e v podstatě pozitivní ee diskriminace (.) byla (.) v americe zrušena,
{235}
 JŠ: ne:
{236}
 EŠ: [(jesli sem to takle)]
{237}
 JŠ: [(vona se po- postupně)] (ale je) [(postupně rušena.)]
{238}
 KH:                  [v žádné případě.]
{239}
 EŠ: to v žádném [případě.]
{240}
 KH:       [(v žádném)] [(případě.)]
{241}
 JŠ:             [postupně ru]šena.
{242}
 JŠ: v ka[lifornii zrušena (                  )]
{243}
 EŠ:   [to bych vám musel oponovat, v jednom státě v kalifornii] se to zrušilo, ale na obecní úrovni, [na místní úrovni to stále]
{244}
 JŠ:                [(pokračuje. to souhlasím.)]
{245}
 EŠ: platí. takže e e
{246}
 JŠ: jas[ně.]
{247}
 EŠ:  [v tom] s- sem rád že sme si to vyjasnili. a: e co se <týče> stanovování kvót, já sem před chvílí odpovídal e panu kolegu (.) šmarcovi, ((míněno Schmarczovi)) že my kvóty (.) nežádáme. a zro- a vůbec [ne, v této době.]
{248}
 MS:  [(pak není o co se přít.)]
{249}
 JŠ: <pak není o co [se přít.>]
{250}
 EŠ:        [to je,] to je bec první diskuse, která se veřejně na toto téma vede, já sem rád že se vede, protože (.) o tom se zatím nemluví, (.) a e e nevím proč už se dávno o tom nemluvilo, ale domnívám se že (.) je dobře že se o tom mluví, protože (.) e já nevidím jinou cestu řešení romského problému nevidím to ani (.) e v dosavadních přístupech (.) všech vlád který (.) ee se k tomu chovaly alibisticky ani v jiných režimech, já opravdu jedinou cestu (.) kterou pokládám (.) za životaschopnou (.) jak vyřešit romský problém, je (.) ee cesta vzdělávání. (.) jo, [a]
{251}
 JŠ:                     [( )]
{252}
 EŠ: tam ale musíme začít už od těch př- ee předškolních tříd, a samozřejmě nesmíme skončit v patnácti letech, kdy (.) žák ukončí základní povinnou školní docházku, ale měli bychom počítat s tím, že (.) bych by se měl dostat i na střední, a případně (.) i vysoké školy. nemělo by se stávat to, že (.) máme (.) hodně středoškoláků, (.) kteří se, v současné době, nedostali (.) na vysoké školy. a: nedostali se z důvodů (.) nedostatku míst. příklad. a tito středoškoláci ale navíc, nenašli ani vhodné uplatnění (.) ee (.) v zaměstnání. takže jsou vlastně (.) nezaměstnaní.
{253}
 VŽ: a měli by se dostat právě proto že sou romové tedy? to bysme byli [zase u těch]
{254}
 EŠ: [ne: ne:]
{255}
 VŽ: kvót, samozřejmě.
{256}
 JŠ: no to je problém, to že na český vysoký školy se dostává zlomek zájemců že jo. to (.) není problém jenom
{257}
 KH: =já [právě chci říct]
{258}
 VŽ:   [pan holomek prosím,]
{259}
 KH: k těm kvótám ne- nesouhlasím s panem šídlem tak docela, jestliže (.) odmítneme kvóty, že není o čem hovořit. to: není vůbec pravda.
{260}
 JŠ: ne: pak nehovořme o pozitivní diskriminaci.
{261}
 KH: =já sem si velmi [pečlivě prostudoval]
{262}
 VŽ:         [v otázce máme zvýhodňování.]
{263}
 KH: poslední projev prezidenta klinta ((míněno Clintona)) k efirmatyf ekšn, ((míněno affirmative action)) a (...) on praví že kvóty je právě chyba pozitivní ee pozitivního jednání. naopak. protože existuje i ve spojených státech, v- velká diskriminace, je stále o čem mluvit, a je to prostě téma (.) pro diskuzi. pro co- pro současnost. natož u nás. v americe mají padesát generálů, afrikánských a: špaň- e e mexikánských že jo já nevím e e jaké vš- doktory, a a podobně. ten problém je u nás samozřejmě daleko bolestivější. ale ten problém skutečně není jenom v kvótách. ten je v něčem mnohem složitějším, mnohem (.) důslednějším co ani my tady v tomto okamžiku nedokážeme (.) prostě postihnout, ale co je téma taky pro všechny specielní (.) odborné orgány e i vládní, v této společnosti. vezměte si jenom například otázku (.) konkurzů. výběrových řízení v e podnikových věcech. vemte si způsob jak se chovají naši úředníci k romům. já já o tom mám velmi přesné informace. ro:ma odmítnou běž si (..) za ščukou. za holomkem. [třeba]
{264}
 VŽ: [dobrá.] a měly by se [tam jen odstranit hendykepy, ((míněno handicapy)) anebo by]
{265}
 KH:            [to sou věci které je třeba.]
{266}
 VŽ: romové měli být zvýhodněni. to je otázka [pro pana]
{267}
 KH:                     [jistě.]
{268}
 VŽ: ščuku.
{269}
 EŠ: [já mohu e]
{270}
 VŽ: [třeba v těch] výběrových řízeních.
{271}
 EŠ: e tře- já jestli můžu, mluvit o státní správě, ee samozřejmě ee za ty léta co: e tuto situaci (.) monitorujeme a sledujeme tak ee víme že (.) ee řadový ro:m má obrovské problémy, e něco si vyřídit. e na úřadech státní správy ale, e tady bychom mohli polemizovat, a tyto problémy (.) mají e e zdá se že všichni. že to je, (.) ale ee já se domnívám že, romové mají větší problémy. a v podstatě, ee v postatě ee (jesi) se na to tak podíváme na celkovou situaci tak (.) ve státní správě jako takové, kde se (.) řeší právě i naše záležitosti (.) jak na místních okresních úrovních (.) tak e my tam nemáme vůbec e žádné zastoupení. (.) a (.) tady žu: e teda prohlásit že se nám (.) byť malej krůček podařil. a: to že e v podstatě, (.) aniž se přijaly nějaké kvóty, <pane šídlo,> tak <ee> ee se [v podstatě,]
{272}
 JŠ: [(    )]
{273}
 EŠ: e vláda přijala v posledním svém usnesení, že se vytvoří (.) funkční pracovní místo, na každém okresním úřadě, pro: e profesi romský asistent romský poradce, který by měl být prostředníkem (.) mezi ee (.) úřadem, romskou komunitou, majoritou. který by měl být takovým styčným (.) důstojníkem. a do těchto profesí, které mimochodem schválil i katalog zaměstnání, je to v katalogu zaměstnání a povolání, do těchto profesí by se (.) měli dostávat absolventi (.) e sociálně právní akademie. takže (.) byť malej krůček, ten se (.) zdařil.
{274}
 VŽ: =pane doktore děkuji říká se v nejlepším skončit, dámy a pánové čas dnešní arény vypršel, pane doktore přesvědčil ste jednu šestinu ee telefonujících diváků dnešní arény přesně dva tisíce tři sta třicet šest diváků, (.) nepřesvědčil e deset tisíc devět set jednoho diváka o tom (.) že: zvýhodnění ro:mů by (.) odstranilo (.) diskriminaci (.) romské menšiny u nás. já vám děkuji za účast v dnešní aréně.
[((potlesk publika))]
{275}
 VŽ: [děkuji, (.) dámy a pánové vám samozřejmě také děkuji divákům za pozornost i vám, divákům televizním, a: za týden se těším opět na viděnou.]
((závěrečná znělka pořadu))